DEMOKRATERNAS PARTISTYRELSE

Martin Wannholt
Ordförande

martin@demokraterna.se

Veronica Öjeskär
Ledamot och kassör

veronica.ojeskar@demokraterna.se

Ulf Boström
Ledamot

ulf.bostrom@demokraterna.se

Mariette Risberg
Ledamot

mariette.risberg@demokraterna.se

Thomas Hedberg
Ledamot

thomas.hedberg@demokraterna.se

Anna-Karin Hammarstrand
Ledamot

ak.hammarstrand@demokraterna.se

Bengt-Åke Harrysson
Ledamot

bengtake.harrysson@demokraterna.se

Lars Kérla
Ledamot

lars.kerla@demokraterna.se

Jessica Blixt
Ledamot

jessica.blixt@demokraterna.se

© Copyright 2017