Demokraternas förslag till nomineringslistorna är klara

Nu är förslagen till nomineringslistorna för Demokraterna klara. Val av ledamöter till kommunfullmäktige och regionen kommer att fastställas i samband med Demokraternas nomineringsmöte den 21 mars.

Det har varit ett stort intresse från många partimedlemmar att få företräda partiet. Så stort att nomineringskommittén inte har kunnat återkoppla till alla som visade intresse.
– Med begränsad tid och resurser fanns det inga möjligheter att kommunicera med alla intresserade. Jag vill dock passa på att tacka för det stora engagemanget och att det kommer fler möjligheter framöver att engagera sig i partiet på olika nivåer, säger Per Anders Örtendahl, ordförande i nomineringskommittén.

 

Nomineringsmötet hålls onsdagen den 21 mars kl 19 i Mötesplats Lundby konsertsal. Möteslokalen står öppen från kl 18 för alla medlemmar i Demokraterna.

Länkar till nomineringslistorna:
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till kommunfullmäktige >>
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till regionfullmäktige >>

Fullsatt när Demokraterna hade Öppet hus

I helgen arrangerade Demokraterna Öppet hus i sin nya partilokal på Torggatan 11 och det blev fort trångt i dörröppningen. Sammanlagt samlades närmare 200 medlemmar under några intensiva timmar för att utbyta tankar och idéer och samtidigt få en kopp kaffe med dopp.

Lokalen var full till bredden under de fyra timmar som vi höll Öppet hus.

Partiordförande Martin Wannholt höll ett inspirerande tal och fick sedan svara på en mängd frågor inför den kommande valrörelsen. Martin framhöll också hur viktigt det är att vi lyckas samla in pengar för att kunna nå ut med partiets budskap fram till valet den 9 september.

Vi presenterade vår första minifolder ”Sju viktiga åtgärder för ett bättre Göteborg”, som gick åt som smör i solsken. Den finns även att ladda ner och skriva ut som pdf här >>. Skriv ut den dubbelsidigt på A4 och vik arket i tre delar.

Att döma av intresset i samband med Öppet hus så finns det ett stort sug efter en politisk förändring i Göteborg. Och att debatten om Västlänken kommer nå nya höjder, var de flesta rörande överens om. Inte minst efter GPs nya granskande artikelserie som kommer pågå de närmaste dagarna.

 

Oskar Boström och Lukas Christiansen-Dahl hörde till de något yngre partimedlemmarna.

Georg de Laval, Bengt Gustafsson och Rolf Steen diskuterade dagspolitik.

Vi återkommer med fler aktiviteter under våren där det finns möjlighet att fördjupa sig i partiets politik. Närmaste aktivitet är nomineringsmötet den 21 mars i Lundby Gymnasium. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Missa inte dagens nummer av GP

GP ledare 2018-02-22

GP ledare 2018-02-22

För alla som följer och funderar att rösta på Demokraterna kan det vara idé att läsa de första sidorna av GP från  den 22 februari. Det börjar på ledarplats där vår partiledare Martin Wannholt och tidigare miljöpartisten Henrik Munck hyllas för att våga tala klarspråk när det politiska etablissemanget duckar i viktiga frågor.

På debattsidorna skriver Henrik Munck sitt politiska testamente och precis som Demokraterna pekar han på behovet av omfattande satsningar på kollektivtrafiken innan man skapar trafikkaos för stadens bilister.

Föreningen Skattebetalarna vill i likhet med Demokraterna granska hur kommunalskatten spenderas och vilka följderna blir av ett rekordstort antal kommunala bolag, sex gånger fler än Stockholm stad för att ta ett exempel. En rapport kommer presenteras av Skattebetalarna senare i vår.

Slutligen kan vi konstatera att Liberalerna tagit Demokraternas förslag om att montera ner Rosenlunsverket och istället bygga bostäder. Det kan skapa möjligheter att få en sund ekonomi på utvecklingen av Skeppsbron som annars riskerar att haverera. Från Demokraternas sida är vi generösa och delar gärna med oss av fler idéer och förslag. Exempelvis att stoppa Västlänken!

