Mörkläggningen kring Hisingsbron

GP har idag som förstasidesnyhet mörkläggningen kring Hisingsbron.

Axel Josefsons (M) tidigare mörkläggning av skenande kostnader i trafiknämnden fortsätter tyvärr nu med hans moderate efterträdare.

Den nya Hisingsbron är ett av Göteborgs största och viktigaste infrastrukturprojekt. Med pressad tidplan och budget. Nu framkommer i media att entreprenören Skanska och Trafikkontoret har meningsskiljaktigheter om ca 300 miljoner kronor i kostnader, samt att Skanska hotat att stoppa projektet.

Trafiknämndens ordförande (M) var informerad om detta redan innan sommaren men valde då att inte informera resten av politikerna i nämnden. På Trafiknämndens möte i juni rapporterades Hisingsbro-projektet istället att ha ”ingen risk”.

Detta kan tyvärr bara klassas som mörkläggning och vilseledning. Vilket påminner om Axel Josefsons (M) agerande som vice ordförande i trafiknämnden då han under 2018 undanhöll allvarliga uppgifter om ökade kostnader för linbaneprojektet.

Den gången försökte man bli av med Henrik Munck, genom att med felaktiga anklagelser få honom oskyldigt dömd till fängelse, när han stod på sig och krävde öppenhet och transparens.
Angreppet misslyckades och Demokraterna lyckades stoppa Linbanan. Direktören fick gå och tidigare S-ordförande fick lämna.

Henrik Munck (D) är kvar i Trafiknämnden och fortsätter jobba för transparens och för att stoppa slöseriet.
“Det är en brist och ett underbetyg hur politiken fungerar”, säger han till GP.

Göteborgspolitiken behöver ökad öppenhet och demokrati – inte fler politiker som fjärmar sig från medborgarna.

Länk till artikel i GP – Politikerna i nämnden ovetande om Skanskas hot >>

Demokraterna kräver stopp för muslimsk skola

Demokraterna har skickat in ett yrkande till Byggnadsnämnden om att det tillfälliga bygglovet för den muslimska Römosseskolan inte ska förlängas.

Martin Wannholt till GP:
”Vi kan inte tillåta salafister att expandera i Göteborg med deras upprepade könssegregering av barn och unga. Skolinspektionen som obegripligt nog gett tillstånd, hänvisar till att de varit ”otydliga” i sitt beslut. Vi Demokrater är däremot mycket tydliga: Det blir ingen förlängning av något tidsbegränsat bygglov. Expansionen kommer därför behöva avvecklas strax efter den startat, om den startas.”

I Sverige gäller våra demokratiska grundlagar. Vi ska inte särbehandla människor pga kön eller använda offentliga medel till religiös indoktrinering av barn i skolan.
Vi får alla tycka olika. Och vi ska alltid anstränga oss för att respektera varandra. Men lagar och det offentliga sekulära samhället måste gälla.

Länk till artikeln i GP >>
Länk till Demokraternas yrkande >>

Medlemsmail 3 juli 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 3 juli 2020.

Bältesspännarparken i juni. Foto: Lars Kérla


Trevlig sommar alla Demokrater

Sommaren är här och det innebär för många efterlängtad ledighet och semester. I år blir det en annorlunda sommar med mycket reflektion, då det kan vara svårt att känna glädje när vi har förlorat så många av våra äldre i förtid. Många har också tvingats till isolering och inte fått träffat sina nära och kära på lång tid.

Sommaren är ofta glädjens tid för våra barn och unga. Men vi vet att i Göteborg är det många barn och föräldrar som får ägna lovet till oro och alternativa planer på flytt och annan skolgång, efter stadens allvarliga misslyckande med skolplaceringar.

Under våren som gått har Demokraterna lagt flera konkreta förslag i Kommunstyrelsen för att lindra Coronaeffekterna i samhället för våra medborgare och näringslivet. Tyvärr har vi inte fått särskilt mycket gehör från majoriteten som styr i Göteborg. Demokraternas företrädare har oförtröttligt arbetat för mer resurser till förskolan och skolan samt att kräva och följa upp åtgärder för varje enskilt barn som har drabbats av skolvalshaveriet. Vi upplever tyvärr att den politiska majoriteten och ansvariga tjänstemän inte tar uppdraget på tillräckligt stort allvar för barnens trygghet.

