Medlemsmail 2 april 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 april 2020.

Våren är på gång i Göteborg. Foto: Jan Jörnmark


En annorlunda mars månad

Som de flesta andra i vårt land – och för den delen runt om i världen – blev vi alla starkt påverkade av Coronaepidemin, och självklart är situationen i politiken mycket annorlunda också. Precis när spridningen intensifierades hade vi planerat både medlemsmöten och en hel serie interna möten inför årsmötet. Nu känns det nästan svårt att minnas att vi planerade ett medlemsmöte för bara några veckor sedan.

Men vi har inte varit overksamma. I Kommunstyrelsen har vi skrivit ett yrkande som syftar till att underlätta försörjningen av personal till sjukvården, om att ge anstånd med olika taxor och avgifter för att underlätta situationen för företagare. Dessutom föreslår vi att det blir lättare att ta bilen för att minska smittorisken i kollektivtrafiken, till exempel genom att under en tid ta bort trängselskatten och sänka p-avgifterna.
Artikel i GP om Demokraternas förslag >>
Länk till yrkandet >>

Ett annat yrkande från Demokraterna till Kommunstyrelsen handlar om ett kupongsystem till de gymnasieelever som nu inte längre går i sina skolor. Kupongerna skulle berättiga till måltider på lokala restauranger, vilket även skulle stötta det lokala näringslivet.
Länk till yrkandet >>

Demokraternas yrkanden kommer behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 8 april.

Den 25 mars publicerades en debattartikel i GP där Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver om vikten med ett jobbpaket till drabbade företag innan det är för sent.

“Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss”.
Läs hela artikeln här >>

Vi följer oavbrutet situationens utveckling från våra förtroenderoller. Det finns anledning att räkna med att vi kommer att möta ännu starkare utmaningar.

Arbetet i våra Kunskapsgrupper behöver inte avstanna. Arbete läggs nu på att introducera digitala verktyg i grupperna. Flera av våra Demokrater är i riskgrupp och det allra viktigaste är att alla känner sig trygga. Så väl medlemmar som förtroendevalda, kunskapsgrupper och partistyrelse.

Ta väl hand om dig!


Coronaläget – Konkret information:

 • Kommunstyrelsens gruppledare får varje måndag och fredag information från Stadsledningskontoret kring aktuellt läge och åtgärder i kommunen. På onsdagar får hela Kommunstyrelsen en ännu mer omfattande dragning om nuläget.
 • Generellt ska våra förvaltningar klara av att hantera den löpande situationen med exempelvis anpassningar för personalen utifrån situationen, samt att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer med mera. Och utifrån det kunna tillhandahålla så bra kommunal service som möjligt. Politiken har ett övergripande ansvar att säkerställa att denna förmåga finns.
 • Politiken ska vara drivande i strategiska initiativ såsom att stötta sjukvården, företag, kulturen och idrotten. Mycket av detta drivs politiskt genom Kommunstyrelsen.
 • Framöver kan det bli aktuellt att aktivera Krisledningsnämnden i kommunen som utgörs av Kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden tar då över de beslutsbefogenheterna, från andra nämnder m.m. som man anser behövs för att centralt kunna verkställa krisledningsarbetet.
 • Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>
 • Det finns en central överenskommelse om att de politiska styrkeförhållandena ska upprätthållas även om bemanningen på ett möte ser annorlunda ut. Respektive parti yrkar på sitt ställningstagande och ordförande föreslår utifrån de normala styrkeförhållandena vilket förlag som vunnit.
 • Vi har uppmanat våra förtroendevalda i nämnder och bolag att undvika att driva förbättringsförslag och frågor som inte är nödvändiga just nu. Dessa kan sparas till framtiden för att låta tjänstemännen i förvaltningarna fokusera på det viktiga arbete de nu står inför.
 • Den som inte vill/kan gå på ett politiskt möte behöver inte göra det. Vi i Demokraterna vill att alla möten ska ske med så reducerad bemanning som är möjligt/lämpligt.

