På GP debatt – Haveriet med Åkeredsskolan har kört förtroendet för kommunen i botten

Att elever och lärare har blivit sjuka av att vistas i Åkeredsskolan är en skandal och ett resultat av decennier av kommunal misskötsel. Nu måste den akuta situationen lösas och alla kommunens servicebyggnader som är äldre än 30 år ses över, skriver bland andra Jessica Blixt, kommunalråd Demokraterna.

Asbestsanering pågår på Åkeredsskolan.

Åkeredsskolan är marinerad i förfall, med klotter, fuktskador och karmar som ruttnat så att det inte längre går att sätta in nya fönster. Det är resultatet av decennier av kommunal misskötsel och brist på ansvar. Skolan byggdes under miljonprogrammet och präglades av den resursbrist rådde. Nyttobyggnader fick därför inte en teknisk livslängd på mer än 30-40 år.

På Åkeredsskolan var problemen uppenbara 1988. Då fick barnen astma och huvudvärk när golven var fulla av mögel. Skolan borde rivits redan då, men ekonomin var inte heller på den tiden bra. Man nöjde sig med att lappa och laga, vilket ständigt fick problemen att komma tillbaka med läckande toaletter och tak. En plats fick namnet ”bajsrummet” på grund av sin karaktäristiska doft.

Rivningen har skjutits framåt
Under det senaste decenniet har situation försämrats och beslut om ny skola har funnits länge. Men rivningen har hela tiden skjutits framåt, därför att olika alternativa skollösningar presenterats. Under tiden har barnen och lärarna blivit sjukare och nya tillfälliga ”lappa och laga”-lösningar genomförts, tillsammans med asbestsanering bakom stängda dörrar.

Allt detta är inte bara dålig ekonomi när de tillfälliga lösningarna skapar fördyringar. Värre är att det undergräver förtroendet för kommunen. I Åkered frågar föräldrarna varför man ska stanna i en stad där ingen bryr sig om deras barns hälsa. Det är den fråga som skattebetalare ställt sig i Göteborg sedan 1970-talet – för att sedan flytta till Kungsbacka och Härryda. Det är en ond cirkel fär utflyttningen försämrar skattekraften, vilket slår mot underhållet av skolor och förskolor. Sedan faller förtroendet för kommunen ännu mer, vilket förstärker utflyttningen.

Resurser måste omprioriteras
För Demokraterna är det en absolut nödvändighet att bryta den här trenden. Den akuta situationen i Åkered behöver åtgärdas omedelbart. Det krävs också att det genomförs en inventering av kommunens servicebyggnader som är mer än 30 år gamla för att klarlägga åtgärdsbehovet. Resurser måste omprioriteras till den grundläggande sociala service som medborgarna har rätt att få i förskolor, skolor och äldreomsorg.

Kommunen lånar idag upp stora summor för att bygga parkeringshus, konstgjorda halvöar och dyra hyreslägenheter som de som behöver dem inte har råd att bo i. Att det finns bättre prioriteringar är uppenbart när man besöker Åkeredsskolan. Där får man en tydlig bild av vad Barnkonventionen innebär i praktiken, istället för i kommunala högtidstal.

Jessica Blixt (D)
Kommunalråd och ledamot grundskolenämnden

Martin Wannholt (D)
Kommunalråd

Lars Kerla (D)
ledamot i Lokalnämnden

Jan Jörnmark (D)
ledamot i Byggnadsnämnden

Länk till artikeln i GP >>

Yrkande inskickat till Byggnadsnämnden 17 mars 2020 >>

Medlemsmail 3 februari 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 3 februari 2020.