Tack alla som ställer upp för Göteborg. Speciellt till er förtroendevalda Demokrater i nämnder, bolag, stadsrevisionen, medborgarvittnen och nämndemän, som gjort viktiga insatser för Demokraterna under våren.

Stort tack till våra aktiva Kunskapsgrupper som arbetar intensivt med att forma Demokraternas politik för Göteborgs utveckling. Och naturligtvis till alla våra medlemmar som stöttar Demokraterna och ser behovet av förändring i Göteborg.

Var rädda om varandra, håll avstånd och ha en fin och avkopplande semester.

Hälsningar

Martin

Partiledaren Martin Wannholt på det digitala årsmötet 25 juni.


Hänt inom politiken

Kommunfullmäktige

Den 16 juni hölls det sista mötet i Kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Det var det tredje “corona-mötet” som hölls med halverad styrka, fokus på beslutsärenden och utan långa debatter. Martin Wannholt var uppe i talarstolen i ärende 3 – Delårsrapport mars. Han pratade om ekonomin och vårt yrkande gällande mer pengar till förskolan och skolan. Alliansen och Socialdemokraterna lade endast 90 miljoner istället för våra 300 miljoner kronor till förskolan och skolan.

“Det är en tråkig dag, att det har lyckats samlas, ännu en gång, i den här församlingen, en majoritet som inte klarar och orkar att prioritera våra barn och unga. I vårt yrkande föreslår vi 200 miljoner till grundskolenämnden, det kommer inte räcka, men det kommer hjälpa en del. 100 miljoner till förskolenämnden för att få stopp på de här tvångsförflyttningarna och kompetenssänkningen som pågår och som vi läser om i tidningarna var och varannan dag.”

Se Martins tal här >>

Länk till Demokraternas yrkande >>

Front advokater

I förra medlemsmailet skrev vi om Front advokater som är en av Göteborgs stad upphandlade och anlitade advokatbyråer. En utredning visade omfattande brister hos den stora advokatbyrån, men inköps- och upphandlingsnämnden beslutade att inte häva avtalet.

Demokraterna la därefter ett yrkande i Kommunstyrelsen. På mötet den 17 juni, förlorade Demokraterna voteringen med siffrorna 10-3 och fick enbart stöd av SD.

“Vi yrkar att avtalet ska hävas. Det är det enda anständiga”, sa partiets gruppledare Martin Wannholt när han la yrkandet, och fortsatte,

“Man kan inte utgå ifrån att man skulle förlora en process. Sannolikt finns det en hel del ytterligare felaktigheter som kan komma fram i en process mot Front. Så det ser vi bara som positivt.”

Länk till artikel i GP – Hård ton men ingen hävning av Fronts avtal >>

Länk till Demokraternas yrkande >>

Lokalisering av det nya lokalbadet

Moderater, vänsterpartister, miljöpartister, liberaler, centerpartister och kristdemokrater beslutade på Kommunstyrelsens möte 17 juni att fortsätta utreda badspektaklet i Gullbergsvass. Ett kommunalt lånefinansierat regionbad för flera miljarder kronor. Stadens ledning skadar nu Göteborgs utveckling. Vi behöver bygga skolor, förskolor och äldreboenden – inte fler politiska prestigeprojekt:

“Det kommer bli precis som med linbanan. Det kommer slösas bort ett tiotal miljoner på utredningar innan det kommer tillbaka med ett avslag”, säger Martin Wannholt (D), kommunalråd.

“Demokraterna och Socialdemokraterna ser lika på frågan. Platsen är fel vald, kostnaden är alldeles för hög och partierna vill hellre bygga det nya centralbadet vid dagens läge i evenemangsområdet.”