Sjukvården och Västra Götalandsregionen

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under torsdagen meddelades att den regionala krisledningsorganisationen startar på grund av den stora påverkan covid-19 nu har på samtliga verksamheter.

VGR arbetar så vitt vi kan bedöma mycket professionellt och vi försöker att hålla oss uppdaterade om läget.

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Nästa möte i Regionfullmäktige 21 april är inställt.


Lyssna på Demokratpodden – nytt avsnitt om miljö

Miljön är en kärnfråga för oss Demokrater och i den här podden är det tydligt att vi också står för Göteborgs mest sammanhängande och kunskapsbaserade klimat- och miljöpolitik. Samtalet tar upp en mängd viktiga ämnen och klargör Demokraternas inställning till Rosenlundsverket, bilism, kollektivtrafik, klimatarbete i stort och mycket annat.

Medverkar gör Peter Danielsson och Anders Åkvist. Programledare är Lasse Lindberg och producent Martin Lindeskog.

Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.
Nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play.
Lyssna och dela gärna!

Länk till Avsnitt 7, Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg >>
Länk till alla avsnitt av Demokratpodden >>


Årsmötet är uppskjutet

En kallelse till Demokraternas årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande årsmöte 7 maj.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner och de skickas till info@demokraterna.se.

På GP debatt – Ett större krispaket måste till för att rädda jobben

Coronapandemin har slagit till med full kraft i Europa. Om vi ser bortom all oro och mörker, finns det ljus. Men det kräver att vi nu agerar modigt, kraftfullt och rationellt. Stoppa massuppsägningarna genom ett jobbpaket innan det är försent, skriver Martin Wannholt Demokraterna.

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver på GP debatta 25 mars 2020.

Regeringen har redan fattat flera kloka beslut för att möjliggöra likviditet i företagarsverige, riktat ett första stöd till idrotts- och kultursverige och beslutat om utökade exportkrediter för våra exportföretag. Regeringen verkar också väl förberedd för och införstådd med att det behövs fler krispaket.

Vi har i Sverige en framsynt och transparent Folkhälsomyndighet, som fattar beslut utifrån fakta och kompetens. Vidare en fantastisk sjukvård med erfaren och kunnig personal, som trots alla problem redan innan virusspridningen, har ställt om till en krishantering som imponerar. Varje dag, tillsammans med skickliga militära svenska förband som visar sin kraft när vi alla behöver den.

Mer måste göras
Många kommuner runt om i Sverige försöker också lokalt bidra för minskad smittspridning samt med lättnader av olika slag till mindre företag. Från Demokraterna har vi sedan tidigare föreslagit en rad åtgärder även för Göteborgs Stad.

Men mer måste göras redan nu. Regeringens åtgärder framstår delvis som en moteld mot en möjlig finanskris. Bra. Men nu har vi i stället en snabb och delvis total efterfrågekris att hantera. När ett företags intäkter temporärt går mot noll, behöver också kostnaderna temporärt gå mot noll. Det är här nästa krispaket måste komma på plats, snarast.

Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Vi har tusentals välfungerande småföretag som helt oförskyllt förlorat hela sin intäkt under en oerhört kort tid. Då duger inte finanskrismedicin. Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Varsel och massuppsägningar har tyvärr blivit svaret i frånvaro av ett tillräckligt starkt jobbpaket som ger företagen ett alternativ till uppsägningar – nämligen tillfälliga permitteringar fullt ut. Det paket som regeringen la i förra veckan ger inte företagen denna möjlighet. Därför har uppsägningarna av många människor med lägre inkomster fortsatt i en omfattning vi inte upplevt tidigare. A-kassorna är redan nedringda, socialkontoren kommer snart få köer. Och till sist blir det barnen som hamnar i kläm när familjeekonomin rasar för många kommuninvånare runt om i Sverige.

