Nyhetsbrev 27 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 27 september 2019.

Lasse Nilsson och Thomas Hedberg diskuterar de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad i avsnitt 2 av Demokratpodden

Ett år efter valet startade Demokraterna en egen podcast som heter Demokratpodden. I det första avsnittet som publicerades 15 september medverkade partiledaren Martin Wannholt där han berättade om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

I det andra avsnittet som släpptes 22 september diskuteras de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag Thomas Hedberg och Lasse Nilsson medverkar. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Demokratpodden med alla avsnitt finns på demokraterna.se och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.
Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Hänt i Politiken:

Höstens arbete fortsätter och här följer ett axplock om vad som hänt inom politiken.

Higab och Feskekörkan
Demokraternas representanter i styrelsen har mött handlarna och varit synnerligen aktiva för att skapa en bra lösning för alla. Förhoppningsvis möter det arbetet snart framgång.
Men vi ser dessutom hela Higab som ett problem som måste åtgärdas vilket gör att vi lagt ett yrkande om en grundlig och snabb genomlysning av bolaget i kommunstyrelsen. Tyvärr har det arbetet hittills inte mött någon framgång.

Liseberg
Vi behandlar Liseberg i det senaste avsnittet av Demokratpodden, länk här >>
I grund och botten prioriterar vi nu Göteborgarnas grundläggande behov av förskolor och social service framför en osäker vattenpark.

Läs artikeln i GP 27 september om hur en oenig styrelse i Liseberg fattade beslut om att bygga Lisebergs nya äventyrshotell. Demokraternas Lasse Nilsson som är styrelseledamot i Lisebergs styrelse, reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation.
Läs artikeln i GP här >>

Skola och förskola
På grundskolenämndens möte 24 september fick Demokraterna igenom båda sina yrkanden då hela nämnden röstade för dem.
Det ena yrkandet handlade om att utreda behovet av en stärkt organisation inom grundskoleförvaltningen för att säkerställa att skolans personal får stöd och kompetensutveckling för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
I det andra yrkandet ges grundskoleförvaltningen i uppdrag att bjuda in representanter från ungdomsfullmäktige till ett kommande nämndmöte. Under mötet skall ungdomsfullmäktige få möjlighet att förmedla viktiga frågor.
Länk till yrkandet om att motarbeta hedersrelaterat våld >>
Länk till yrkandet att bjuda in ungdomsfullmäktige till nämndmöten >>

Den 25 september besökte Demokraternas representanter i förskolenämnden Jessica Blixt och Birgitta Lindgren Karlsson Lärarnas hus. Det var ett intressant och givande möte där politiker fick svara på förskollärarnas frågor och bilda sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut på stadens förskolor. Alla förskollärare vi pratade med hade samma budskap, de måste få förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. Något som de inte känner att de har i dag. Det känns skönt att veta att Demokraterna satsar på förskolan i den kommande budgeten.

Frihamnen
GPs journalist Arne Larsson har skrivit ett reportage om turerna kring Frihamnen och varför ännu ett kommunalt storprojekt blir till ett förlustprojekt.
Demokraternas gruppledare i fastighetsnämnden Patrik Höstmad (D) blir intervjuad eftersom han följt projektet från början och till och med blev anställd på deltid på Älvstranden i samband omtaget av projektet under förra året.
Läs hela artikeln i GP här >>

Mer studentbostäder
Våra Demokrater i fastighetsnämnden lyckades på nämndmötet 2 september att få med sig övriga partier att ansöka om planbesked vid Ekedalsgatan som inte bara skulle innehålla förskolor utan även studentbostäder.
Länk till tilläggsyrkandet >>

Feskekörka, foto: Jan Jörnmark


Publicerade debattartiklar i GP

Sedan det förra medlemsmailet har vi fått två stycken debattartiklar publicerade i GP som båda väckt stor uppmärksamhet.

Lånekarusell kan skapa ekonomisk kris i Göteborg
Artikeln publicerades samma dag som höstens första möte i kommunfullmäktige gick av stapeln där det tyvärr beslutades om att öka lånefinansieringen av såväl drift som investeringar.

Demokraterna har högre ambitioner och verkar vara det enda partiet som står för ordning och reda i kommunens ekonomi. Alliansen och de rödgröna har nyligen kommit överens om att sätta igång lånekarusellen för att klara driften av kommunen. Tvärtemot tjänstepersonernas rekommendationer. Samtidigt är man på väg att starta en gigantisk omorganisation utan ordentligt beslutsunderlag. Kommunen leds i dag på ett sätt som äventyrar göteborgarnas framtid skriver våra tre kommunalråd; Martin, Jessica och Henrik.
Läs hela artikeln i GP här >>

Låt inte flyktinglobbyisterna kväva migrationsdebatten
Demokraterna som parti finns för att stärka vår demokrati. Flyktingdebatten havererade för länge sedan, och nu behövs en seriös och kunskapsbaserad diskussion. Om flyktingmottagande, integration och hur vi skapar ett bättre samhälle. Läs Henriks Muncks artikel om hur det gick till.
Länk till artikeln i GP >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – tack för era förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar som alternativ till en skattehöjning.

I det förra medlemsmailet efterfrågade vi medlemmars idéer gällande den nya budgeten och tackar därför för alla inkomna förslag. Nu bearbetas dessa av våra representanter i Stadshuset.

Vi kommer att informera alla medlemmar inom kort hur och när Demokraternas budget för 2020 kommer att presenteras.


Medlemsmöten med tema

Tidigare i veckan bjöds det in till höstens första medlemsmöte med tema Stadsutveckling. Vi har begränsat antalet deltagare till 100 stycken för att kunna hålla ett utvecklande och högt diskussionsklimat.

Mötet blev snabbt fullbokat och till dig som inte fick plats vill vi informera om att det kommer hållas fler möten i ämnet framöver, men även med andra för Demokraterna aktuella teman.

Till redan anmälda deltagare som får förhinder. Vänligen hör av dig så fort som möjligt så att någon annan kan få din plats.

På GP debatt – Flyktinglobbyister styr debatten om migration

Flyktingdebatten i Sverige skiljer sig från alla andra politikområden. Flera partier har internt inte kunnat ha en öppen och ärlig debatt då många upplevt hot om att bli rasiststämplade. Även ledande politiker har valt tystnad vilket är en delförklaring till varför vi är där vi är. Demokratin och hela samhället har misslyckats i flyktingfrågan, skriver Henrik Munck (D).

