Nyhetsbrev 10 december

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 10 december 2019.

Jul i Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg. Välkommen till Öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11 vid tre tillfällen före jul, läs mer i medlemsmailet längre ner.


Hänt i politiken

Demokraterna stoppade Linbanan

På Trafiknämndens möte den 28 november stoppades äntligen linbaneprojektet. Projektet har genomsyrats av mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri med skattebetalarnas pengar. 138 miljoner skattekronor som hade kunnat användas bättre slösades bort på utredningen. Och om linbanan hade byggts så hade de negativa ekonomiska konsekvenserna blivit mycket större.

Demokraternas Henrik Munck och Joakims Rosdahl har tidigare skrivit en debattartikel i GP om att en oberoende granskningskommission måste tillsättas för att granska linbaneprojektet. Nu har vi ett yrkande om detta i Kommunstyrelsen som kommer att tas upp för beslut på mötet 11 december.

Läs yrkandet här på sidan 2 >>

Arenafrågan

Dagens Nyheter skrev i förra veckan om att politikerna drar i nödbromsen för det kraftigt försenade arenabeslutet och Ullevis och Scandinaviums framtid.

Martin Wannholt uttalade sig.

“Vi i Demokraterna är fortsatt positiva till en ny arena och till ett nytt bad, men vi kan inte köpa nuvarande förslag. Det skulle förstöra bästa bostadsläget vid Mölndalsån, det förstör en viktig park. Vi för nu samtal med andra för att hitta en gemensam lösning.”

Länk till artikeln i DN >>


Demokraterna på Internationella funktionsrättsdagen

Kommunalrådet Jessica Blixt deltog den 3 december i en paneldebatt på Interntationella funktionsrättsdagen. Debatten arrangerades i Nordstan av Funktionsrätt Göteborg.

Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborg här >>

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna deltar i paneldebatt på Internationella funktionsrättsdagen 3 december i Nordstan.


Demokraterna deltar i AllAgeHub

Den 26 november bjöd AllAgeHub in till en heldagskonferens med fokus på välfärdsteknik inom äldrevården. Demokraterna deltog genom Yvonne Lundberg och flera olika intressanta välfärdsteknikprojekt presenterades. Bland annat “Agelab Krokslätts Äldreboende” som är en visningslägenhet på 15 kvm med olika tekniska lösningar, se mer här >>

Från Borås presenterades ett nystartat projekt “välfärdsbibban”, där man kan låna tekniska hjälpmedel under en månad. En sak som gick att låna var nattbelysning som är sensorstyrd och tänds automatiskt när du kliver ur sängen och ger en belyst väg till badrummet.

Läs mer om AllAgeHub här >>

Länk till en film om arbetet >>?


Göteborgs Ungdomsfullmäktige

Den 20 november bjöd Ungdomsfullmäktige i Göteborg in politiker till minne av att Barnkonventionen fyller 30 år. Temat för kvällen var Barns rättigheter – Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och Tillsammans gör vi skillnad. Kvällen startade med mingel på börsen som följdes av ungdomsfullmäktigemöte och sedan rundabordssamtal där vi politiker satt vid olika bord och arbetade med olika frågor. Yvonne Lundberg representerade Demokraterna.

Ungdomsfullmäktiges möte 20 november.


Demokraterna blir misskrediterat

Söndag 8 december skrev den tidigare partimedlemmen Mikael Sjöholm en debattartikel i GT med felaktiga påståenden om Demokraterna.

Sjöholm påstår bland annat att Martin Wannholt skulle ha farit med osanning genom att inte följa kommunfullmäktigegruppens beslut gällande ett ärende i kommunfullmäktige 20 december 2018. Sanningen är dock att Wannholt yrkade precis i enlighet med röstningsinstruktionen och mötesanteckningarna från fullmäktigegruppen.

Sjöholm påstår också att det “endast finns två fungerande kunskapsgrupper” i partiet. Inte heller detta stämmer med verkligheten.

Efter en serie allvarliga händelser som skadar Demokraterna har partistyrelsen tidigare meddelat Mikael Sjöholm om att partiet inte längre har förtroende för honom.

Partistyrelsen beklagar den uppkomna situationen men kan också konstatera att detta kanske var en nödvändig del i ett nytt partis mognadsprocess.

Demokraternas första år i maktens korridorer kan sammanfattas som klart framgångsrikt. Vi påverkar i högsta grad. Vi syns mycket i media. Och framförallt, vi har många respekterade ledamöter i nämnder och bolag som gör ett mycket bra jobb. För ett bättre Göteborg.


