Medlemsmail 16 september 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 16 september 2021.

Demokraternas medverkan på Frihamnsdagarna 3-4 september.


Ledningen informerar om veckans händelser

Bästa Demokrater,

De senaste dagarna har varit omskakande med ett flertal mindre roliga tidningsrubriker för oss Demokrater. Det startade i måndags med nyheten att Martin utreds för förskingring. Det kom som en nyhet för Martin som varken blivit hörd eller delgiven misstanke om brott. Under ett extrainsatt styrelsemöte måndag kväll redogjorde Martin tillsammans med en jurist om läget och därefter beslutade styrelsen om fortsatt fullt förtroende för Martin.

“Martin har förberett sig för någonting sånt här. De här personerna som nu aktiverat detta har jagat Martin under lång tid. Så han har ordning på alla sina papper och har kontaktat en jurist som tittat igenom de här sakerna tidigare.”, uttalar sig Thomas Hedberg, styrelseordförande till GP.

I tisdags kom också nyheten om att ett uteslutningsärende är väckt mot Henrik Munck. På grund av den känslighet som finns i personfrågor har vi tidigare inte kunnat informera om detta. Eftersom Henrik Munck nu själv valt att gå ut offentligt kan vi ge vår bild av vad som hänt:

Henrik Munck har under 1,5 år förlamat stora delar av partiarbetet i Demokraterna genom sitt beteende. Han har genomfört hemliga inspelningar av arbetskamrater och fått okontrollerade raseriutbrott som sårar medarbetare. Han har också hotat, förtalat och misstänkliggjort företrädare för vårt parti.

I början gav Henrik Munck sig på utvalda personer i Rådhuset. Detta lyftes till oss i partistyrelsen vilket föranledde flera försök att stoppa Henrik Muncks utfall mot arbetskamrater. Inget hjälpte och istället förvärrades Muncks samarbetssvårigheter och oacceptabla beteenden. En HR-konsult anlitades för att bedöma situationen. Den utredningen klargjorde för styrelsen att Henrik Munck inte kunde vara kvar. I media har också framgått att Henriks beteende inte påverkat alla han arbetat med, utan en del har till och med upplevt bra samarbeten. Det förändrar dock inte styrelsens syn att alla ska behandlas på ett bra sätt och att upprepade dåliga beteenden aldrig kan accepteras.

I december förra året beslutade därför en enig partistyrelse att Henrik Munck behöver lämna partiet och tog beslut om att erbjuda Henrik Munck en frivillig avveckling. Henrik Munck gjorde sig då oanträffbar och slutade samarbeta med partistyrelsen. Trots detta gav styrelsen Henrik Munck ännu en chans genom ett varningsbrev, där han än en gång uppmanades att förändra sitt beteende. Olyckligtvis ledde det till att Henrik Muncks beteenden under försommaren ytterligare förvärrades. I början av juni hade därför styrelsen informationsmöten med kommunfullmäktigegruppen angående den ohanterliga situation som rådde.

För att lösa problematiken tvingades därför styrelsen slutligen fatta beslut om uteslutning den 29 juni i år, med tillägget att ge en möjlighet till frivillig överenskommelse. En ledamot erbjöd sig att ta ett samtal med Henrik Munck angående en sådan lösning. Henrik Munck sade sig vara positiv till det och vi har därefter fört flera diskussioner kring formerna för hur ett samförstånd skulle kunna uppnås. Henrik Munck har dock nu slutligen visat att han har en annan agenda.

Henrik Munck har nu istället förmodligen valt att bli politisk “vilde”. Det kommer att innebära att han i fortsättningen kommer att belasta skattebetalarna som ersättare i kommunstyrelsen utan rösträtt. Den frivilliga avveckling partistyrelsen erbjöd honom innebar att Henrik Munck i stället skulle fått samma ersättning från Demokraternas kassa. Det erbjudandet handlade inte om att “köpa tystnad” utan om att vi i så fall hade kunnat tillsätta ett nytt och konstruktivt arbetande kommunalråd. Ersättningen bestod av de 24 månadslöner som Henrik Munck hade fått om han hade suttit kvar som kommunalråd, inklusive skatt och arbetsgivaravgift.

Hälsningar,
Thomas Hedberg, styrelseordförande
Martin Wannholt, partiledare och gruppledare


Verksamheten informerar: Vi måste fortsätta att leverera nytta för göteborgarna.

