Älska Bergsjön.

Sidan 3 i dagens GP innehåller en helsidesannons med rubriken Älska Bergsjön. Den handlar att vi i Demokraterna vill återinföra lokala kvarterspoliser dygnet runt, främst i våra utsatta områden. Detta i kombination med ett grundlagspaket, d.v.s arbete, utbildning och bostad.

Ladda ner eller läs som pdf >>


Annons i GP 4 februari 2018

Annons i GP 4 februari 2018, klicka för att läsa i fullskala

HUR SKA VI FÖRVANDLA Göteborgs utsatta områden till trygga och blomstrande stadsdelar? En sak är säker. Det handlar inte om att vänta och se. Det bor cirka 105 000 göteborgare i dessa områden och alla har rätt enligt vår grundlag till trygghet och oinskränkt frihet. Det är grunden i vår demokrati och det är på den punkten som de styrande i staden har miss-lyckats under så många år.

Här är några av Demokraternas viktigaste förslag.

  • Återinför kvarterspoliser. Självklart gäller nolltolerans mot kriminalitet. Vi vill satsa två miljarder kronor för att bland annat bidra till att 300 utbildade personer förstärker polisen i våra utsatta områden. Det handlar om ständig närvaro för att bygga relationer och skapa trygghet på både kort och lång sikt.
  • Inför tvålärarsystem i alla skolor. Att alltid ha två lärare i klassrummet ökar tryggheten och underlättar undervisningen och studierna. Betygen måste förbättras så att fler elever får behörighet till gymnasiet. Det är nyckeln in till arbetsmarknaden och en ljus framtid.
  • Bättre boende. De som önskar ska få hjälp att förvandla sin hyresrätt till en egen bostad. Bättre ekonomi och stabilitet i området ökar attraktionskraften.

På demokraterna.se kan du läsa hela vår Att-Göra-Lista och ännu fler åtgärder för att skapa trygghet. Du är också varmt välkommen att bli medlem och komma med egna förslag. Men det viktigaste du kan göra är att rösta på Demokraterna i kommunvalet den 9 september. För Bergsjön är en angelägenhet även för dig som råkar bo någon annanstans.

Välj ett tryggare Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Boström (DEM) medverkar i dokumentärserie på SVT

För er som missade Ulf Boströms medverkan i SVT.

Demokraternas styrelsemedlem Ulf Broström medverkade i dokumentärserien ”Det goda landet” 31 januari. I egenskap av närpolis fick vi följa hans arbete med att bygga upp förtroende och engagemang med de som bor i Göteborgs utsatta områden. Det är ett 30-minuter långt program som går direkt in i hjärtat och skapar hopp!

Ulf är ensam som integrationspolis i Göteborg, vi behöver naturligtvis fler av Ulfs kaliber. Vill ni ta del av Ulfs erfarenheter kan man se programmet i efterhand på SVT Play, se nedan. 

svtplay det goda landet

Martin om domslutet gällande Västlänken

Idag kom Mark och miljödomstolen med sitt beslut om miljöprövningen av bygget av Västlänken. Tillstånd ges men det ställs villkor. Martin Wannholt uttalar sig om dagens dom.

”Ja, det positiva idag är att Västlänkens byggstart är uppskjuten till långt bortom valet i höst.

Jag blir dock skrämd över domstolens flathet. Domen är en miljö- och äganderättsskandal av stora mått. Domstolen, givet att de hade läst inlagor, har fått se alla bevis för att miljönyttan är obefintlig. Ändå hävdar domstolen att de stora utsläppen från byggnationen kan hämtas hem. Fattas bara att de skrivit ”en grön, tät och nära storstad” också.

Martin Wannholt talar under demonstration mot Västlänken

Stadens fastighetsägare lämnas med hela risken. Vattenvillkoren är alldeles för frikostiga. Trafikverket hävdade i järnvägsutredningen, som låg till underlag för tillåtligheten, att inläckage i flera känsliga delar inte bör överstiga 2 liter per minut och hundra meter. Bara i Haga stations bergdel, tillåter domstolen detta överskridas med en faktor 10! Så höga nivåer leder rimligen till skador. Det är djupt oansvarigt mot stadens alla fastighetsägare. Vidare leker domstolen byggherre, dvs om det skulle uppstå skador så anser de att man kan gå in och grundförstärka…

Oavsett vad man anser om Västlänken, måste domen ses som ett enormt bakslag för miljöarbetet i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att överklaga snarast, vilket också kommer att ske.”

