Vår politik

Kunskapsgrupper bidrar med kompetens

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom Kunskapsgrupper inom olika områden.

Har du frågor, förslag eller vill bidra på något sätt till Kunskapsgrupperna kan du skicka ett mejl till kunskapsgrupper@demokraterna.se

Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla. I Demokraterna värnar vi om delaktighet, transparens och kunskap.

Demokraternas Handlingsprogram

Bra förslag som utvecklas i Kunskapsgrupperna publiceras i Demokraternas Handlingsprogram. Det omfattar vård, skola, omsorg, trygghet och andra viktiga politikområden. Den ligger även till grund för Demokraternas budget.
Läs Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022 >>
Läs Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2022 >>
Läs Demokraternas tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022 >>

© Copyright 2017