Henrik Munck, Demokraterna

Henrik Munck, Demokraterna

Hösten 2015 kom uppåt 10 000 nya flyktingar till Sverige varje vecka. Statsminister Stefan Löfven (S) uttryckte att ”mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt”, och ett år tidigare uppmanade dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (M) svenskarna att ”öppna sina hjärtan”.

Miljöpartiet hade tidigare slutit överenskommelser med Alliansen kring den generösa migrationspolitiken. De gröna har därför påverkat flera olika regeringar, men inte bara på det sätt man tror.

Att Miljöpartiet står för extrema åsikter i flyktingfrågan är nämligen både rätt och fel.

Miljöpartiets vice ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg, Emmali Jansson, säger i Göteborgs-Posten (20/9 2019) att 2 700 nyanlända bör ges förstahandskontrakt till hyreslägenheter. Det handlar om de flyktingar som hösten 2015 kom till Sverige och som därefter har getts så kallade genomgångslägenheter med en avtalad tidsbegränsning om maximalt fyra år. Emmali Jansson vill nu att denna grupp nyanlända ska få förstahandskontraktet till lägenheterna, av vilka de flesta återfinns i kommunens ordinarie lägenhetsbestånd.

Klassiskt exempel
Detta får ses som ett klassiskt exempel på en extrem hållning i en liten grupp inom Miljöpartiet. Det är dock svårt att förstå varför 2 700 personer ska få en gräddfil till förstahandskontrakt. Varför ska de gå före studenter och alla andra som har behov av en egen bostad? Redan att de har getts fyra år med ordnat boende för att kunna etablera sig i Sverige borde kunna betraktas som synnerligen generöst. Men icke för denna lilla grupp av tongivande politiker. Emmali Jansson är nämligen inte bara en lokal politiker utan har återkommande blivit vald till ordförande på Miljöpartiets riksårsstämmor – ett av de mest förtroendefyllda uppdragen i ett politiskt parti. Vad hon säger har alltså betydelse.

Dessa tongivande politiker uttrycker att Sverige ska öppna gränserna och ju fler flyktingar som kommer till vårt land desto bättre. Så får man såklart tycka om man vill. Men det viktiga och allvarliga är hur denna lilla grupp med extrema åsikter påverkar andra politiker. Tystar andra politiker.

Krismöte inom MP
Efter flyktingvågen hösten 2015 hölls det krismöten inom Miljöpartiet kring hur man skulle hantera situationen politiskt. Jag var vid den tiden miljöpartist och ordförande för stadsdelsnämnden Västra Göteborg. I en kaffepaus på mötet som ägde rum i Kockums konferenslokaler i Malmö stod jag och pratade med en person i den högsta partiledningen. Jag sa att en flyktingpolitik som leder till 10 000 nya flyktingar varje vecka är ohållbar. Svaret blev: ”Nä det funkar inte, men det kan man ju inte säga för då blir man nergjord internt”.

Ett regeringspartis främsta företrädare vågade alltså inte säga sin egen åsikt i en avgörande politisk fråga, ens i interna diskussioner. Man kan såklart klandra hen för detta, men hen var inte ensam om att välja tystnad. En annan styrelseledamot för Miljöpartiet på riksnivån sa samma sak till mig. Alla visste nämligen att den som ifrågasatte Sveriges kapacitet i flyktingmottagandet skulle omedelbart hamna i frysboxen.

Alla visste nämligen att den som ifrågasatte Sveriges kapacitet i flyktingmottagandet skulle omedelbart hamna i frysboxen

Journalisten Janne Josefsson skrev om bland annat situationen i Göteborg i sin krönika i DN (14/9 2019): ”Vi kallar det mångkultur men i själva verket har vi skapat en social, ekonomisk och mänsklig apartheid i Sverige”. Och Josefsson frågar sig ”Hur har det kunnat tillåtas gå så här långt?”.

Tyvärr handlar det, precis som Josefsson skriver, om ”ett politiskt fulländat misslyckande”. Men misslyckandet består inte i att de flesta politiker inte kan räkna, eller inte kan förstå innebörden av att ta emot 10 000 flyktingar per vecka. De flesta politiker känner också till att mer än 50 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen och ytterligare hundratals miljoner är i svår ekonomisk- eller annan utsatthet.

Flyktinglobbyisternas underliggande hot om att rasiststämpla andra politiker leder i praktiken till censur i många sammanhang

Misslyckandet består i stället i att vår demokrati och därmed hela vårt land har blivit kapat av flyktinglobbyister. Flyktinglobbyisternas underliggande hot om att rasiststämpla andra politiker leder i praktiken till censur i många sammanhang. En öppen och ärlig debatt behövs i flyktingfrågan, inte minst för att kunna uppnå bättre integration. Men där är vi ännu inte. Långt därifrån.

Sverige måste under många år framöver koncentrera sig på att rätta till ”det fulländade misslyckandet”, som Janne Josefsson beskriver så tydligt. Och för att rätta till så behöver man förstå vad som har gått fel tidigare.

Blundar för helheten
Därför är det dags att konstatera att flyktinglobbyisternas påverkan är en delförklaring till de stora samhällsproblem vi har i vårt land. Men också att flyktingar runt om i världen hade kunnat ges bättre hjälp om ”föregångslandet” Sverige hade grundat sitt agerande på en öppen och ärlig debatt.

Flyktinglobbyisterna blundar inte bara för helheten i samhället, utan verkar i praktiken vilja lägga omfattande resurser och förmåner på en utvald ytterst liten andel av alla flyktingar. Allt annat lika innebär det att man även bidrar till ytterligare lidande för de miljontals flyktingar som aldrig når fram till Miljöpartiets guldkantade gåvor.

För vår demokrati, men ytterst av rent humanitära skäl, måste vi nu och framöver hantera flyktingfrågan som alla andra politikområden. Med en öppen och ärlig debatt både inom politiska partier och i den offentliga debatten. Och att lagstiftningens principer om likabehandling respekteras.

Henrik Munck (D)
kommunalråd för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Lånekarusell kan skapa ekonomisk kris i Göteborg

Alliansen och de rödgröna har nyligen kommit överens om att sätta igång lånekarusellen för att klara driften av kommunen. Tvärtemot tjänstepersonernas rekommendationer. Samtidigt är man på väg att starta en gigantisk omorganisation utan ordentligt beslutsunderlag. Kommunen leds i dag på ett sätt som äventyrar göteborgarnas framtid, skriver företrädare för Demokraterna.

Kommunallagen kräver att varje kommun upprätthåller så kallad god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunen måste säkerställa att skattepengarna används till rätt saker och på ett effektivt sätt. God ekonomisk hushållning innebär också att varje generation ska bära sina egna kostnader. Varje tidsperiod får alltså inte skjuta kommunens driftskostnader (exempelvis genom lån) till efterföljande generationer.

Kommunallagen kräver också att varje kommun ska upprätta riktlinjer och mål för hur man avser att nå god ekonomisk hushållning och hur man ska mäta det. Dessa riktlinjer ses över i början av varje mandatperiod i Göteborgs kommun och nu behöver riktlinjerna förtydligas efter rekommendationer från revisionen.

Flera avgörande ekonomiska förändringar
När stadsledningskontoret på kommunstyrelsens möte den 28 augusti lade fram förvaltningens förlag till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning drev Alliansen och de rödgröna igenom ett antal betydande förändringar. Kommunallagens mest grundläggande krav på ekonomin är att intäkterna ska överstiga kostnaderna i budgeten. Följaktligen föreslår stadsledningskontoret att staden över en tioårsperiod ska uppnå ett resultatöverskott på minst två procent. Ambitionen med detta mål ändrar Alliansen och de rödgröna till att man ”bör” uppnå ett sådant överskott. En liten förändring kan tyckas, men i praktiken är det mycket stor skillnad på om man ska eller bara ”bör” uppnå vad lagen kräver.

Kommunallagens mest grundläggande
krav på ekonomin är att intäkterna ska
överstiga kostnaderna i budgeten

Alliansen och de rödgröna driver igenom denna och en rad andra förändringar utan att i sina beslutsdokument förklara varför. Stadsledningskontorets skall-krav om en soliditet om minst 15 procent ändras också till att det bara ”bör” uppnås (lägre soliditet betyder i praktiken högre skulder). Stadsledningskontorets förslag är knappast överambitiösa. Förutsättningarna skiljer förvisso mellan olika kommuner men både Stockholm och Malmö har en soliditet på över 30 procent, och Stockholm har krav på just den nivån. Alliansen och de rödgröna sänker också kravet på hur stor del av investeringar som ska täckas av egenfinansiering.

Slutligen ändrar Alliansen och de rödgröna spelreglerna för hur mycket pengar som får tas från den så kallade resultatutjämningsreserven – alltså de avsatta medel som kan användas som buffert när konjunkturen viker. Även här körde politikerna över det förslag som stadsledningskontoret arbetat fram. För år 2020 betyder det att budgeten för Göteborgs kommunen kan underbalanseras med cirka 600 miljoner kronor i stället för ursprungsförslaget om 300 miljoner.

Starten för en lånekarusell
Verkligheten börjar hinna ikapp Göteborg. Kommunen är i flera avseenden ineffektiv och man vill investera mer än vad man har pengar till. I stället för att prioritera väljer nu Alliansen och de rödgröna att sätta igång lånekarusellen för att klara både driften av verksamheterna och investeringar. Några av pusselbitarna i detta är ofrånkomligen Västlänken och linbaneprojektet.

Därför verkar nu Alliansen och de
rödgröna göra en slösaktig tolkning av
kommunallagen – för när de har baxat
denna skit ända hit så vill de också ro fan i land.

Staden plöjer ner miljardbelopp i stationsytorna kring bland annat Haga och hundratals miljoner i planeringsresurser. Men när det samtidigt saknas förskolelokaler, idrottshallar och annat som är grundläggande i en kommun går ekvationen inte ihop. Därför verkar nu Alliansen och de rödgröna göra en slösaktig tolkning av kommunallagen – för när de har baxat denna skit ända hit så vill de också ro fan i land.

Stort risktagande
Samtidigt som Göteborgs kommun både ekonomiskt och resursmässigt börjar nå bristningsgränsen vill många bland Alliansen och de rödgröna genomföra en gigantisk omorganisation. Stadsdelarna som utgör mer än en tredjedel av kommunens verksamhet föreslås i stället att organiseras i centrala nämnder. Det finns för- och nackdelar med alla organisationsstrukturer men många av politikerna verkar vara beredda att fatta beslut utan att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag. Att i ekonomisk nedgång kasta in kommunen i en gigantisk omorganisation där det finns många frågetecken innebär ett stort risktagande.

Att i ekonomisk nedgång kasta in
kommunen i en gigantisk
omorganisation där det finns många
frågetecken innebär ett stort risktagande

Demokraterna vill ha ordning och reda i ekonomin och vi tillstyrker därför stadsledningskontorets förslag kring god ekonomisk hushållning.

Men det politiska styret i Göteborg verkar nu vara inställt på att öka lånefinansieringen av både kommunens verksamheter och investeringar. Kommunen behöver i stället en ledning som stärker göteborgarnas framtid. Det finns mängder av kostnader och resurser i kommunen som i stället kan omfördelas till utbildning och välfärd.

Vi vill inte se stora omorganisationer i verksamheterna. Däremot vill vi minska på antalet politiska nämnder genom att en nämnd kan få ansvara för flera förvaltningar. Både antalet politiker och direktörer kan halveras och det i sig innebär betydande besparingar.

Politiker och direktörer i den samlade kommunledningen måste arbeta effektivare för att leverera riktigt bra service till göteborgarna.

Martin Wannholt (D)
kommunalråd Demokraterna

Jessica Blixt (D)
kommunalråd Demokraterna

Henrik Munck (D),
kommunalråd Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Liberalerna hindrar kampen mot hedersförtryck

Vi föreslog nyligen att Göteborg ska ha bättre kontroll gällande barn som riskerar att föras ut eller redan har förts utomlands av hedersrelaterade orsaker. Socialdemokraterna i Göteborg anslöt sig till oss och visar att de står upp för barns rättigheter. Men till vår förvåning väljer Alliansen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att gå emot detta viktiga förslag, skriver företrädare för Demokraterna.

Jessica Blixt, Sofie Löwenmark och Martin Wannholt på GP debatt 11 september 2019

Negin Amirekhtiar, sakkunnig vid nationella kompetensteamet mot hedersförtryck förklarade i TV4 Nyhetsmorgon (6 september 2019) varför bättre kontroll är viktigt i arbetet mot hederskultur:

”I dag vet vi inte hur många barn och ungdomar som förs ut ur landet varje år och hålls kvar mot sin vilja. För att vi ska kunna stärka arbetet och få en helhetsbild kring denna allvarliga problematik är det av stor vikt att varje kommun börjar föra statistik kring antalet bortförda barn. Statistiken ger oss även en möjlighet att kunna följa upp varje enskilt ärende. Det ger oss en möjlighet att kunna arbeta för att hjälpa utsatta barn och unga att kunna återvända tillbaka till Sverige. Det ger oss även en möjlighet att lära oss vad vi kan göra bättre nästa gång, hur vi kan utveckla insatserna och stödet till målgruppen”.