Förstärkt korttidspermittering
Svensk Näringsliv har redan presenterat flera konkreta förslag som vi Demokrater ser som nödvändiga för att hindra en stor massarbetslöshet i såväl Göteborg som övriga Sverige: det viktigaste är förstärkt korttidspermittering med sysselsättning ned till noll procent. Då kan medarbetare ha kvar sina anställningar istället för att hamna i arbetslöshet och a-kassa. Överväg vidare tillfälligt slopande av egenavgifter och arbetsavgifter till ett tak om tre miljoner kronor. Och sänk räntan vid anstånd med skatteinbetalningar.

Utöver detta måste regeringen ändra i sitt förslag och ta ansvar för sjuklönen retroaktivt från och med 13 mars, det vill säga när regeringen meddelade beslutet om slopad karensdag. Inte som nu föreslagits att skjuta på det till april. Förslaget ur smittsynpunkt med slopad karens och slopat läkarintyg måste naturligtvis följas av ekonomiskt ansvar från samma tidpunkt. Detta slår annars hårt mot många företag.

Aktieägare måste visa solidaritet
Dessa jobbstöd och ansvar behöver implementeras så snart som möjligt. Om något av förslagen skulle stå i konflikt med EU:s statsstödsregler får regeringen anmäla och begära undantag.

Aktieägarna måste också ta sitt solidariska ansvar. För att kunna ta del av stödpaketet måste dessa kopplas till begränsning av utdelningar.

Genom att göra det ekonomiskt fördelaktigt för våra företag att tillfälligt kunna permittera sina medarbetare fullt ut, istället för att säga upp anställningar, åstadkommer vi två saker:

– Minskar antalet mänskliga tragedier och konkurser med skenande kostnader i våra sociala skyddsnät samt

– Möjliggör för Sveriges företagare och företag att snabbt rampa upp när efterfrågan tar fart igen.Kommer allt bli helt rättvist i ett stort jobbpaket? Nej det blir det säkert inte. Kommer det finnas de som försöker utnyttja systemen? Ja det finns det tyvärr alltid.

Men Sverige behöver nu en bred uppslutning kring en politik som står upp för svenska jobb och företagande. Genom krisen. Den mänskliga och ekonomiska kostnaden blir låg jämfört med alternativen. Beslut behövs nu.

Martin Wannholt (D), partiledare

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Thomas Hedberg (D), företagare

Länk till artikeln i GP >>

I GP – om Demokraternas förslag under coronakrisen

GP har skrivit en artikel om Demokraternas förslag som tas upp i Kommunstyrelsen på onsdag gällande ytterligare åtgärder om coronakrisen förvärras. Det handlar bland annat om att se över om kommunanställda kan täcka upp inom vården.

– Alla andra kommuner agerar, men inte Göteborg, säger Martin Wannholt (D).

Nu behövs både handlingskraft och enighet i Göteborgs politik.

Läs hela artikeln i GP här >>
Läs Demokraternas yrkande här >>

Årsmöte skjuts upp

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 18 mars 2020.

Hej Demokrater,

Enligt Demokraternas partistadga ska årsmöte hållas före maj månads utgång.

En kallelse till Årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande planerat årsmöte 7 maj, se kallelsen längst ner i det här utskicket.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Utöver årsmötet skulle även Demokraternas förnyade Handlingsprogram presenteras och dröjer det för länge innan årsmötet kan hållas kommer vi att se på andra alternativ, främst digitala, att presentera Handlingsprogrammet.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner från medlemmar och de skickas till info@demokraterna.se.

Ta väl hand om er!

Partistyrelsen


Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

 • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
 • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
 • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@demokraterna.se.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Årsmöte 2020

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 13 mars 2020.

Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

 • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
 • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
 • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@demokraterna.se.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Inställt – Demokraternas medlemsmöte, grundkurs i Västlänken

Kära medlemmar,

Tack för att så många av er anmält er till medlemsmötet torsdag 12 mars (imorgon) i Backa Folkets hus!

Ni medlemmar är viktiga, och av denna anledning har vi nu fattat ett hastigt beslut att ställa in medlemsmötet p.g.a. av smittorisken i stora folksamlingar. Den senaste utvecklingen av Coronavirusets framfart gör att vi inte vill ta några risker.

Så fort läget har stabiliserat sig återkommer vi med ett nytt datum att hålla det planerade mötet.

Ta väl hand om er och tack för ert engagemang!

Hälsningar,

Jan Jörnmark och Veronica Öjeskär

Arrangörer för medlemsmötet

Demokraterna

Medlemsmail 2 mars 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 mars 2020.

Demokraterna gläds över att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen.


Hänt inom politiken

Februari har varit ytterligare en händelserik månad för partiet. Demokraterna var med och räddade stadens bemannade lekparker under den här månaden. I den tid vi lever i med ständigt ökad otrygghet och alltfler rån av barn framstod den “besparingen” högst ogenomtänkt av Alliansen. Därför är lekplatserna verkligen en del av välfärdens kärnverksamhet och ett fungerande samhällskontrakt, i det läge vi har idag. “Vi har advokater som står och sjunger i duschen och fakturerar, men vi ska inte ha bemannade lekplatser”, sa Martin Wannholt under debatten i Kommunfullmäktige. De bemannade lekplatserna blir kvar efter votering.
Länk till artikel i GP >>

Samhällskontraktet är ett ord ni ofta kommer att höra från Demokraterna i framöver. Att polis, rättsväsende, folkbokföring, skola, socialtjänst och den grundläggande infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande och bra sätt har vi rätt att förvänta oss. Men idag är det som vi alla vet tyvärr inte så.

Skolan är en ännu mer central del av det som ryms inom samhällskontraktet. På det området har vi -som enda politiker- varit aktiva i att få stopp på en av stans värsta pågående skandaler. Åkeredsskolan byggdes 1965 och har varit mögelsjuk sedan mitten av 1980-talet. Trots det har inget hänt, utan beslut skjutits upp gång efter annan. Under den sista tiden har hälsotillståndet för både lärare och elever försämrats på ett alarmerande sätt, vilket fått föräldrar att bilda en aktionsgrupp. Det gjorde att vi Demokrater agerade med ett par skolbesök och närvaro vid ett stormöte. Efter det skrev vi en debattartikel om behovet av omedelbara åtgärder vilket dagen efter fick alla andra politiker att reagera akut med att stänga skolan. Nu kommer situationen att bli bättre för barnen i Åkeredsskolan.
Läs debattartikeln i GP >>
Läs Demokraternas yrkande till Byggnadsnämnden angående att påskynda detaljplanearbetet >>

En uppmärksammad fråga har som vanligt handlat om Feskekörka, där kritiken mot Higab som hamnat i konflikt med handlarna varit omfattande. Två restauranger har nu valt att ta konflikten till Hyresnämnden. Demokraternas ledamöter i Higabs styrelse har hela tiden varit drivande för att göra processen så öppen som möjligt, och har nu också gjort ytterligare en markering i styrelsen om det som har hänt.

Demokraterna har även flyttat en tilltänkt sprängämnesdepå från Gunnilse. Fastighetskontorets förslag var att byta till sig mark i Björsared för att kunna omlokalisera en sprängämnesdepå dit. Marken ligger relativt nära skolor, förskolor, naturområden och områden som är betydelsefulla för utvecklingen av Gunnilse. Det blev slutligen Demokraternas yrkande som röstades igenom på kommunstyrelsen den 26 februari.
Länk till yrkandet >>

Till sist kan vi äntligen informera om att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen. Ärendet har bordlagts ett otal gånger sedan i höstas och den styrande Alliansen är helt emot att observatoriet ska få pengar. Observatoriet har haft ekonomiska problem i flera år, bl.a. i samband med att Kulturnämnden drog in sitt årliga stöd.