Demokrater,

Vi är i en turbulent vecka med mindre roliga händelser. Som partiombudsman och stabschef fokuserar vi på att partiet, dess förtroendevalda och tjänstemän, ska kunna fortsätta att prestera i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser. Demokraternas uppdrag är att leverera nytta för göteborgarna och där bör vårt fokus alltid ligga. När dammet lagt sig kan vi förhoppningsvis komma ut stärkta. Situationen har tillfälligt hindrat nödvändigt utvecklingsarbete inom partiet, men vi står i startgroparna för att tydliggöra och effektivisera partiets organisation, ansvar, processer, arbetsformer och kommunikationskanaler, inkl. att få till ett bättre fungerande team och ett effektivare arbete i stadshuset. Vi planerar för valrörelsen och vi kommer vara redo när valrörelsen drar igång på riktigt efter nyår.

Vi finns alltid till hands vid frågor och ni är välkomna att höra av er till oss. Tack för ert stöd och nu fortsätter vi arbeta för att förvalta det förtroende vi har fått från göteborgarna!

Hälsningar

Veronica Öjeskär, partiombudsman
veronica.ojeskar@demokraterna.se, 0705-368560

Patrik Höstmad, stabschef för Demokraterna i Rådhuset
patrik.hostmad@demokraterna.se, 0767-236472


Hänt inom politiken

Nu har politiken dragit igång igen på allvar efter sommaren. Vi fortsätter vårt viktiga arbete genom att driva bra politik för göteborgarna i bolag och nämnder. Vi har under de tre år vi har varit representerade i staden byggt upp en organisation av mycket duktiga förtroendevalda Demokrater.

En viktig händelse under hösten sker i november då Demokraterna släpper sitt budgetförslag för 2022. Denna budget kommer bli vår bas för valrörelsen. Under den närmaste månaden kommer det pågå ett intensivt arbete i partiledning, kommunfullmäktigegrupp, bland förtroendevalda och inte minst av budgetsekreteraren.

Hösten började med att en rapport om tystnadskulturen publicerades som avslöjade det som många av oss hade anat. Den avslöjade att det finns en utbredd tystnadskultur i förvaltningar och bolag att inte prata om missförhållanden som existerar. Rapporten initierades av Demokraterna och är en skrämmande läsning.

Ta del av rapporten här >>
Länk till artikel i GP om rapporten här >>

Demokraterna la direkt ett yrkande i kommunstyrelsen om att stadsledningskontoret skulle agera och även om övriga partier röstade ner ned så har det lett till ökade aktiviteter bland både förvaltningar och de andra partierna. Vi fick tillsammans med S igenom att se om stadens visselblåsarfunktion kan utökas till utökas till att omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet.

Ett annat ärende som varit på tapeten är Römosseskolan. En skola som många gånger varit föremål för åtgärder, men nu ska det äntligen bli möjligt att avsluta verksamheten. Med på sikt måste alla religiöst grundade konfessionella skolor förbjudas. Missbruk är för enkelt.

En annan viktig fråga med visst samband till detta är frågan om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i våra förorter. I femtio år har bristen på möjlighet att göra boendekarriär varit en central förklaring till varför hushåll som etablerat sig med arbete och inkomster flyttat till andra områden. Att ombildningar genomförs är en grundförutsättning för att hindra utflyttningen och stabilisera områdena. Martin Wannholt, Patrik Höstmad och Jan Jörnmark har skrivit i ämnet en en replik på en debattartikel från Fastighetsägarna.

Länk till repliken i GP >>

Römosseskolan. Foto: Demokraterna


Demokraterna medverkade i Frihamnsdagarna

Demokraterna medverkade på Frihamnsdagarna 3-4 september. Ett arrangemang som har ambitionen att återkomma årligen för att lyfta demokratifrågor i Göteborg. En höjdpunkt var när Demokraternas Martin Wannholt höll sitt politiska tal på 15 minuter från Bananpiren.

Se Martins tal här >>
Länk till artikel i GP efter Martins tal >>


Demokraterna i Regionen

Höstens första möte i Regionfullmäktig hålls den 21 september och vid mötet kommer flera av Demokraternas motioner att behandlas, något som vi skrivit om tidigare när de skickades in. Till mötet har även Demokraternas ledamot i Regionfullmäktige Mariette Höij-Risberg skickat in en interpellation till ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhus styrelse Gustaf Josefson angående sommarens situation på förlossningen vid SU.