Samma argumentation har även framförts från den tidigare Nationella samordnaren mot hedersrelaterat våld och förtryck Juno Blom såväl som från frivilligorganisationer.

När Demokraterna kontaktade Göteborgs stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck visade det sig att samordnaren försökt få fram dokumentation om dessa barn. Dock visade det sig svårt eller omöjligt att få in uppgifter.

Därför är det svårt att förstå varför Liberalerna och övriga Alliansen nu går emot vårt förslag med konkreta åtgärder för bättre kontroll och skydd för barnen.

Tomma ord från Liberalerna
Helene Odenjung (L) som är ansvarig för hedersrelaterade frågor inom Alliansen har dessutom gått ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att kunna stoppa vårt förslag. Det så kallade valtekniska samarbetet mellan Alliansen och de rödgrönrosa verkar nu innehålla allt mer av rent politiskt samarbete.

Att Liberalerna vänt sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att få majoritet mot förslaget är extra anmärkningsvärt då dessa partier tidigare utmärkt sig för att inte vilja stärka arbetet mot hederskultur. Det ställdes nyligen på sin spets när Vänsterpartiet ville utesluta riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh som under lång tid engagerat sig för de som utsätts för hederskultur. Hon valde därefter själv att lämna partiet.

Helene Odenjung, kommunalråd för Liberalerna, har tidigare själv kritiserat Vänsterpartiet i hårda ordalag (Expressen, 18 juni 2017): ”Vänsterpartiet vill inte ens erkänna hedersförtrycket som en av vår tids stora jämställdhetsutmaningar. De väljer att relativisera förtrycket, inte motarbeta det”.

Odenjungs uttalanden verkar dock vara tomma ord och i stället ser vi ett politiskt spel där man försöker prata om annat än vad vårt förslag handlar om.

Att Liberalerna nu väljer att samarbeta
med bland andra Vänsterpartiet för att
stoppa vårt förslag väcker frågan om
politisk eller personlig prestige är viktigare än
att stärka arbetet kring bortförda barn

Inför bättre uppföljning och kontroll
Alliansen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hänvisar nämligen i sitt avslagsyrkande till pågående och planerat arbete som inte handlar om vårt konkreta förslag om förstärkt kontroll för att skydda barnen. Exempelvis nämner de Swedavias viktiga arbete på Landvetter flygplats för att hindra utresa. Men detta hjälper inte de barn som inte upptäcktes och i stället försvann. Därför måste man lyssna på både den nationella och lokala samordnaren som efterfrågar bättre uppföljning och kontroll av de saknade barnen. Vi har faktiskt svårt att förstå varför allianspartierna inte lyssnar på detta.

I Göteborg väckte fallet Amanda mycket uppmärksamhet och ligger till grund för den nu pågående Amandakommissionen. Helene Odenjung (L) uttryckte sig starkt i SVT den 26 april 2018: ”Att en tolvårig flicka från Göteborg gifts bort till Irak och att hon som 13-åring föder barn på Östra sjukhuset är ett gigantiskt svek mot henne, vi måste göra allt vi kan för att det inte ska hända igen”.

Att Liberalerna nu väljer att samarbeta med bland andra Vänsterpartiet för att stoppa vårt förslag väcker frågan om politisk eller personlig prestige är viktigare än att stärka arbetet kring bortförda barn.

Man behöver inte heller invänta resultatet av Amandakommissionens arbete för att förstå att det största felet bestod av att ingen saknade henne när hon försvann. Det är just det som vårt förslag handlar om och vi kommer fortsätta vårt arbete mot hederskultur och för barns rättigheter.

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Sofie Löwenmark
politiskt sakkunnig Demokraterna

Martin Wannholt
kommunalråd Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Nyhetsbrev 6 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 6 september 2019.

Demokraterna ser fram emot en spännande höst i politiken! Foto: Peter Olausson


Demokraterna har varit igång några veckor sedan semesterns slut och nu arbetas det för fullt inom partiet med diverse olika saker. Utöver politiken ligger mycket fokus på budgetarbete, rekrytering av nämndemän som skall representera Demokraterna i Göteborgs Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg och Hovrätten i Västra Sverige och kommande medlemsmöten.

Nästa vecka 12 september är det dags för höstens första möte i Kommunfullmäktige. Det har redan hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i nämnder och bolag. Se gärna vårt kalendarium på hemsidan om kommande möten. Några av dom är öppna för allmänheten, vilket då står angivet in informationstexten. Länk till kalendern här >>

Kallelser till medlemsmöten skickas till våra medlemmar per mail i nästa vecka.

Vi ser fram emot en spännande höst i politiken tillsammans med alla förtroendevalda och engagerade medlemmar!


Hänt i Politiken:

Efter sommaren har det hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i våra nämnder. Här följer några intressanta punkter som har behandlats.

Higab och Feskekörkan
Som många av er säkert har läst är handlarnas framtid i Feskekörka oviss och Demokraterna är mycket kritiska till hur Higab sköter sitt uppdrag som stadens fastighetsförvaltare. För det handlar inte bara om handlarna i Fiskekörka – det är mängder av Göteborgska kulturbyggnader och verksamheter som behöver en kompetent och tydlig styrning av bolaget. Därför lämnade Demokraterna in ett yrkande i frågan till Kommunstyrelsens möte den 28 augusti.

Läs debattartikeln i GP, där Martin Wannholt, Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Hedberg från Demokraterna skriver om att Higab inte klarar uppdraget som stadsutvecklare. Länk här >>

Demokraternas yrkande i Kommunstyrelsen den 28 augusti som har bordlagts under två möten och tas upp igen den 11 september >>

Linbaneprojektet
På Trafiknämndens möte den 29 augusti informerades det om linbanan. Den nya utredningen skall presenteras i slutet av oktober och beslut kommer att fattas kort därefter om projektets fortsättning.