Martin Wannholt
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg

Jan-Olof Ekelund från Liberalernas styrelse till Demokraterna

Företagaren Jan-Olof Ekelund lämnar styrelsen för Liberalerna i Göteborg och ansluter sig till nybildade Demokraterna.
Jag är övertygad om att Demokraterna kan utvecklas till den politiska kraft som på allvar skakar om det politiska etablissemanget i staden. Att det behövs visas inte minst av de senaste skandalerna i Intraservice och Got Event, säger Jan-Olof Ekelund. 

Jan-Olof Ekelund, Demokraterna

Jan-Olof Ekelund

Demokraterna fortsätter att attrahera engagerade människor och inte minst entreprenörer inom det lokala näringslivet. Med sin mångåriga erfarenhet från kommunikationsbranschen räknar jag med att Jan-Olof Ekelund har mycket att bidra med när vi på allvar börjar kommunicera vår politik under ett spännande valår, kommenterar Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Jan-Olof Ekelund blev invald i Liberalernas styrelse under 2017 men valde att avbryta uppdraget innan partiets årsstämma i februari. Det lokala näringslivsklimatet, stadsutveckling/infrastruktur och skolan är de viktigaste frågorna att driva för honom.

– Det har varit ett lärorikt och spännande år och där jag bland annat försökt kanalisera motståndet mot Västlänken som är finns även bland Liberalernas medlemmar. Men det motståndet kommer aldrig att bli Liberalernas officiella hållning och då väljer jag att arbeta vidare inom Demokraterna.

– Demokraterna har ingen belastande historik och kan med större trovärdighet driva ett politiskt förändringsarbete i staden. Vi vill exempelvis att de kommunala bolagens styrelser, som idag enbart har politiskt tillsatta ledamöter, i mycket högre utsträckning ska hämta styrelsemedlemmar från näringslivet eller universitetsvärlden. Kort sagt kompetens före partibok.

– Då kan styrelserna bli det stöd som Vd och andra befattningshavare i de kommunala bolagen behöver. Och förhoppningsvis kommer vi i förlängningen slippa se fler exempel av den mygelkultur som fortfarande finns kvar på sina håll, konstaterar Jan-Olof Ekelund.

Demokraterna hälsar Jan-Olof Ekelund välkommen!

Pressmeddelande >>

Nu kan alla medlemmar nominera kandidater till valet 9 september

Nomineringskommittén har idag 15 januari skickat ut en inbjudan till alla medlemmar med information om att det nu går att nominera kandidater till val i kommun och landsting. Demokraterna kommer att ställa upp i kommun och landstingsval 9 september.

Har du som medlem inte fått information om detta, vänligen maila info@localhost så vi kan kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer.

Nomineringsmötet kommer hållas onsdag 21 mars och en separat kallelse kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.
Demokraternas extra årsmöte

Demokraternas extra årsmöte 25 november 2017.

Nu ska vi införa Demokrati i hela Göteborg.

Idag har vi en helsidesannons i GP, där vi nu börjar att presenterar Demokraterna för göteborgarna. Vårt partiprogram har vi samlat i en Att-göra-lista för Göteborg. Den omfattar vård, skola, omsorg, trygghet och andra viktiga politikområden.

Ladda ner eller läs som pdf:
Att-Göra-lista för Göteborg >>
Annons i GP >>

Annons i GP 7 januari 2017

Annons i GP 7 januari 2017, klicka på den för att se fullskala.

Gott Nytt Valår!

Vänner,
nu går vi in i 2018. Det blir ett helt avgörande år för Göteborgs framtid.

Antingen börjar staden grävas upp till oigenkännlighet med påföljande trafik- och miljökaos i ett decennium. Eller så får demokratin råda och stadens läskunniga majoritet som vill ha en bättre kollektivtrafik, vinner över Västlänken.