Saluhall Briggen i Linnéstan. Foto: Lars Kérla


En händelserik månad

Januari har varit händelserik. Vi har fortsatt att agera i frågan om arenorna och evenemangsområdet, och tack vare att vi i frågan går ihop med Socialdemokraterna stoppas det förslag som hade betytt ett nytt stort köpcentrum i området. Köpcentrumet hade betytt mer trafik i ett redan belastat område, där snart flera nya höghus också blir klara strax intill. Det som behövs är lösningar som innefattar både arenor och bostäder. Bostäderna kommer inte minst att betyda att de som arbetar i området också kan bo där. Läs mer här >>

Demokraternas Jan Jörnmark, Thomas Hedberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skrev den 26 januari en debattartikel i GP om den helt oacceptabla lånefest som kommunen just nu håller på med. Tusentals miljoner rinner bort, ofta på projekt som är rent skadliga för staden. Detta kommer att bli en huvudfråga vid nästa val. Läs artikeln här >>

Demokraterna tycker att Göteborgs kommun behöver mer av öppenhet och transparens. Öppenhet är underskattad som medborgarstöd för att hålla tillbaka slöseri och främja effektivitet. Demokraterna har skrivit ett yrkande till Kommunstyrelsen som ska ses som en liten start på en rad förslag för bättre demokratisk insyn. Läs om yrkandet i en artikel i Göteborg Direkt här >>
Länk till Yrkandet >>

Den 11 januari skrev Demokraternas ledamöter i förskolenämnden en artikel i GP om att det är hög tid att de som styr vår stad prioriterar förskolan så att personalen får de förutsättningar som krävs för att möta upp läroplanens intentioner. Göteborg är en rik kommun och det går att omfördela resurser till förskolan. “Klarar man som politiker inte av att prioritera samhällets yngsta medborgare bör man nog fundera på om man är lämplig som politiker”, skriver Jessica Blixt, Birgitta Lindgren Karlsson och Simon Engström.
Länk till artikeln >>

Partiets inre arbete har också varit betydelsefullt och inom kort kommer möjligheterna för partimedlemmarna och allmänheten att komma i kontakt med partiets kunskapsgrupper att underlättas. Minst fyra medlemsmöten planeras också under våren, där årsmötet den 7 maj förstås är det viktigaste. Skriv in datumet i din kalender, kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid.

I början av januari anställdes även Jan Jörnmark som politisk sekreterare på deltid. Han kommer att arbeta med allmänna politiska frågor, partiets struktur och strategi.

Januari blev också månaden när en av våra medlemmar Owe Sterner lämnade oss. I början av partiets existens var han en av de mest pådrivande personerna. Hans betydelse för att hålla frågan om förnyelsen av arenaområdet vid liv var mycket stor. Vi beklagar sorgen och är tacksamma för Owes bidrag till att utveckla Göteborg!

Owe Sterner, Lasse Lindberg och Martin Wannholt under en demonstration mot Västlänken 2017.


Lyssna på Demokratpodden

I höstas startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik. Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt! Nyhet, nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play!

Det senaste avsnittet handlade om Västlänken och det finns nu hela sex intressanta avsnitt att lyssna på.

Del 1: Martin Wannholt >>

Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>

Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>

Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>

Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Del 5: Demokraterna om skola och förskola >>

Några av Demokraternas förtroendevalda inom skola/förskola samtalar om partiets politik inom området. De trycker framför allt på hur viktiga våra barn och ungdomar är för Göteborgs framtid och de satsningar som de ser som nödvändiga för att kunna klara av vårt uppdrag.

Del 6: Demokraterna om Västlänken >>

Carina Bulic´ och Peter Danielsson pratar om Västlänken. Båda har gedigna kunskaper i ämnet efter att ha utrett Västlänken på djupet i många år och deltagit som sakkunniga vid de juridiska prövningarna av projektet. Samtalet spänner bland annat över Västlänkens miljöpåverkan, beslutsgången, (o)nyttan med Hagastationen samt vad Demokraterna vill göra istället.

Lyssna och dela gärna!


Medlemsavgift 2020

För en vecka sedan skickades ett mail ut gällande förlängning av medlemskap 2020. Nya medlemmar som tillkommit under sista kvartalet (fr.o.m. 1 oktober) behöver inte förlänga medlemskap eftersom det ingår för nästkommande år enligt partistadgan.

Medlemsavgiften är 100 kr som enklast betalas med kontokort via länken i medlemsmailet.

Det går även bra att betala med Swish 123 238 6639 eller Bankgiro 171-0938. Märk då betalningen med din e-postadress eller fullständiga namn.

Har du nyligen förlängt ditt medlemskap så ber vi dig bortse från det här mailet.