Demokraterna agerar kring barn som förs bort under semestern
I Göteborg saknas system för att veta hur många barn och ungdomar som försvinner varje år. Så kan vi inte fortsätta skriver Jessica Blixt och Sofie Löwenmark på GP debatt. Demokraterna lyfter frågan genom att lämna in ett yrkande i Kommunstyrelsen om skärpta rutiner.
Länk till artikeln i GP >>
Länk till yrkandet >>

Per Anders Örtendahl, ny ledamot i Kommunfullmäktige
Jahja Zeqiraj har beslutat sig för att lämna politiken och därmed sin plats som ordinarie ledamot för Demokraterna i Kommunfullmäktige. Ersättare på tur att ta hans plats är Per Anders Örtendahl som nu blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Demokraterna välkomnar en av våra grundare och en stor inspirations- och kunskapskälla att förstärka stadens beslutande organ. Vi tackar även Jahja Zeqiraj och önskar honom lycka till framöver.
Länk till artikel i GP om Per Anders comeback i Kommunfullmäktige >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – kom med förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar (som alternativ till en skattehöjning).

Inom Demokraterna jobbar vi nu för fullt med vårt eget budgetförslag som kommer att ställas mot de andra partiernas förslag. Demokraternas förtroendevalda i nämnder och bolag samt deltagare i kunskapsgrupper har kommit med många bra förslag som nu bearbetas av våra representanter i Rådhuset.

Vi välkomnar också förslag och synpunkter från dig som medlem.

Skicka gärna ett mail senast i kommande vecka med dina förslag till carina.bulic@demokraterna.se

Läs gärna också vårt budgetförslag för 2019 för att se våra tidigare ställningstaganden. Dokumentet ligger på vår hemsida, länk här >>


Ett år efter valet

Nu har det gått ett år sedan Demokraterna fick 14 ledamöter och 7 ersättare invalda i Kommunfullmäktige och 5 ledamöter och 4 ersättare i Regionfullmäktige.

Som nytt parti och i opposition har vi lyckats driva igenom en mängd frågor vilka vi kommer att återkomma till när vi summerar våra framgångar. Vår Demokrat Jan Jörnmark höll tidigare i veckan en intervju för EFN, där han pratar om året efter valet. Klicka på bilden för att se filmklippet.


Årets nyhet inom politiken – Demokratpodden

Inom kort lanseras höstens nyhet – Demokratpodden, som är Demokraternas egenproducerade podd.

Vi kommer att använda den som en kommunikationskanal med medlemmar, sympatisörer och andra intresserade. I nio avsnitt kommer några av partiets mest aktiva och framträdande politiker på ett avslappnat sätt prata om olika intressanta områden inom politiken.

I det första avsnittet samtalar vår partiledare Martin Wannholt om partiets grundande, vårt intåg i politiken och om framtiden. Mer information om när första avsnittets släpps kommer i medlemsmail, på hemsidan och i sociala medier. Håll ögon och öron öppna för Demokratpodden!


Tack för din ansökan att bli nämndeman

Under juni månad tog vi emot närmare 200 intresseanmälningar från engagerade medlemmar som vill bli nämndemän. Ett varmt tack till dig som sökt för ditt engagemang och intresse! Demokraternas valutskott är i slutfasen av det svåra arbetet att utse nämndemännen och i nästa vecka kommer de som sökt få besked.

Nämndemännen till Göteborgs Tingsrätt väljs på höstens första kommunfullmäktigemöte 12 september. Nämndemän till Hovrätten i Västra Sverige och Förvaltningsrätten i Göteborg väljs på Regionfullmäktige 8 oktober.

På GP debatt – Barn förs bort – nu måste samhället agera

Sommarlovet har tagit slut och återigen gapar ett antal stolar tomma i stadens klassrum – stolar som tillhör elever som har förts utomlands och där påtvingas ett liv de aldrig har valt att leva. Men trots medvetenhet om problematiken kan inte Göteborg redovisa hur många barn som försvinner varje år. Vi vill nu sett ett skärpt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck skriver Demokraterna.

Jessica Blixt och Sofie Löwenmark skriver på GP debatt 28 augusti 2019

Domen mot en pappa från Göteborg som under sommaren 2017 förde bort sin 14-årig dotter föll i dagarna. Flickan som ännu saknas är svensk medborgare och uppges enligt tingsrättens dom befinna sig i Palestina. Dottern hade tidigare omhändertagits med omedelbart verkan enligt Lagen om vård av unga – LVU, då det förekommit våld mot flickan som var mycket rädd för att hoten om tvångsgifte skulle förverkligas. Efter en tid fick flickan hem igen, något som socialtjänsten med facit i hand nu är självkritiska till. Pappan som suttit häktad sedan i juli friades av en oenig tingsrätt men domen får förväntas komma att överklagas.

Men vilken utgången än blir av rättsprocessen, kommer flickan med största sannolikhet att bli kvar i Palestina. Även om någon hjälp skulle uppenbara sig, kommer hon då sannolikt att tvingas att välja bort sina barn, om det förmodade tvångsäktenskapet resulterat i att hon fött barn. I Palestina har nämligen modern vid skilsmässa ytterst begränsad rätt till sina barn.

Med andra ord har flickan försatts i en mardrömssituation som högst sannolikt kommer att bestå under resten av hennes liv.

Förs utomlands för “uppfostringsresor”
Ett utbrett men mindre uppmärksammat fenomen är att pojkar förs utomlands för så kallade ”uppfostringsresor”. Pojkarna kan exempelvis anses ha blivit för västerländska och därför vara i behov av religiös och kulturell fostran. Pojkar som skickas iväg far ofta illa och bland de som återvänder till Göteborg är många traumatiserade av sina upplevelser och i stort behov av stöd. Rektorer i Göteborg flaggade under våren för att problematiken är vanligt förekommande – bara i Hammarkullen var i juni, tre pojkar på ”uppfostringsresa”.

Demokraterna går nu fram med förslag för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – och för att förstå den totala problembilden är det centralt att veta hur många barn och ungdomar som förs bort från Göteborg varje år. Det är oacceptabelt att Göteborg ännu inte kan besvara hur många barn som årligen försvinner, vilket staden också har kritiserats för. Det är en grundförutsättning för att kunna följa upp varje enskilt fall och för att i möjligaste mån hjälpa drabbade tillbaka till Göteborg. Nedslående är att många bortfördas situation faktiskt redan var känd av myndigheter, det är ett oerhört misslyckande som kräver uppföljning.

Skolans arbete måste öka
Vanligtvis sätter samhället in det stora maskineriet när ett barn försvinner, men för denna grupp blir det inga stora rubriker. Här har barn tillåtits att försvinna utan att ens officiellt räknas som saknade.

