Bild över Göteborg centrum med pålagd text Demokraterna på fem minuter

Demokraterna på 5 minuter

Vi demokrater vågar ta tag i sakfrågorna och vill stoppa slöseriet av skattebetalarnas pengar. Vi vill att kompetens, erfarenhet och entreprenörskap ska bli en naturlig del av politiken. Den 11 september går vi till val och då avgör du och alla andra göteborgare hur vår stad ska utvecklas de närmaste fyra åren.

Nedan kan du läsa en kort version av Demokraterna på fem minuter om hur vi vill satsa på Göteborg.

Fullversionen av Demokraterna på fem minuter finns som pdf. Klicka här och ladda ner.

Vi är Göteborgarnas parti

Välfärden i Göteborg har fått stå tillbaka för politiskt slöseri av våra gemensamma resurser. Samtidigt har en hot- och tystnadskultur fått breda ut sig. Gängkriminalitet och odemokratiska parallellsamhällen är numera en del av vår vardag.

Trygghetspaket på en miljard kronor

För att vända utvecklingen har Demokraterna satsat på ett trygghetspaket på en miljard kronor där vi investerar i både förebyggande och direkta åtgärder.

Trygghetspaketet omfattar bland annat:

  • mer resurser till förskola och skola
  • bättre skydd för företagare
  • nya lokala polisstationer
  • fler ordningsvakter
  • ökad kameraövervakning
  • ökad kartläggning av gängkriminella
  • insatser mot prostitution och trafficking

Den 11 september går Sverige till val. Då avgör du och alla andra göteborgare hur vi vill att vår stad ska utvecklas de närmaste fyra åren. Låt oss ta tag i detta tillsammans!

Sakfrågorna som gör skillnad i din vardag.

Stoppa det kommunala slöseriet

Politikernas viktigaste uppgift är att ta hand om skattebetalarnas pengar och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt. Vi behöver investera i Göteborgs välfärd. Vi vill stoppa det kommunala slöseriet och använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Alla har rätt att vara trygga i Göteborg

Vi kräver nolltolerans mot allt som hotar vårt samhälle och medborgarnas säkerhet. Därför vill vi:

• Större närvaro av poliser på gator och torg.
• Snabbare lagföring av brott utförda av ungdomar.
• Stoppa rekryteringen av barn till kriminella gäng
• Ökade insatser i förskola och skola.
• Kameraövervakning och förstärkt belysning på alla hållplatser.

Fler poliser i lokalsamhället

Polisen har en viktig uppgift i våra förorter där många känner misstro mot rättsväsendet.
Med högre närvaro av polisen kan vi arbeta förebyggande och förhindra brott direkt.
Vi vill:
• Bygga tre nya bemannade lokala polisstationer i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön.
• Ordningsvakter på stan som avlastar arbetet för polisen.

En bättre äldreomsorg

Alla har rätt till en värdig äldreomsorg.
Därför vill vi:
• Fler anställda i äldreomsorgen.
• Högre löner och bättre arbetsscheman.
• Rusta upp befintliga äldreboenden och bygga nya.

Ökad satsning på förskola och skola

Vi är det parti som har störst omfördelning av resurser för att vi kan öka elevernas
kunskaper. Varje barn ska kunna lyckas utifrån sina förutsättningar.

Våra satsningar på förskolan

• Mindre barngrupper.
• Minst två förskollärare och en barnskötare per barngrupp.
• Inför språkkrav i förskolan.

Våra satsningar i skolan

• Två lärare i varje klassrum
• Utökad satsning på elevhälsan
• Lärare ska undervisa istället för att administrera
• Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för lärarna

Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens ökande kostnader

Västlänken ger ingen positiv samhällsnytta. Trafikverket och flera av de som bygger Västlänken
erkänner att de varken kan garantera budget eller tidplan. Vi kräver att staten tar
kostnaden så att varken trygghet eller välfärd för göteborgarna riskeras.

Bättre kollektivtrafik

Trafiksituationen i centrala Göteborg blir alltmer ansträngd i takt med att fler arbetsplatser
byggs, få bostäder tillförs och arbetspendlingen ökar.
Vi vill:
• Ta fram en ny systemlösning för kollektivtrafiken genom centrala Göteborg
• Återinför göteborgsbiljetten

En fungerande trafik på 155:an

Trafikproblemen utmed 155:an är en av Göteborgs största utmaningar inom trafik:
• Bygg en tunnel vid Hjuviksvägen.
• Bygg en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och Norrleden

Skapa fler bostäder och bättre utbud

Vi vill ge människor frihet och makt över sitt eget boende.
Därför vill vi:
• Ombilda hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter.
• 1000 nya småhustomter per år
• Avveckla tomträtterna

Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026

Göteborg behöver bli en attraktivare studentstad med bland annat fler studentbostäder.
Frågan ska prioriteras genom att sikta på att Göteborg ska bli Årets Studentstad 2026.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv

Göteborg har alla förutsättningar att bli den bästa staden i Sverige. Läget vid havet, universitet,
industrier, utvecklingskluster, den starka handelstraditionen, Skandinaviens största
hamn och alla som vill investera och satsa här är bidrar till att utveckla vår stad. Göteborg
måste bli en stad för entreprenörer!