Är du under 26 år är medlemskap kostnadsfritt, så betala inte utan skicka då ett mail till info@demokraterna.se att du är ungdom och bifoga ditt personnummer.

För att vara säker på att du inte missar några mail från oss rekommenderar vi att spara utskick@demokraterna.se som kontakt. Då minskar risken att mail hamnar i spräp-posten.

Tack för ditt stöd!

På GP debatt – Så vill vi stoppa lånekarusellen i Göteborg

De sista tjugo åren har kommunen ökat med mer än 100 000 invånare, vilket ställer stora krav på bostäder och infrastruktur. Med befolkningsökningen kommer också belåningen, vilken har nått rekordhöjder i Göteborg, skriver bland andra Jan Jörnmark (D).

Jan Jörnmark, Thomas Hedberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt.

Göteborgs upplåning är rekordstor och växer snabbt. För Demokraterna är ett stopp för den utvecklingen ett överordnat politiskt mål, som påverkar vårt förhållande till de kommunala bolagen, allmännyttan och arbetet med den nya översiktsplanen. Vi har tagit och vi kommer att ta många fler aktiva initiativ i nämnder och bolag för att gripa in i och stoppa en utveckling som i decennier präglats av en ”låt gå”-attityd som nu riskerar vår ekonomiska trovärdighet och sociala hållbarhet. Vi behöver bryta gamla mönster och skapa en mycket mer välfungerande, effektiv och företagsvänlig stad.

Den viktigaste orsaken till lånebehovet är att staden växer. De sista tjugo åren har kommunen ökat med mer än 100 000 invånare, vilket ställer stora krav på bostäder och infrastruktur. Men det är inte bara invånarantalet som ökat: aktiviteten bland företag, i hamnen och i turistnäringen har växt på liknande sätt. Göteborg gick i mitten av 1990-talet in i en av sina starkaste utvecklingsperioder på mycket länge.

Stor utflyttning
En tillväxt av den typen leder till ett starkt ökat investeringsbehov. Det behovet blir ännu större om en region växer så som Göteborg gjort under lång tid: att kärnan oavbrutet förlorar invånare till kransen. Under de sista 20 åren har nettoutflyttningen till kranskommunerna varit drygt 50 000 personer. Det har ökat belastningen på vägsystemet och kollektivtrafiken. Göteborg har mött förändringen på ett oförberett sätt. I de kommunala översiktsplanerna har det inte existerat trovärdiga prognoser över utvecklingen, och när befolkningstillväxten och utflyttningen sedan samtidigt ökat i styrka har det inte lett till några förändringar i planeringen. I stället för en sammanhållen strategi för att möta tillväxten har planeringen skett i bitar.

I de kommunala översiktsplanerna har det inte existerat trovärdiga prognoser över utvecklingen

Linbanan är ett av många exempel på det som hänt: Lindholmen/Lundby är sedan länge stadens viktigaste utvecklingsområde och vårt befolkningsmässiga centrum rör sig mot den norra älvstranden. Behovet av transporter mellan stadens båda älvsidor ökar därför, men den utvecklingen har aldrig behandlats sammanhållet. Knappa planeringsresurser har i stället lagts på visioner om ”älvstaden” och allehanda luftiga planer. I nästa skede har transportbehovet slagit till med större kraft än någonsin, varefter hugskott ersatt den långsiktigt hållbara planering som verkligen behövs.

Karusellen är igång
Resultatet har blivit att man fångat upp en idé om linbana, lagt ännu mer resurser och tid på att utreda den – varefter politiken konfronteras med ett resurs- och upplåningskrävande alternativ som skapar fler problem än de som fanns inledningsvis. Eftersom tid och pengar redan förspillts presenteras planerna i det läget ofta som ”nödvändiga” att genomföra, eftersom behoven under den långa utredningstiden ökat ytterligare.

100-tals miljoner hann tyvärr rulla iväg innan övriga partier klarade av att se verkligheten som den är

Till slut lyckades vi få ett brett gehör för ett stopp av det högt flygande fantasiprojektet – men 100-tals miljoner hann tyvärr rulla iväg innan övriga partier klarade av att se verkligheten som den är. Mönstret från Västlänken är övertydligt: dyra och resurskrävande beslut fattas utan helhetsperspektiv, och när politikerna kommer tillbaka in i processen ”kan ingenting ändras”.