Enligt det nationella kompetensteamet mot hedersförtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland finns det problem med skolor som inte alltid orosanmäler när en elev saknas. Vidare påtalas att hedersutsatta elever ofta har låg medvetenhet om sina rättigheter och den hjälp som samhället erbjuder.

Vi i Demokraterna vill att en person på för- och grundskoleförvaltningen har det övergripande ansvaret för hedersproblematik – detta då det förebyggande arbetet ute i skolorna måste stärkas radikalt. Här krävs det kunskapshöjande insatser riktade mot både skolpersonal och elever.

Skolan är sannolikt den enda kontakt som elever under hedersförtryck har utanför hemmet och därför måste skolans arbete öka.

Samhället måste agera
Dock upphör skolplikten efter högstadiet och för ungdomar i gymnasieåldern finns inte ens detta skyddsnät, här blir således bortföranden svårare att upptäcka. Det förekommer också att hedersutsatta flickor inte alls tillåts att studera på gymnasiet. Här behöver elevöverlämnandet från grundskolan till gymnasieskolan följas upp för att fånga upp elever med känd hedersproblematik som inte dykt upp, men som inte anmäls då skolplikten upphört. Den sammantagna problematiken är nedslående och därför måste insatserna höjas med kraft.

Bristande integration och växande utanförskapsområden har ökat hedersproblematiken. Vi kan dock inte vänta på att de stora samhällsproblemen ska komma till rätta utan i detta nu agera skarpt med metodiskt arbete. För flickan som befinner sig i Palestina räckte inte samhällets skyddsnät och många delar hennes öde.

Kontrollen och insatserna mot barn som förs utomlands måste skärpas – samhället måste agera.

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Sofie Löwenmark
politiskt sakkunnig Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Higab klarar inte uppdraget som stadsutvecklare

Higabs uppdrag som stadsutvecklare krockar med företagets traditionella verksamheter, vilket leder till osäkerhet och utdragna beslutsprocesser. Nu måste kommunstyrelsen skapa förutsättningar för att se över bolagets framtid, skriver Martin Wannholt, Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Hedberg från Demokraterna.

Demokraternas debattartikel i GP om Higab och Feskekörka 22 augusti 2019.

Demokraterna känner stark oro för utvecklingen i Feske­körka och Higab. Vi har därför lyft frågan om både Feskekörka och företagets framtid till kommunstyrelsen. Företaget som från början hade en tydlig målbild har i dag tre oförenliga uppgifter. Det leder gång efter annan till långa och utdragna besluts­processer som skapar osäkerhet och missnöje bland hyresgästerna, men också underhållsproblem i företagets fastigheter och fördröjning i nödvändig stadsutveckling.

Vad gäller Feskekörka är det uppenbart att det efter sju års utredning ännu inte finns en fast plan för framtiden. Att ­eventuellt flytta hela verksamheten till Briggen förefaller vara en vagt formulerad och än svagare förankrad plan, vars ­juridiska konsekvenser ter sig oroande och oklara. Det innebär att verksamheterna fortfarande hänger i luften inför framtiden. För både handlare och anställda är situationen absolut oacceptabel. Kommunstyrelsen måste få hela situationen utredd och genom­lyst, inte minst om det krävs ett ägartillskott för att genomföra ­evakueringen och renoveringen.

Ursprungsuppdraget ett annat
Vårt andra skäl att lyfta Higab och dess framtid till kommunstyrelsen är principiellt. Higab startades i samband med de stora stadsrivningarna under 1960-talet, för att skapa lokaler till mindre företag och hantverkare. Till företaget kom sedan Kigab, som skulle tillvarata kommunens kulturfastigheter.

Redan denna blandning mellan små­företag och kultur skapade strategi- och ledningsproblem, som försvårades när hyressättningen på lokaler och kontor liberaliserades under 1970-talet. Företaget har därför fått en blandning av kulturella och kommersiella mål, vilket skapat ständiga otydligheter och konflikter. Motsättningarna mellan kommersiella krav och kulturella mål är också en del av det problem­komplex som har skapats kring Feskekörkas framtid. Svårigheterna att bedriva sådana här verksamheter under kommunal ledning illustreras av att Higabs stockholmska motsvarighet Hiby privatiserades av stadens då socialdemokratiska majoritet 1996.

Oförutsedd utveckling
Men behovet att genomföra tydliga beslut om Higabs framtid är i dag än mer akut därför att bolaget på flera platser hamnat i centrala positioner för att driva stadsutveckling. Det är en utveckling som varit helt oförutsedd och beror på den stadstillväxt som karaktäriserat de senaste decennierna. Higab finns i dag som en sådan viktig aktör i till exempel Fisk­hamnen, Slakthuset, Grimmered och centrala stan. I Fiskhamnen leder de oklara planerna till att Majornas naturliga tillväxtriktning mot vattnet blockerats; Slakthusområdet är lika väsentligt för Gamlestan. Grimmered ligger strategiskt i stadens sydvästra del som är den potentiellt mest attraktiva.

Feskekörka är på samma vis en del av det nya centrum som håller på att formas mellan Kungshöjd, nedre Kungsgatan och Linné. Där har befolkningen och inkomsterna stigit kraftigt under de senaste decennierna, vilket skapat helt nya förutsättningar för området. Det syns i planerna för Röda Bryggan som snart startas och på samma vis för Folkets hus-området. På andra sidan kanalen kommer Skeppsbron inom överskådlig framtid att byggas, tillsammans med nedmonteringen av kraftverket. Mitt i detta område ligger Feskekörka, som med sin ikoniska status är hela det dynamiska områdets självklara centralpunkt.

Men hela detta stadsutvecklingsuppdrag som nu fördröjs på plats efter plats ligger helt utanför Higabs två traditionella verksamheter. Redan motsättningarna mellan dessa skapade problem för företaget. Att genomföra en tredje och än svårare uppgift ter sig helt omöjlig och otacksam uppgift för det redan hårt belastade företaget. Därför har vi Demokrater nu lagt ett förslag om att kommunstyrelsen snabbt skapar förutsättningarna för att på ett skyndsamt och prioriterat sätt se över Higabs framtid som företag.

Jan Jörnmark (D)
styrelsen Higab

Alexander Lisinski (D)
styrelsen Higab

Thomas Hedberg (D)
Stadshus AB

Martin Wannholt (D)
kommunstyrelsen

Länk till artikeln i GP >>

Replik DS – Utred varje misstänkt fall av könsstympning

I arbetet mot könsstympning är det inte överdrivna insatser som är problemet utan frånvaron av konkreta åtgärder, replikerar Sofie Löwenmark och Jessica Blixt som lovar att Demokraterna i Göteborg kommer att lägga fram skarpa förslag för att motverka hedersproblematik i alla dess former.