Följande frågor ställs:

1. Vad finns det för åtgärdsplan på kort och lång sikt för att säkerställa ett tillräckligt antal vårdplatser?

2. Hur arbetar man för att förbättra bemanningssituationen, personalens arbetsmiljö och delaktighet?

Läs hela interpellationen här >>

Följ gärna debatten direkt i webb-tv. Mariettes interpellation är ärende 7 och bör därför föredras under förmiddagen. Det går även att titta på mötet i efterhand.

Länk till Regionens webb-tv >>


Patrik Höstmad, ny stabschef i Rådhuset

Den 16 augusti började Patrik Höstmad som stabschef i Rådhuset. Patrik är docent från Chalmers med ledarskapserfarenhet, och för många känd som ett av våra viktigaste och duktigaste namn i fastighets- och stadsbyggnadsfrågor. Han går nu in för att leda och effektivisera arbetet i stadshuset.

Välkommen Patrik och lycka till med denna viktiga uppgift!ÄR DU UNDER 30 ÅR OCH DEMOKRAT?

 

unga demokrater

VI SÖKER DIG SOM ÄR UNG OCH VILL PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA GÖTEBORG

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom kunskapsgrupper inom olika områden.

Nu vill vi starta igång ett referensnätverk av unga som tycker om Göteborg och som gillar politik.
Från nätverket tar Demokraterna in synpunkter och förslag till förbättringar i Göteborg och i regionen. Tillsammans på bland annat afterwork träffar, digitala möten och under medlemsaktiviteter träffar du likasinnade och får även chans att diskutera med ledande politiker från Demokraterna.

Tycker du detta verkar kul, ska du inte tveka. Maila ditt intresse till info@demokraterna.se så kontaktar vi dig! Beskriv gärna kort vem du är och vad du sysslar med.

BLI MEDLEM I DEMOKRATERNA

Är du under 26 år är medlemskap i Demokraterna gratis. Annars kostar det 100 kr. Medlem blir du genom att maila namn, personnummer, mobilnummer samt epostadress till medlem@demokraterna.se.

DEMOKRATERNA – ETT KUNSKAPSPARTI SOM VÄRNAR OM DELAKTIGHET, TRANSPARENS OCH KUNSKAP

Med 17% av rösterna i förra valet är vi Göteborgs näst största parti. Vi står för en kultur av nolltolerans mot kriminalitet, oegentligheter och slöseri med skattepengar. Vi står också för ett återupprättande av ett samhällskontrakt som håller på att suddas ut. Det genomsyrar hela vårt handlingsprogram och hur våra kunskapsgrupper och politiker arbetar. Vi finns inte som parti för att fylla poster och befattningar med politiker som söker försörjning och ersättningar. Vi finns för att hitta lösningarna på stadens problem, såväl små som stora.

Vi vill förändra. Därför finns Demokraterna och därför behöver vi dig.

Välkommen till oss!

På GP debatt – Fastighetsägarnas modell kapitulerar inför de kriminella

Det är helt orimligt att vi som samhälle anpassar oss efter och kapitulerar inför de kriminella nätverken genom att låta dem förhindra alla andra boendes möjligheter att ta ett gemensamt ansvar i kooperativ, skriver Martin Wannholt (D), Jan Jörnmark (D), Patrik Höstmad (D).

Martin Wannholt, Jan Jörnmark och Patrik Höstad (D) skriver på GP debatt 3 september 2021

Martin Wannholt, Jan Jörnmark och Patrik Höstad (D) skriver på GP debatt 3 september 2021

Replik på debattartikel i GP 2/9: Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp

Christina Heikel skriver att ombildningar i Göteborgs ytterområden bör stoppas på grund av risken att klaner ”tar över” föreningar och att de boendes livssituation därmed försämras genom att kooperativ av den typ som fungerat synnerligen väl i Sverige i ett sekel inte skapas i utanförskapsområden.

Någon underbyggnad för argumentet presenteras däremot inte, trots att det i Göteborg i dag finns bostadsrättsföreningar i de så kallade utanförskapsområdena. Artikeln går dessutom stick i stäv med den forskningsrapport som gav belägg för stora positiva resultat av ombildningarna i Tynnered med flera områden 2005.

Tydligt partsintresse

Artikeln är däremot ovanligt tydlig i sitt uttryck för att representera ett partsintresse. I formuleringen ”Fastighetsägare, kommun och polis är kärnan som tillsammans kan vända utvecklingen.” talar Heikel tydligt om att den enorma och helt avgörande resurs som de boende är, inte har en del i hennes modell. Med tanke på hennes betoning av risker med bostadsrätter och nedtoning av de boendes roll borde hon också argumentera för att den relativt stora nyproduktion av bostadsrätter som sker i de utsatta områdena stoppas.