Öppet hus hos Demokraterna

Som medlem hälsas du varmt välkommen till öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11!

Under tre pass; en förmiddag, en eftermiddag och en kväll har vi julöppet i vår partilokal, ett stenkast från Rådhuset och Gustaf Adolfs torg.

Ett kommunalråd och andra förtroendevalda Demokrater kommer att finnas på plats och vi bjuder fika, glögg och godis. Det kommer även att finnas foldrar, flyers och annat bra D-material tillhands. Både gåvor och till försäljning. Passa på att få ett välförtjänt avbrott julstöket med politikmingel Demokrater emellan.

Tider för öppet hus:

Måndag 16 december, kl. 10:00-12:30

Måndag 16 december, 13:00-16:00

Onsdag 18 december, 17:00-20:00

Varmt välkommen till Torggatan 11!

Karta till Torggatan >>

Nyhetsbrev 4 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 november 2019.

Ett steg framåt för skolan och för Demokraterna

Martin Wannholt i talarstolen på Kommunfullmäktige i Göteborg

Idag 4 november var det dags för budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Vi i Demokraterna la fram ett budgetförslag som i likhet med förra året innehöll betydande besparingar, bland annat genom ett riktat anställningsstopp och ett konsultstopp.

De frigjorda ekonomiska medlen från besparingarna vill vi framförallt lägga på en ökad satsning inom förskola, grundskola och gymnasium.

Det vanliga är att varje parti eller partikonstellation enbart röstar på sitt eget budgetförslag, och i beslutsomgångar som står mellan andra partiers budgetar så avstår man från att rösta.

På detta sätt kunde Alliansens budget, som bara har stöd av 24 av 81 mandat i fullmäktige, vinna förra året. Helt enligt praxis inom politiken, med tillägget att Axel Josefson (M) slöt ett avtal med Daniel Bernmar (V) vilket gjorde att vänstern har lovat att tillåta Alliansens politik i utbyte mot att få viceordförandeposter i alla nämnder och bolag.

Vi från Demokraterna har och kommer hålla oss till principen att bara rösta på vår egen budget, såvida man inte genom förhandlingar uppnår en överenskommelse om att exempelvis styra staden tillsammans med någon annan.

I en sakfråga har vi samsyn med Socialdemokraterna gällande Alliansens budget och det gäller skolområdet. Alliansen föreslår nämligen betydande nedskärningar på skolan. Därför gick vi tillsammans med Socialdemokraterna fram med ett gemensamt så kallat återremissyrkande med uppmaning till Alliansen att omfördela mer pengar till skolområdet. Detta innebär att budgetbeslutet istället kommer fattas under ett nytt möte 13 november.

Alliansen meddelade idag under debatten att man hörsammar vår uppmaning, och därför är det alltså tack vare oss i Demokraterna i samverkan med Socialdemokraterna som skolområdet nu ser ut att få mer resurser än i Alliansens ursprungliga budgetförslag.

Utöver skolfrågan i detta budgetärende så har vi inte någon politisk samverkan med S eller något annat parti.

Efter dagens beslut i Kommunfullmäktige om att återremittera budgeten så väntar nu dagar med förhandlingar mellan partierna här i Rådhuset.

Vi kommer såklart göra vad vi kan för att få igenom så mycket som möjligt av Demokraternas politik.

Vi hoppas också att Alliansen blir mer lyhörda och söker stöd för sina förslag framöver. Göteborgs kommun är i behov av omfattande reformer för att få verksamheterna att fungera bättre och för att säkerställa att det läggs pengar på rätt saker.

Och vi från Demokraterna fortsätter att jobba pragmatiskt baserat på all den kunskap som finns inom vårt parti.

Idag ledde det till mer resurser till skolområdet.

Vi jobbar på för dig och alla andra göteborgare som vill se en bättre utveckling för vår stad.

Med demokratiska hälsningar

Martin

Länk till Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Nyhetsbrev 1 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 1 november 2019.

Ett förnyat Göteborg – Budget 2020 för Göteborgs Stad

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019

Fredag 1 november presenterades Ett förnyat Göteborg, som är Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad.

Vi är stolta över en budget som tar ansvar för Göteborg!

Läs om Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Trevlig helg önskas alla Demokrater!

 

Nyhetsbrev 25 oktober 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 25 oktober 2019.

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

Höstlöven singlar ner från träden och Demokraterna jobbar som vanligt för ett bättre Göteborg. Sedan det förra medlemsmailet har det hunnits med både Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige, två medlemsmöten, demokratpoddar och publicerade artiklar.