På Kommunstyrelsens möte 26 februari fick Alliansen vika sig för ett förslag från Demokraterna och Socialdemokraterna, som går ut på att grundskolenämnden ska få en halv miljon kronor extra och att de pengarna öronmärks för att köpa in astronomiska visningar på Slottsskogsobservatoriet. Vi glädjer oss mycket åt att Katja Lindblom och resten av eldsjälarna som arbetar på Slottsskogsobservatoriet kan fortsätta sitt viktiga arbete genom att ge mer naturkunskap till våra barn och unga!
Länk till artikel i GP >>


Är du en finsktalande Demokrat?

Demokraterna har en plats att tillsätta i Göteborgs svenskfinska råd. Är du finsktalande och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka då mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.
Här kan du läsa mer om uppdraget >>


Välkommen på medlemsmöte

Den 12 mars hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema “Grundkurs i Västlänken”.

Under mötet får du en grundläggande kunskap om vad Västlänken är, historiken och besluten bakom Västlänken, Västlänken under byggtiden och hur Västlänken är tänkt att fungera som järnväg. Mötet kommer att ledas av Carina Bulic, politisk sekreterare och sakkunnig inom Västlänken för Demokraterna.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 10 mars.

Medlemsmöte i höstas om de kommunala bolagen i Backa Folkets hus.

På GP debatt – Haveriet med Åkeredsskolan har kört förtroendet för kommunen i botten

Att elever och lärare har blivit sjuka av att vistas i Åkeredsskolan är en skandal och ett resultat av decennier av kommunal misskötsel. Nu måste den akuta situationen lösas och alla kommunens servicebyggnader som är äldre än 30 år ses över, skriver bland andra Jessica Blixt, kommunalråd Demokraterna.

Asbestsanering pågår på Åkeredsskolan.

Åkeredsskolan är marinerad i förfall, med klotter, fuktskador och karmar som ruttnat så att det inte längre går att sätta in nya fönster. Det är resultatet av decennier av kommunal misskötsel och brist på ansvar. Skolan byggdes under miljonprogrammet och präglades av den resursbrist rådde. Nyttobyggnader fick därför inte en teknisk livslängd på mer än 30-40 år.

På Åkeredsskolan var problemen uppenbara 1988. Då fick barnen astma och huvudvärk när golven var fulla av mögel. Skolan borde rivits redan då, men ekonomin var inte heller på den tiden bra. Man nöjde sig med att lappa och laga, vilket ständigt fick problemen att komma tillbaka med läckande toaletter och tak. En plats fick namnet ”bajsrummet” på grund av sin karaktäristiska doft.

Rivningen har skjutits framåt
Under det senaste decenniet har situation försämrats och beslut om ny skola har funnits länge. Men rivningen har hela tiden skjutits framåt, därför att olika alternativa skollösningar presenterats. Under tiden har barnen och lärarna blivit sjukare och nya tillfälliga ”lappa och laga”-lösningar genomförts, tillsammans med asbestsanering bakom stängda dörrar.

Allt detta är inte bara dålig ekonomi när de tillfälliga lösningarna skapar fördyringar. Värre är att det undergräver förtroendet för kommunen. I Åkered frågar föräldrarna varför man ska stanna i en stad där ingen bryr sig om deras barns hälsa. Det är den fråga som skattebetalare ställt sig i Göteborg sedan 1970-talet – för att sedan flytta till Kungsbacka och Härryda. Det är en ond cirkel fär utflyttningen försämrar skattekraften, vilket slår mot underhållet av skolor och förskolor. Sedan faller förtroendet för kommunen ännu mer, vilket förstärker utflyttningen.

Resurser måste omprioriteras
För Demokraterna är det en absolut nödvändighet att bryta den här trenden. Den akuta situationen i Åkered behöver åtgärdas omedelbart. Det krävs också att det genomförs en inventering av kommunens servicebyggnader som är mer än 30 år gamla för att klarlägga åtgärdsbehovet. Resurser måste omprioriteras till den grundläggande sociala service som medborgarna har rätt att få i förskolor, skolor och äldreomsorg.