Misslyckade byggprojekt
Planeringsmässigt har den starka tillväxten också mötts av en satsning på den så kallade ”mellanstaden”. Vad som är mellanstad har aldrig varit tydligt, men planeringen har däremot ofta fått liknande effekter: det har visat sig dyrt och tidsödande att komma fram i planeringsarbetet. Utbyggnaden av bostäder, torg och annan infrastruktur har sedan skötts av kommunala bolag som Framtiden, Göteborgslokaler med flera, med ökad kommunal upplåning som följd. Men trots de kostsamma satsningarna lyckas man inte producera de bostäder som efterfrågas, för utflytningen till kransen är starkare än någonsin. Vilket i sin tur både leder till ökade kostnader och fallande skatteintäkter – och ett ännu större tryck på att bygga ut infrastrukturen.

Den utvecklingen kommer att fortsätta så länge vi inte får en tydlig politisk vilja och planeringsmässig inriktning för hur Göteborg ska hantera framtiden. För det behövs en tydlig linje om var det ska byggas och vilken infrastruktur som krävs för den utbyggnaden.

Ödesdigert upprepa gamla misstag
Vi behöver dessutom en tydlig rågång mellan vad som är ett kommunalt ansvar i denna utbyggnad, och därmed också vad som bör skötas av kommunala bolag. Som det är i dag presenteras ofta planer med i grunden dåliga förutsättningar, i förvissningen att de kommer att genomföras av kommunala bolag med hjälp av ökad kommunal upplåning.

Om inte utvecklingen bryts kommer de misstag som gjorts tidigare att återupprepas

Hela denna problembild behöver lyftas fram och analyseras, inte minst i den nya översiktsplan som det just nu pågår ett arbete med. Allt detta har vi tydligt redogjort för i vårt yttrande över det ofullbordade utkastet till översiktsplan.

Om inte utvecklingen bryts kommer de misstag som gjorts tidigare att återupprepas – med stora negativa ekonomiska och sociala konsekvenser för kommunen.

Jan Jörnmark (D)
Thomas Hedberg (D)
Patrik Höstmad (D)
Martin Wannholt (D)

Länk till artikeln på GP >>

Gott Nytt År – Älska ditt Göteborg

Demokraterna önskar alla göteborgare ett Gott Nytt År genom en annons i helgens GT/GP.

Läs nyårshälsningen som pdf >>

God Jul och Gott Nytt År

Demokrater,
Efter vårt första år i kommunens korridorer kan vi konstatera att vi bidrar till att förnya politiken i Göteborg med välbehövlig kunskap. Att gå från noll till att bli Göteborgs näst största parti har varit en utmaning och ett nytt parti behöver gå igenom en mognadsprocess. Nu ökar vi kraften och tempot när vi går in i 2020.

Vi lyckades till slut få stopp på linbaneslöseriet. 138 miljoner kronor för en onödig utredning, men slöseriet kunde blivit ännu värre.

Samtidigt fick vi Demokrater stöd från andra partier för en satsning på riktig kollektivtrafik. Vårt förslag innehåller fler elbusslinjer, fler färjor över älven, snabbare spårvägslinjer och nya älvförbindelser. Allt för att underlätta göteborgarens vardag.

Vårt budgetförslag till Kommunfullmäktige innehöll den största satsningen på skolan av alla partier. Vi är bäst på att stoppa slöseri och vi har också kommit längst med att satsa på barnen och ungdomarna, allas vår framtid.

I nämnder och bolag driver vi bra sakpolitik och samarbetar med andra partier. Det ger oss styrka och möjlighet till påverkan. Vi arbetar alltid för Göteborgs bästa.

Demokraterna arbetar också vidare för att återinföra kvarterspoliser. Vi drev igenom att kommunen måste jobba mer kraftfullt mot hederskultur och hindra att barn förs bort mot sin vilja. Vi prioriterar även kultur, idrott och föreningsliv för våra barn och ungdomar. Demokraterna vill ha ett samhälle där rätten till trygghet, välfärd och yttrandefrihet känns självklar. Men också skyldigheten för oss alla att bidra så gott man kan, för samhällets bästa.

Till sist vill jag ändå understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Nästa år är det viktigt att komma ut och möta fler göteborgare. Både genom kommunikation men även genom fler fysiska möten. Speciellt det senare är något som ligger mig varmt om hjärtat då vi behöver lägga mer tid på att träffa alla de göteborgare som vill förbättra vår stad.

Stort tack för ert stöd under året och God Jul och Gott Nytt År!

Martin Wannholt

Partiledare Demokraterna

Medlemsmail 10 december

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 10 december 2019.

Jul i Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg. Välkommen till Öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11 vid tre tillfällen före jul, läs mer i medlemsmailet längre ner.


Hänt i politiken

Demokraterna stoppade Linbanan

På Trafiknämndens möte den 28 november stoppades äntligen linbaneprojektet. Projektet har genomsyrats av mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri med skattebetalarnas pengar. 138 miljoner skattekronor som hade kunnat användas bättre slösades bort på utredningen. Och om linbanan hade byggts så hade de negativa ekonomiska konsekvenserna blivit mycket större.

Demokraternas Henrik Munck och Joakims Rosdahl har tidigare skrivit en debattartikel i GP om att en oberoende granskningskommission måste tillsättas för att granska linbaneprojektet. Nu har vi ett yrkande om detta i Kommunstyrelsen som kommer att tas upp för beslut på mötet 11 december.

Läs yrkandet här på sidan 2 >>

Arenafrågan

Dagens Nyheter skrev i förra veckan om att politikerna drar i nödbromsen för det kraftigt försenade arenabeslutet och Ullevis och Scandinaviums framtid.

Martin Wannholt uttalade sig.

“Vi i Demokraterna är fortsatt positiva till en ny arena och till ett nytt bad, men vi kan inte köpa nuvarande förslag. Det skulle förstöra bästa bostadsläget vid Mölndalsån, det förstör en viktig park. Vi för nu samtal med andra för att hitta en gemensam lösning.”

Länk till artikeln i DN >>


Demokraterna på Internationella funktionsrättsdagen

Kommunalrådet Jessica Blixt deltog den 3 december i en paneldebatt på Interntationella funktionsrättsdagen. Debatten arrangerades i Nordstan av Funktionsrätt Göteborg.

Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborg här >>

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna deltar i paneldebatt på Internationella funktionsrättsdagen 3 december i Nordstan.


Demokraterna deltar i AllAgeHub

Den 26 november bjöd AllAgeHub in till en heldagskonferens med fokus på välfärdsteknik inom äldrevården. Demokraterna deltog genom Yvonne Lundberg och flera olika intressanta välfärdsteknikprojekt presenterades. Bland annat “Agelab Krokslätts Äldreboende” som är en visningslägenhet på 15 kvm med olika tekniska lösningar, se mer här >>

Från Borås presenterades ett nystartat projekt “välfärdsbibban”, där man kan låna tekniska hjälpmedel under en månad. En sak som gick att låna var nattbelysning som är sensorstyrd och tänds automatiskt när du kliver ur sängen och ger en belyst väg till badrummet.

Läs mer om AllAgeHub här >>

Länk till en film om arbetet >>?


Göteborgs Ungdomsfullmäktige

Den 20 november bjöd Ungdomsfullmäktige i Göteborg in politiker till minne av att Barnkonventionen fyller 30 år. Temat för kvällen var Barns rättigheter – Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och Tillsammans gör vi skillnad. Kvällen startade med mingel på börsen som följdes av ungdomsfullmäktigemöte och sedan rundabordssamtal där vi politiker satt vid olika bord och arbetade med olika frågor. Yvonne Lundberg representerade Demokraterna.

Ungdomsfullmäktiges möte 20 november.


Demokraterna blir misskrediterat

Söndag 8 december skrev den tidigare partimedlemmen Mikael Sjöholm en debattartikel i GT med felaktiga påståenden om Demokraterna.

