Demokraterna har presenterat budgeten

Under fredagen presenterade Demokraterna sitt budgetdirektiv under en presskonferens som sändes live.

– Vi vill omfördela 1,4 miljarder under den kommande mandatperioden för att skapa en bättre välfärd och trygghet. För att möjliggöra detta måste den politiska styrningen och budgetprocessen förbättras, deklarerade partiordförande Martin Wannholt.

Demokraterna presenterar budgetdirektiv för 2019.

Demokraterna presenterar budgetdirektiv för 2019.

Huvuddelen av omfördelningen kommer att läggas på skolan. Exempelvis att införa tvålärarsystem och mindre barngrupper i förskolan. En servicegaranti för förskoleplatser utlovas. Och inte minst behöver många skolor rustas upp efter flera år av eftersatt underhåll.

Demokraterna vill även öka antalet platser till äldreboenden och trygghetsboenden. Det behövs fler jouröppna vårdcentraler och partiet vill införa en bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet.

När det gäller en förbättrad trygghet vill Demokraterna bland annat införa 300 kvarterspoliser i samarbete med polisen och bygga tillit i förorten. Ett ökat stöd till föreningsliv och nya idrottsanläggningar är också en viktig pusselbit.

En kraftfull satsning på 50 000 nya bostäder till 2026. Kräver bland annat snabbare handläggning av detaljplaner och ett utökat samarbete med byggaktörer. Viktiga projekt som Skeppsbron och Frihamnen är exempel på hur den nuvarande hanteringen är bristfällig.

På trafikområdet vill Demokraterna häva avtalet kring Västlänken och avveckla trängselskatten när Marieholmstunneln och Hisingsbron är finansierad. Spårvägen måste uppgraderas till Stadsbana för att förkorta restider och bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken. Dessutom nya fasta älvförbindelser som ska prioriteras framför linbaneprojektet.

Budgeten kan ni ta del av via denna länk >>

Presskonferensen går att se på nytt: