Pressmeddelande – Ansvariga för skolhaveriet måste ställa sina platser till förfogande

Följande pressmeddelande har skickats ut till media 14 augusti 2020 från Demokraterna. Läs som pdf här >> Publicerade artiklar: GP – Demokraterna kräver att ledande tjänstemän slutar >> DN – Demokraterna kräver hårdare tag: ”Ansvariga bör lämna” >> Skolvalshaveriet har drabbat tusentals elever och föräldrar. Igår publicerades en intern revisionsrapport som beskriver allvarliga brister. Exempelvis: […]

Mörkläggningen kring Hisingsbron

GP har idag som förstasidesnyhet mörkläggningen kring Hisingsbron. Axel Josefsons (M) tidigare mörkläggning av skenande kostnader i trafiknämnden fortsätter tyvärr nu med hans moderate efterträdare. Den nya Hisingsbron är ett av Göteborgs största och viktigaste infrastrukturprojekt. Med pressad tidplan och budget. Nu framkommer i media att entreprenören Skanska och Trafikkontoret har meningsskiljaktigheter om ca 300 […]

Demokraterna kräver stopp för muslims skola

Demokraterna har skickat in ett yrkande till Byggnadsnämnden om att det tillfälliga bygglovet för den muslimska Römosseskolan inte ska förlängas. Martin Wannholt till GP: ”Vi kan inte tillåta salafister att expandera i Göteborg med deras upprepade könssegregering av barn och unga. Skolinspektionen som obegripligt nog gett tillstånd, hänvisar till att de varit ”otydliga” i sitt […]

© Copyright 2017