Antingen så fortsätter vår stad att dras isär med ännu fler icke-demokratiska krafter som tar över. Eller så inför vi ett kraftfullt och kompetent grundlagspaket i våra utsatta förorter – trygghet, arbete, bostad och likvärdig utbildning.

Antingen fortsätter slutenheten, internkorruptionen och det stora resursslöseriet. Eller så blir vi istället en öppen och hederlig stad, som klarar att omprioritera mer resurser till välfärden.

Vi litar på viljan och kompetensen som finns i vår stad. Nu gäller det att vi är många, som tillsammans visar på konkreta lösningar och vägar framåt. Låt oss göra 2018 till demokratins år i Göteborg.
Gott Nytt År!
Demokraterna.

Se Demokraternas krönika 2017 på Youtube:


Demokraternas krönika 2017

På GP debatt – Barn och natur, eller en ny kinesisk mur?

ARTIKEL På GP.SE 2017-12-15

Vi är många som stöttar Geelys och CEVT:s stora investeringar i produktion och forskning i Göteborg. Men att tillmötesgå den kinesiska statens önskemål om att bygga ett inhägnat konsulat i ett av Göteborgs mest värdefulla naturområden vid entrén till Delsjön är något helt annat. En olämpligare tomt är svår att hitta. Vad tänker politikerna på? skriver bland andra Martin Wannholt (DEM).

Kinesiska generalkonsulatet har till Göteborgs stad lämnat in en ansökan om att få bygga bort den fina entrén till Delsjön via Stora Torp. Ängen och ädellövskogen ska bebyggas och stängslas in. Om ansvariga politiker vill Göteborg och våra kinesiska relationer väl, skulle ett tydligt svar kommit med vändande post: ”Tack för Er ansökan om att erhålla markanvisning. Valt område är och ska vara naturområde och är inte aktuellt för bebyggelse. Välkomna in med ny ansökan på annan plats.”

Men i stället går stadens politiker vidare med förslaget och driver upp det för beslut i Fastighetsnämnden nu på måndag, alldeles före jul. Ingen vacker julklapp till de 80 barnen på det nyinvigda bostadsområdets förskola. Eller för alla de barn som går på föräldrakooperativet Småfröna. Miljön, kulturen, barnens stora utflyktsmål och äganderätten kastas överbord. Och likabehandlingen. Och ett jämlikt Göteborg. Och hästarna. Allt det härliga och viktiga som gör vårt vackra Göteborg attraktivt skall nu raseras. Allt för att blidka en ansökan som aldrig borde skickats in.

Får inte stängslas in
I förslaget står det som är brukligt vid konsulat: Verksamheten behöver avgränsas från omgivande markområden. Höga murar och stängsel med andra ord. Barnens gröna ytor, där förskolor och skolor har avslutningar, brännboll och lek i stadsnära vacker natur skall bort. Upp med stängsel. Större okunskap och historielöshet får man leta efter – i gällande detaljplan för Stora Torp står det till och med inskrivet, att området inte får stängslas in. Området fullständigt sjuder av friluftsliv sommartid.

Så vad sysslar våra politiker med? Vad gör Alliansens företrädare i fastighetsnämnden och BRG? Eftersom förslaget är med på listan nu på måndag och det inte hörts något i media från ansvariga politiker om detta, finns ju anledning till att tro att Alliansen stödjer förslaget. Och tänkt släppa igenom det genom att stödja socialdemokraterna. Varför har det ens öppnats upp för ett beslut?

Alla de som nu flyttat in i det nya bostadsområdet, har köpt sina lägenheter där närheten till grönområdet bakom, var en starkt tilltalande och prishöjande faktor. Hur kan man från stadens sida ens få för sig att lura sina egna medborgare, för att bygga ett konsulat?

En björntjänst
Vi är många som stödjer Geelys och CEVT:s stora investeringar i produktion och forskning i Göteborg. Från Demokraternas sida har vi dessutom föreslagit att knyta ihop Lindholmen Science Park med Lundby genom ett nytt mot över Lundbyleden, för att ge underlag för ännu mer av investeringar och fler företag.

