Alliansen spelar bort chansen till maktskifte

Demokraternas partiledare Martin Wannholt

Partiledare Martin Wannholt

Demokraterna stod för en unik framgång i valet och är nu Göteborgs näst största parti. Våra politiska förslag – omfördelning till välfärden och skolan genom bättre politisk styrning och ledning, återinförande av kvarterspoliser samt satsningar på en bättre kollektivtrafik – har fått fantastiskt stöd även bland tidigare rödgröna väljare.

Men Alliansen har å sin sida gjort sitt sämsta val någonsin i Göteborg. De samlade 24 mandat av 81 i kommunfullmäktige.

Demokraterna har i kraft av sin valframgång möjliggjort ett maktskifte i Göteborg efter 24 år med rödgrönt styre. Vi tog initiativet direkt efter valet och bjöd in allianspartierna till informationsmöten inför eventuella förhandlingar. Men Moderaterna fick pausa för att byta gruppledare.

Den nyvalde gruppledaren för Moderaterna, Axel Josefson, kallade igår till ett möte med gruppledarna för KD, L, C och D. Den nye alliansledaren inledde mötet med att säga att de utgångspunkter som gäller för förhandlingen är att Alliansens budgetförslag är det som ska röstas igenom i november och att Västlänksfrågan inte är förhandlingsbar överhuvudtaget.

Vi Demokrater konstaterar att Alliansen inte har vare sig viljan eller förmågan att styra staden på ett nytt och bättre sätt.
Alliansen verkar inte ens ha förstått att det är Demokraterna som möjliggjort att ett maktskifte i Göteborgs kommun ens kan diskuteras.

Alliansen har därmed i praktiken stängt dörren för fortsatta samtal och dess fyra gruppledare banar nu väg för fortsatt rödgrönt styre.

Martin Wannholt
Partiledare

PS. Läs gärna här om Demokraternas förslag för ett bättre Göteborg >>