De problem som finns — och som blivit tydliga i samband med ett par synnerligen illa genomförda ombildningar som genomförts i Malmö under det senaste decenniet — kan hanteras. En väg är att allmännyttan stannar kvar som delägare i husen efter ombildningen. En annan är att HSB, Riksbyggen, SBC eller andra existerande organisationer organiseras i ombildningar och driften av den efter konverteringen. Alla möjligheter finns om man är medveten om de problem och risker som finns. Det är helt orimligt att vi som samhälle anpassar oss efter och kapitulerar inför de kriminella nätverken genom att låta dem förhindra alla andra boendes möjligheter att ta ett gemensamt ansvar i kooperativ.

Engagera de boende

I linje med de erfarenheter som redan finns från Tynnered och som är väl underbyggda kan sådana förändringar engagera de boende och civilsamhället i områdena, som i motsats till Heikels resonemang är den överlägset viktigaste resurs som existerar. I ljuset av den utflyttning av familjer som etablerar sig på arbetsmarknaden och socialt i det svenska samhället som pågått från dessa områden sedan 1970 — och som enligt all tillgänglig erfarenhet kommer att fortsätta om inte utvecklingen nu till sist bryts strukturellt — har vi inte råd att välja Heikel-modellen.

De erfarenheter som gjorts i Malmö de senaste åren är en varningsklocka som pekar på risker.

Vi är däremot övertygade om att väl genomförda ombildningar kan förändra den negativa utvecklingen. De erfarenheter som gjorts i Malmö de senaste åren är en varningsklocka som pekar på risker. Väl genomförda kan däremot bostadsrätter fungera som den resurs de varit i ett sekel på den svenska bostadsmarknaden: de frigör resurser för allmännyttan, de skapar en väl fungerande blandstad och de låter medborgare förankra sig i de fastigheter och områden de bor.

Martin Wannholt, kommunalråd
Jan Jörnmark, byggnadsnämnden och Framtiden
Patrik Höstmad, fastighetsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Välkommen till Frihamnsdagarna


Välkommen till Frihamnsdagarna

När: fredag 3 september – lördag 4 september
Öppettider: Fredag: 8:30 – 20:00, Lördag: 10:00 – 19:00
Var: Bananpiren i Frihamnen eller streamat

Besök Demokraterna på Frihamnsdagarna
Demokraterna kommer att delta på Frihamnsdagarna som arrangeras på Bananpiren nu på fredag och lördag, 3-4 september.
På Frihamnsdagarna kan du möta politiker, lyssna på livemusik, delta i samhällsdebatten eller äta något gott från en food truck. Temat för arrangemanget är demokrati, framtid och hållbarhet. Det kommer hållas ett 100-tal seminarier och de politiska partierna kommer att finnas på plats. Hela programmet finns att läsa på https://frihamnsdagarna.se/

Martin håller tal
De politiska partierna kommer under de två dagarna hålla tal och först ut är Demokraternas Martin Wannholt som håller sitt tal på fredag kl. 11:10. Passa på att lyssna live. Vi kommer att dela länken i sociala medier, men det kommer även gå att lyssna på Martins tal i efterhand.

Demokraternas tält
Om du besöker Frihamnsdagarna måste du komma förbi Demokraternas tält. Det kommer att bemannas med kunniga förtroendevalda Demokrater inom olika områden. Restriktioner tillåter oss bara att bemanna tältet med 2-3 personer. Passa på att besök oss för att prata politik, ställa frågor eller bara säga hej.

Besök på plats
Antal personer på området är begränsat till 600 enligt rådande restriktioner. Om området är fullt sker insläpp i takt med att besökare lämnar. Frihamnsdagarnas hemsida kommer att uppdateras löpande med aktuellt antal besökare på plats.

Allt streamas
På grund av begränsat antal deltagare kommer hela programmet att streamas. Gå in på  Frihamnsdagarnas Webb-TV för att få länkar till de olika programpunkterna.

Hoppas vi ses!

Yrkande angående Römosseskolan

Römosseskolan Foto: Demokraterna

Foto: Demokraterna

Demokraterna har nu initierat, och tillsammans med Socialdemokraterna, lämnat in ett yrkande till kommunstyrelsen i Göteborg med en hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor.