Regionfullmäktige

Hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin under RF 8 oktober 2019

Regional Utvecklingsstrategi 2021-2030
Den 8 oktober vad det dags för höstens första möte i Regionfullmäktige som denna gång hölls i Borås. Utöver ärendelistan diskuterades även den Regionala utvecklingsstrategin, RUS, av alla partier. RUS är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter, utmaningar och prioriteringar. Att ta fram en Regional utvecklingsplan är lagstadgat och alla partier ombeds komma med inspel i form av 12 punkter till nästa RUS som gäller 2021-2030.

Länk till Demokraternas Regionala Utvecklingsplan >>
Länk till webbsändning av Regionfullmäktige där det hölls en hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin, där Demokraternas gruppledare Martin Wannholt medverkade, 26 min in i sändning >>

Inlämnad motion
Demokraternas ledamöter ledamöter Mariette Risberg, Marianne Berndtsson och Ulla Nathorst Westfelt lämnade in en motion till Regionfullmäktige om ACG-systemets koppling till ersättning.

ACG är ett sätt att mäta vårdtyngd utifrån diagnosgrupper. Demokraterna ifrågasätter alltså om det är rätt att vårdcentraler skall ersättas utifrån mängden diagnoser per patient, istället för att lägga en större grundsumma per patient utifrån ålder och kön.
Länk till motionen >>


I kommunen:

Rosenlundsverket
I samband med Kommunfullmäktiges möte 17 november publicerades en debattartikel på gp.se som handlade om att Demokraterna försökte driva på en snabbare omställning till fossilfri fjärrvärme och avveckla Rosenlundsverket. Demokraterna yrkade på återremittering av ärendet i Kommunfullmäktige eftersom utredningen grundas på gamla uppgifter. Tyvärr vann kommunstyrelsens förslag i kommunfullmäktige, vilket innebär att vi kan få vänta med nedläggning till 2045 med onödiga kostnader som följd.
Läs debattartikeln i GP här >> 
Länk till yrkandet, se sidan 3 >>

Rosenlundsverket Göteborg Energi. Foto: Lars Kérla

 


Linbanan
På kommunfullmäktigemötet 17 oktober tog man upp Martin Wannholts interpellation gällande linbanan som har funnits i ärendelistan sedan ett halvår tillbaka. Något svar kunde Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson inte ge, utan han hänvisade till den utredning som skall presenteras i Trafiknämnden 30 oktober.
Se frågan och efterföljande replikskifte mellan Martin och Axel här, 41:20 in i sänding >>
Länk till frågan >>

En vinst för hedersutsatta i Göteborg
Vid kommunstyrelsens möte den 11 september röstade Alliansen tillsammans med V och MP om att avslå yrkande från D och S om Barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.
Länk till yrkandet, se sidan 5 >>

Demokraterna skrev debattartiklar i GP och GT men fick ingen i Alliansen vågade svara oss. Till vår stora glädje lyckades vi få Alliansen att inte rösta emot vårt yrkande i samma fråga. Det är viktigt att ta utsatta barns problem på största allvar! Och det gör vi tillsammans.
Länk till det nya yrkandet, se sidan 2 >>
Artikel i GP >>
Artikel i GT >>

Liseberg
Demokraternas styrelseledamot i Liseberg, Lasse Nilsson har skrivit en replik i GP på Christer Holmgrens (M), ordförande i Liseberg, debattartikel 9 oktober. När ett kommunalt projekt riskerar gå långt utanför beslut innan byggstart – 170 miljoner kronor (16 %) för enbart hotelldelen – måste man pausa och gå tillbaks till ägaren. Men det vägrade alliansen och deras rödgröna kamrater.
Läs Lasses replik här >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020

Alliansen har nu presenterat en budget för Göteborg som innebär kraftiga nedskärningar i förskolan (-60 miljoner kr) och grundskolan (-180 miljoner kr).

Demokraternas budgetförslag, som kommer presenteras inom kort, kommer istället ha en satsning både på förskolan och grundskolan.

Demokraterna föreslår ett riktat anställningsstopp inom kommunen för alla befattningar förutom första linjen i förskolan, grundskolan, gymnasiet och välfärden.

Demokraternas förslår även ett konsultstopp och omvandling av arbete till egen regi för att både sänka kostnader och höja kompetensen inom kommunen.
Läs artikel i GP om Demokraternas satsning på idrotten >>
Artikel i GöteborgDirekt >>


Kultur

Den 3 oktober publicerade Demokraternas kunskapsgrupp inom kultur en debattartikel i GP om att det är hög tid att vi investerar i ungdomars framtid och satsar på våra kulturskolor.

Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll. Därför är det helt oförståeligt att flera partier försöker skära ner i anslaget till våra ovärderliga kulturskolor. Det är hög tid att vi investerar i ungdomarnas framtid, skriver bland andra Irène Sjöberg-Lundin.
Länk till debattartikeln >>

Demokraternas arbete i Kulturnämnden handlar om att bevaka barns och ungas rätt till kulturutövande, där bibliotek och kulturskola är kärnverksamheter som inte får utsättas för besparingar. Ett av ärendena vid senaste mötet i kulturnämnden handlade om öppettider gällande Kortedala bibliotek där D:s yrkande tyvärr röstades ned.
Läs yrkandet här >>
Länk till artikel i GöteborgDirekt om Kortedala bibliotek >>


Lyssna på Demokratpodden!

I september startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik.

Det finns nu fyra intressanta avsnitt att lyssna på och fler är på gång.

Del 1: Martin Wannholt >>
Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>
Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>
Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>
Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Demokratpodden finns på demokraterna.se, Spotify och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.

Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Medlemsmöten med tema Stadsutveckling och Göteborgs kommunala bolag

Den 8 oktober hölls det första medlemsmötet med tema Stadsutveckling. Det var kunskapsgruppen inom Stadsutveckling som under ledning av Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad presenterade Demokraternas politik inom stadsutveckling. Bland annat diskuterades Demokraternas yttrande till den ny Översiktsplan för Göteborg.
Länk till Demokraternas yttrande på ÖP >>
Presentationen från medlemsmötet >>

Demokraternas medlemsmöte om de kommunala bolagen 22 november.

Det andra medlemsmötet handlade om Göteborgs kommunala bolag och hölls den 22 oktober i Backa Folkets hus.

Flera av Demokraternas ledamöter inom bolag talade om sina erfarenheter i bolagsstyrelserna så här långt. Stort fokus hölls på Lisebergs hotellsatsningar och Higabs planer för Fiskekyrka som varit återkommande ämnen i media.

Båda medlemsmötena var välbesökta och vi tackar alla medlemmar som deltog!

 


Nytt medlemsmöte med tema skola och förskola

Den 14 november hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema skola och förskola.

Under mötet varvas information om Demokraternas politik och satsningar inom skola och förskola med diskussioner och medlemsengagemang. Vårt kommunalråd och ansvarig för skolfrågor Jessica Blixt tillsammans med kunskapsgruppen inom skola/förskola finns på plats.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 12 november.


Ulf Boström anmäler 300 IS-svenskar

Det är fantastiskt med goda krafter som inte ger upp. Integrationspolis Ulf Boström som är Demokraternas ledamot i kommunfullmäktige och terrorforskaren Magnus Norell med flera anmäler nu 300 svenska IS-terrorister för medhjälp. Medhjälp till de obarmhärtigt grova brott som begåtts i extremismens namn. Ulf och övriga bakom anmälan gör detta som privatpersoner.
Länk till artikel i GP >>
Du som vill läsa mer och följa Ulfs arbete med sin anmälan kan hitta mer information här >>

Nyhetsbrev 27 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 27 september 2019.

Lasse Nilsson och Thomas Hedberg diskuterar de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad i avsnitt 2 av Demokratpodden

Ett år efter valet startade Demokraterna en egen podcast som heter Demokratpodden. I det första avsnittet som publicerades 15 september medverkade partiledaren Martin Wannholt där han berättade om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

I det andra avsnittet som släpptes 22 september diskuteras de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag Thomas Hedberg och Lasse Nilsson medverkar. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Demokratpodden med alla avsnitt finns på demokraterna.se och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.
Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Hänt i Politiken:

Höstens arbete fortsätter och här följer ett axplock om vad som hänt inom politiken.

Higab och Feskekörkan
Demokraternas representanter i styrelsen har mött handlarna och varit synnerligen aktiva för att skapa en bra lösning för alla. Förhoppningsvis möter det arbetet snart framgång.
Men vi ser dessutom hela Higab som ett problem som måste åtgärdas vilket gör att vi lagt ett yrkande om en grundlig och snabb genomlysning av bolaget i kommunstyrelsen. Tyvärr har det arbetet hittills inte mött någon framgång.

Liseberg
Vi behandlar Liseberg i det senaste avsnittet av Demokratpodden, länk här >>
I grund och botten prioriterar vi nu Göteborgarnas grundläggande behov av förskolor och social service framför en osäker vattenpark.