Kommunen lånar idag upp stora summor för att bygga parkeringshus, konstgjorda halvöar och dyra hyreslägenheter som de som behöver dem inte har råd att bo i. Att det finns bättre prioriteringar är uppenbart när man besöker Åkeredsskolan. Där får man en tydlig bild av vad Barnkonventionen innebär i praktiken, istället för i kommunala högtidstal.

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd och ledamot grundskolenämnden

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd

Lars Kerla (D)
ledamot i Lokalnämnden

Jan Jörnmark (D)
ledamot i Byggnadsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Yrkande inskickat till Byggnadsnämnden 17 mars 2020 >>

Medlemsmail 3 februari 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 3 februari 2020.

Saluhall Briggen i Linnéstan. Foto: Lars Kérla


En händelserik månad

Januari har varit händelserik. Vi har fortsatt att agera i frågan om arenorna och evenemangsområdet, och tack vare att vi i frågan går ihop med Socialdemokraterna stoppas det förslag som hade betytt ett nytt stort köpcentrum i området. Köpcentrumet hade betytt mer trafik i ett redan belastat område, där snart flera nya höghus också blir klara strax intill. Det som behövs är lösningar som innefattar både arenor och bostäder. Bostäderna kommer inte minst att betyda att de som arbetar i området också kan bo där. Läs mer här >>

Demokraternas Jan Jörnmark, Thomas Hedberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skrev den 26 januari en debattartikel i GP om den helt oacceptabla lånefest som kommunen just nu håller på med. Tusentals miljoner rinner bort, ofta på projekt som är rent skadliga för staden. Detta kommer att bli en huvudfråga vid nästa val. Läs artikeln här >>

Demokraterna tycker att Göteborgs kommun behöver mer av öppenhet och transparens. Öppenhet är underskattad som medborgarstöd för att hålla tillbaka slöseri och främja effektivitet. Demokraterna har skrivit ett yrkande till Kommunstyrelsen som ska ses som en liten start på en rad förslag för bättre demokratisk insyn. Läs om yrkandet i en artikel i Göteborg Direkt här >>
Länk till Yrkandet >>

Den 11 januari skrev Demokraternas ledamöter i förskolenämnden en artikel i GP om att det är hög tid att de som styr vår stad prioriterar förskolan så att personalen får de förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner. Göteborg är en rik kommun och det går att omfördela resurser till förskolan. “Klarar man som politiker inte av att prioritera samhällets yngsta medborgare bör man nog fundera på om man är lämplig som politiker”, skriver Jessica Blixt, Birgitta Lindgren Karlsson och Simon Engström.
Länk till artikeln >>

Partiets inre arbete har också varit betydelsefullt och inom kort kommer möjligheterna för partimedlemmarna och allmänheten att komma i kontakt med partiets kunskapsgrupper att underlättas. Minst fyra medlemsmöten planeras också under våren, där årsmötet den 7 maj förstås är det viktigaste. Skriv in datumet i din kalender, kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid.

I början av januari anställdes även Jan Jörnmark som politisk sekreterare på deltid. Han kommer att arbeta med allmänna politiska frågor, partiets struktur och strategi.

Januari blev också månaden när en av våra medlemmar Owe Sterner lämnade oss. I början av partiets existens var han en av de mest pådrivande personerna. Hans betydelse för att hålla frågan om förnyelsen av arenaområdet vid liv var mycket stor. Vi beklagar sorgen och är tacksamma för Owes bidrag till att utveckla Göteborg!

Owe Sterner, Lasse Lindberg och Martin Wannholt under en demonstration mot Västlänken 2017.


Lyssna på Demokratpodden

I höstas startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik. Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt! Nyhet, nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play!

Det senaste avsnittet handlade om Västlänken och det finns nu hela sex intressanta avsnitt att lyssna på.

Del 1: Martin Wannholt >>

Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>

Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>

Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>

Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Del 5: Demokraterna om skola och förskola >>

Några av Demokraternas förtroendevalda inom skola/förskola samtalar om partiets politik inom området. De trycker framför allt på hur viktiga våra barn och ungdomar är för Göteborgs framtid och de satsningar som de ser som nödvändiga för att kunna klara av vårt uppdrag.

Del 6: Demokraterna om Västlänken >>

Carina Bulic´ och Peter Danielsson pratar om Västlänken. Båda har gedigna kunskaper i ämnet efter att ha utrett Västlänken på djupet i många år och deltagit som sakkunniga vid de juridiska prövningarna av projektet. Samtalet spänner bland annat över Västlänkens miljöpåverkan, beslutsgången, (o)nyttan med Hagastationen samt vad Demokraterna vill göra istället.

Lyssna och dela gärna!


Medlemsavgift 2020

För en vecka sedan skickades ett mail ut gällande förlängning av medlemskap 2020. Nya medlemmar som tillkommit under sista kvartalet (fr.o.m. 1 oktober) behöver inte förlänga medlemskap eftersom det ingår för nästkommande år enligt partistadgan.

Medlemsavgiften är 100 kr som enklast betalas med kontokort via länken i medlemsmailet.

Det går även bra att betala med Swish 123 238 6639 eller Bankgiro 171-0938. Märk då betalningen med din e-postadress eller fullständiga namn.

Har du nyligen förlängt ditt medlemskap så ber vi dig bortse från det här mailet.

Är du under 26 år är medlemskap kostnadsfritt, så betala inte utan skicka då ett mail till info@demokraterna.se att du är ungdom och bifoga ditt personnummer.

För att vara säker på att du inte missar några mail från oss rekommenderar vi att spara utskick@demokraterna.se som kontakt. Då minskar risken att mail hamnar i spräp-posten.

Tack för ditt stöd!

På GP debatt – Så vill vi stoppa lånekarusellen i Göteborg

De sista tjugo åren har kommunen ökat med mer än 100 000 invånare, vilket ställer stora krav på bostäder och infrastruktur. Med befolkningsökningen kommer också belåningen, vilken har nått rekordhöjder i Göteborg, skriver bland andra Jan Jörnmark (D).

Jan Jörnmark, Thomas Hedberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt.

Göteborgs upplåning är rekordstor och växer snabbt. För Demokraterna är ett stopp för den utvecklingen ett överordnat politiskt mål, som påverkar vårt förhållande till de kommunala bolagen, allmännyttan och arbetet med den nya översiktsplanen. Vi har tagit och vi kommer att ta många fler aktiva initiativ i nämnder och bolag för att gripa in i och stoppa en utveckling som i decennier präglats av en ”låt gå”-attityd som nu riskerar vår ekonomiska trovärdighet och sociala hållbarhet. Vi behöver bryta gamla mönster och skapa en mycket mer välfungerande, effektiv och företagsvänlig stad.

Den viktigaste orsaken till lånebehovet är att staden växer. De sista tjugo åren har kommunen ökat med mer än 100 000 invånare, vilket ställer stora krav på bostäder och infrastruktur. Men det är inte bara invånarantalet som ökat: aktiviteten bland företag, i hamnen och i turistnäringen har växt på liknande sätt. Göteborg gick i mitten av 1990-talet in i en av sina starkaste utvecklingsperioder på mycket länge.

Stor utflyttning
En tillväxt av den typen leder till ett starkt ökat investeringsbehov. Det behovet blir ännu större om en region växer så som Göteborg gjort under lång tid: att kärnan oavbrutet förlorar invånare till kransen. Under de sista 20 åren har nettoutflyttningen till kranskommunerna varit drygt 50 000 personer. Det har ökat belastningen på vägsystemet och kollektivtrafiken. Göteborg har mött förändringen på ett oförberett sätt. I de kommunala översiktsplanerna har det inte existerat trovärdiga prognoser över utvecklingen, och när befolkningstillväxten och utflyttningen sedan samtidigt ökat i styrka har det inte lett till några förändringar i planeringen. I stället för en sammanhållen strategi för att möta tillväxten har planeringen skett i bitar.

