OM DEMOKRATERNA

VARFÖR DEMOKRATERNA?

Demokraterna är ett parti för alla göteborgare. Våra grundläggande värderingar vilar på att Sverige är en demokrati och rättsstat enligt grundlagarna.

Demokraternas folkvalda politiker kommer att lyssna, respektera och möta medborgarna i en ärlig och öppen dialog. Göteborgarna har rätt till både insyn och inflytande över hur deras förtroendevalda sköter sina uppdrag. Vi vill också verka för en högre grad av direktdemokrati och därmed delaktighet i det som beslutas i Göteborg.

VÅR IDÉ

Vi vill vara den samlande demokratiska kraften som är lösningsorienterade och inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare. Vi söker kunskap, inbjuder till samtal och är beredda på kompromisser för att finna de bästa lösningarna.

VÅR VISION

Göteborg ska vara en trygg, attraktiv, modern och tillgänglig stad att leva i – en stad för alla.

Göteborg ska tillgodose göteborgarnas intressen och tillsammans vill vi skapa en stad som erbjuder en god kommunal service byggd på kompetens och erfarenhet. 

Göteborg ska vara staden där alla har samma rättigheter och möjligheter, men också skyldigheter att efter bästa förmåga vara med och bidra till vårt gemensamma bästa.

Martin Wannholt och pratar med intresserade medborgare vid valstugan på Stora Teatern.
© Copyright 2017