Länk till artikel i GP – Politiskt storbråk om Sveriges dyraste bad >>

Länk till yrkande från (D) och (S), se sidan 3 >>


Digitalt årsmöte 25 juni

På grund av situationen med Corona tvingades vi att skjuta upp vårt årsmöte, planerat 7 maj. När sedan ingen lindring skedde beslutade vi att genomföra årsmötet digitalt den 25 juni, för att sedan hålla ett extra årsmöte den 22 oktober.

Styrelsen samlades i en studio på Svenska Mässan, medan medlemmarna kunde följa mötet digitalt via dator eller surfplatta.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet och för ert engagemang under denna kväll som troligen var en av årets varmaste! Till er som inte hade möjlighet att delta, går det att ta del av inspelningar från mötet, se länk nedan.

Läs mer om årsmötet på hemsidan >>

Länk till inspelning av årsmötet >>

Länk till protokoll från årsmötet 25 juni >>

Mer information om extra årsmöte 22 oktober kommer efter sommaren.

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna och status för Handlingsprogrammet på årsmötet 25 juni.

Uppmärksammade Demokrater

Under juni månad uppmärksammades två av våra Demokrater.

Iréne Sjöberg Lundin som är vår talesperson inom Kultur med uppdrag både i Kommunfullmäktige och Kulturnämnden belönades med en kunglig medalj av 5:e storleken för sina insatser. I 30 år har Iréne engagerat sig inom kultur. Medaljen kommer att delas ut vid en ceremoni på slottet den 1 september. Vi är mycket stolta över Iréne som en av våra ledande Demokrater och gratulerar henne varmt till den fina utmärkelsen!

Länk till artikel i GP – Iréne får medalj av kungen >>

I juni utsågs Kjell Larsson, Demokraternas gruppledare i Stadsdelsnämnden Västra Göteborg till ordförande i Europas största organisation för hemlöshet – FEANTSA. Organisationen grundades 1989 och representeras i dagsläget av över 130 medlemsorganisationer från 30 länder, inklusive 28 medlemsstater. De får ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för genomförandet av sin verksamhet. De samarbetar också med andra EU-institutioner, och har rådgivande status vid Europarådet och FN. FEANTSA arbete består av att gå i ständig dialog med europeiska institutioner, nationella och regionala regeringar för att främja utveckling och genomförande av effektiva åtgärder för att få slut på hemlöshet.

Vi gratulerar Kjell och önskar honom lycka till med detta viktiga uppdrag.

Vi gratulerar Iréne Sjöberg Lundin och Kjell Larsson!

Demokraterna höll digitalt årsmöte

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Den märkliga situationen med ett utdraget coronavirus tvingade oss redan i april att skjuta upp vårt årsmöte. När sedan ingen lindring skedde beslutade vi att genomföra årsmötet digitalt den 25 juni, för att sedan hålla ett extra årsmöte den 22 oktober.

Styrelsen samlades i en studio på Svenska Mässan, medan medlemmarna kunde följa mötet digitalt via dator eller surfplatta. Det är för många av oss ett nytt och annorlunda sätt att arbeta på. Därför var det glädjande att över 110 datorer/surfplattor följde årsmötet. Av dessa vet vi att flera bestod av 2 personer i hushållet som båda är medlemmar i Demokraterna. Den siffran höll sig dessutom konstant under hela mötet. Både innan och under mötet fanns det möjlighet att in skicka frågor per mail eller sms, som besvarades i studion av Martin Wannholt, Jessica Blixt, Carina Bulic och Jan Jörnmark.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Martin Wannholt öppnade mötet, som sedan följdes av att Per Anders Örtendahl valdes till ordförande och Yvonne Lundberg till sekreterare för årsmötet. Per Anders ledde sedan mötet på sitt vanliga kraftfulla sätt. En stor mängd punkter bordlades till i höst, men både årsredovisningen och ansvarsfriheten för styrelsen fastställdes. Veronica Öjeskär presenterade också styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2020.

Under övriga frågor presenterade sedan Martin Wannholt både partiets organisation och aktuella frågor inom politiken. En viktig del av denna organisation är partiets Kunskapsgrupper. De presenterades av Jan Jörnmark, tillsammans med status för det kommande Handlingsprogrammet som skall presenteras och beslutas på det extra årsmötet 22 oktober. Jan Jörnmark har nu även anställts som Demokraternas strateg inför valet 2022.