Läs artikeln i GP 27 september om hur en oenig styrelse i Liseberg fattade beslut om att bygga Lisebergs nya äventyrshotell. Demokraternas Lasse Nilsson som är styrelseledamot i Lisebergs styrelse, reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation.
Läs artikeln i GP här >>

Skola och förskola
På grundskolenämndens möte 24 september fick Demokraterna igenom båda sina yrkanden då hela nämnden röstade för dem.
Det ena yrkandet handlade om att utreda behovet av en stärkt organisation inom grundskoleförvaltningen för att säkerställa att skolans personal får stöd och kompetensutveckling för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
I det andra yrkandet ges grundskoleförvaltningen i uppdrag att bjuda in representanter från ungdomsfullmäktige till ett kommande nämndmöte. Under mötet skall ungdomsfullmäktige få möjlighet att förmedla viktiga frågor.
Länk till yrkandet om att motarbeta hedersrelaterat våld >>
Länk till yrkandet att bjuda in ungdomsfullmäktige till nämndmöten >>

Den 25 september besökte Demokraternas representanter i förskolenämnden Jessica Blixt och Birgitta Lindgren Karlsson Lärarnas hus. Det var ett intressant och givande möte där politiker fick svara på förskollärarnas frågor och bilda sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut på stadens förskolor. Alla förskollärare vi pratade med hade samma budskap, de måste få förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. Något som de inte känner att de har i dag. Det känns skönt att veta att Demokraterna satsar på förskolan i den kommande budgeten.

Frihamnen
GPs journalist Arne Larsson har skrivit ett reportage om turerna kring Frihamnen och varför ännu ett kommunalt storprojekt blir till ett förlustprojekt.
Demokraternas gruppledare i fastighetsnämnden Patrik Höstmad (D) blir intervjuad eftersom han följt projektet från början och till och med blev anställd på deltid på Älvstranden i samband omtaget av projektet under förra året.
Läs hela artikeln i GP här >>

Mer studentbostäder
Våra Demokrater i fastighetsnämnden lyckades på nämndmötet 2 september att få med sig övriga partier att ansöka om planbesked vid Ekedalsgatan som inte bara skulle innehålla förskolor utan även studentbostäder.
Länk till tilläggsyrkandet >>

Feskekörka, foto: Jan Jörnmark


Publicerade debattartiklar i GP

Sedan det förra medlemsmailet har vi fått två stycken debattartiklar publicerade i GP som båda väckt stor uppmärksamhet.

Lånekarusell kan skapa ekonomisk kris i Göteborg
Artikeln publicerades samma dag som höstens första möte i kommunfullmäktige gick av stapeln där det tyvärr beslutades om att öka lånefinansieringen av såväl drift som investeringar.

Demokraterna har högre ambitioner och verkar vara det enda partiet som står för ordning och reda i kommunens ekonomi. Alliansen och de rödgröna har nyligen kommit överens om att sätta igång lånekarusellen för att klara driften av kommunen. Tvärtemot tjänstepersonernas rekommendationer. Samtidigt är man på väg att starta en gigantisk omorganisation utan ordentligt beslutsunderlag. Kommunen leds i dag på ett sätt som äventyrar göteborgarnas framtid skriver våra tre kommunalråd; Martin, Jessica och Henrik.
Läs hela artikeln i GP här >>

Låt inte flyktinglobbyisterna kväva migrationsdebatten
Demokraterna som parti finns för att stärka vår demokrati. Flyktingdebatten havererade för länge sedan, och nu behövs en seriös och kunskapsbaserad diskussion. Om flyktingmottagande, integration och hur vi skapar ett bättre samhälle. Läs Henriks Muncks artikel om hur det gick till.
Länk till artikeln i GP >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – tack för era förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar som alternativ till en skattehöjning.

I det förra medlemsmailet efterfrågade vi medlemmars idéer gällande den nya budgeten och tackar därför för alla inkomna förslag. Nu bearbetas dessa av våra representanter i Stadshuset.

Vi kommer att informera alla medlemmar inom kort hur och när Demokraternas budget för 2020 kommer att presenteras.


Medlemsmöten med tema

Tidigare i veckan bjöds det in till höstens första medlemsmöte med tema Stadsutveckling. Vi har begränsat antalet deltagare till 100 stycken för att kunna hålla ett utvecklande och högt diskussionsklimat.

Mötet blev snabbt fullbokat och till dig som inte fick plats vill vi informera om att det kommer hållas fler möten i ämnet framöver, men även med andra för Demokraterna aktuella teman.

Till redan anmälda deltagare som får förhinder. Vänligen hör av dig så fort som möjligt så att någon annan kan få din plats.