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

  1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till ledamöterna i Utbildningsutskottet i
    Sveriges Riksdag hemställa om initiativ för omgående lagändringar som möjliggör ett
    omedelbart förbud för skolor med konfessionell inriktning och konfessionella inslag i
    undervisningen och under skoldagen.
  2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att hemställa till Statens Skolinspektion om att myndigheten vidtar fler åtgärder och genomför bredare tillsyn i aktuella ärenden kopplade till konfessionella skolor i Göteborgs Stad, i syfte att barn och unga inte ska utsättas för religiös påverkan och tvång i skolan.

Yrkandet
Göteborgs Stad har långvariga och omfattande problem med skolor där elever inte får den undervisning de har rätt till på grund av att skolan har en konfessionell inriktning eller på annat sätt präglas av religiös, och i vissa fall religiöst fundamentalistisk, påverkan.

Skolinspektionen behandlar för närvarande ett ärende om en huvudman med flera konfessionella skolor i Göteborg, skolor som återkommande och under flera år fått kritik för brister i undervisningen; bland annat har obligatorisk bön och könsseparerad undervisning förekommit. Skolinspektionens fokus ligger nu på ägar- och ledningsprövning av huvudmannen. Vi anser att ansatsen bör vara bredare och fler
åtgärder sättas in för att säkerställa elevernas undervisning, trygghet och rätt till en skoltid
fri från religiös eller fundamentalistisk påverkan.

I Göteborg har Sveriges otillräckliga lagstiftning tillåtit salafister, som tillhör den mest extrema av inriktningar inom islam, att anordna utbildning och påverka barn. Detta borde aldrig kunna ske. Extremistiska och fundamentalistiska krafter ska inte kunna driva skolor i Sverige, oavsett i vilken religiös skrud de klär sig.

Regeringen har tagit initiativ till skärpta regler för konfessionella skolor. Det har dock
visat sig att det saknas en majoritet för dessa förslag i Sveriges Riksdag. Göteborg har vid flera tillfällen skakats av händelser kring religiös fundamentalism i förskola och skola. Det har exempelvis handlat om dagbarnvårdare med kopplingar till våldsbejakande extremism och skolor där så många elever farit illa att skolan tvingats stänga och kommunen har fått ta hand om konsekvenserna. Vi får också tydliga signaler från barn och unga som upplever sig kontrollerade och som får sin frihet beskuren i offentligt finansierade skolor. Med den bristande möjlighet till tillsyn kommunen har behöver Skolinspektionen ta ett bredare ansvar för de barn och unga som drabbas.

När Barnkonventionen nu blivit svensk lag vädjar vi till ledamöterna i Utbildningsutskottet att sätta barnens rättigheter i första rummet och snarast initiera och bereda lagändringar som möjliggör ett omedelbart förbud för skolor med konfessionell inriktning och konfessionella inslag i undervisningen och under skoldagen. Religiöst innehåll, påverkan och tvång gentemot barn och unga ska vara förbjudet. Det ska gälla hela utbildningskedjan, redan från förskolan. Den grundlagsskyddade rätten till religionsfrihet måste värnas och den offentligt finansierade välfärden ska vara religiöst obunden och sekulär.

Länk till yrkandet som pdf >>

Intervju med Martin i magasinet Sommarpärlor

Läs intervjun med Demokraternas Martin Wannholt i magasinet Sommarpärlor.

– Vårt härliga Göteborg är Sveriges rikaste kommun med ett starkt näringsliv och bra tillgång till utbildning och forskning. Men kommunen styrs med slöseri och en evinnerlig ström av politiska hitte-på-projekt. Värst av allt är en meningslös miljöförstörande omvägstunnel under staden utan nytta, säger Martin i intervjun.

Länk till hela intervjun >>

Intervju med Demokraternas Martin Wannholt i magasinet Sommarpärlor.

Intervju med Demokraternas Martin Wannholt i magasinet Sommarpärlor.

Demokraterna värnar om ungdomsidrotten och ett levande föreningsliv

Vi på Demokraterna vill värna om ungdomsidrotten och stötta det skriande behovet av idrottsanläggningar i staden. En röst på oss är en röst på ett levande föreningsliv.

Läs artikeln i magasinet Hallå EM-fest där Niclas Winterqvist, Demokraternas ledamot i Idrott & föreningsnämnden berättar mer om Demokraternas viktiga arbete i Göteborg.

Länk till hela magasinet där artikeln om Niclas finns på sidan 104 >>

Niclas Winterqvist, Demokraternas ledamot i Idrott & föreningsnämnden i magasinet Hallå EM-fest.