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet och för ert engagemang under denna kväll som troligen var en av årets varmaste! Till er som inte hade möjlighet att delta, kommer det i nästa vecka finnas möjlighet att ta del av videoklipp från mötet.

Medlemsmail 5 juni 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 juni 2020.

Kungsportsavenyn i maj. Foto: Lars Kérla


Efter en kylig vår går vi äntligen mot sommar. Det känns skönt och vi hoppas såklart att Coronasmittan fortsätter minska så att vi njuta av vår vackra svenska sommar utan att känna oro. Vi vet att många av er är i riskgrupp, så det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som gäller och vara aktsam.

På grund av det rådande smittoläget tvingades vi skjuta upp Demokraternas årsmöte som var planerat den 7 maj. Eftersom situationen fortfarande är osäker, tillsammans med de rekommendationer som råder, har styrelsen fattat beslut om att hålla ett förenklat årsmöte digitalt.

Den 4 juni skickades en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna på årsmöte torsdagen den 25 juni kl. 18:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din spamkorg/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Hänt inom politiken

Front advokater

På sistone har det skrivits en del om Front advokater som är en av Göteborgs stad upphandlade och anlitade advokatbyråer. En utredning har visat hur de har brustit inom en mängd olika områden, men framför allt i sitt sätt att redovisa tid.

Läs gärna Adam Cwejmans ledare i GP, Göteborgs Stad skall inte låta sig luras >>

Med anledning av detta har Demokraterna lagt ett yrkande till kommunstyrelsen om att häva ramavtalet med Front advokater.

-“Det handlar om att bevara skattepengarna. Men framförallt om att bevara tilliten till den politiska styrningen och ledningen i Göteborg, det lilla som kan tänkas finnas kvar”, säger Martin Wannholt.

Yrkandet bordlades av Axel Josefsson (M) till 17 juni.

Länk till Demokraternas yrkande >>

Länk till artikel i GP, Demokraterna vill häva avtalet med Front >>

Corona

Coronastyret mellan Alliansen och S går nu mot sitt slut (30 juni). De partier som, precis som vi, inte ingår i denna uppgörelse jobbar ändå aktivt med att skicka in yrkanden för att underlätta i Corona-pandemin.

Länk till yrkande – Stöd till fortsatt boende >>

Länk till yrkande – Serveringstillstånd för alkohol >>

Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>

EBO-lagen, låt oss möjliggöra för bättre integration

Demokraterna har tillsammans med (S) röstat igenom att undanta hela Göteborg från asylsökande enligt EBO-lagen. Detta är ett viktigt steg för att inte öka segregationen ytterligare.

Nu har migrationsverket sagt ja till Göteborgs och ytterligare tio kommuners ansökningar om att undanta hela kommunen. Men vi har tyvärr mött ett obegripligt motstånd och påhopp från alliansen i Göteborg. I februari kallade Axel Josefson (M) vårt förslag för en “desperat åtgärd” och sa “den lagstiftning som finns ger inte de möjligheterna”. Nu har vi Demokrater minskat trycket från asylsökande via EBO-lagen i Göteborg. Sverige som helhet saknar en plan för flyktingmottagande och integration.

Läs artikel i GP – Asylsökande begränsas i hela Göteborg >>

Demokraterna agerar mot nedskärningar inom förskola och skola

Demokraterna gör skillnad. Detta har visat sig vid ett flertal tillfällen bara under de senaste veckorna. Under våren har vi sett åtskilliga exempel på negativa effekter av alliansens nedskärningar inom välfärden. Det pågående skolhaveriet med felaktiga elevplaceringar kan knappast ha undgått någon. Jessica Blixt är kommunalråd och ansvarig inom Demokraterna för förskola och skola. Läs mer på Demokraterna hemsida om hennes arbete gällande de felaktiga skolplaceringarna, tvångsförflyttning av förskolelärare och hennes kamp att rädda de öppna förskolorna.

