Demokraternas Kunskapsgrupper


Demokraternas Kunskapsgrupper bidrar till bättre kunskapsbaserade förslag och beslut för göteborgare och andra medborgare i Västra Götalandsregionen.

Kunskapsgrupperna samlar förtroendevalda med kunskap och erfarenhet inom olika områden. De inhämtar, analyserar och diskuterar relevant kunskap genom att bland annat

  • lyssna till medborgarna och deras problem och förslag på lösningar,
  • läsa handlingar, rapporter och statistik och
  • diskutera med experter och professionella.

Om du har frågor, problembeskrivningar eller förbättringsförslag går det bra att kontakta sammankallande i lämplig Kunskapsgrupp. Om du inte vet vilken grupp som är lämpligast att kontakta kan du använda den generella e-postadressen: info@demokraterna.se.

Grupperna är lyhörda och tar in synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen från alla.

Trygghet och säkerhet


Sammankallande 

Mattias Arvidsson, Demokrati och medborgarservice
mattias.arvidsson@demokraterna.se
Tel: 0721-44 03 56

Gruppmedlemmar

Claes Annerstedt, Idrott- och föreningsnämnden
Iréne Lundin-Sjöberg, Kulturnämnden
Lars Kérla, Räddningstjänsten
Martin Wannholt, Kommunstyrelsen
Veronica Öjeskär, Valnämnden

Förskola och skola


Sammankallande

Jessica Blixt, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, GR arbetsmarknad
jessica.blixt@demokraterna.se
Tel: 0701-70 23 25

Gruppmedlemmar

Carl-Åke Ahlqvist, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Camilla Harrysson, Utbildningsnämnden

Omsorg


Sammankallande 

Mariette Höij Risberg, Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden, GR social välfärd
mariette.risberg@demokraterna.se
Tel: 0701-41 90 40

Gruppmedlemmar

Gunnar Barrvik, Socialnämnden Nordost
Kristina Carlsson, Socialnämnden Hisingen
Ing-Marie Fredér, Socialnämnden Nordost
Per Holm, Socialnämnden Centrum
Ulla Nathorst Westfelt, Socialnämnden Sydväst
Peter Svanberg, Nämnden för funktionsstöd
Lillemor Williamsson, Socialnämnden Sydväst
Lisbeth Sundén Andersson, partistyrelsen och fullmäktige
Ing-Mari Glimdén Karlsson, Tre stiftelser (Gbg sjukhem, Å-hemmet och Otium)
Ulf Bjerstaf, Stiftelsen Pensionsinrättningen

Stadsbyggnad och infrastruktur


Sammankallande 

Patrik Höstmad, Exploateringsnämnden
patrik.hostmad@demokraterna.se
Tel: 0767-23 64 72

Gruppmedlemmar

Yngve Karlsson, Älvstranden Utveckling
Anders Torwald, Stadsmiljönämnden
Martin Wannholt, Stadsbyggnadsnämnden
Magnus Emilsson, Nämnden för Intraservice
Veronica Öjeskär, GR miljö och samhällsbyggnadsgruppen

Bostäder och lokaler


Sammankallande 

Patrik Höstmad, Göteborgs Stadshus AB
patrik.hostmad@demokraterna.se
Tel: 0767-23 64 72

Gruppmedlemmar

Patrik Gustafsson, Stadsfastighetsnämnden
Elisabeth Hansson, Familjebostäder
Bernt Helin, Statsrevisionen / revisorskollegiet
Lars Kérla, Bostadsbolaget
Alexander Lisinski, Higab
Anders Möller, Egnahemsbolaget
Peter Olausson, Göteborgslokaler
Yvonne Staberg, Poseidon
Martin Wannholt, Framtiden

Miljö, klimat och energi


Sammankallande

Tomas Holst, Miljö- och klimatnämnden
tomas.holst@politiker.goteborg.se

Gruppmedlemmar

Hans-Eric Andersson, Gryaab
Gabriel Bake, Miljö- och klimatnämnden
Eva-Li Saarväli, Kretslopp och vattennämnden
Arne Brorsson, Kretslopp och vattennämnden
Anders Åkvist, Göteborg Energi

Näringsliv och turism


Sammankallande 

Veronica Öjeskär, Gbg Stads Leasing
veronica.ojeskar@demokraterna.se
Tel: 0705-36 85 60

Gruppmedlemmar

Ingela Berntson, Göteborgs Hamn
Torbjörn Christensson, Göteborgs Spårvägar
Bengt-Åke Harrysson, BRG
Thomas Hedberg, Partistyrelsen
Mats Jacobsson, Göteborgs Spårvägar
Karin Lindberg, Partistyrelsen
Bernt Nielsen, Kollektivtrafik
Jonas Stenberg, Inköp- och upphandling och kommunfullmäktige
Stefan Söderman, Kollektivtrafik
Jens Wergeland, Liseberg

© Copyright - Demokraterna