Replik. Sara Johnsdotter professor i medicinsk antropologi vid Malmö Universitet, skriver i Dagens Samhälle under rubriken: ”64 påtvingade gynundersökningar – inga åtal”.

I artikeln problematiserar hon kring hur ett antal flickor under årens lopp har undersökts i utredningar gällande misstänkta könsstympningar. Tyvärr ägnas inte en enda mening i texten åt flickor som faktiskt har utsatts för könsstympning och de livslånga konsekvenser detta innebär både fysiskt och psykiskt.

Problemet är att könsstympning förekommer, inte att det utreds för mycket kring misstänkta brott mot barn.

Anmälda misstankar om att barn har utsatts för brott måste alltid utredas. Misstänks kroppsskada, som könsstympning, behöver flickan undersökas som en del av utredningen. Här är lagstiftningen mycket tydlig och det finns inget utrymme för personligt tyckande.

Lagen är också tydlig om att vård- och skolpersonal är skyldiga att orosanmäla, vid misstanke om att ett barn far illa. Vårdnadshavarens medgivande för utredning är sekundär när just vårdnadshavaren är misstänkta för att ha vållat sina barn skada. Med barns rättigheter i centrum borde ingen motsätta sig den ordningen.

Lagen som förbjuder könsstympning är således stark och innefattar såväl flickor som förts utomlands för ingrepp, försök, förberedelse och stämpling samt underlåtelse att rapportera kännedom om könsstympning. Det är därför inte lagstiftningen som brister, utan arbetet för att motverka sedvänjan.

Att det endast finns två fällande domar om utförd könsstympning sedan 1982, vilka i bägge fall rör flickor från Göteborg, säger heller ingenting om hur utbredd problematiken är. Att flickor som könsstympats inte kan, vill eller vågar berätta om övergreppen är inte svårt att förstå. Menar textförfattaren att så få fällande domar, är skäl för att inte alls utreda misstänkta könsstympningar?

Vi vet inte hur många flickor som har utsatts eller hur många som lever i riskzonen för att utsättas, men varje enskilt fall är en utsatt flicka för mycket.

Vi demokrater i Göteborg föreslår därför en kraftig förstärkning av arbetet mot könsstympning så vi verkligen sammanställer och följer upp samtliga barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Hit hör även denna svårupptäckta grupp, där könsstympningarna kan utföras under besök i hemländerna.

I Göteborg drivs numera ”Vulvamottagningen” på Angereds närsjukhus, där drabbade flickor och kvinnor erbjuds såväl medicinsk som psykologisk vård och stöd. Mottagningen utgör ett avgörande stöd för de flickor och kvinnor som redan drabbats. Från att mottagningen öppnades under april 2018 till årsskiftet 2019, sökte drygt 80 kvinnor vård på mottagningen. Vårdbehovet för målgruppen får därför anses vara stort och det är av största vikt att specialistvård för utsatta finns att erbjuda.

I det förebyggande arbetet är föreningar som ”Hela blomman” i Angered centrala för att motverka könsstympning. Föreningen med både tjejer och killar – främst med somaliskt ursprung – arbetar för att utbilda, förebygga och förändra kulturella attityder. I det attitydförändrande arbetet är civilsamhället en mycket viktig kraft. Ett arbete som vi i Demokraterna självklart stödjer.

Reella insatser mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket har länge lyst med sin frånvaro i Göteborg såväl som i övriga Sverige. Demokraterna kommer framöver att lägga skarpa förslag för att motverka hedersproblematik i alla dess former. Gällande könsstympning har det inte varit överdrivna insatser som varit problemet, utan frånvaro av konkreta åtgärder. Målet är att inte en enda flicka ska könsstympas. Vi kan aldrig nöja oss med mindre.

Jessica Blixt
kommunalråd Göteborg (D)

Sofie Löwenmark
politiskt sakkunning (D)

Länk till artikeln i Dagens Samhälle >>

Nyhetsbrev 5 juli 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 juli 2019.

Demokraterna önskar alla medlemmar en skön sommar!


Många av oss har redan gått på semester och några arbetar lite till. Det märks i varje fall att tempot har gått ner i “semester-mode” vilket vi Demokrater behöver efter ett års hårt arbete.

Stadens och regionens styrande kommunal- och regionråd har under den gånga veckan frotterat sig under politikerveckan i Almedalen. Något som vi Demokrater avstår. De pengar som detta event kostar, riktad till en mycket liten publik, skulle göra mer nytta här hemma i Göteborg. Något som vi kommer skriva mer om längre ner i det här medlemsmailet.


Hänt i Politiken:

Nu har de flesta politiker gått på sommarlov, men ändå har det under veckan hänt en del inom politiken. Det har t.ex. hållits extramöten p.g.a. Göteborgs dåliga ekonomi i både Angereds stadsdelsnämnd och i Lokalnämnden. Kommunalrådet och partiledaren Martin Wannholt var med på båda dessa möten som stöd till våra ledamöter i nämnderna.

Demokraterna räddar fritidsgårdarna i Gårdsten och Bergum
I tisdags hölls ett extrainsatt möte i Angereds stadsdelsnämnd med anledning av det minusresultat på 9 miljoner kronor som förvaltningen slog larm om för en vecka sedan. I Angered har Demokraternas ledamöter påtalat underskottet för köpt vård sedan i januari. I tisdags fick de äntligen tillsammans med S igenom besparingsförslag som huvudsakligen riktar sig mot de galopperande kostnadsökningarna. Förutom sparförslag om de 9 miljoner kronor som krävdes enligt stadens eknomiska reglemente för 2019, fick vi igenom ytterligare 6,9 miljoner kronor i besparing på årsbasis för 2020. Totalt 15,9 miljoner kronor med andra ord. Och utan att stänga fritidsgårdar, utan att säga upp fältassistenter och utan att skära ned på föreningsstöd för barn och unga. D tar ansvar för ekonomi och välfärd.

Bra jobbat alla ledamöter och ersättare i SDN Angered!

