På GP debatt – Gängen har tagit makten – för att vi har låtit det ske

Jag skäms över att jag som polis inte kan ge människorna i förorterna där jag jobbar trygghet och skydda dem från gängens hot, maktutövning och våld. Dessa parallellsamhällen har brett ut sig för att polisledningen och ansvariga politiker har låtit det ske, skriver integrationspolisen Ulf Boström.

Ulf Boström integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige (D)

I snart 15 år har jag arbetat som integrationspolis i Göteborgs östra förorter. Jag har lärt mig hur viktigt det är med kunskap om människorna som bor här och att det är viktigt att vara nyanserad i det man säger och gör. Men när samhället brakar samman och otryggheten breder ut sig finns inte tid till det.

Under mina tjänsteår har jag mött ett ökande antal människor som utsatts för grova brott och kränkningar. Brottsoffer som är förtvivlade, rädda och arga. Deras sorg och lidande tär även på mig. Det är svårt att möta uppgivna människor. Det är tungt att gå på begravningar och möta familjen när en son eller dotter har mördats.

Jag har haft många tillfällen att ställa mig frågan. Hur blev det så här? Hur kan det komma sig att ett av världens tryggaste länder plötsligt förgiftas av kriminalitet? Svaret är enkelt. För vi har låtit det ske.

Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Antalet poliser per capita har för varje år ökat under de senaste tio åren. Samtidigt minskar antalet uniformerade poliser som skall upprätthålla allmän ordning. Polismyndigheten jag tjänstgör i har prioriterat bort uthålliga preventiva kvarterspoliser som fick respekt och förtroende att ge medborgarna skydd och hjälp innan problem och konflikter gått för långt.

Dagens uniformerade polis räcker inte till för att ge våra medmänniskor rättvisa och trygghet. Detsamma gäller för brottsoffrens upprättelse. I slutet på 1980 löste Göteborgspolisen över 80 procent av alla mord. Idag är den siffran strax över 20 procent.

Egna lagar och regler
Ett av de största problemen som vi brottas med i dag är att parallellsamhällen har växt fram. Individer och grupperingar har under 30 år successivt implementerat sina egna lagar och regler. Yttrandefriheten är satt ur spel. Den personliga friheten är starkt begränsad.

Laglydiga medborgare som inte vill följa parallellsamhällets lagar och regler blir “lagbrytare”. Medborgare tvingas också att underkasta sig de kriminellas lagar genom hot och repressalier. Det är farligt för boende i utsatta områden att tala med myndighetspersoner. När så sker är risken uppenbar att någon utav parallellsamhällets torpeder straffar medborgaren. Medborgare har blivit en social gisslan i sitt eget område och deras fri- och rättigheter är kidnappade.

Uppdraget försvåras
Det talas ofta om att skolan måste förbättras för att råda bot på problemen i förorterna. Det är mycket viktigt, men uppdraget försvåras och blir otryggt när elever och lärare misshandlas, mördas eller kidnappas. När polismyndigheten tappar förmågan att skapa trygghet försämras även andra myndigheters förmåga att utföra sina uppdrag.

Polismyndighetens misstag var att avveckla kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Otryggheten och kriminaliteten har fått breda ut sig i bostadsområden, på gator och torg samt i offentlig verksamhet. Polisledningens misstag skapade otryggheten och bidrar till segregationen.

Kvarterspolisens viktigaste uppgift är att bygga relationer och skapa förtroende hos alla människor i området. En del kanske tycker att det är naivt, men jag vet av egen erfarenhet att det är det bästa sättet att komma tillrätta med de problem som finns. På det viset kan vi fånga upp de ungdomar som riskerar att sugas upp i kriminella gäng.

Polisen kände människorna
Kvarterspoliser är inget nytt påfund utan en väl beprövad verksamhet. Den sista stationen i Göteborg togs bort 1992. Stationen låg på Vårväderstorget i Biskopsgården, endast ett femtiotal meter från restaurangen ”Vår Krog och Bar”, där två människor sköts ihjäl och åtta personer skadades i en gänguppgörelse den 18 mars 2015.

Kvarterspoliserna kände de flesta människorna i sitt område och de boende visste var stationen låg. Kvarterspolisen visste vilka som rörde sig i området, på torg och gårdar. De hade god kontakt med stadsdelen, skolan, socialtjänsten, näringsidkare, föreningar, sport, kultur och fritidsgårdar.

Kvarterspolisen besökte också förskolorna och gav barnen kunskap om rätt och fel på ett för barnen naturligt sätt. I grundskolan träffade barnen sin kvarterspolis igen, där de fick utbildning i trafik, i mellanstadiet utbildning om brott och straff och i högstadiet utbildning om alkohol och droger samt moped. Alla barnen i området var sedda och kända.

Social kontroll
Det var mycket lite brott och ordningsstörning i ansvarsområdet. Det behövdes inga uppsatta kameror. Människorna i området var en del av den utövande sociala kontrollen och de avgjorde hur mycket information kvarterspolisen behövde veta för att området fortsatt skulle vara tryggt och säkert.