Länkar:
GP ledare 2018-02-22, Adam Cweiman >>
GP debatt 2018-02-22, Henrik Munck >>
GP debatt, 2018-02-22, Granska slöseriet – Skattebetalarnas förening >>
GP debatt 2018-02-22, Riv Rosenlundsverket – Liberalerna >>

GP debatt 2018-02-22

GP debatt 2018-02-22

Demokraterna blir allt fler i Göteborg

Det är bara åtta månader sedan Demokraterna bildades och partiet är med sina drygt 1 200 medlemmar redan Göteborgs tredje största parti sett till antalet betalande medlemmar.
– Visst har det gått fort men det krävs också om vi ska kunna göra någon skillnad inför och efter valet i september, säger Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

I egenskap av nybildat parti finns det inget partistöd som kan finansiera verksamheten. I stället får Demokraterna luta sig mot frivilliga partimedlemmar och deras arbetsinsats. Det går självklart att stötta partiet ekonomiskt och även på den fronten börjar det hända saker.
– Efter våra första helsidesannonser i GP fick vi både fler medlemmar och donationer som gör att vi nu kunnat upprättat ett partihögkvarter och kan fortsätta kommunicera med göteborgare som vill se en förändring av hur staden sköts.
För närvarande pågår ett nomineringsarbete inför valet och nomineringskommittén leds av Per Anders Örtendahl.
– Vi har fått in en rad intressanta nomineringar. Det är en bra blandning av människor med hög kompetens som arbetar dels inom näringslivet men även från offentlig sektor och universitetsvärlden. Ansökan till nomineringarna pågår till den 1 mars och vilka som blir kandidater avgörs på vårt nomineringsmöte den 21 mars, säger Per Anders Örtendahl.

Pressmeddelande >>

Älska Bergsjön.

Sidan 3 i dagens GP innehåller en helsidesannons med rubriken Älska Bergsjön. Den handlar att vi i Demokraterna vill återinföra lokala kvarterspoliser dygnet runt, främst i våra utsatta områden. Detta i kombination med ett grundlagspaket, d.v.s arbete, utbildning och bostad.

Ladda ner eller läs som pdf >>


Annons i GP 4 februari 2018

Annons i GP 4 februari 2018, klicka för att läsa i fullskala

HUR SKA VI FÖRVANDLA Göteborgs utsatta områden till trygga och blomstrande stadsdelar? En sak är säker. Det handlar inte om att vänta och se. Det bor cirka 105 000 göteborgare i dessa områden och alla har rätt enligt vår grundlag till trygghet och oinskränkt frihet. Det är grunden i vår demokrati och det är på den punkten som de styrande i staden har miss-lyckats under så många år.

Här är några av Demokraternas viktigaste förslag.

  • Återinför kvarterspoliser. Självklart gäller nolltolerans mot kriminalitet. Vi vill satsa två miljarder kronor för att bland annat bidra till att 300 utbildade personer förstärker polisen i våra utsatta områden. Det handlar om ständig närvaro för att bygga relationer och skapa trygghet på både kort och lång sikt.
  • Inför tvålärarsystem i alla skolor. Att alltid ha två lärare i klassrummet ökar tryggheten och underlättar undervisningen och studierna. Betygen måste förbättras så att fler elever får behörighet till gymnasiet. Det är nyckeln in till arbetsmarknaden och en ljus framtid.
  • Bättre boende. De som önskar ska få hjälp att förvandla sin hyresrätt till en egen bostad. Bättre ekonomi och stabilitet i området ökar attraktionskraften.

På demokraterna.se kan du läsa hela vår Att-Göra-Lista och ännu fler åtgärder för att skapa trygghet. Du är också varmt välkommen att bli medlem och komma med egna förslag. Men det viktigaste du kan göra är att rösta på Demokraterna i kommunvalet den 9 september. För Bergsjön är en angelägenhet även för dig som råkar bo någon annanstans.

Välj ett tryggare Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Boström (DEM) medverkar i dokumentärserie på SVT

För er som missade Ulf Boströms medverkan i SVT.

Demokraternas styrelsemedlem Ulf Broström medverkade i dokumentärserien ”Det goda landet” 31 januari. I egenskap av närpolis fick vi följa hans arbete med att bygga upp förtroende och engagemang med de som bor i Göteborgs utsatta områden. Det är ett 30-minuter långt program som går direkt in i hjärtat och skapar hopp!

Ulf är ensam som integrationspolis i Göteborg, vi behöver naturligtvis fler av Ulfs kaliber. Vill ni ta del av Ulfs erfarenheter kan man se programmet i efterhand på SVT Play, se nedan. 

svtplay det goda landet

Martin om domslutet gällande Västlänken

Idag kom Mark och miljödomstolen med sitt beslut om miljöprövningen av bygget av Västlänken. Tillstånd ges men det ställs villkor. Martin Wannholt uttalar sig om dagens dom.

”Ja, det positiva idag är att Västlänkens byggstart är uppskjuten till långt bortom valet i höst.

Jag blir dock skrämd över domstolens flathet. Domen är en miljö- och äganderättsskandal av stora mått. Domstolen, givet att de hade läst inlagor, har fått se alla bevis för att miljönyttan är obefintlig. Ändå hävdar domstolen att de stora utsläppen från byggnationen kan hämtas hem. Fattas bara att de skrivit ”en grön, tät och nära storstad” också.

Martin Wannholt talar under demonstration mot Västlänken

Stadens fastighetsägare lämnas med hela risken. Vattenvillkoren är alldeles för frikostiga. Trafikverket hävdade i järnvägsutredningen, som låg till underlag för tillåtligheten, att inläckage i flera känsliga delar inte bör överstiga 2 liter per minut och hundra meter. Bara i Haga stations bergdel, tillåter domstolen detta överskridas med en faktor 10! Så höga nivåer leder rimligen till skador. Det är djupt oansvarigt mot stadens alla fastighetsägare. Vidare leker domstolen byggherre, dvs om det skulle uppstå skador så anser de att man kan gå in och grundförstärka…

Oavsett vad man anser om Västlänken, måste domen ses som ett enormt bakslag för miljöarbetet i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att överklaga snarast, vilket också kommer att ske.”

Martin Wannholt
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg

Jan-Olof Ekelund från Liberalernas styrelse till Demokraterna

Företagaren Jan-Olof Ekelund lämnar styrelsen för Liberalerna i Göteborg och ansluter sig till nybildade Demokraterna.
Jag är övertygad om att Demokraterna kan utvecklas till den politiska kraft som på allvar skakar om det politiska etablissemanget i staden. Att det behövs visas inte minst av de senaste skandalerna i Intraservice och Got Event, säger Jan-Olof Ekelund. 

Jan-Olof Ekelund, Demokraterna

Jan-Olof Ekelund

Demokraterna fortsätter att attrahera engagerade människor och inte minst entreprenörer inom det lokala näringslivet. Med sin mångåriga erfarenhet från kommunikationsbranschen räknar jag med att Jan-Olof Ekelund har mycket att bidra med när vi på allvar börjar kommunicera vår politik under ett spännande valår, kommenterar Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Jan-Olof Ekelund blev invald i Liberalernas styrelse under 2017 men valde att avbryta uppdraget innan partiets årsstämma i februari. Det lokala näringslivsklimatet, stadsutveckling/infrastruktur och skolan är de viktigaste frågorna att driva för honom.

– Det har varit ett lärorikt och spännande år och där jag bland annat försökt kanalisera motståndet mot Västlänken som är finns även bland Liberalernas medlemmar. Men det motståndet kommer aldrig att bli Liberalernas officiella hållning och då väljer jag att arbeta vidare inom Demokraterna.

– Demokraterna har ingen belastande historik och kan med större trovärdighet driva ett politiskt förändringsarbete i staden. Vi vill exempelvis att de kommunala bolagens styrelser, som idag enbart har politiskt tillsatta ledamöter, i mycket högre utsträckning ska hämta styrelsemedlemmar från näringslivet eller universitetsvärlden. Kort sagt kompetens före partibok.

– Då kan styrelserna bli det stöd som Vd och andra befattningshavare i de kommunala bolagen behöver. Och förhoppningsvis kommer vi i förlängningen slippa se fler exempel av den mygelkultur som fortfarande finns kvar på sina håll, konstaterar Jan-Olof Ekelund.

Demokraterna hälsar Jan-Olof Ekelund välkommen!

Pressmeddelande >>

Nu kan alla medlemmar nominera kandidater till valet 9 september

Nomineringskommittén har idag 15 januari skickat ut en inbjudan till alla medlemmar med information om att det nu går att nominera kandidater till val i kommun och landsting. Demokraterna kommer att ställa upp i kommun och landstingsval 9 september.

Har du som medlem inte fått information om detta, vänligen maila info@localhost så vi kan kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer.

Nomineringsmötet kommer hållas onsdag 21 mars och en separat kallelse kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.
Demokraternas extra årsmöte

Demokraternas extra årsmöte 25 november 2017.

Nu ska vi införa Demokrati i hela Göteborg.

Idag har vi en helsidesannons i GP, där vi nu börjar att presenterar Demokraterna för göteborgarna. Vårt partiprogram har vi samlat i en Att-göra-lista för Göteborg. Den omfattar vård, skola, omsorg, trygghet och andra viktiga politikområden.

Ladda ner eller läs som pdf:
Att-Göra-lista för Göteborg >>
Annons i GP >>

Annons i GP 7 januari 2017

Annons i GP 7 januari 2017, klicka på den för att se fullskala.