På GP debatt – Alliansen har slarvat bort vårdvalet för äldreomsorg

En jämn och god kvalitet med inflytande och möjlighet till valfrihet på ålderns höst är ett mål för oss demokrater som dessvärre alliansens planeringsförmåga nu försenat, skriver bland andra Martin Wannholt (D), kommunalråd och gruppledare.

Foto: unsplash

Vi Demokrater vill se en långsiktig och hållbar utveckling som ger förbättringar för alla äldre i Göteborg. Där fokus är ökad kvalitet och inflytande.

Det införande som skulle ske med fritt val bland vård- och omsorgsboenden i Göteborg från 1 juli har tyvärr slarvats bort av alliansen. Det är en stor brist på ledarskap från Kristdemokraterna och alliansens sida att de inte förbereder en utlovad och efterlängtad reform.

Vad alliansens brist på planering visar är att de tycks indifferenta gentemot äldre och anställda på stadens äldreboenden. Vi är på väg ut ur en långvarig pandemi som slagit hårt mot våra äldre och anställda, vi har en ny organisation och det finns ingen utvecklingsplan. Det är då ansvarslöst att klubba igenom ett politiskt beslut utan tillräckliga underlag och någon form av helhetslösning.

Saknar genomförandeplan

Genom att sakna en plan för genomförandet, riskerar de att försätta delar av den kommunala verksamheten i ett organiserat kaos. Det får bli som det blir och förvaltningen får lappa och laga efter detta. Det är helt oansvarigt, och genomförandet går naturligtvis att planera för ett strukturerat införande av valfrihet – vilket skulle gynna de äldre, stadens egenregi och de privata utförarna.

Vi demokrater har nu krävt att snabbt ta fram en planering och ett genomförande som går att hantera utan att skapa kommunalt kaos och därmed riskera att ställa grupper av äldre mot varandra. Det finns många fina privata boenden som på grund av alliansens slarv tvingas vänta ytterligare några månader för att kunna öppna för alla som vill bo där.

Demokraternas fick igenom ett tilläggsyrkande om att ta särskild hänsyn i enskilda ärenden, så att fler äldre kan välja ett boende i sin närmiljö oavsett regiform. En valfrihetsventil tills alliansen förhoppningsvis löser beslutade uppdrag och får till en planering.

Lovar mycket

Elisabeth Lann (KD) och alliansen har lovat ett snabbt genomförande men inte planerat utifrån detta. Precis som när hon drev på för att bygga Sveriges dyrast badhus i Gullbergsvass. Sluta bygga luftslott med skattepengar och ta det kommunala ansvaret för alla äldre på allvar. De reservpengar som alliansen är beredda att använda som kompensation för bristande planering kan istället ge guldkant varje dag för äldre oavsett om de bor i kommunala eller privata boendeformer.

Sluta bygga luftslott med skattepengar och ta det kommunala ansvaret för alla äldre på allvar.

I Göteborg finns nu möjligheten att utveckla våra egna vård- och omsorgsboenden med hög kvalitet, välkomna seriösa privata aktörer och införa stor valfrihet för den enskilde. Det kräver dock att minoritetsstyret inom alliansen steppar upp och att övriga allianspartier stöttar Kristdemokraterna i detta ansvar.

Martin Wannholt (D), kommunalråd och gruppledare
Yvonne Lundberg (D), ledamot i äldrevård och omsorgsnämnden
Vasile Sirbu (D), ledamot äldrevård och omsorgsnämnden
Jessica Blixt (D), kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

Återstart för VGR – Demokraternas budgetförslag för VGR 2022

Återstart för VGR – Demokraternas budgetförslag för VGR 2022

Återstart för VGR – Demokraternas budgetförslag för VGR 2022 

Nu är Demokraternas budgetförslag till regionfullmäktige publicerat. Av Västra Götalandsregionens kostnadsposter är omkring 80 procent relaterade till sjukvården. Denna corona-präglade vår har fokus i ännu högre grad hamnat på sjukvården, de sjukvårdsanställdas insatser och deras arbetssituation. Förutsatt att vaccinationer genomförs som planerat och att smittspridningen och reserestriktioner minskar sker en ekonomisk återhämtning troligen under hösten 2021. Vi riktar ett stort och varmt tack till alla dem som arbetar hårt med långa arbetspass under svåra förhållanden.

Att ta itu med löneutveckling och arbetsvillkor för vårdyrkena samt att ompröva den politiska organisationen och omfördela resurser till den patientnära verksamheten är vårt överordnade mål inför 2022.