Länk till artikel på hemsidan >>

Demokraternas arbete mot hedersförtryck

Amandakommissionen är en haverikommission som tillsattes i april 2019 efter GP:s granskning av fallet i Amanda i Göteborg som vid 12 års ålder giftes bort till en vuxen man i Irak, våldtogs och sen födde tvillingar på Östra sjukhuset. Därefter fördes hon utomlands igen och fick lämna barnen till förövaren. Kommissionen skulle gå igenom Amandas fall, men även 45 andra ärenden.

Länk till GP:s granskning om fallet Amanda >>

Amandakommissionens rapport blev färdig i maj 2020 och går att läsa här >>

Enligt Demokraternas Jessica Blixt och Sofie Löwenmark vittnar Amandakommissionens slutsatser om mycket allvarliga brister i Göteborgs Stads arbete med barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, skriver de på GP debatt.

Läs debattartikeln här >>


Demokraternas budgetförslag för VGR 2021

Vi har i skrivande stund precis blivit klara med Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2021. I regionen styr alliansen tillsammans miljöpartiet (grönblå samverkan) och med de få mandat vi har är våra möjligheter att påverka begränsade. Utifrån vårt budgetförslag ska vi nu försöka driva olika konkreta sakfrågor i Regionfullmäktige. Regionens helt dominerande uppgift är sjukvården, vilken är extra hårt belastad i år.

Läs Demokraternas budgetförslag för VGR 2021 här >>

Beslut om budget kommer att tas 9 juni och en tilläggsbudget i höst under ett tvådagars budgetmöte 2 och 3 november.

Regionfullmäktigemöten går precis som alltid att följa via webben, länk till webbsänding >>

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Från Gullspång till Göteborg – Demokraternas budgetförslag i Västra Götalandsregionen 2021.


Förslagslåda på hemsidan

En ny funktion i form av en Förslagslåda finns nu tillgänglig på hemsidan. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på förbättringar inom Göteborgs stad eller Västra Götalandsregionen. Sprid därför gärna informationen om “Demokraternas förslagslåda” när ni hör bra förslag. Förslagslådan nås via startsidan och består av ett formulär där man även anger om man önskar återkoppling på förslaget.

Länk till Demokraternas förslagslåda >>  


Ledamot i Göteborgs sverigefinska råd sökes

Har du intresse för nationella minoriteters rättigheter och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.

Här kan du läsa mer om uppdraget >>

På GP debatt – Stoppa det orimligt dyra badhuset i Gullbergsvass

Kostnaden för Alliansen och de rödgrönrosas hastigt utredda badhus landar på tre miljarder kronor. Göteborg behöver ett nytt badhus – men inte till vilket pris som helst. Gullbergsvasshaveriet måste stoppas, skriver Jonas Attenius (S) och Martin Wannholt (D).

Valhallabadet har en särskild plats i Göteborgs historia. Generationer av göteborgare har lärt sig simma, hoppa eller dyka med klassiska mosaikväggen som fond. Men anläggningen, som invigdes redan år 1956, är sliten. Alla partier är eniga om att Valhallabadet behöver ersättas.

Trots denna enighet valde den avtalsbundna sjuparti-koalitionen, bestående av den borgerliga Alliansen och de rödgrönrosa partierna, att låta den politiska prestigen gå framför en bred lösning. I stället för att komma till bordet och förhandla har de sju partierna helt avfärdat Valhallas historiska placering för att, utan ordentlig diskussion, snabbt driva igenom att göteborgarnas egna badhus ska placeras mitt i Gullbergsvass.

Enligt nya beräkningar kommer notan för detta prestigeprojekt landa på över tre miljarder kronor – en närmast obegripligt hög siffra för en simhall.