När folk känner förtroende för sin kvarterspolis får kriminella mycket svårt att agera fritt och tysta människor. Istället kommer de att berätta om vad som pågår i området som till exempel var gömda vapen eller narkotika finns, vem som riskerar att tas upp i olika gäng, vilka som hotar och utövar våld i området, vilka som säljer och köper narkotika i området och vilka våldsbejakande extremister som lever och verkar i området.

Återinför kvarterspoliser
Vi har de redskap vi behöver att komma tillrätta med människors otrygghet. Lagarna som vårt gemensamma demokratiska samhälle bygger på behöver inte bytas ut. Däremot kan vi ändra felaktiga och samhällsfarliga beslut som fattats av polismyndigheten. Polisledningen borde skyndsamt sätta tillbaka kvarters- och fotpatrullerande poliser.

Brottsoffren brukar tacka mig för den tid jag ger dem. Sanningen är ju den att det enda jag har när resurserna rämnar runt mig är mina ord. Jag skäms för det. Att vi inte kan ge trygghet när den behövs som mest. Svensk lag ska gälla även i Hjällbo, Bergsjön och alla andra utsatta områden i Sverige. Alla göteborgare ska leva i en demokrati. Så är det inte idag.

Ulf Boström
integrationspolis i Angered, ledamot kommunfullmäktige för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Bidragen till Ibn Rushd måste stoppas permanent

Med folkbildning som täckmantel skattefinansierar Göteborg antisemitisk, islamistisk och annan odemokratisk verksamhet. Bidragen till Ibn Rushd är tillfälligt frysta, men för Demokraterna råder det inga tvivel om att bidragen måste stoppas permanent, skriver bland andra Sofie Löwenmark, Demokraterna.

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild

Bellevuemoskéns baksida. Demokraternas bild.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén, en kvinnoförening som öppet sympatiserar med den turkiska islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs och en turkisk Diyanetmoské som kontrolleras av den turkiska regimen – det är några exempel på studieförbundet Ibn Rushds kontroversiella medlems- och samarbetspartners i Göteborg.

Studieförbundet Ibn Rushd har under många år omgärdats av hård kritik. Främst för sina återkommande inbjudningar av ökända föreläsare samt för sina belagda ideologiska kopplingar till muslimska brödraskapet. Listan av väldokumenterad tvivelaktig verksamhet hos studieförbundet kan göras lång.

Strypa skattebidrag
Det räcker dock att titta på flera av Ibn Rushd medlems- och samarbetspartners i Göteborg för att inse att staden måste strypa alla former av skattebidrag.

Strikt salafistiska Bellevuemoskén är en av dessa samarbetspartners. Bellevuemoskén är ansedd som en av landets mest radikala moskéer och har under åren bjudit in en lång rad extrema föreläsare och predikanter, bland andra en andlig ledare för terrororganisationen al-Shabaab. I Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism” (2018) upptar Bellevuemoskén stor plats när Göteborgs islamistiska extremismmiljöer beskrivs.

Ingen slump
Det är ingen slump att tre av de extrema imamer som regeringen har beslutat att utvisa – då de anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige – talade på en konferens i moskén våren 2019.

Här återfinns även Islamiskt centrum i Göteborg, som driver en Diyanetmoské, vilken kontrolleras av den turkiska religionsmyndigheten Diyanet och fungerar som president Erdoğans förlängda arm. Sveriges radio har tidigare rapporterat om hur Diyanetmoskéer anger regimkritiker till turkiska myndigheter, en oro som även uttrycktes i en artikel i GP nyligen.

En ny medlemsförening är en kvinnoförening, som på sina sociala medier öppet sympatiserar med den islamistiska och antisemitiska rörelsen Milli Görüs. Det handlar inte om några enstaka uppdateringar, det är tvärtom tydligt att Milli Görüs är ett så återkommande tema att det av allt att döma genomsyrar hela verksamheten.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet.

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tidigare beskrivit den antisemitiska rörelsen och dess kopplingar i Sverige.

En annan samarbetspartner är kulturföreningen Amaneti som på sina sociala medier har skyltat med inbjudningar av en ökänd föreläsare som tidigare uttryckt att flickor som från 12-års ålder inte täcker sig hamnar i helvetet. Föreningen har bjudit in den antisemitiska hatpredikanten Dhulkarnein Ramadani från Balkan. Ramadani bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Förespråkat dödsstraff
Här återfinns också GUM, en underorganisation till Sveriges Unga Muslimer (SUM), som förlorade rätten till statsbidrag efter en rättsprocess. Kammarrätten konstaterade i sin dom att SUM i sin verksamhet brustit i respekten för demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. GUM och Ibn Rushd bjöd 2013 in till Göteborgs moské den kontroversiella predikanten Kamal El-Mekki som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam.

