Välkommen till Demokraterna.

Den 9 september 2018 ritades den politiska kartan om i Göteborg. Då bekräftade många göteborgare att de vill se att en ny politik får chansen att påverka utvecklingen i staden. Med över 17 % av rösterna blev Demokraterna näst största parti.
Demokraterna bildades så sent som i maj 2017. Ett lösningsorienterat parti som byggts upp med erfarenhet och kunskaper från göteborgare som är verksamma inom näringslivet, offentlig verksamhet, universitetsvärlden och civilsamhället.
Vårt övergripande mål är att förbättra styrningen av kommunen och i grunden förändra och utveckla det politiska arbetet för att minska byråkrati, skenande kostnader, dubbelarbete samt minimera risken för korruption.
Rätt skött är Göteborg en rik stad och där kommunen ska vara inriktad på sin kärnverksamhet för att skapa trygghet och service till sina medborgare, näringsliv och andra aktörer. Idag är vi över 2 300 medlemmar och blir fler för varje dag. Om du uppskattar våra värderingar och politik är du självklart välkommen som medlem.

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck. Nyvalda kommunalråd för Demokraterna 22 november 2018.

Henrik Munck, Jessica Blixt och Martin Wannholt.
Våra kommunalråd som valdes på Kommunfullmäktige 22 november 2018.

Senaste nytt

På GP debatt – Stadsutvecklingen vid Station Haga är kostsamma illusioner

Kommunfullmäktige skall i dag fatta beslut om ett ”stadsutvecklingsprojekt” där medborgarnas skattemedel skall försnillas på Västlänkens Station Haga. Projektet kostar 660 miljoner kronor men få tågresenärer kommer att resa med kollektivtrafik eller med cykel till eller från Station Haga, skriver Demokraterna. De föreslagna investeringarna omfattar följande åtgärder: * Underjordiskt cykelgarage för cirka 550 cyklar. * Förlängning av […]