Sjöholm påstår bland annat att Martin Wannholt skulle ha farit med osanning genom att inte följa kommunfullmäktigegruppens beslut gällande ett ärende i kommunfullmäktige 20 december 2018. Sanningen är dock att Wannholt yrkade precis i enlighet med röstningsinstruktionen och mötesanteckningarna från fullmäktigegruppen.

Sjöholm påstår också att det “endast finns två fungerande kunskapsgrupper” i partiet. Inte heller detta stämmer med verkligheten.

Efter en serie allvarliga händelser som skadar Demokraterna har partistyrelsen tidigare meddelat Mikael Sjöholm om att partiet inte längre har förtroende för honom.

Partistyrelsen beklagar den uppkomna situationen men kan också konstatera att detta kanske var en nödvändig del i ett nytt partis mognadsprocess.

Demokraternas första år i maktens korridorer kan sammanfattas som klart framgångsrikt. Vi påverkar i högsta grad. Vi syns mycket i media. Och framförallt, vi har många respekterade ledamöter i nämnder och bolag som gör ett mycket bra jobb. För ett bättre Göteborg.


Öppet hus hos Demokraterna

Som medlem hälsas du varmt välkommen till öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11!

Under tre pass; en förmiddag, en eftermiddag och en kväll har vi julöppet i vår partilokal, ett stenkast från Rådhuset och Gustaf Adolfs torg.

Ett kommunalråd och andra förtroendevalda Demokrater kommer att finnas på plats och vi bjuder fika, glögg och godis. Det kommer även att finnas foldrar, flyers och annat bra D-material tillhands. Både gåvor och till försäljning. Passa på att få ett välförtjänt avbrott julstöket med politikmingel Demokrater emellan.

Tider för öppet hus:

Måndag 16 december, kl. 10:00-12:30

Måndag 16 december, 13:00-16:00

Onsdag 18 december, 17:00-20:00

Varmt välkommen till Torggatan 11!

Karta till Torggatan >>

På GP debatt – Oberoende kommission måste granska linbanehaveriet

På trafiknämndens senaste möte den 30 oktober framkom nya allvarliga uppgifter som stärker bilden av att linbaneprojektet burits fram med hjälp av mörkläggning och överskridande av befogenheter. Därför behövs en oberoende kommission som går till botten med den ledningskultur som skadar vår stad, skriver Henrik Munck (D) och Joakim Rosdahl (D).

Henrik Munck och Joakim Rosdahl skriver om linbanehaveriet på GP debatt 9 november 2019.

Linbanehaveriet är numera välkänt i form av att den ursprungliga planen att bygga en linbana över älven för 1,1 miljarder kronor efter år av utredningar i stället visade en investeringskostnad på över fyra miljarder kronor. Dessutom med flera års försening och med orimligt höga driftkostnader. Nu finns ett nedbantat projektförslag med en kostnad på två till tre miljarder kronor, dock med frågetecken kring genomförbarheten.

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt. Det centrala i linbanehaveriet är i stället hur man kunde göra av med 138 miljoner skattekronor på en utredning av linbanan innan alla korten lades på bordet.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2016 att utreda en linbana över älven, och planeringsdirektivet gick knappast att missförstå. Enligt beslutet skulle linbanan ”kosta maximalt 1,1 miljarder kronor att planera, projektera, bygga, och driftsätta” samt ”byggas sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare”.

Mörkad kostnadsökning
Att avvikelser sker i infrastrukturprojekt är tyvärr vanligt, men alldeles grundläggande och självklart är att de som utreder ett projekt måste, utan dröjsmål, gå tillbaka till uppdragsgivaren för nytt ställningstagande om man inte kan hålla sig inom de angivna kostnadsramarna. Men i hanteringen av linbaneprojektet ser vi istället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

I hanteringen av linbaneprojektet ser vi i stället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

På trafiknämndens möte den 30 oktober 2019 framkom nämligen att det inom linbaneprojektet redan under 2018 fanns en uppdaterad kostnadskalkyl som då pekade på en total kostnad på 2,65 miljarder kronor. Då skulle man självklart ha gått tillbaka till kommunfullmäktige och rapporterat om situationen i projektet. Men så skedde inte.