Det är också tydligt att merparten av Ibn Rushds medlems- och samarbetspartners ägnar sig åt ren religionsutövning – vilket inte är bidragsberättigande. Det är viktigt att påpeka att demokratiska föreningar kan ansöka om föreningsbidrag på egen hand och behöver därmed inte drabbas. Samtidigt som merparten av Ibn Rushds föreningar/samarbetspartners är sådana som inte skulle beviljas kommunala bidrag. På så vis används folkbildning som täckmantel för att bakvägen finansiera odemokratisk verksamhet.

Motverkar demokratins idéer
Ett av de centrala syftena med det ekonomiska stödet till studieförbunden är att ”Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”.

Sverigedemokraterna har tidigare lyft frågan om att stoppa bidragen till Ibn Rushd. Tyvärr är Alliansen och Socialdemokraterna inte redo att sätta ner foten mot Ibn Rushds verksamhet som uppenbart motverkar demokratins idéer. De partierna vill istället (medan bidraget hålls frysta) förstärka kontrollinsatser och uppföljning, samt utreda en ny bidragsmodell för studieförbunden. Det duger inte. Politiker måste inse frågans allvar och medverka till att Göteborg stoppar skattefinansiering till odemokratisk verksamhet.

För Demokraterna råder det inte någon tvekan om att Ibn Rushd inte kvalificerar sig. För oss är det självklart att Ibn Rushd inte under några omständigheter ska stödjas av skattemedel.

Sofie Löwenmark
politisk sakkunnig Demokraterna

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Martin Wannholt
kommunalråd och partiledare Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Replik GP debatt – Tomma ord från Damberg om gängkriminaliteten

Replik på debattartikel i GP 28 augusti 2020
Vi kan aldrig acceptera att gängen tar tryggheten ifrån oss

Ord har betydelse. Inte minst när en minister uttalar sig under en kris. Vi har svårt att förstå vad Mikael Damberg egentligen menar med sina uttalanden om gängbrottsligheten i Göteborg, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare Demokraterna.

Foto: Jan Jörnmark

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vände sig till göteborgarna på GP Debatt. Damberg har säkert goda avsikter men vi förväntar oss också tydlighet från en ansvarig minister.

Han skriver att han ”tänker aldrig acceptera de senaste dagarnas händelser med gängkriminella som upprättat vägspärrar…”. Gott så. En minister ska inte acceptera kriminella handlingar. Ingen annan heller. Därför är det svårt att förstå om ministern menar något annat än ett allmänt konstaterande. Det är i så fall inte tillräckligt i denna situation. Om en minister säger att han inte accepterar nåt så vill vi se trovärdiga åtgärder mot problemen. Annars är orden utan betydelse.

Bara retorik
Damberg kommenterar också Göteborgspolisens agerande och säger att ”de kommer inte se mellan fingrarna på att kriminella sätter upp några vägspärrar”. Detta är anmärkningsvärt. Menar inrikesministern rent av att polisen tidigare har sett mellan fingrarna, eller att det kan ske? Vi tror inte det. Men det är märkligt att Damberg uttalar sig så. Eller är allt detta bara retorik?

Vår bild är att det är denna och tidigare regeringar som har skapat gängbrottsligheten genom ohållbar migrationspolitik, otillräcklig integration och allmänt bristande samhällsstyrning.

Uthålliga sociala insatser
Det behövs nu massiva uthålliga polisiära insatser i kombination med massiva uthålliga sociala insatser. Det är allmänt känt.

Sverige och Göteborg behöver en regering som tydligt lovar att tillföra så många poliser och andra resurser som behövs för att stoppa kriminaliteten och skapa trygghet. Nu. Omgående. Regeringen måste utlova en tidpunkt när löftet ska vara uppfyllt.

Vi har inte brist på resurser i samhället. Det är bara en fråga om hur man använder dem. Om man vill bekämpa brottsligheten på allvar, och om man bryr sig om allas rätt till trygghet.

Det som står i vägen för detta är det politiska spelet. Med massor av ord utan betydelse.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Bristande styrning orsaken till skolvalshaveriet

Haveriet kring skolansökningarna har drabbat tusentals barn och föräldrar i Göteborg. Ytterst bär politiken ansvaret och vi påminns om att demokratin fungerar dåligt i vår stad. Vi kräver omedelbara åtgärder för att rätta till misstagen, skriver bland andra Martin Wannholt, partiledare för Demokraterna.

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

Nallemanifestation utanför grundskoleförvaltningen i juni 2020

I vårt samhälle finns det saker som inte får gå fel. Det som kallas myndighetsutövning är ett sådant exempel. Att besluta om vilken skola som ett barn ska få gå på är i normalfallet en rutinmässig form av myndighetsutövning. Men Göteborgs kommun har genom en havererad skolvalsprocess försatt hundratals barn i en mycket svår situation. Kommunen skiljer barn från sina kompisar och skapar omöjliga situationer för familjer då barn blir placerade på andra sidan staden. Sådant får inte ske. En kommun får inte schabbla och därmed låta barn fara illa.

Allvarliga brister
Grundskoleförvaltningen har gjort en intern revisionsrapport som pekar på allvarliga brister i arbetet med skolvalet: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte tillräckligt med kunskap…”, ”…dialog, information, och beslut kring processen (har) saknats i befintliga ledningsgrupper…”.

Det är allvarligt när problem inte lyfts i organisationen när det saknas kompetens och förmåga. I kommunen måste vi ha ledande befattningshavare som har omdöme att be om hjä̈lp. Saknas det omdömet så är fel person på fel plats och det måste rättas till omgående.

Vår bedömning grundar sig i Kommunallagens sjätte kapitel ”Nämnderna (anm. = politikerna) ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.”. När detta riskerar att inte uppfyllas så måste man som politiker reagera och agera.

Demokrati bygger på insyn
Sveriges demokrati och samhällsstyrning bygger på att den politiska oppositionen har god insyn i de styrande politikernas

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

Demokraterna skriver om skolhaveriet på GP debatt 21 augusti 2020

arbete. I en kommun ska allt av större vikt beslutas i de politiska nämnderna där både styrande partier och oppositionen finns representerade.

Men i praktiken sker avgörande delar av informationsutbyte och informell styrning genom de så kallade presidiemötena. Där träffar den högste tjänstemannen nämndens ledande politiker; ordförande och två vice ordförande. Det är ett stängt möte där man kan prata om svåra och känsliga saker på ett annat sätt än i ett nämndmöte med många deltagare.

Skriftligt avtal
En av de två vice ordförande ska vara tillsatt av oppositionen och hen har ett särskilt ansvar genom att vara den i oppositionen med insyn i alla mötesforum. I Göteborg fungerar det dock inte så.

Efter valet 2018 upprättade Alliansen, som fick mindre än 30 procent av rösterna, ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. V och MP lovade att släppa fram Alliansens politik i utbyte mot att de fick tillsätta alla vice ordförandeposterna i alla politiska nämnder och kommunala bolag. Detta innebär en politisk överenskommelse och ger också politikerna från V och MP betydligt högre ekonomisk ersättning. Alliansen, V och MP har alltså både ett politiskt och ekonomiskt beroende sinsemellan. Oppositionen i Göteborg utgörs därför främst av oss i Demokraterna, Socialdemokraterna, samt Sverigedemokraterna. Och Göteborgs två största partier har alltså inte plats i de viktiga presidiemötena.

Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Alliansen, V och MP:s upplägg är både olyckligt och paradoxalt. Just oppositionens svaga roll under många år i göteborgspolitiken är en delförklaring till de återkommande haverierna och skandalerna i vår stad.

Deras upplägg har troligen bidragit till minskad politisk granskning av skolvalsprocessen och försvårar också att nu snabbt hitta lösningar på problemen. Alliansens partner i Grundskolenämdens presidie är nämligen Miljöpartiet. MP som alltså har ekonomisk vinning av att vara lojal med Alliansen och dessutom var det parti som ansvarade för grundskolan i förra mandatperioden. Incitamenten för att ifrågasätta och skapa förändring torde alltså vara begränsade med detta nämndpresidie.

Anställ fler lärare
Även om barns förstörda sommarlov inte går att återgälda så går det självklart att rätta till mycket av haveriet och förhindra en otrygg skolgång. Kommunen måste nu snabbt sätta upp paviljonger, hyra in närliggande lokaler och anställa fler lärare för att ge plats åt elever på sin önskade skola.

Grundskoleförvaltningen å sin sida lägger fram en stor omorganisation som lösning på skolvalshaveriet. I bästa fall ett slag i luften enligt vår bedömning.

Vi i Demokraterna driver på allt vi kan för att istället skapa nödvändiga lösningar, men en begränsandefaktor är Alliansens budget. Vi la fram en stor budgetsatsning på skolan men Alliansen la istället fram besparingsförslag som innebar att hundratals lärare och annan skolpersonal måste flytta eller lämna sina jobb.

Göteborgsanda och tystnadskultur
Göteborg och göteborgarna har under många år drabbats av de dåliga sidorna av göteborgsandan, bland annat med tystnadskultur. Nu har detta fortsatt i ett politiskt styre som tyvärr skapar ytterligare problem. Vår grunduppgift i Demokraterna är därför att jobba för att skapa en fungerande och trygg kommun. Göteborg har trots allt stora möjligheter.

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd och partiledare

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd

Henrik Munck (D)
Kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

Pressmeddelande – Ansvariga för skolhaveriet måste ställa sina platser till förfogande

Följande pressmeddelande har skickats ut till media 14 augusti 2020 från Demokraterna.
Läs som pdf här >>

Publicerade artiklar:
GP – Demokraterna kräver att ledande tjänstemän slutar >>
DN – Demokraterna kräver hårdare tag: ”Ansvariga bör lämna” >>


Skolvalshaveriet har drabbat tusentals elever och föräldrar.
Igår publicerades en intern revisionsrapport som beskriver allvarliga brister.
Exempelvis: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte haft tillräckligt med kunskap för att förutse effekterna av detta (anm. negativ effekt för elevgrupper) och arbetsprocessen har inte haft en tillräcklig grad av intern kontroll eller möjlighet till avstämning och dialog med ansvariga.”

Grundskoledirektören lanserar nu en stor omorganisation som lösning på problemen.

https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/skolval-2020-internrevision-och-aatgaerdsplan-3026477

  • ”Göteborgs ledning har svikit barnen. Bristerna är så allvarliga att vi i Demokraterna kräver att ansvariga på ledningsnivå ställer sina platser till förfogande. Vi ser inte att ny stor omorganisation är lösningen på problemet. Det behövs istället nya krafter och mer kompetens i ledningen för att få ordning på skolan i Göteborg.”
    säger Jessica Blixt, Kommunalråd
  • ”Alliansen bluffade om skolbudgeten och nu detta haveri. Att det ansvariga kommunalrådet har annonserat sin avgång måste följas av fler förändringar. Vi pekar inte ut fler enskilda i detta läget utan vill att de som inte klarat av sin uppgift istället lämnar självmant.”
    säger Martin Wannholt, Kommunalråd och gruppledare
  • ”Göteborgs kommun har en ledning som varken klarar av att driva stora projekt eller stora omorganisationer. Det behövs en ny ledningskultur där ledande tjänstepersoner verkligen känner att man får ifrågasätta. Ja-sägarkulturen i kommunen är förödande.”
    säger Henrik Munck, Kommunalråd och ledamot i kommunens personalberedning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jessica Blixt              0701-70 23 25

Martin Wannholt   0702-38 78 61

Henrik Munck         0725-46 41 09

_________________________________________________________________________

Demokraterna bilades i maj 2017 och vill vara den samlade demokratiska kraften som är lösningsorienterad och inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare. På kort tid har partiet blivit Göteborgs näst största parti.

Mörkläggningen kring Hisingsbron

GP har idag som förstasidesnyhet mörkläggningen kring Hisingsbron.

Axel Josefsons (M) tidigare mörkläggning av skenande kostnader i trafiknämnden fortsätter tyvärr nu med hans moderate efterträdare.

Den nya Hisingsbron är ett av Göteborgs största och viktigaste infrastrukturprojekt. Med pressad tidplan och budget. Nu framkommer i media att entreprenören Skanska och Trafikkontoret har meningsskiljaktigheter om ca 300 miljoner kronor i kostnader, samt att Skanska hotat att stoppa projektet.

Trafiknämndens ordförande (M) var informerad om detta redan innan sommaren men valde då att inte informera resten av politikerna i nämnden. På Trafiknämndens möte i juni rapporterades Hisingsbro-projektet istället att ha ”ingen risk”.

Detta kan tyvärr bara klassas som mörkläggning och vilseledning. Vilket påminner om Axel Josefsons (M) agerande som vice ordförande i trafiknämnden då han under 2018 undanhöll allvarliga uppgifter om ökade kostnader för linbaneprojektet.

Den gången försökte man bli av med Henrik Munck, genom att med felaktiga anklagelser få honom oskyldigt dömd till fängelse, när han stod på sig och krävde öppenhet och transparens.
Angreppet misslyckades och Demokraterna lyckades stoppa Linbanan. Direktören fick gå och tidigare S-ordförande fick lämna.

Henrik Munck (D) är kvar i Trafiknämnden och fortsätter jobba för transparens och för att stoppa slöseriet.
“Det är en brist och ett underbetyg hur politiken fungerar”, säger han till GP.

Göteborgspolitiken behöver ökad öppenhet och demokrati – inte fler politiker som fjärmar sig från medborgarna.

Länk till artikel i GP – Politikerna i nämnden ovetande om Skanskas hot >>

Demokraterna kräver stopp för muslimsk skola

Demokraterna har skickat in ett yrkande till Byggnadsnämnden om att det tillfälliga bygglovet för den muslimska Römosseskolan inte ska förlängas.

Martin Wannholt till GP:
”Vi kan inte tillåta salafister att expandera i Göteborg med deras upprepade könssegregering av barn och unga. Skolinspektionen som obegripligt nog gett tillstånd, hänvisar till att de varit ”otydliga” i sitt beslut. Vi Demokrater är däremot mycket tydliga: Det blir ingen förlängning av något tidsbegränsat bygglov. Expansionen kommer därför behöva avvecklas strax efter den startat, om den startas.”

I Sverige gäller våra demokratiska grundlagar. Vi ska inte särbehandla människor pga kön eller använda offentliga medel till religiös indoktrinering av barn i skolan.
Vi får alla tycka olika. Och vi ska alltid anstränga oss för att respektera varandra. Men lagar och det offentliga sekulära samhället måste gälla.

Länk till artikeln i GP >>
Länk till Demokraternas yrkande >>

Medlemsmail 3 juli 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 3 juli 2020.

Bältesspännarparken i juni. Foto: Lars Kérla


Trevlig sommar alla Demokrater

Sommaren är här och det innebär för många efterlängtad ledighet och semester. I år blir det en annorlunda sommar med mycket reflektion, då det kan vara svårt att känna glädje när vi har förlorat så många av våra äldre i förtid. Många har också tvingats till isolering och inte fått träffat sina nära och kära på lång tid.

Sommaren är ofta glädjens tid för våra barn och unga. Men vi vet att i Göteborg är det många barn och föräldrar som får ägna lovet till oro och alternativa planer på flytt och annan skolgång, efter stadens allvarliga misslyckande med skolplaceringar.

Under våren som gått har Demokraterna lagt flera konkreta förslag i Kommunstyrelsen för att lindra Coronaeffekterna i samhället för våra medborgare och näringslivet. Tyvärr har vi inte fått särskilt mycket gehör från majoriteten som styr i Göteborg. Demokraternas företrädare har oförtröttligt arbetat för mer resurser till förskolan och skolan samt att kräva och följa upp åtgärder för varje enskilt barn som har drabbats av skolvalshaveriet. Vi upplever tyvärr att den politiska majoriteten och ansvariga tjänstemän inte tar uppdraget på tillräckligt stort allvar för barnens trygghet.

Tack alla som ställer upp för Göteborg. Speciellt till er förtroendevalda Demokrater i nämnder, bolag, stadsrevisionen, medborgarvittnen och nämndemän, som gjort viktiga insatser för Demokraterna under våren.

Stort tack till våra aktiva Kunskapsgrupper som arbetar intensivt med att forma Demokraternas politik för Göteborgs utveckling. Och naturligtvis till alla våra medlemmar som stöttar Demokraterna och ser behovet av förändring i Göteborg.

Var rädda om varandra, håll avstånd och ha en fin och avkopplande semester.

Hälsningar

Martin

Partiledaren Martin Wannholt på det digitala årsmötet 25 juni.


Hänt inom politiken

Kommunfullmäktige

Den 16 juni hölls det sista mötet i Kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Det var det tredje “corona-mötet” som hölls med halverad styrka, fokus på beslutsärenden och utan långa debatter. Martin Wannholt var uppe i talarstolen i ärende 3 – Delårsrapport mars. Han pratade om ekonomin och vårt yrkande gällande mer pengar till förskolan och skolan. Alliansen och Socialdemokraterna lade endast 90 miljoner istället för våra 300 miljoner kronor till förskolan och skolan.

“Det är en tråkig dag, att det har lyckats samlas, ännu en gång, i den här församlingen, en majoritet som inte klarar och orkar att prioritera våra barn och unga. I vårt yrkande föreslår vi 200 miljoner till grundskolenämnden, det kommer inte räcka, men det kommer hjälpa en del. 100 miljoner till förskolenämnden för att få stopp på de här tvångsförflyttningarna och kompetenssänkningen som pågår och som vi läser om i tidningarna var och varannan dag.”

Se Martins tal här >>

Länk till Demokraternas yrkande >>

Front advokater

I förra medlemsmailet skrev vi om Front advokater som är en av Göteborgs stad upphandlade och anlitade advokatbyråer. En utredning visade omfattande brister hos den stora advokatbyrån, men inköps- och upphandlingsnämnden beslutade att inte häva avtalet.

Demokraterna la därefter ett yrkande i Kommunstyrelsen. På mötet den 17 juni, förlorade Demokraterna voteringen med siffrorna 10-3 och fick enbart stöd av SD.

“Vi yrkar att avtalet ska hävas. Det är det enda anständiga”, sa partiets gruppledare Martin Wannholt när han la yrkandet, och fortsatte,

“Man kan inte utgå ifrån att man skulle förlora en process. Sannolikt finns det en hel del ytterligare felaktigheter som kan komma fram i en process mot Front. Så det ser vi bara som positivt.”

Länk till artikel i GP – Hård ton men ingen hävning av Fronts avtal >>

Länk till Demokraternas yrkande >>

Lokalisering av det nya lokalbadet

Moderater, vänsterpartister, miljöpartister, liberaler, centerpartister och kristdemokrater beslutade på Kommunstyrelsens möte 17 juni att fortsätta utreda badspektaklet i Gullbergsvass. Ett kommunalt lånefinansierat regionbad för flera miljarder kronor. Stadens ledning skadar nu Göteborgs utveckling. Vi behöver bygga skolor, förskolor och äldreboenden – inte fler politiska prestigeprojekt:

“Det kommer bli precis som med linbanan. Det kommer slösas bort ett tiotal miljoner på utredningar innan det kommer tillbaka med ett avslag”, säger Martin Wannholt (D), kommunalråd.

“Demokraterna och Socialdemokraterna ser lika på frågan. Platsen är fel vald, kostnaden är alldeles för hög och partierna vill hellre bygga det nya centralbadet vid dagens läge i evenemangsområdet.”

Länk till artikel i GP – Politiskt storbråk om Sveriges dyraste bad >>

Länk till yrkande från (D) och (S), se sidan 3 >>


Digitalt årsmöte 25 juni

På grund av situationen med Corona tvingades vi att skjuta upp vårt årsmöte, planerat 7 maj. När sedan ingen lindring skedde beslutade vi att genomföra årsmötet digitalt den 25 juni, för att sedan hålla ett extra årsmöte den 22 oktober.

Styrelsen samlades i en studio på Svenska Mässan, medan medlemmarna kunde följa mötet digitalt via dator eller surfplatta.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet och för ert engagemang under denna kväll som troligen var en av årets varmaste! Till er som inte hade möjlighet att delta, går det att ta del av inspelningar från mötet, se länk nedan.

Läs mer om årsmötet på hemsidan >>

Länk till inspelning av årsmötet >>

Länk till protokoll från årsmötet 25 juni >>

Mer information om extra årsmöte 22 oktober kommer efter sommaren.

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna och status för Handlingsprogrammet på årsmötet 25 juni.

Uppmärksammade Demokrater

Under juni månad uppmärksammades två av våra Demokrater.

Iréne Sjöberg Lundin som är vår talesperson inom Kultur med uppdrag både i Kommunfullmäktige och Kulturnämnden belönades med en kunglig medalj av 5:e storleken för sina insatser. I 30 år har Iréne engagerat sig inom kultur. Medaljen kommer att delas ut vid en ceremoni på slottet den 1 september. Vi är mycket stolta över Iréne som en av våra ledande Demokrater och gratulerar henne varmt till den fina utmärkelsen!

Länk till artikel i GP – Iréne får medalj av kungen >>

I juni utsågs Kjell Larsson, Demokraternas gruppledare i Stadsdelsnämnden Västra Göteborg till ordförande i Europas största organisation för hemlöshet – FEANTSA. Organisationen grundades 1989 och representeras i dagsläget av över 130 medlemsorganisationer från 30 länder, inklusive 28 medlemsstater. De får ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för genomförandet av sin verksamhet. De samarbetar också med andra EU-institutioner, och har rådgivande status vid Europarådet och FN. FEANTSA arbete består av att gå i ständig dialog med europeiska institutioner, nationella och regionala regeringar för att främja utveckling och genomförande av effektiva åtgärder för att få slut på hemlöshet.

Vi gratulerar Kjell och önskar honom lycka till med detta viktiga uppdrag.

Vi gratulerar Iréne Sjöberg Lundin och Kjell Larsson!

Demokraterna höll digitalt årsmöte

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Den märkliga situationen med ett utdraget coronavirus tvingade oss redan i april att skjuta upp vårt årsmöte. När sedan ingen lindring skedde beslutade vi att genomföra årsmötet digitalt den 25 juni, för att sedan hålla ett extra årsmöte den 22 oktober.

Styrelsen samlades i en studio på Svenska Mässan, medan medlemmarna kunde följa mötet digitalt via dator eller surfplatta. Det är för många av oss ett nytt och annorlunda sätt att arbeta på. Därför var det glädjande att över 110 datorer/surfplattor följde årsmötet. Av dessa vet vi att flera bestod av 2 personer i hushållet som båda är medlemmar i Demokraterna. Den siffran höll sig dessutom konstant under hela mötet. Både innan och under mötet fanns det möjlighet att in skicka frågor per mail eller sms, som besvarades i studion av Martin Wannholt, Jessica Blixt, Carina Bulic och Jan Jörnmark.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Martin Wannholt öppnade mötet, som sedan följdes av att Per Anders Örtendahl valdes till ordförande och Yvonne Lundberg till sekreterare för årsmötet. Per Anders ledde sedan mötet på sitt vanliga kraftfulla sätt. En stor mängd punkter bordlades till i höst, men både årsredovisningen och ansvarsfriheten för styrelsen fastställdes. Veronica Öjeskär presenterade också styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2020.

Under övriga frågor presenterade sedan Martin Wannholt både partiets organisation och aktuella frågor inom politiken. En viktig del av denna organisation är partiets Kunskapsgrupper. De presenterades av Jan Jörnmark, tillsammans med status för det kommande Handlingsprogrammet som skall presenteras och beslutas på det extra årsmötet 22 oktober. Jan Jörnmark har nu även anställts som Demokraternas strateg inför valet 2022.

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet och för ert engagemang under denna kväll som troligen var en av årets varmaste! Till er som inte hade möjlighet att delta, kommer det i nästa vecka finnas möjlighet att ta del av videoklipp från mötet.

Medlemsmail 5 juni 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 juni 2020.

Kungsportsavenyn i maj. Foto: Lars Kérla


Efter en kylig vår går vi äntligen mot sommar. Det känns skönt och vi hoppas såklart att Coronasmittan fortsätter minska så att vi njuta av vår vackra svenska sommar utan att känna oro. Vi vet att många av er är i riskgrupp, så det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som gäller och vara aktsam.

På grund av det rådande smittoläget tvingades vi skjuta upp Demokraternas årsmöte som var planerat den 7 maj. Eftersom situationen fortfarande är osäker, tillsammans med de rekommendationer som råder, har styrelsen fattat beslut om att hålla ett förenklat årsmöte digitalt.

Den 4 juni skickades en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna på årsmöte torsdagen den 25 juni kl. 18:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din spamkorg/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Hänt inom politiken

Front advokater

På sistone har det skrivits en del om Front advokater som är en av Göteborgs stad upphandlade och anlitade advokatbyråer. En utredning har visat hur de har brustit inom en mängd olika områden, men framför allt i sitt sätt att redovisa tid.

