Martin Wannholt
Partiledare och kommunalråd
Gruppledare Kommunfullmäktige

martin.wannholt@demokraterna.se
Tel: 0702-38 78 61

2:e vice ordförande AB Framtiden
Fullmäktige Räddningstjänsten Storgöteborg
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Stadsbyggnadsnämnden
Ö-dialogen

Ansvarar för alla politikområden

Jessica Blixt
Politisk sekreterare

jessica.blixt@demokraterna.se
Tel: 0701-70 23 25

2:e vice ordförande förskolenämnden
Borgerlig vigselförrättare
Grundskolenämnden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Kommunfullmäktige
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige

Förskola
Skola
Utbildning
Jämlikhet

Patrik Höstmad
Politisk sekreterare
Stabschef

patrik.hostmad@demokraterna.se
Tel: 0767-23 64 72

2:e vice ordförande exploateringsnämnden
Citysamverkan
Kommunfullmäktige
Göteborgs Stadshus AB
Stiftelsen Chalmers Studentbostäder

Ekonomi och budgetsamordning
Samordning kommunstyrelsen

Inköp och upphandling
Energi
Fastigheter och lokaler
Kommunala bolag
Kretslopp och vatten
Miljö och klimat
Näringsliv
Stadsbyggnad
Stadsmiljö
Trafik
Turism

Veronica Öjeskär
Politisk sekreterare
Partiombudsman

veronica.ojeskar@demokraterna.se
Tel: 0705-36 85 60

Göteborgs Stads Leasing AB
Valnämnden

Verksamhetsansvarig
Partisamordning
Förtroendevalda
Medlemmar
Kommunikation

Administrativt stöd till partiledaren
Stöd till kunskapsgrupperna
Samordning KF-grupp
Stadsbyggnad

Mattias Arvidsson
Politisk sekreterare
Pressekreterare

mattias.arvidsson@demokraterna.se
Tel: 0721-44 03 56

Nämnden för demokrati och medborgarservice
Studentforum

Press och media

Demokrati
Idrott och förening
Intraservice
Kultur
Trygghet

Mariette Höij Risberg
Politisk sekreterare

mariette.risberg@demokraterna.se
Tel: 0701-41 90 40

Kommunfullmäktige
Äldre samt vård och omsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorg
Funktionsstöd
Kommunal hälso- och sjukvård
Äldreomsorg

Besöksadress

Torggatan 11, 411 05 Göteborg

Kontaktuppgifter

E-post: info@demokraterna.se

Veronica Öjeskär, 0705-36 85 60

Följ Demokraterna