Demokraternas positiva trend förstärks

Senaste undersökningen från GP/SIFO visar att Demokraterna etablerat sig bland väljarna på allvar. Med 18,3 % av rösterna är partiet näst störst medan Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att tappa väljare.

– Resultatet stämmer bra överens med de reaktioner vi får från många göteborgare och näringslivet. Rent politiskt går vi nu in i en lugnare period och vi kommer under sommaren samla kraft för en intensiv valspurt under augusti/september fram till valdagen, säger partiordförande Martin Wannholt.

GP/SIFOs opinionsundersökning 20 juni 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 20 juni 2018

Under undersökningens mätperiod som sträckte sig fram till 14 juni, har Demokraterna presenterat betydande delar av sin valplattform och budgetdirektiv. Det som skiljer Demokraterna från övriga partier är förslaget med en tydlig omfördelning av 1,4 miljarder kronor för att skapa en bättre välfärd och trygghet.

– Det går om vi får möjligheten att förändra och förbättra den politiska styrningen och budgetprocesser under den kommande mandatperioden. Och när det gäller omfördelning av kommunens resurser har vi bara skrapat på ytan, kommenterar Martin Wannholt.