Förtroendeuppdrag

Vill du komma i kontakt med någon av våra förtroendevalda finns kontaktuppgifter på stadens hemsida >>. Det går även bra att maila info@demokraterna.se så vidarebefordras mailet till rätt person.

Demokrater inom omsorg och stöd

Socialnämnden Centrum
Per Holm, ersättare

Socialnämnden Hisingen
Kristina Carlsson, ersättare

Socialnämnden Nordost
Gunnar Barrvik, ledamot
Ing-Marie Fredér, ersättare

Socialnämnden Sydväst
Lillemor Williamsson, ledamot
Ulla Nathorst Westfelt, ersättare

Nämnden för funktionsstöd
Peter Svanberg, ledamot

Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden
Mariette Höij Risberg

Demokrater inom utbildning

Förskolenämnden
Jesssica Blixt, 2:e vice ordförande

Grundskolenämnden
Jessica Blixt, ledamot

Utbildningsnämnden
Camilla Harrysson, ledamot

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Carl-Åke Ahlqvist, ersättare

Demokrater inom fritid, kultur, miljö och teknisk försörjning

Idrott- och föreningsnämnden
Claes Annerstedt, ersättare

Kulturnämnden
Iréne Sjöberg Lundin, ledamot

Miljönämnden
Tomas Holst, 2:e vice ordförande
Gabriel Bake, ersättare

Kretslopp och vattennämnden
Eva-Li Saarväli, ledamot
Arne Brorsson, ersättare

Demokrater inom stadsutveckling

Stadsbyggnadsnämnden
Martin Wannholt, ledamot

Exploateringsnämnden
Patrik Höstmad, 2:e vice ordförande

Stadsmiljönämnden
Anders Torwald, ledamot

Stadsfastighetsnämnden
Patrik Gustafsson, ersättare

Demokrater i övriga nämnder

Nämnden för inköp- och upphandling
Jonas Stenberg, ledamot

Nämnden för demokrati- och medborgarservice
John Ekman, ledamot

Nämnden för Intraservice
Magnus Emilsson, ledamot

Valnämnden
Veronica Öjeskär, ledamot

Demokrater i Stiftelser

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Jörgen Isgaard, ledamot

Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium
Ing-Marie Glimdén Karlsson, ersättare

Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år
Iréne Sjöberg-Lundin, ledamot

Pensionsinrättningen för Åldersstigne eller Sjuklige Tjänare
Ulf Bjerstaf, ledamot

Stiftelsen Tycho och Thilda Lindeqvists donationsfonder
Ulla Nylin, ledamot

Demokrater i bolagsstyrelser

Stadshus AB
Martin Wannholt, ledamot

Göteborg Energi AB
Anders Åkvist, ledamot

Göteborgs Hamn AB
Ingela Berntson, suppleant

BRG AB
Olle Langenius, ledamot

Liseberg AB
Jens Wergeland, ledamot

Higab AB
Alexander Lisinski, ledamot

Älvstranden utveckling AB
Yngve Karlsson, ledamot

Gryab
Hans-Eric Andersson, ledamot

Gbg Stads Leasing AB
Veronica Öjeskär, suppleant

Kollektivtrafik AB
Stefan Söderman, ledamot
Bernt Nielsen, suppleant

GS Buss AB
Stefan Söderman, ledamot
Bernt Nielsen, suppleant

GS Trafikantservice AB
Stefan Söderman, ledamot
Bernt Nielsen, suppleant

Göteborgs Spårvägar AB
Mats Jacobsson, ledamot
Torbjörn Christensson, suppleant

Förvaltnings AB Framtiden
Bengt-Åke Harrysson, 2:e vice ordf.

Bostadsbolaget
Lars Kérla, 2:e vice ordf.

Göteborgs Egnahemsaktiebolag
Anders Möller, ledamot

Bostads AB Poseidon
Yvonne Staberg, ledamot

Familjebostäder i Göteborg AB
Elisabet Hansson, ledamot

Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Peter Olausson, ledamot

Övriga uppdrag

Kommunfullmäktige
Lisbeth Sundén Andersson, 3:e vice ordförande

Stadsrevisionen och revisorskollegiet
Bernt Helin

Borgerlig vigselförrättare
Jessica Blixt

Borgerlig begravningsförrättare
Vakant