Under hösten 2018 tas i stället ett aktivt beslut av ledande tjänstepersoner om att politikerna i trafiknämnden inte skulle informeras om den stora kostnadsökningen. Detta är anmärkningsvärt i sig, men sedan blir allt än värre. Den 6 november 2018 lägger trafikkontoret fram förslag till beslut i trafiknämnden om att linbaneprojektet ska tilldelas ytterligare 102 miljoner kronor för fortsatt utredning. Och man undanhöll då information om att projektets kostnad redan var långt över ramarna. I beslutsunderlaget stod det i stället att ärendet om 102 miljoner till fortsatt utredning ”inte påverkade projektets totalkostnad”.

De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat

Vissa politiker var dock informerade om kostnadsökningar redan under 2018. I kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober 2018 redovisades linbaneprojektet med ett kostnadsspann som sträckte sig över två miljarder kronor. De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat, i synnerhet Axel Josefson (M) som var den ende politiker som satt i både kommunstyrelsens arbetsutskott och i trafiknämnden som vice ordförande.

Men Axel Josefson väljer att agera helt annorlunda. Han driver igenom att trafiknämndens presidiemöten, det viktiga forum där man bereder ärenden till nämnden, helt enkelt ska avskaffas. Han vill inte vara på möten där det kan göras inspelningar. I GP den 20 oktober 2018 förklarar Josefson att ”mötena då förlorar sitt värde”.

Granskande kommission krävs
Vid trafiknämndens möte den 6 november 2018 är Josefson frånvarande men han instruerar alliansgruppen att ställa sig bakom att 102 miljoner ytterligare ska läggas på utredning av linbanan. Trots att han då måste ha varit medveten om att linbaneprojektet redan hade sprängt kostnadsramarna. Sammantaget växer en bild fram av att de högsta tjänstepersonerna i samverkan med den högsta politiska ledningen har mörklagt avgörande uppgifter och aktivt tagit beslut som trotsar de ramar som beslutats i kommunfullmäktige.

Sett som enskild företeelse är detta redan oerhört allvarligt. Men det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter.

Det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter

Vi i Demokraterna föreslår därför på nästa kommunstyrelsemöte att en oberoende kommission tillsätts för att granska linbaneprojektet.

En kommun kan rikta skadeståndsanspråk mot politiker som orsakat kommunen stor ekonomisk skada. Här handlar det om mångmiljonbelopp, mörkläggning, och att trotsa demokratiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Alla politiska partier borde se allvaret i linbaneprojektet och att det behövs en öppen ledningskultur i Göteborg.

Henrik Munck (D),
kommunalråd och ledamot i trafiknämnden

Joakim Rosdahl (D),
ersättare i trafiknämnden

Länk till artikeln i GP >>

Medlemsmail 4 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 november 2019.

Ett steg framåt för skolan och för Demokraterna

Martin Wannholt i talarstolen på Kommunfullmäktige i Göteborg

Idag 4 november var det dags för budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Vi i Demokraterna la fram ett budgetförslag som i likhet med förra året innehöll betydande besparingar, bland annat genom ett riktat anställningsstopp och ett konsultstopp.

De frigjorda ekonomiska medlen från besparingarna vill vi framförallt lägga på en ökad satsning inom förskola, grundskola och gymnasium.

Det vanliga är att varje parti eller partikonstellation enbart röstar på sitt eget budgetförslag, och i beslutsomgångar som står mellan andra partiers budgetar så avstår man från att rösta.

På detta sätt kunde Alliansens budget, som bara har stöd av 24 av 81 mandat i fullmäktige, vinna förra året. Helt enligt praxis inom politiken, med tillägget att Axel Josefson (M) slöt ett avtal med Daniel Bernmar (V) vilket gjorde att vänstern har lovat att tillåta Alliansens politik i utbyte mot att få viceordförandeposter i alla nämnder och bolag.

Vi från Demokraterna har och kommer hålla oss till principen att bara rösta på vår egen budget, såvida man inte genom förhandlingar uppnår en överenskommelse om att exempelvis styra staden tillsammans med någon annan.