Erfaren personal lämnar sjukhusvården. Kompetensförsörjningen är en kritisk fråga för framtiden, löneutvecklingen för i synnerhet sjuksköterskor är inte attraktiv. Att bara utbilda fler sköterskor inom intensivvård räcker inte, man måste också få dem att stanna kvar. Vi föreslår en tydlig och väldefinierad lönetrappa för de vidareutbildade sköterskor som väljer att stanna kvar nära patienterna. Vi vill göra om lönebildningen, så att de, läkare, sköterskor och undersköterskor som stannar i det patientnära arbetet får högre lön än de som flyttar sig bort från sängen.

Samtidigt är den politiska och administrativa organisationen inom vårdsektorn gigantisk. Om verksamheterna och professionen kan organisera en effektiv sjukvård i en kris, borde de också kunna göra det under normala förhållanden. Deras del och inflytande i en framtida organisation skall öka. Resurser och mandat för att styra den egna verksamheten bör öka nu för att avhjälpa den uppskjutna vården på våra sjukhus. Det är bara de som arbetar i verksamheterna som vet hur man bäst kan öka ”produktionen”. Vårt fokus är en förenklad organisation för Hälso- och sjukvården i regionen. Politiker skall finnas där de gör mest nytta, dvs de skall fördela pengar till sjukhus och primärvård, det vi kallar utförare. Vi tycker man kan ta bort utförarstyrelserna och låta professionerna få större inflytande framför allt via sjukhusledningar och samordningsråd. Den tunga tjänstemannastaben i regionen skall också minskas. Staberna på sjukhusen skall minskas, de skall vara verksamhetsstöd och inte styra verksamheten.

För infrastrukturområdet har vi utvecklat vår politik för alla trafikslag och för kollektivtrafiken, även här baserat på inspel från vår kunskapsgrupp för trafikfrågor. Naturligtvis är ett stopp för Västlänken högst på vår önskelista. Målen med Västlänken kan aldrig nås, eftersom förutsättningarna som gällde när beslutet togs senare helt har reviderats. Den ekonomiska verklighet vi nu kastats in i gör det ännu mer oförsvarbart att kasta bort 30-40 miljarder på något mer eller mindre meningslöst. Västlänkens kostnad kan till stor del sparas då bygget knappt påbörjats. Sparade medel kan istället omfördelas till angelägna och verkningsfulla infrastrukturprojekt, till exempel dubbelspårig järnväg på hela sträckan mellan Göteborg och Oslo eller kapacitetsförbättringar på befintliga järnvägar.

Demokraterna vill att resurserna hos regionens folkhögskolor och naturbruksskolor ska koncentreras till att utbilda de som står långt ifrån arbetskraften och vidareutbilda de som nu friställts. Anställningsbarhet ska vara överordnat andra utbildningssyften. Riktade utbildningsinsatser ska tas fram i samarbete med kommunerna.

Demokraterna vill att investeringstakten skall minska under några år, för att inte verksamheten skall drabbas av effektiviseringar för att kompensera för ökade hyror och avskrivningar. Vi vill att man överväger hur nya dyra byggen kan minskas med tanke på att pandemin har ökat takten på digitaliseringen och minskat behovet av möteslokaler och kontor.

Vårt budgetförslag är kort och lättläst och en stor del av texten är i punktform för att tydliggöra vad Demokraterna vill. Det vore värdefullt att ta del av eventuella synpunkter och erfarenheter, dessa kan skickas till Demokraternas budgetsekreterare i VGR, Klas Eriksson klas.eriksson@vgregion.se

Beslut om budget för VGR tas på Regionfullmäktiges budgetmöte 8 juni

Ladda ner budgetförslaget som pdf här >>

Demokraterna höll digitala årsmöten

Demokraternas årsmöte hölls digitalt via Zoom inför ca 150 deltagare. Det sändes från Rådhuset och leddes av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Utöver årsmötesformalia antecknades även Demokraternas nya Handlingsprogram.

Demokraternas digitala årsmöte 27 maj 2021. I bild Martin Lindeskog, Veronica Öjeskär, Martin Wannholt och Ewa Jonsson.

Den utdragna pandemin ställde oss inför ett läge som vi inte hade kunnat drömma om. I samband med det digitala årsmötet i juni förra året, beslutades om ett extra årsmöte  som skulle hållas i Svenska mässans lokaler 22 oktober 2020. Ett möte som fick ställas in med kort varsel i samband med att fas-2 av pandemin bröt ut.
För att behandla och fatta beslut i de frågor som skulle ha behandlats vid det extra årsmötet i oktober, hölls därför ett extra årsmöte före det ordinarie årsmötet 27 maj 2021 med start klockan 17.

