Martin Wannholt
Partiledare och kommunalråd
Gruppledare Regionfullmäktige/Kommunfullmäktige

martin.wannholt@demokraterna.se
Tel: 0702-38 78 61

Ansvarsområden:
•Gruppledare
•Politisk samverkan
•Personalberedningen
•Budget
•Trygghet
•Miljö & klimat
•Stadsbyggnad
•Trafik inkl. Västlänken
•Näringsliv
•Turism
•Kommunala bolag
•Inköp och upphandling
•Intraservice
•Idrott och förening

Jessica Blixt
Kommunalråd

jessica.blixt@demokraterna.se
Tel: 0701-70 23 25

Ansvarsområden:
•Förskola & skola
•Utbildning
•Individ & familjeomsorg
•Kommunal hälso- och sjukvård
•Funktionsstöd
•Kultur
•Jämlikhet
•Demokrati
•Äldreomsorg
•Ö-dialogen

Patrik Höstmad
Politisk sekreterare
Stabschef

patrik.hostmad@demokraterna.se
0767-23 64 72

Ansvarområden:
•Stabsfrågor i Rådhuset
•KS-listan
•Budget och budgetsamordning
•Citysamverkan

Arbetsuppgifter:
•Inköp och upphandling
•Energi
•Fastigheter och lokaler
•Kommunala bolag
•Miljö och klimat
•Näringsliv
•Park och natur
•Stadsbyggnad
•Trafik
•Trygghet
•Turism
•Vatten och kretslopp
•Ö-dialogen

Veronica Öjeskär
Politisk sekreterare
Partiombudsman

veronica.ojeskar@demokraterna.se
Tel: 0705-36 85 60

Ansvarsområden:
•Verksamhetsansvarig
•Samordning parti och politik
•Partiets organisation
•Förtroendevalda
•Medlemmar
•Kommunikation

Arbetsuppgifter:
•Adm. stöd till partiledaren
•Stöd till kunskapsgrupperna
•Samordnar KF-grupp
•Stadsbyggnad

Mattias Arvidsson
Politisk sekreterare

mattias.arvidsson@demokraterna.se
Tel: 0721-44 03 56

Arbetsuppgifter:
•Adm. stöd Jessica Blixt
•Förskola & skola
•Utbildning
•Demokrati
•Jämlikhet
•Idrott och förening
•Intraservice

Mariette Höij Risberg
Politisk sekreterare

mariette.risberg@demokraterna.se
Tel: 0701-41 90 40

Arbetsuppgifter:
•Individ och familjeomsorg
•Funktionsstöd
•Kommunal hälso- och sjukvård
•Äldreomsorg
•Kultur

Besöksadress

Torggatan 11, 411 05 Göteborg

Kontaktuppgifter

E-post: info@demokraterna.se

Veronica Öjeskär, 0705-36 85 60

Följ Demokraterna