Förslagslåda

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen. I Demokraterna värnar vi om delaktighet, transparens och kunskap.

Kryssa i ”jag vill bli kontaktad” om du önskar återkoppling från oss. Vi återkopplar inom en vecka.

    Jag vill bli kontaktad