Men att blanda ihop detta med kinesiska statens önskemål om en tomt för att bygga ett nytt konsulat, känns långsökt. Och en olämpligare tomt är svårt att hitta.

Hade någon tjänsteman i kommunen förstått hur man bygger relationer, hade de naturligtvis i lugn och ro avrått från ansökan och förklarat för kineserna hur allvarligt motstånd förslaget skulle få. Och förstått att det vore att göra de kinesiska relationerna en björntjänst, att ens utsätta dem för de påhopp de nu kommer få. Och långa överklagandeprocesser, där barn och natur ställs mot stängsel och betong.
Gissa vem som vinner?

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg

Veronica Öjeskär (DEM)
projektledare, ledamot Demokraterna i Göteborg

Thomas Hedberg (DEM)
vd Cellmark, ledamot Demokraterna i Göteborg

Mariette Risberg (DEM)
sjuksköterska, ledamot Demokraterna i Göteborg

Lasse Lindberg (DEM)
programledare, medlem Demokraterna i Göteborg

Länk till artikeln på GP.SE >>


Tillägg 2017-12-20
Den 20 december skickade Demokraterna in följande motion till kommunfullmäktige:

Motion om att utöka naturreservatet Delsjöområdet

Viljan från miljökunniga att utöka skyddet för Delsjöområdet har pågått länge. Senast var det Länsstyrelsens förslag för drygt tio år sedan om att utöka naturreservatet i Delsjön. Trots att stor hänsyn togs till befintlig och möjlig ny friluftsverksamhet med tillhörande bebyggelse, avslogs förslaget. Kommunstyrelsen ansåg att skyddet istället kunde stärkas med kommunala instrument t ex detaljplan, översiktsplan, kommunalt reservat och/eller områdesbestämmelser.
Nu blev det inte bara nej till utökat statligt skydd. Något utökat kommunalt skydd syns ännu inte till. Tvärtom utsätts ett av stadens finaste naturområden för ett ständigt naggande i kanten. Senast var försöket med att inhägna och bebygga Stora Torp. Men trycket är hårt från alla tre kommunerna som gränsar in i Delsjöområdet att exploatera ytterligare. Det är nu dags att säkra gränserna för att ge ett utökat skydd av de grön- och naturområden som omger naturreservatet.
Göteborgs stad behöver därför ta initiativ till att snarast utöka det statliga naturreservatet och ge erforderligt skydd till framtida generationer. Det är viktigt att staden representeras av hög kompetens och förståelse för områdets stora miljö- och friluftsvärden, varför park- och naturförvaltningen bör vara stadens samordnare i framdrift av ett utökat skydd. Gärna i samarbete med viktiga miljögrupper, t.ex. Naturskyddsföreningen och föreningen Trädplan Göteborg.

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige:
Att återuppta arbetet med Länsstyrelsen i Västra Götalands tidigare förslag (2007) till utökning av det befintliga naturreservatet i Delsjöområdet.
Att ge Park- och naturnämnden i uppdrag att leda och samordna stadens arbete, tillsammans med Partille och Härryda kommun, för ett utökat skydd av Delsjöns naturskyddsområden samt grön- och naturområden.
Att ge Park- och naturnämnden i uppdrag att återkomma med förslag till budget och tidsplan för arbetet.

På GP debatt – Rea inte ut Rannebergen – låt de boende ta över

Demokraternas partiledare Martin Wannholt

ARTIKEL I GP 2017-12-07

Att sälja ut hyresgästernas och stadens tillgångar till reapris, som i Rannebergen, ökar inte jämlikheten i Göteborg, tvärtom, skriver kommunalråd Martin Wannholt, Demokraterna i Göteborg.

Göteborg behöver bygga fler bostäder. Många bostäder. För detta krävs fler byggbara detaljplaner och att staden inte försenar bostadsbyggandet genom bristande planering. För att klara bostadsmålet och stoppa nettoutflyttningen av barnfamiljer från Göteborg, behöver också småhusbebyggelsen släppas fram. I Angered och Nordost byggs nu 1 500 bostäder i olika faser. Vi var flera som kämpade för detta i fastighetsnämnden förra mandatperioden, frukten ser vi nu. Tyvärr är flera områden av polisen bedömda som särskilt utsatta. Lövgärdet är ett av Göteborgs sju särskilt utsatta områden, där våldskapitalet innehavs av kriminella krafter.