I en sakfråga har vi samsyn med Socialdemokraterna gällande Alliansens budget och det gäller skolområdet. Alliansen föreslår nämligen betydande nedskärningar på skolan. Därför gick vi tillsammans med Socialdemokraterna fram med ett gemensamt så kallat återremissyrkande med uppmaning till Alliansen att omfördela mer pengar till skolområdet. Detta innebär att budgetbeslutet istället kommer fattas under ett nytt möte 13 november.

Alliansen meddelade idag under debatten att man hörsammar vår uppmaning, och därför är det alltså tack vare oss i Demokraterna i samverkan med Socialdemokraterna som skolområdet nu ser ut att få mer resurser än i Alliansens ursprungliga budgetförslag.

Utöver skolfrågan i detta budgetärende så har vi inte någon politisk samverkan med S eller något annat parti.

Efter dagens beslut i Kommunfullmäktige om att återremittera budgeten så väntar nu dagar med förhandlingar mellan partierna här i Rådhuset.

Vi kommer såklart göra vad vi kan för att få igenom så mycket som möjligt av Demokraternas politik.

Vi hoppas också att Alliansen blir mer lyhörda och söker stöd för sina förslag framöver. Göteborgs kommun är i behov av omfattande reformer för att få verksamheterna att fungera bättre och för att säkerställa att det läggs pengar på rätt saker.

Och vi från Demokraterna fortsätter att jobba pragmatiskt baserat på all den kunskap som finns inom vårt parti.

Idag ledde det till mer resurser till skolområdet.

Vi jobbar på för dig och alla andra göteborgare som vill se en bättre utveckling för vår stad.

Med demokratiska hälsningar

Martin

Länk till Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Medlemsmail 1 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 1 november 2019.

Ett förnyat Göteborg – Budget 2020 för Göteborgs Stad

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019

Fredag 1 november presenterades Ett förnyat Göteborg, som är Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad.

Vi är stolta över en budget som tar ansvar för Göteborg!

Läs om Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Trevlig helg önskas alla Demokrater!

 

Ett förnyat Göteborg

Under fredagen presenterades Demokraternas budgetförslag för Göteborgs Stad 2020.

Demokraternas budget för 2020 handlar om att genomföra stora förbättringar inom kommunens alla ansvarsområden så att göteborgaren får valuta för skattepengarna och att stadens organisation till fullo bidrar till positiv samhällsutveckling.

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019.

Göteborg är en paradox. Å ena sidan är Göteborgs tillgångar mycket stora. Kommunen äger mark, bostäder, hamnen, energibolaget och mycket annat till ett värde av flera hundra miljarder kronor. Samtidigt räcker inte skatteinkomsterna i dagsläget för att finansiera driften av kommunen.

Andra partier föreslår skattehöjning eller att låna till driften av verksamheterna. Demokraternas vill istället sköta kommunen på ett bättre sätt än idag.

Partiledaren Martin Wannholt uttalar sig om vilken som är den största förändringen i Demokraternas budgetförslag. – Vi vill göra en stor kulturförändring i staden genom att våga ifrågasätta allt som inte är nödvändigt för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna göra stora satsningar på framtiden, det vill säga på förskolan och grundskolan.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

I Demokraternas budgetförslag satsas 300 miljoner kronor extra på utbildning. Det är nödvändigt att staden erbjuder så bra trygghet, utbildning, välfärd och möjligheter till eget boende så att vi kan vända den årliga nettoutflyttningen av skattebetalare (ca 4000 per år).

Jessica Blixt kommunalråd och ansvarig för skola och förskola förklarade under presskonferensen – Man säger att allt börjar med en bra lärare, men idag skulle jag vilja säga att allt börjar med kloka politiker. Politiker som förstår att en satsning på utbildning är en investering i Göteborgs framtid. Kvaliteten inom förskolan är dessutom en anledning till den stora utflyttningen som Göteborg har drabbats av.

Demokraterna vill förnya Göteborg genom:

  • 11 stora förbättringsförslag
  • Ett nytt sätt att styra staden

Läs hela Demokraternas Budget 2020 för Göteborg Stad här >>

Länkar om Demokraternas budgetpresentation i media:
GP >>
Dagens Nyheter >>
P4 Göteborg, SR >>