I de kommunala översiktsplanerna har det inte existerat trovärdiga prognoser över utvecklingen

Linbanan är ett av många exempel på det som hänt: Lindholmen/Lundby är sedan länge stadens viktigaste utvecklingsområde och vårt befolkningsmässiga centrum rör sig mot den norra älvstranden. Behovet av transporter mellan stadens båda älvsidor ökar därför, men den utvecklingen har aldrig behandlats sammanhållet. Knappa planeringsresurser har i stället lagts på visioner om ”älvstaden” och allehanda luftiga planer. I nästa skede har transportbehovet slagit till med större kraft än någonsin, varefter hugskott ersatt den långsiktigt hållbara planering som verkligen behövs.

Karusellen är igång
Resultatet har blivit att man fångat upp en idé om linbana, lagt ännu mer resurser och tid på att utreda den – varefter politiken konfronteras med ett resurs- och upplåningskrävande alternativ som skapar fler problem än de som fanns inledningsvis. Eftersom tid och pengar redan förspillts presenteras planerna i det läget ofta som ”nödvändiga” att genomföra, eftersom behoven under den långa utredningstiden ökat ytterligare.

100-tals miljoner hann tyvärr rulla iväg innan övriga partier klarade av att se verkligheten som den är

Till slut lyckades vi få ett brett gehör för ett stopp av det högt flygande fantasiprojektet – men 100-tals miljoner hann tyvärr rulla iväg innan övriga partier klarade av att se verkligheten som den är. Mönstret från Västlänken är övertydligt: dyra och resurskrävande beslut fattas utan helhetsperspektiv, och när politikerna kommer tillbaka in i processen ”kan ingenting ändras”.

Misslyckade byggprojekt
Planeringsmässigt har den starka tillväxten också mötts av en satsning på den så kallade ”mellanstaden”. Vad som är mellanstad har aldrig varit tydligt, men planeringen har däremot ofta fått liknande effekter: det har visat sig dyrt och tidsödande att komma fram i planeringsarbetet. Utbyggnaden av bostäder, torg och annan infrastruktur har sedan skötts av kommunala bolag som Framtiden, Göteborgslokaler med flera, med ökad kommunal upplåning som följd. Men trots de kostsamma satsningarna lyckas man inte producera de bostäder som efterfrågas, för utflytningen till kransen är starkare än någonsin. Vilket i sin tur både leder till ökade kostnader och fallande skatteintäkter – och ett ännu större tryck på att bygga ut infrastrukturen.

Den utvecklingen kommer att fortsätta så länge vi inte får en tydlig politisk vilja och planeringsmässig inriktning för hur Göteborg ska hantera framtiden. För det behövs en tydlig linje om var det ska byggas och vilken infrastruktur som krävs för den utbyggnaden.

Ödesdigert upprepa gamla misstag
Vi behöver dessutom en tydlig rågång mellan vad som är ett kommunalt ansvar i denna utbyggnad, och därmed också vad som bör skötas av kommunala bolag. Som det är i dag presenteras ofta planer med i grunden dåliga förutsättningar, i förvissningen att de kommer att genomföras av kommunala bolag med hjälp av ökad kommunal upplåning.

Om inte utvecklingen bryts kommer de misstag som gjorts tidigare att återupprepas

Hela denna problembild behöver lyftas fram och analyseras, inte minst i den nya översiktsplan som det just nu pågår ett arbete med. Allt detta har vi tydligt redogjort för i vårt yttrande över det ofullbordade utkastet till översiktsplan.

Om inte utvecklingen bryts kommer de misstag som gjorts tidigare att återupprepas – med stora negativa ekonomiska och sociala konsekvenser för kommunen.

Jan Jörnmark (D)
Thomas Hedberg (D)
Patrik Höstmad (D)
Martin Wannholt (D)

Länk till artikeln på GP >>