Göteborgs stads kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att öka sin byggtakt till 1 400 lägenheter per år, för att staden ska dra sitt strå till stacken. Bolaget har denna mandatperiod försetts med markanvisningar motsvarande drygt 5 000 möjliga lägenheter. Byggandet går dock långsamt. Och det är dyrt. Bolaget hävdar att de behöver göra monstruösa hyreshöjningar (3,5 procent) och dessutom kräva aktieägartillskott för att klara en ökad byggtakt.

Frågan som hyresgäster i allmännyttan, skattebetalare i Göteborg och vi förtroendevalda bör ställa oss är; om Förvaltnings AB Framtiden och dess kommunala byggherrebolag inte kan bygga bostäder utan att ta andras pengar, är de då en lämplig aktör? Eller är det snarare en komplettering av styrelsen, med professionella styrelseledamöter, som behövs?

En oren och hafsig affär
Lämpligheten kan också ifrågasättas när det dansar in en oren, hafsigt hopklistrad socialdemokratisk bytesaffär på kommunfullmäktiges bord. Tre politiska farbröder (herr röd, herr blå och herr grön) i AB Framtidens presidium, utan erfarenhet av komplicerade fastighetsaffärer, skall göra affär med ett framgångsrikt börsnoterat fastighetsbolag, Victoria Park. Affären skulle bestå i att kommunen får köpa byggrätter i Lövgärdet, om Victoria Park får köpa 289 lägenheter från allmännyttan. Och vad blir resultatet? Jo, fina lägenheter i vackra Rannebergen ska nu reas ut för 571 000 kronor styck, inklusive parkering och mark. Detta utan att hyresgästerna till samma ”marknadspris” får möjligheten att bilda förening och att direkt sänka sina boendekostnader vid ett övertagande till denna låga prisnivå. Med ett pris på 8 850 kronor per kvadratmeter för lägenheterna, är detta nog all-time-low i närtid.

Enkelt uttryckt kan man säga att köparen betalar för marken, plan- och anslutningskostnader, byggherrekostnad samt kostnader för gata och parkering. Sedan får köparen större delen av fastigheterna gratis. Nästan som att stjäla godis från ett barn. Samma bolag köpte nyligen större lägenheter i Bergsjön (samma ålder/renoveringsskick) för 12 500 kronor per kvadratmeter. Med hänsyn till storlek och läge borde ju lägenheterna i Rannebergen ligga 30 procent över detta pris, inte som nu, 30 procent under.

Men byggrätterna i Lövgärdet, säger vän av ordning, där gör väl ändå AB Framtiden en bra affär? Nej. För att få bygga hyresrätter i Lövgärdet är det ingen på marknaden i dag som är villig att betala över 1 000 kronor kvadraten för en byggrätt. Inte heller byggrätt för bostadsrätter betingar något större värde i Lövgärdet, eftersom möjligt försäljningspris ligger på en relativt låg nivå.

Lägger en död hand över området
Hela skälet till affären är dessutom felaktig. Det går naturligtvis att förverkliga byggrätterna i Lövgärdet utan desperata bytesaffärer. Antingen bygger de som innehar byggrätterna eller så säljs de till högstbjudande till någon som vill bygga. Att lägga en död hand över befintliga byggrätter i en växande stad med enorm bostadskö, trångboddhet och social utsatthet, finns inte på kartan. Det vore ett strategiskt självmål, som jag vet att inte någon långsiktig bostadsaktör som vill växa i Göteborg skulle göra.

Vi är många i kommunfullmäktige som i kväll yrkar avslag på denna orena fastighetsaffär. Men jag har också skickat in ett yrkande om återremiss, där berörda kommunala styrelser får chansen att göra rätt i stället – omförhandla affären beträffande byggrätterna i Lövgärdet utan koppling till lägenheter i Rannebergen. Och att bjuda in berörda hyresgäster till dialogmöte.

Hjälp att ta över bostäderna
Göteborg är en ojämlik och starkt segregerad stad. Med dagens bostadspriser är de flesta med lägre inkomster tvingade att bo hela livet i hyresrätt eller flytta långt utanför Göteborg. Hyresrätten är alltid dyrare än eget ägande och värdeutvecklingen går till fastighetsägaren i stället för den enskilda människan. Tänk om stadens politiker, oavsett vänster eller höger, kunde se värdet för stadens utveckling och stabilitet, om vi aktivt hjälper våra hyresgäster att ta över sina bostäder. Även en förtidspensionär med låg inkomst och svårighet att få lån, skulle kunna vara med. Detta genom att tillåta variation för hur mycket av en skuld som läggs hos den enskilde respektive hos föreningen. Den sänkta boendekostnaden kan läggas in som amortering i föreningen och alla boende är med på värdeutvecklingen. HSB har varit föregångare med att testa detta.

Att sälja ut hyresgästernas och stadens tillgångar till reapris ökar inte jämlikheten, tvärtom. Framgångsreceptet för ökad jämlikhet i våra förorter heter svensk grundlag, trygghet, arbete, bostad och utbildning. Men radarparet Lars Johansson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) tar i stället den socialdemokratiska reabilen ut till Rannebergen. Tyvärr väljer alliansen att tyst och stilla åka med i bak- sätet. Vi känner igen det från ett annat tilltänkt större projekt i vår stad.

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd
ordförande Demokraterna i Göteborg

Länk till artikeln i GP >>

Yrkande för ansvar och fortsatt stöd för Observatoriet

Demokraternas partiledare Martin Wannholt

Med anledning av Adam Cwejmans ledare i GP 2017-11-12 skriver Martin Wannholt följande:

Mycket bra av Adam Cwejman som vanligt. Jag har talat med flera företrädare för observatoriet under hösten. Göteborg behöver bevara och utveckla Slottsskogsobservatoriet, inte avveckla. Har nu skickat in vårt yrkande för ansvar och fortsatt stöd till observatoriet.

Läs hela Adam Cwejmans ledare i GP här >>

Martin Wannholt – Yrkande nytt ärende​​Kommunstyrelsen 2017-11-22

Långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
Göteborgs barnvänliga folkobservatorium i Slottsskogen har tyvärr hamnat mellan stolarna vad gäller huvudman för ekonomiskt stöd. Vare sig regionen eller staden har uttalat att de tar ansvar. Utan ett mindre ekonomiskt bidrag till föreningen blir det omöjligt att fortsätta med verksamheten – att låta stadens barn- och ungdomar få lära sig mer om naturvetenskap och stjärnhimlens alla gåtor.
Göteborgs Stad behöver stärka sin naturvetenskapliga profil. Att aktivt stödja det fina arbetet på Slottsskogsobservatoriet är en viktig pusselbit i detta arbete. Ett årligt ekonomiskt stöd till folkobservatoriet läggs lämpligen under miljö- och klimatnämnden, med motsvarande budgetjustering. För att säkerställa verksamheten och ge stadens skolor fortsatt tillgång till observatoriet, behövs en ekonomisk delfinansiering om ca 750 000 kronor 2018 och framåt.
Eftersom kommunstyrelsen och snart kommunfullmäktige beslutat att lägga ned Vårt Göteborg i tryckt form, uppstår en möjlighet att använda del av dessa inbesparade medel för att stödja observatoriet redan under 2018.

Förslag till beslut:
I kommunstyrelsen:
Att Göteborgs Stad tar ansvar stödjer Slottsskogsobservatoriet och att miljö- och klimatnämnden utreds som ansvarig nämnd.
Att för stödet 2018 använda del av medel som blir tillgängliga genom att Vårt Göteborg i tryckt form läggs ned.
Att stadsledningskontoret stödjer föreningen med 750 000 kronor under 2018.
Att stadsledningskontoret inarbetar beloppet med justeringar i budgetunderlaget för 2019 och framåt.