Olämplig placering av Gullbergsvassbadet
Enligt nya beräkningar kommer notan för detta prestigeprojekt landa på över tre miljarder kronor – en närmast obegripligt hög siffra för en simhall. Göteborgarna måste kunna förvänta sig att stora investeringar, finansierade ur medborgarnas gemensamma kassa, förbereds och planeras bättre än så. Gullbergsvassbadet riskerar att bli Gullbergsvasshaveriet. Det finns flera anledningar till att placeringen är olämplig och otillgänglig:

Det kostar att bygga på lera. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Gullbergsvassleran är mellan 80 och 100 meter djup, vilket försvårar och fördyrar simhallsbyggnation på platsen. Att stora delar av centrala Göteborg, och särskilt de älvnära områdena, består av svårhanterlig lera borde inte komma som en nyhet för de sju partierna.

Badhuset placeras ovanför en tågtunnel. Närheten till Västlänkstunneln innebär en risk för att stora skador kan uppstå när jordmassor rör sig. Detta kräver att särskilt dyr pålning måste användas, vilket både tar längre tid och innebär en högre kostnad för skattebetalarna.

Marken kräver dyra förberedelser. Den utpekade marken är långt från klar för byggnation – det krävs sanering, rivning och upprensning. Bara att förbereda den aktuella marken kan sluta på flera hundra miljoner kronor.

Badhuset är orimligt stort. Under processen har dyra relaxavdelningar, överdimensionerade gymytor och ännu fler simbassänger tillfogats förslaget.

Vem byggs badet för?
Göteborgarna borde ställa sig en enkel fråga: Vem byggs egentligen badet för? Enligt tillgänglig information dimensioneras badet för en miljon (!) besökare per år, att jämföra med Valhallas knappt 500 000. Besöksfördubblingen ska inträffa trots att man förväntar sig att familjesimning, utbildning och mycket annat flyttas till de nya lokal- och områdesbad som öppnar under kommande år – aktiviteter som idag lockar människor till Valhalla. Denna ekvation löser sjupartikoalitionen genom att simhallen ska locka ”badsugna från hela regionen”. Detta är en skandal i sig. Alliansen och de rödgrönrosa vill låta göteborgarna, via skattsedeln, ta notan för kranskommunernas invånare. Göteborgs skattepengar ska inte bekosta ett regionalt badpalats.

Socialdemokraterna och Demokraterna menar att det finns en kostnadsmässigt, besöksmässigt och byggmässigt bättre placering för ett nytt Valhallabad: Mitt emot det nuvarande Valhallabadet. Genom att lägga badhuset där, i nära anslutning till evenemangsstråket, undviker vi de sju partiernas dyra misstag. Där kan ett rimligt badhus byggas, med anläggningar anpassade för göteborgarnas behov. Marken är förberedd, lerdjupet har bättre byggförutsättningar och pålningen fördyras inte av en tågtunnel. Dessutom är evenemangsstråket byggt för att göteborgare – även från de yttre delarna av staden – ska kunna ta sig dit snabbt, enkelt och kollektivt. Jämfört med den långvariga byggarbetsplatsen Gullbergsvass är området lättillgängligt för samtliga göteborgare, oavsett trafikslag – inte bara för tågresenärer från kranskommunerna.

Rusta upp Valhallabadet
Trots den ofattbart höga kostnaden verkar sjupartikoalitionen gå vidare med sitt Gullbergsvasshaveri. För oss är detta oacceptabelt. Det är medborgarnas skattepengar vi hanterar, och då måste hanteringen alltid vara noggrann, varsam och sparsam. Socialdemokraterna och Demokraterna, Göteborgs två största partier, vill verkligen bygga ett nytt badhus åt göteborgarna – men inte till vilket pris som helst. I väntan på att vårt förslag grundligt utreds vill vi rusta upp det nuvarande Valhalla till att hålla i några år till. Efter flera misslyckade projekt har staden inte råd att slarva till det igen. Nästa Valhallabad måste vara utrett och analyserat till minsta krona.

Alliansen och de rödgrönrosa har fortfarande chansen att, utan dröjsmål och eftersläpning, avfärda Gullbergshaveriet helt från den politiska dagordningen – och sedan återvända till förhandlingsbordet. Låt inte den politiska prestigen kosta tre miljarder kronor.

Jonas Attenius (S), kommunalråd
Martin Wannholt (D), kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>

Från Gullspång till Göteborg – Demokraternas budgetförslag för VGR 2021

Nu är Demokraternas första budgetförslag till regionfullmäktige publicerat. Av Västra Götalandsregionens kostnadsposter är omkring 80 procent relaterade till sjukvården. Denna corona-präglade vår har fokus i ännu högre grad hamnat på sjukvården, de sjukvårdsanställdas insatser och deras arbetssituation. Vi har genom media tagit del av deras slit och hur denna profession, helt utan politiska beslut, snabbt skalat upp vårdkapaciteten. Löneutvecklingen för i synnerhet sjuksköterskor är inte attraktiv och arbetssituationen är sådan att endast hälften av de anställda uppger sig ha ork att göra något av sin fritid. Erfaren personal lämnar sjukhusvården. Kompetensförsörjningen är en kritisk fråga för framtiden.

Demokraternas budgetförslag för VGR 2021. Klicka på bilden för att läsa som pdf.

Samtidigt är den politiska och administrativa organisationen inom vårdsektorn gigantisk. Att ta itu med löneutveckling och arbetsvillkor för vårdyrkena samt att ompröva den politiska organisationen och omfördela resurser till den patientnära verksamheten är vårt överordnade mål inför 2021. För mig som ny i budgetsekreterarrollen och ny inom regionen har vår kunskapsgrupp för regional sjukvård varit till ovärderlig hjälp i arbetet.

För infrastrukturområdet har vi utvecklat vår politik för alla trafikslag och för kollektivtrafiken, även här baserat på inspel från vår kunskapsgrupp för trafikfrågor. Naturligtvis är ett stopp för Västlänken högst på vår önskelista. I den ekonomiska kris vi nu står framför är det ännu mer orimligt att lägga ytterligare tjugotalet miljarder på ett lika meningslöst som skadligt projekt. Dessa pengar skulle kunna göra så mycket nytta på andra håll i regionen än under Hagakyrkan i Göteborg.

Demokraterna vill att regionens folkhögskolor och lantbruksskolor under 2021 koncentrerar sig på kunskapslyft för att öka anställningsbarheten hos både nya och långvarigt arbetslösa.

Vårt budgetförslag är kort och lättläst och en stor del av texten är i punktform för att tydliggöra vad Demokraterna vill. Ta gärna en titt (länk). Det vore värdefullt att ta del av eventuella synpunkter och erfarenheter, dessa kan skickas till Demokraternas budgetsekreterare i VGR och Göteborgs Stad, Carina Bulic carina.bulic@demokraterna.se.

Detta budgetförslag är preliminärt. Beslut om budget för VGR tas på Regionfullmäktiges budgetmöte 9 juni och en tilläggsbudget tas därefter i höst då Regionfullmäktige planerar för ett tvådagars budgetmöte den 2 och 3 november. Då kommer ett kompletterande budgetförslag från Demokraterna till följd av det osäkra ekonomiska läget.

Ladda ner budgetförslaget som pdf här >>

Kallelse till Demokraternas årsmöte utsänd

Foto: Lars Kérla

På grund av rådande smittoläge tvingades vi skjuta upp Demokraternas årsmöte som var planerat den 7 maj. Eftersom läget fortfarande är osäkert, tillsammans med de rekommendationer som råder, har styrelsen fattat beslut om att hålla ett förenklat årsmöte digitalt.

Den 4 juni skickades en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på årsmöte torsdagen den 25 juni kl. 18:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din spamkorg/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som “trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

 

Demokraterna agerar mot nedskärningar inom förskola och skola

Demokraterna gör skillnad. Detta har visat sig vid ett flertal tillfällen bara under de senaste veckorna. Under våren har vi sett åtskilliga exempel på negativa effekter av alliansens nedskärningar inom välfärden. Det pågående skolhaveriet med felaktiga elevplaceringar kan knappast ha undgått någon.
Länk till artikel i GP –  Demokraterna vill avveckla aktivt skolval >>

Jessica Blixt, kommunalråd (D) och ansvarig för skola

Elevernas trygghet har helt ignorerats och Demokraterna har genom yrkande försökt förmå grundskoleförvaltningen att få till en bättre lösning för barn och föräldrar. Vi har även lagt ett yrkande i kommunstyrelsen att det aktiva skolvalet avvecklas inför nästa läsår för att se till barnens bästa och ge dem en trygg skolgång.
Länk till yrkande angående skolplaceringar >>
Länk till yrkande angående avveckling av aktivt skolval, se sidan 4 >>

GP 28 maj 2020.

Även inom förskoleområdet har vi gjort avtryck genom yrkande som lett till att göteborgarna kan fortsätta glädjas åt att alla öppna förskolor blir kvar.
Länk till artikel i GP – Öppna förskolorna räddas kvar >>
Länk till yrkande angående uppdrag att genomföra översyn av den öppna förskolan i Göteborg >>

Tvångsförflyttning av förskollärare har också debatterats och uppmärksammats i media. För att hålla alliansens snäva budget tvingas man istället för att anställa fler utbildade förskollärare sprida ut de befintliga och ersätta dem med än så länge outbildade förskoleassistenter som har lägre lön. Det sker alltså en rejäl kompetensneddragning inom förskolan och många förskollärare mer eller mindre tvingas byta arbetsplats. Det innebär en stor risk att verksamheten dräneras på kompetens då förskolelärare kanske söker sig bort från Göteborgs Stad. Demokraterna har yrkat i kommunstyrelsen på 100 miljoner extra till förskolan för att bland annat stoppa ofrivillig omplacering av förskollärare. I förskolenämndens senaste möte bifölls våra två yrkanden som också berörde tvångsförflyttningarna.
Länk till yrkande ang. stopp för nedskärningar i skolan >>
Länk till yrkande angående ofrivillig omplacering av förskollärare >>
Länk till tilläggsyrkande angående ofrivillig omplacering av förskollärare >>

Några segrar vunna men kampen mot alliansens felprioriteringar i budgeten fortsätter. Risken är annars stor att barnfamiljer väljer bort Göteborg!

Jessica Blixt
kommunalråd och ansvarig förskola & skola inom Demokraterna

Övrig media där  Demokraterna medverkat i ämnet:
Artikel i GP – Trots kaoset, det aktiva skolvalet kan bli kvar i Göteborg >>
Artikel i Dagens Nyheter – Föräldrauppror mot skolplaceringar i Göteborg >>
Inslag i P4 Göteborg – Hör politikerna debattera varför skolvalet gick fel >>
Inslag i P1 Studio Ett –  Om aktiva skolvalet, 1tim 19min in i sändning >>
Artikel i GT – Alla öppna förskolor i Göteborg blir kvar >>
Inslag i P4 Göteborg – Martin Wannholt “Det är ett skolhaveri” >>

Låt oss möjliggöra bättre integration

Foto: Jan Jörnmark

Vi Demokrater har tillsammans med (S) röstat igenom att undanta hela Göteborg från asylsökande enligt EBO-lagen. Detta är ett viktigt steg för att inte öka segregationen ytterligare.

Nu har migrationsverket sagt ja till Göteborgs och ytterligare tio kommuners ansökningar om att undanta hela kommunen. Men vi har tyvärr mött ett obegripligt motstånd och påhopp från alliansen i Göteborg. Redan i januari började Axel Josefson (M) uttala sig angående EBO-lagen: ”vi har områden som mycket väl skulle kunna ta emot fler nyanlända”.

I februari kallade Axel Josefson (M) vårt förslag för en ”desperat åtgärd” och sa ”den lagstiftning som finns ger inte de möjligheterna.” Uttalandet hade han sannolikt fått från Helene Odenjung (L), som vevade runt detta påstående i hela kommunhuset.

Nu har vi Demokrater minskat trycket från asylsökande via EBO-lagen i Göteborg. Sverige som helhet saknar en plan för flyktingmottagande och integration.

Läs artikel i GP – Asylsökande begränsas i hela Göteborg >>
Läs debattartikel från S och D i GP – Ta ert ansvar och rösta ja till att Göteborg undantas från EBO-lagen >>