Läs gärna Adam Cwejmans ledare i GP, Göteborgs Stad skall inte låta sig luras >>

Med anledning av detta har Demokraterna lagt ett yrkande till kommunstyrelsen om att häva ramavtalet med Front advokater.

-“Det handlar om att bevara skattepengarna. Men framförallt om att bevara tilliten till den politiska styrningen och ledningen i Göteborg, det lilla som kan tänkas finnas kvar”, säger Martin Wannholt.

Yrkandet bordlades av Axel Josefsson (M) till 17 juni.

Länk till Demokraternas yrkande >>

Länk till artikel i GP, Demokraterna vill häva avtalet med Front >>

Corona

Coronastyret mellan Alliansen och S går nu mot sitt slut (30 juni). De partier som, precis som vi, inte ingår i denna uppgörelse jobbar ändå aktivt med att skicka in yrkanden för att underlätta i Corona-pandemin.

Länk till yrkande – Stöd till fortsatt boende >>

Länk till yrkande – Serveringstillstånd för alkohol >>

Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>

EBO-lagen, låt oss möjliggöra för bättre integration

Demokraterna har tillsammans med (S) röstat igenom att undanta hela Göteborg från asylsökande enligt EBO-lagen. Detta är ett viktigt steg för att inte öka segregationen ytterligare.

Nu har migrationsverket sagt ja till Göteborgs och ytterligare tio kommuners ansökningar om att undanta hela kommunen. Men vi har tyvärr mött ett obegripligt motstånd och påhopp från alliansen i Göteborg. I februari kallade Axel Josefson (M) vårt förslag för en “desperat åtgärd” och sa “den lagstiftning som finns ger inte de möjligheterna”. Nu har vi Demokrater minskat trycket från asylsökande via EBO-lagen i Göteborg. Sverige som helhet saknar en plan för flyktingmottagande och integration.

Läs artikel i GP – Asylsökande begränsas i hela Göteborg >>

Demokraterna agerar mot nedskärningar inom förskola och skola

Demokraterna gör skillnad. Detta har visat sig vid ett flertal tillfällen bara under de senaste veckorna. Under våren har vi sett åtskilliga exempel på negativa effekter av alliansens nedskärningar inom välfärden. Det pågående skolhaveriet med felaktiga elevplaceringar kan knappast ha undgått någon. Jessica Blixt är kommunalråd och ansvarig inom Demokraterna för förskola och skola. Läs mer på Demokraterna hemsida om hennes arbete gällande de felaktiga skolplaceringarna, tvångsförflyttning av förskolelärare och hennes kamp att rädda de öppna förskolorna.

Länk till artikel på hemsidan >>

Demokraternas arbete mot hedersförtryck

Amandakommissionen är en haverikommission som tillsattes i april 2019 efter GP:s granskning av fallet i Amanda i Göteborg som vid 12 års ålder giftes bort till en vuxen man i Irak, våldtogs och sen födde tvillingar på Östra sjukhuset. Därefter fördes hon utomlands igen och fick lämna barnen till förövaren. Kommissionen skulle gå igenom Amandas fall, men även 45 andra ärenden.

Länk till GP:s granskning om fallet Amanda >>

Amandakommissionens rapport blev färdig i maj 2020 och går att läsa här >>

Enligt Demokraternas Jessica Blixt och Sofie Löwenmark vittnar Amandakommissionens slutsatser om mycket allvarliga brister i Göteborgs Stads arbete med barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, skriver de på GP debatt.

Läs debattartikeln här >>


Demokraternas budgetförslag för VGR 2021

Vi har i skrivande stund precis blivit klara med Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2021. I regionen styr alliansen tillsammans miljöpartiet (grönblå samverkan) och med de få mandat vi har är våra möjligheter att påverka begränsade. Utifrån vårt budgetförslag ska vi nu försöka driva olika konkreta sakfrågor i Regionfullmäktige. Regionens helt dominerande uppgift är sjukvården, vilken är extra hårt belastad i år.

Läs Demokraternas budgetförslag för VGR 2021 här >>

Beslut om budget kommer att tas 9 juni och en tilläggsbudget i höst under ett tvådagars budgetmöte 2 och 3 november.

Regionfullmäktigemöten går precis som alltid att följa via webben, länk till webbsänding >>

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Från Gullspång till Göteborg – Demokraternas budgetförslag i Västra Götalandsregionen 2021.


Förslagslåda på hemsidan

En ny funktion i form av en Förslagslåda finns nu tillgänglig på hemsidan. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen. Sprid därför gärna informationen om “Demokraternas förslagslåda” när ni hör bra förslag. Förslagslådan nås via startsidan och består av ett formulär där man även anger om man önskar återkoppling på förslaget.

Länk till Demokraternas förslagslåda >>  


Ledamot i Göteborgs sverigefinska råd sökes

Har du intresse för nationella minoriteters rättigheter och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.

Här kan du läsa mer om uppdraget >>