Martin Wannholt
Partiledare och kommunalråd
Gruppledare Kommunfullmäktige

martin.wannholt@demokraterna.se
Tel: 0702-38 78 61

Jessica Blixt
Politisk sekreterare

jessica.blixt@demokraterna.se
Tel: 0701-70 23 25

Förskola
Skola
Utbildning
Jämlikhet

Patrik Höstmad
Politisk sekreterare
Stabschef

patrik.hostmad@demokraterna.se
0767-23 64 72

Stabsfrågor i Rådhuset
Samordning kommunstyrelsen
Budget och budgetsamordning
Citysamverkan

Inköp och upphandling
Energi
Fastigheter och lokaler
Kommunala bolag
Miljö och klimat
Näringsliv
Stadsbyggnad
Stadsmiljö
Trafik
Turism
Vatten och kretslopp

Veronica Öjeskär
Politisk sekreterare
Partiombudsman

veronica.ojeskar@demokraterna.se
Tel: 0705-36 85 60

Verksamhetsansvarig
Samordning parti och politik
Partiets organisation
Förtroendevalda
Medlemmar
Kommunikation

Adm. stöd till partiledaren
Stöd till kunskapsgrupperna
Samordnar KF-grupp
Stadsbyggnad

Mattias Arvidsson
Politisk sekreterare
Pressekreterare

mattias.arvidsson@demokraterna.se
Tel: 0721-44 03 56

Press och media

Demokrati
Idrott och förening
Intraservice
Kultur
Trygghet

Mariette Höij Risberg
Politisk sekreterare

mariette.risberg@demokraterna.se
Tel: 0701-41 90 40

Individ- och familjeomsorg
Funktionsstöd
Kommunal hälso- och sjukvård
Äldreomsorg

Besöksadress

Torggatan 11, 411 05 Göteborg

Kontaktuppgifter

E-post: info@demokraterna.se

Veronica Öjeskär, 0705-36 85 60

Följ Demokraterna