Medlemmarna följde det digitala årsmötet via verktyget Zoom. De hade även ett voteringssystem tillgängligt via sina mobiler för att kunna rösta och begära ordet.

Per Anders Örtendahl och Martin Wannholt på Demokraternas digitala årsmöte 2021.

Martin Wannholt öppnade mötet, som sedan följdes av att Per Anders Örtendahl valdes till ordförande och Ewa Jonsson till sekreterare för årsmötet. Per Anders ledde sedan det extra årsmötet som sedan följdes av det ordinarie årsmötet efter en kort paus.

Styrelsen föreslog inför årsmötet en stadgeändring som innebär att den tidigare rollen som styrelseordförande tillika partiledare nu skulle bli två poster. Mötet beslutade enligt förslaget, vilket innebar att Thomas Hedberg valdes in som Demokraternas styrelseordförande och Martin Wannholt som partiledare.

Thomas Hedberg som har över 35 års erfarenhet av styrelsearbete i olika företag och föreningar, tackade för förtroendet genom att säga några ord. Han pratade om utmaningarna och hur väl vi har lyckats etablera oss under våra två första år inom politiken.

Thomas Hedberg, nyvald ordförande i Demokraternas partistyrelse

Från Thomas tal:
”Kommuner och regioner sitter fast i gamla sätt att hantera sin verksamhet trots att man har större ansvar än någonsin. Överdriven politisk administration och oklara organisationer genererar ofta dåliga och kostsamma beslut och dålig arbetsmiljö. Dessutom är stora delar av kommunal service och regional sjukvård egentligen inte speciellt politiskt utan operativa problem som skall lösas. Titta på regionens sjukvård. Det råder total politisk enighet om att människor skall få adekvat sjukvård i rätt tid. Ändå är 624 fritidspolitiker engagerade i sjukvården i Västra Götaland. Bara att beställa sjukvård från de 9 sjukhusen engagerar 150 fritidspolitiker i 5 olika nämnder plus alla tjänstemän som måste serva politikerna. Liknande exempel finner vi i kommunen. Valutan i många politiska partier är politiska uppdrag. Detta skapar kostnader, dåliga beslut och dåligt arbetsklimat och i slutändan dålig service till medborgarna. Att effektivisera omfördelningen av skatter till bra kommunal service och tjänster genom att effektivisera styrning, ledning och administration i kommunen och regionen är något som ligger mig varmt om hjärtat och som Demokraterna arbetar för.”

Utöver Thomas och Martin valdes Bengt-Åke Harrysson, Mariette Risberg, Ulf Boström, Anna Karin Hammarstrand och Jessica Blixt om, som styrelseledamöter. Nyvalda till styrelsen blev Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl.

Partiombudsman Veronica Öjeskär redogjorde för styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2021 innan det var dags att gå över till Övriga frågor på dagordningen.

Den inleddes med att Demokraternas strateg Jan Jörnmark presenterade delar av den undersökning som Demoskop gjorde i höstas om väljarnas attityder i Göteborg.
Jan informerade om att väljarna ser Demokraterna som mycket kompetenta inom infrastruktur och ekonomi. Undersökningen visade även att väljarna i alla delar av Göteborg anser att trygghet och säkerhet är de viktigaste frågorna, varpå Jan summerade att det är i dessa frågor vi behöver höja vår profil och kompetens.

Därefter kom vi till dagens sista beslutspunkt vilket var att anteckna Demokraternas nya Handlingsprogram. För mer en ett år sedan beslutade vår fullmäktigegrupp att Demokraternas Att-göra-lista skulle uppdateras och göras om till Demokraternas Handlingsprogram. Arbetet som utförts av Kunskapsgrupperna har tagit något längre tid än planerat, delvis på grund av pandemin. Det var därför extra glädjande att äntligen få presentera “Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg, version 1.0” för medlemmarna. Martin förklarade på årsmötet att handlingsprogrammet kommer att vara ett levande dokument som kommer att uppdateras. Han inbjöd även alla att komma med synpunkter och förslag på Handlingsprogrammet.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet! För ert stora engagemang och även tålamod med tekniken som det digitala årsmötet krävde. Nu ser vi fram emot ett fysiskt medlemsmöte senare i höst där vi kan ses på riktigt, debattera och gemensamt besluta om den bästa politiken för Göteborg och Västra Götalandsregionen!

Länk till Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg >>