Nu intar vi Demokrater en ansvarsfull vågmästarroll

Hej alla partivänner,

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck. Nyvalda kommunalråd för Demokraterna 22 november 2018.

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck. Nyvalda kommunalråd för Demokraterna 22 november.

Demokraterna hade två tydliga vallöften till väljarna under valrörelsen. Sätta stopp för Västlänken och få till ett maktskifte i rikets andra stad. Jag kan med gott samvete konstatera att vi verkligen gjort allt i vår makt för att få med oss flera partier att sätta stopp för eller pausa Västlänken.

Tänkta förhandlingar med Alliansen blev aldrig någon förhandling som bekant. Alliansen ville inte vika en tum på sin inslagna väg att fullfölja Västlänken. De var inte heller särskilt intresserade av vår budget eller förslag att förändra styrning och ledning av kommunen.

Även om vi som parti inte har varit några vänner av Socialdemokraternas mångåriga styre, så låt mig ändå konstatera att de samtal vi hade med S var uppriktiga och insiktsfulla. Vi har en samsyn när det gäller att förbättra tryggheten i Göteborg och vända de sjunkande skolresultaten. S verkar också på riktigt vara intresserade av att hitta vägar för en effektivare styrning av staden och bland annat se över det stora antalet kommunala bolag. Jag är övertygad om att vi kommer ha nytta av dessa samtal under den kommande mandatperioden.

Demokraternas relation till Alliansen är faktiskt knepigare. Det som kunde bli ett ansvarsfullt samarbete har utvecklats till ett politiskt spel om makten. Under gårdagskvällens möte i kommunfullmäktige valdes som väntat moderaternas gruppledare Axel Josefsson till kommunstyrelsens ordförande och liberalernas Helene Odenjung till första vice ordförande.

Eftersom Alliansens och det nya vänsterblocket har inlett en valteknisk samverkan var det upplagt för att vänsterpartiets Daniel Bernmar skulle utses till andra vice ordförande.

Men inte utan en markering från Demokraterna. Jag tog chansen att upplysa kommunfullmäktige att i år är det ganska precis 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes. Vem kunde tro att ett sekel senare skulle en moderatledd Allians lägga sina röster på en tidigare kommunist som andre vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse. Spelet om makten är uppenbarligen viktigare än ideologiska ställningstaganden och jag är övertygad om att dessa politiska piruetter kommer stärka Demokraterna som ett trovärdigt alternativ för ännu större väljargrupper.

Alliansen ska regera med en mycket svag minoritet de närmaste åren. Under tiden ser vi att cityhandeln kämpar för sin överlevnad och att det blir allt svårare att ta sig fram både med bil och kollektivtrafiken som en följd av att Västlänken påbörjats. Från Demokraterna kommer vi fortsätta att göra allt vi kan för att stoppa Västlänkens skadliga omväg via Haga.

Gårdagskvällens kommunfullmäktige innebar att Demokraterna får tre kommunalråd i kommunstyrelsen. Förutom undertecknad så valdes Jessica Blixt och Henrik Munck av fullmäktige. Därmed bildar vi ett starkt team tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp med 14 ledamöter och sju ersättare. En position som innebär att vi i flera viktiga frågor för Göteborg är vågmästare och den rollen kommer vi axla med ett stort ansvar.

Martin Wannholt
Partiordförande och gruppledare för Demokraterna