Läs artikel i GP om hur S och D räddade fritidsgårdarna i Angered >>

Glada ledamöter från D och S tillsammans med kommunalrådet Martin Wannholt som fick till ett ansvarsfullt beslut om ekonomin i SDN Angered

Lokalnämnden, extrainkallat möte 4 juli
Även lokalnämnden fick hålla ett extrainkallat krismöte i veckan som gick. Nämnden har redan ett tufft sparbeting för 2019 på 100 miljoner kronor. Nyligen upptäckte förvaltningen ytterligare kostnader (merparten från 2017) på 63,6 miljoner kronor som inte tagits på resultatet/driften. Det innebär ännu ett sparkrav utöver tidigare 100 miljonerna. Detta skulle innebära ett totalstopp av allt underhåll inom Lokalförvaltningen och därmed riskera säkerheten för barn, unga och stadens pedagoger ute på våra skolor och förskolor.

Handlingarna skickades ut kvällen före mötet, d.v.s. mycket kort inläsningstid för nämndens ledamöter Martin Forsell, Lars Kérla och Marianne Aase. Trots detta lyckades Demokraternas ledamöter med Martin Wannholt som stöd att skriva ett bra yrkande till nämndmötet. Martin var även med på mötet, en rätt kommunalråden har men som väldigt sällan nyttjas vilket vi upplevde att hela nämnden hade respekt för.

Alliansen kom till nämnden utan något yrkande men skrev sedan ihop ett kort för hand med respektive förslag. Alliansens förslag gick tyvärr igenom med stöd av de rödgröna. Nu får kommunstyrelsen hantera underskottet och där har Demokraterna redan förslag på lösning

Demokraternas yrkande och Alliansens handskrivna yrkande i Lokalnämnden.

Läs artikel i GP >>


Är du en finsktalande Demokrat?

Demokraterna har en plats att tillsätta i Göteborgs svenskfinska råd. Är du finsktalande och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka då mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.

Här kan du läsa mer om uppdraget >>


Tack för din ansökan att bli nämndeman

Under månaden som gått har vi tagit emot närmare 200 intresseanmälningar från engagerade medlemmar som vill bli nämndemän. Ett varmt tack till dig som sökt för ditt engagemang och intresse!

Nu kommer Demokraternas valutskott arbeta med de underlag som har kommit in för att under mitten av augusti månad kontakta potentiella nämndemän. Nämndemännen till Göteborgs Tingsrätt väljs på höstens första kommunfullmäktigemöte 12 september. Nämndemän till Hovrätten i Västra Sverige och Förvaltningsrätten i Göteborg väljs på Regionfullmäktige 8 oktober.

Nyhetsbrev 20 juni 2019

Demokraterna önskar alla medlemmar en trevlig midsommar!


Sommar och semester närmar sig vilket märks hos Demokraterna där tempot under de senaste veckorna har varit extra högt. Det är mycket som skall hinnas med och under förra veckan hade vi både regionfullmäktigemöte i Uddevalla och kommunfullmäktigemöte i Göteborg. Till hösten startar kommunfullmäktige med sitt första möte den 12 september. Regionfullmäktige går av stapeln den 8 oktober och denna gång hålls mötet i Borås. Kommunstyrelsen hade sitt sista möte inför sommaren den 19 juni och startar igång igen den 21 augusti.


Hänt i Politiken:

Strax efter att det förra medlemsmailet skickades ut publicerade GP Henrik Munck och Peter Danielssons viktiga debattartikel om Västlänkens skenande kostnader. “Misskötseln av infrastrukturplaneringen måste därför nu betraktas som samhällsfarlig. Våra gemensamma tillgångar och möjligheter för framtiden spelas bort av en mindre grupp av ledande politiker och höga tjänstemän. Denna styrande grupp av makthavare accepterar vare sig kritik eller tankar om alternativa lösningar.” skriver Henrik och Peter. Länk till artikeln i GP >>

Henrik Munck och Peter Danielsson skriver om Västlänkens skenande kostnader i GP.

19 juni publicerades en replik av våra tre kommunalråd; Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck på Daniel Bernmars (V) debattartikel i GP gällande höjning av kommunalskatten. “En ansträngd ekonomi kan alltså bli det som gör att Göteborg äntligen stoppar slöseriet i kommunen. Om man vill det. En skattehöjning ger däremot dubbel olycka. Slöseriet och ineffektiviteten blir då kvar och man tar dessutom mer av folks pengar, vilket drabbar göteborgaren och det dämpar den ekonomiska utvecklingen i stort.” Stoppa slöseriet i Göteborg – Omfördela till välfärden är Demokraternas budskap. Länk till repliken på GP debatt >>

Slottsskogsobservatoriet

GP har även skrivit en artikel om hur vi kan rädda Slottsskogsobservatoriet. P.g.a utebliven finansiering har observatoriet i Slottsskogen varit stängt de senaste åren. Senast observatoriet körde hela året var 2017, och då var det 10 000 besökare, varav merparten skolbarn, för under miljonen. Så mycket kunskapsspridning för så lite pengar. Demokraterna skrev därför ihop ett Yrkande som vi fick med oss S, MP och V på. Under gårdagens kommunstyrelse fick vi Demokrater tillsammans med rödgröna igenom vårt förslag om att rädda observatoriet i Slottsskogen.

Alliansen yrkade obegripligt nog avslag, men blev nedröstade med 9-4 i voteringen.

Länk till Adam Cwejmans ledare i frågan >>

Länk till yrkandet >>

Mer pengar till att bygga förskolor och skolor

Det blir inget stopp för byggen av nya skolor och förskolor. Demokraternas yrkande på att flytta 232 miljoner kronor från trafiknämnden till lokalnämnden gick igenom.

“Ett väldigt viktigt beslut som innebär att vi kan fortsätta bygga det som redan är igång”, säger Martin Wannholt, kommunalråd (D) till GP, länk här >>

Länk till yrkandet, se sida 4 >>

Jessica Blixt, kommunalråd och ansvarig för skola och omsorg inom Demokraterna.

Regionfullmäktige

10-11 juni höll regionen sitt budgetmöte i Uddevalla och flera Demokrater var uppe i talarstolen. Thomas Hedberg talade när budgeten för 2020 och ekonomi, ledning och styrning diskuterades. Thomas talade med inriktningen för ekonomi, ledning och styrning om att vi måste ge mer frihet till de som träffar patienter att organisera sig efter eget huvud och anpassa anställningsvillkoren så att de kan anställa och skapa kontinuitet i organisationen. Demokraterna vill skära ner på administrationen för att frigöra resurser till den direkta vården.

Demokraterna kommer nu att vara med i en grupp under regionstyrelsen som skall se över sjukvårdens organisation.

Se Thomas tal här, 9.45 in i sändningen >>