Medlemsmail 6 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 6 september 2019.

Demokraterna ser fram emot en spännande höst i politiken! Foto: Peter Olausson


Demokraterna har varit igång några veckor sedan semesterns slut och nu arbetas det för fullt inom partiet med diverse olika saker. Utöver politiken ligger mycket fokus på budgetarbete, rekrytering av nämndemän som skall representera Demokraterna i Göteborgs Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg och Hovrätten i Västra Sverige och kommande medlemsmöten.

Nästa vecka 12 september är det dags för höstens första möte i Kommunfullmäktige. Det har redan hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i nämnder och bolag. Se gärna vårt kalendarium på hemsidan om kommande möten. Några av dom är öppna för allmänheten, vilket då står angivet in informationstexten. Länk till kalendern här >>

Kallelser till medlemsmöten skickas till våra medlemmar per mail i nästa vecka.

Vi ser fram emot en spännande höst i politiken tillsammans med alla förtroendevalda och engagerade medlemmar!


Hänt i Politiken:

Efter sommaren har det hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i våra nämnder. Här följer några intressanta punkter som har behandlats.

Higab och Feskekörkan
Som många av er säkert har läst är handlarnas framtid i Feskekörka oviss och Demokraterna är mycket kritiska till hur Higab sköter sitt uppdrag som stadens fastighetsförvaltare. För det handlar inte bara om handlarna i Fiskekörka – det är mängder av Göteborgska kulturbyggnader och verksamheter som behöver en kompetent och tydlig styrning av bolaget. Därför lämnade Demokraterna in ett yrkande i frågan till Kommunstyrelsens möte den 28 augusti.

Läs debattartikeln i GP, där Martin Wannholt, Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Hedberg från Demokraterna skriver om att Higab inte klarar uppdraget som stadsutvecklare. Länk här >>

Demokraternas yrkande i Kommunstyrelsen den 28 augusti som har bordlagts under två möten och tas upp igen den 11 september >>

Linbaneprojektet
På Trafiknämndens möte den 29 augusti informerades det om linbanan. Den nya utredningen skall presenteras i slutet av oktober och beslut kommer att fattas kort därefter om projektets fortsättning.

Demokraterna agerar kring barn som förs bort under semestern
I Göteborg saknas system för att veta hur många barn och ungdomar som försvinner varje år. Så kan vi inte fortsätta skriver Jessica Blixt och Sofie Löwenmark på GP debatt. Demokraterna lyfter frågan genom att lämna in ett yrkande i Kommunstyrelsen om skärpta rutiner.
Länk till artikeln i GP >>
Länk till yrkandet >>

Per Anders Örtendahl, ny ledamot i Kommunfullmäktige
Jahja Zeqiraj har beslutat sig för att lämna politiken och därmed sin plats som ordinarie ledamot för Demokraterna i Kommunfullmäktige. Ersättare på tur att ta hans plats är Per Anders Örtendahl som nu blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Demokraterna välkomnar en av våra grundare och en stor inspirations- och kunskapskälla att förstärka stadens beslutande organ. Vi tackar även Jahja Zeqiraj och önskar honom lycka till framöver.
Länk till artikel i GP om Per Anders comeback i Kommunfullmäktige >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – kom med förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar (som alternativ till en skattehöjning).

Inom Demokraterna jobbar vi nu för fullt med vårt eget budgetförslag som kommer att ställas mot de andra partiernas förslag. Demokraternas förtroendevalda i nämnder och bolag samt deltagare i kunskapsgrupper har kommit med många bra förslag som nu bearbetas av våra representanter i Rådhuset.

Vi välkomnar också förslag och synpunkter från dig som medlem.

Skicka gärna ett mail senast i kommande vecka med dina förslag till carina.bulic@demokraterna.se

Läs gärna också vårt budgetförslag för 2019 för att se våra tidigare ställningstaganden. Dokumentet ligger på vår hemsida, länk här >>


Ett år efter valet

Nu har det gått ett år sedan Demokraterna fick 14 ledamöter och 7 ersättare invalda i Kommunfullmäktige och 5 ledamöter och 4 ersättare i Regionfullmäktige.

Som nytt parti och i opposition har vi lyckats driva igenom en mängd frågor vilka vi kommer att återkomma till när vi summerar våra framgångar. Vår Demokrat Jan Jörnmark höll tidigare i veckan en intervju för EFN, där han pratar om året efter valet. Klicka på bilden för att se filmklippet.


Årets nyhet inom politiken – Demokratpodden

Inom kort lanseras höstens nyhet – Demokratpodden, som är Demokraternas egenproducerade podd.

Vi kommer att använda den som en kommunikationskanal med medlemmar, sympatisörer och andra intresserade. I nio avsnitt kommer några av partiets mest aktiva och framträdande politiker på ett avslappnat sätt prata om olika intressanta områden inom politiken.

I det första avsnittet samtalar vår partiledare Martin Wannholt om partiets grundande, vårt intåg i politiken och om framtiden. Mer information om när första avsnittets släpps kommer i medlemsmail, på hemsidan och i sociala medier. Håll ögon och öron öppna för Demokratpodden!


Tack för din ansökan att bli nämndeman

Under juni månad tog vi emot närmare 200 intresseanmälningar från engagerade medlemmar som vill bli nämndemän. Ett varmt tack till dig som sökt för ditt engagemang och intresse! Demokraternas valutskott är i slutfasen av det svåra arbetet att utse nämndemännen och i nästa vecka kommer de som sökt få besked.

Nämndemännen till Göteborgs Tingsrätt väljs på höstens första kommunfullmäktigemöte 12 september. Nämndemän till Hovrätten i Västra Sverige och Förvaltningsrätten i Göteborg väljs på Regionfullmäktige 8 oktober.

På GP debatt – Barn förs bort – nu måste samhället agera

Sommarlovet har tagit slut och återigen gapar ett antal stolar tomma i stadens klassrum – stolar som tillhör elever som har förts utomlands och där påtvingas ett liv de aldrig har valt att leva. Men trots medvetenhet om problematiken kan inte Göteborg redovisa hur många barn som försvinner varje år. Vi vill nu sett ett skärpt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck skriver Demokraterna.

Jessica Blixt och Sofie Löwenmark skriver på GP debatt 28 augusti 2019

Domen mot en pappa från Göteborg som under sommaren 2017 förde bort sin 14-årig dotter föll i dagarna. Flickan som ännu saknas är svensk medborgare och uppges enligt tingsrättens dom befinna sig i Palestina. Dottern hade tidigare omhändertagits med omedelbart verkan enligt Lagen om vård av unga – LVU, då det förekommit våld mot flickan som var mycket rädd för att hoten om tvångsgifte skulle förverkligas. Efter en tid fick flickan hem igen, något som socialtjänsten med facit i hand nu är självkritiska till. Pappan som suttit häktad sedan i juli friades av en oenig tingsrätt men domen får förväntas komma att överklagas.

Men vilken utgången än blir av rättsprocessen, kommer flickan med största sannolikhet att bli kvar i Palestina. Även om någon hjälp skulle uppenbara sig, kommer hon då sannolikt att tvingas att välja bort sina barn, om det förmodade tvångsäktenskapet resulterat i att hon fött barn. I Palestina har nämligen modern vid skilsmässa ytterst begränsad rätt till sina barn.

Med andra ord har flickan försatts i en mardrömssituation som högst sannolikt kommer att bestå under resten av hennes liv.

Förs utomlands för “uppfostringsresor”
Ett utbrett men mindre uppmärksammat fenomen är att pojkar förs utomlands för så kallade ”uppfostringsresor”. Pojkarna kan exempelvis anses ha blivit för västerländska och därför vara i behov av religiös och kulturell fostran. Pojkar som skickas iväg far ofta illa och bland de som återvänder till Göteborg är många traumatiserade av sina upplevelser och i stort behov av stöd. Rektorer i Göteborg flaggade under våren för att problematiken är vanligt förekommande – bara i Hammarkullen var i juni, tre pojkar på ”uppfostringsresa”.

Demokraterna går nu fram med förslag för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – och för att förstå den totala problembilden är det centralt att veta hur många barn och ungdomar som förs bort från Göteborg varje år. Det är oacceptabelt att Göteborg ännu inte kan besvara hur många barn som årligen försvinner, vilket staden också har kritiserats för. Det är en grundförutsättning för att kunna följa upp varje enskilt fall och för att i möjligaste mån hjälpa drabbade tillbaka till Göteborg. Nedslående är att många bortfördas situation faktiskt redan var känd av myndigheter, det är ett oerhört misslyckande som kräver uppföljning.

Skolans arbete måste öka
Vanligtvis sätter samhället in det stora maskineriet när ett barn försvinner, men för denna grupp blir det inga stora rubriker. Här har barn tillåtits att försvinna utan att ens officiellt räknas som saknade.

Enligt det nationella kompetensteamet mot hedersförtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland finns det problem med skolor som inte alltid orosanmäler när en elev saknas. Vidare påtalas att hedersutsatta elever ofta har låg medvetenhet om sina rättigheter och den hjälp som samhället erbjuder.

Vi i Demokraterna vill att en person på för- och grundskoleförvaltningen har det övergripande ansvaret för hedersproblematik – detta då det förebyggande arbetet ute i skolorna måste stärkas radikalt. Här krävs det kunskapshöjande insatser riktade mot både skolpersonal och elever.

Skolan är sannolikt den enda kontakt som elever under hedersförtryck har utanför hemmet och därför måste skolans arbete öka.

Samhället måste agera
Dock upphör skolplikten efter högstadiet och för ungdomar i gymnasieåldern finns inte ens detta skyddsnät, här blir således bortföranden svårare att upptäcka. Det förekommer också att hedersutsatta flickor inte alls tillåts att studera på gymnasiet. Här behöver elevöverlämnandet från grundskolan till gymnasieskolan följas upp för att fånga upp elever med känd hedersproblematik som inte dykt upp, men som inte anmäls då skolplikten upphört. Den sammantagna problematiken är nedslående och därför måste insatserna höjas med kraft.

Bristande integration och växande utanförskapsområden har ökat hedersproblematiken. Vi kan dock inte vänta på att de stora samhällsproblemen ska komma till rätta utan i detta nu agera skarpt med metodiskt arbete. För flickan som befinner sig i Palestina räckte inte samhällets skyddsnät och många delar hennes öde.

Kontrollen och insatserna mot barn som förs utomlands måste skärpas – samhället måste agera.

Jessica Blixt
kommunalråd Demokraterna

Sofie Löwenmark
politiskt sakkunnig Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Higab klarar inte uppdraget som stadsutvecklare

Higabs uppdrag som stadsutvecklare krockar med företagets traditionella verksamheter, vilket leder till osäkerhet och utdragna beslutsprocesser. Nu måste kommunstyrelsen skapa förutsättningar för att se över bolagets framtid, skriver Martin Wannholt, Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Hedberg från Demokraterna.

Demokraternas debattartikel i GP om Higab och Feskekörka 22 augusti 2019.

Demokraterna känner stark oro för utvecklingen i Feske­körka och Higab. Vi har därför lyft frågan om både Feskekörka och företagets framtid till kommunstyrelsen. Företaget som från början hade en tydlig målbild har i dag tre oförenliga uppgifter. Det leder gång efter annan till långa och utdragna besluts­processer som skapar osäkerhet och missnöje bland hyresgästerna, men också underhållsproblem i företagets fastigheter och fördröjning i nödvändig stadsutveckling.

Vad gäller Feskekörka är det uppenbart att det efter sju års utredning ännu inte finns en fast plan för framtiden. Att ­eventuellt flytta hela verksamheten till Briggen förefaller vara en vagt formulerad och än svagare förankrad plan, vars ­juridiska konsekvenser ter sig oroande och oklara. Det innebär att verksamheterna fortfarande hänger i luften inför framtiden. För både handlare och anställda är situationen absolut oacceptabel. Kommunstyrelsen måste få hela situationen utredd och genom­lyst, inte minst om det krävs ett ägartillskott för att genomföra ­evakueringen och renoveringen.

Ursprungsuppdraget ett annat
Vårt andra skäl att lyfta Higab och dess framtid till kommunstyrelsen är principiellt. Higab startades i samband med de stora stadsrivningarna under 1960-talet, för att skapa lokaler till mindre företag och hantverkare. Till företaget kom sedan Kigab, som skulle tillvarata kommunens kulturfastigheter.

Redan denna blandning mellan små­företag och kultur skapade strategi- och ledningsproblem, som försvårades när hyressättningen på lokaler och kontor liberaliserades under 1970-talet. Företaget har därför fått en blandning av kulturella och kommersiella mål, vilket skapat ständiga otydligheter och konflikter. Motsättningarna mellan kommersiella krav och kulturella mål är också en del av det problem­komplex som har skapats kring Feskekörkas framtid. Svårigheterna att bedriva sådana här verksamheter under kommunal ledning illustreras av att Higabs stockholmska motsvarighet Hiby privatiserades av stadens då socialdemokratiska majoritet 1996.

Oförutsedd utveckling
Men behovet att genomföra tydliga beslut om Higabs framtid är i dag än mer akut därför att bolaget på flera platser hamnat i centrala positioner för att driva stadsutveckling. Det är en utveckling som varit helt oförutsedd och beror på den stadstillväxt som karaktäriserat de senaste decennierna. Higab finns i dag som en sådan viktig aktör i till exempel Fisk­hamnen, Slakthuset, Grimmered och centrala stan. I Fiskhamnen leder de oklara planerna till att Majornas naturliga tillväxtriktning mot vattnet blockerats; Slakthusområdet är lika väsentligt för Gamlestan. Grimmered ligger strategiskt i stadens sydvästra del som är den potentiellt mest attraktiva.

Feskekörka är på samma vis en del av det nya centrum som håller på att formas mellan Kungshöjd, nedre Kungsgatan och Linné. Där har befolkningen och inkomsterna stigit kraftigt under de senaste decennierna, vilket skapat helt nya förutsättningar för området. Det syns i planerna för Röda Bryggan som snart startas och på samma vis för Folkets hus-området. På andra sidan kanalen kommer Skeppsbron inom överskådlig framtid att byggas, tillsammans med nedmonteringen av kraftverket. Mitt i detta område ligger Feskekörka, som med sin ikoniska status är hela det dynamiska områdets självklara centralpunkt.

Men hela detta stadsutvecklingsuppdrag som nu fördröjs på plats efter plats ligger helt utanför Higabs två traditionella verksamheter. Redan motsättningarna mellan dessa skapade problem för företaget. Att genomföra en tredje och än svårare uppgift ter sig helt omöjlig och otacksam uppgift för det redan hårt belastade företaget. Därför har vi Demokrater nu lagt ett förslag om att kommunstyrelsen snabbt skapar förutsättningarna för att på ett skyndsamt och prioriterat sätt se över Higabs framtid som företag.

Jan Jörnmark (D)
styrelsen Higab

Alexander Lisinski (D)
styrelsen Higab

Thomas Hedberg (D)
Stadshus AB

Martin Wannholt (D)
kommunstyrelsen

Länk till artikeln i GP >>

Replik DS – Utred varje misstänkt fall av könsstympning

I arbetet mot könsstympning är det inte överdrivna insatser som är problemet utan frånvaron av konkreta åtgärder, replikerar Sofie Löwenmark och Jessica Blixt som lovar att Demokraterna i Göteborg kommer att lägga fram skarpa förslag för att motverka hedersproblematik i alla dess former.

Replik. Sara Johnsdotter professor i medicinsk antropologi vid Malmö Universitet, skriver i Dagens Samhälle under rubriken: ”64 påtvingade gynundersökningar – inga åtal”.

I artikeln problematiserar hon kring hur ett antal flickor under årens lopp har undersökts i utredningar gällande misstänkta könsstympningar. Tyvärr ägnas inte en enda mening i texten åt flickor som faktiskt har utsatts för könsstympning och de livslånga konsekvenser detta innebär både fysiskt och psykiskt.

Problemet är att könsstympning förekommer, inte att det utreds för mycket kring misstänkta brott mot barn.

Anmälda misstankar om att barn har utsatts för brott måste alltid utredas. Misstänks kroppsskada, som könsstympning, behöver flickan undersökas som en del av utredningen. Här är lagstiftningen mycket tydlig och det finns inget utrymme för personligt tyckande.

Lagen är också tydlig om att vård- och skolpersonal är skyldiga att orosanmäla, vid misstanke om att ett barn far illa. Vårdnadshavarens medgivande för utredning är sekundär när just vårdnadshavaren är misstänkta för att ha vållat sina barn skada. Med barns rättigheter i centrum borde ingen motsätta sig den ordningen.

Lagen som förbjuder könsstympning är således stark och innefattar såväl flickor som förts utomlands för ingrepp, försök, förberedelse och stämpling samt underlåtelse att rapportera kännedom om könsstympning. Det är därför inte lagstiftningen som brister, utan arbetet för att motverka sedvänjan.

Att det endast finns två fällande domar om utförd könsstympning sedan 1982, vilka i bägge fall rör flickor från Göteborg, säger heller ingenting om hur utbredd problematiken är. Att flickor som könsstympats inte kan, vill eller vågar berätta om övergreppen är inte svårt att förstå. Menar textförfattaren att så få fällande domar, är skäl för att inte alls utreda misstänkta könsstympningar?

Vi vet inte hur många flickor som har utsatts eller hur många som lever i riskzonen för att utsättas, men varje enskilt fall är en utsatt flicka för mycket.

Vi demokrater i Göteborg föreslår därför en kraftig förstärkning av arbetet mot könsstympning så vi verkligen sammanställer och följer upp samtliga barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Hit hör även denna svårupptäckta grupp, där könsstympningarna kan utföras under besök i hemländerna.

I Göteborg drivs numera ”Vulvamottagningen” på Angereds närsjukhus, där drabbade flickor och kvinnor erbjuds såväl medicinsk som psykologisk vård och stöd. Mottagningen utgör ett avgörande stöd för de flickor och kvinnor som redan drabbats. Från att mottagningen öppnades under april 2018 till årsskiftet 2019, sökte drygt 80 kvinnor vård på mottagningen. Vårdbehovet för målgruppen får därför anses vara stort och det är av största vikt att specialistvård för utsatta finns att erbjuda.

I det förebyggande arbetet är föreningar som ”Hela blomman” i Angered centrala för att motverka könsstympning. Föreningen med både tjejer och killar – främst med somaliskt ursprung – arbetar för att utbilda, förebygga och förändra kulturella attityder. I det attitydförändrande arbetet är civilsamhället en mycket viktig kraft. Ett arbete som vi i Demokraterna självklart stödjer.

Reella insatser mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket har länge lyst med sin frånvaro i Göteborg såväl som i övriga Sverige. Demokraterna kommer framöver att lägga skarpa förslag för att motverka hedersproblematik i alla dess former. Gällande könsstympning har det inte varit överdrivna insatser som varit problemet, utan frånvaro av konkreta åtgärder. Målet är att inte en enda flicka ska könsstympas. Vi kan aldrig nöja oss med mindre.

Jessica Blixt
kommunalråd Göteborg (D)

Sofie Löwenmark
politiskt sakkunning (D)

Länk till artikeln i Dagens Samhälle >>

Medlemsmail 5 juli 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 juli 2019.

Demokraterna önskar alla medlemmar en skön sommar!


Många av oss har redan gått på semester och några arbetar lite till. Det märks i varje fall att tempot har gått ner i “semester-mode” vilket vi Demokrater behöver efter ett års hårt arbete.

Stadens och regionens styrande kommunal- och regionråd har under den gånga veckan frotterat sig under politikerveckan i Almedalen. Något som vi Demokrater avstår. De pengar som detta event kostar, riktad till en mycket liten publik, skulle göra mer nytta här hemma i Göteborg. Något som vi kommer skriva mer om längre ner i det här medlemsmailet.


Hänt i Politiken:

Nu har de flesta politiker gått på sommarlov, men ändå har det under veckan hänt en del inom politiken. Det har t.ex. hållits extramöten p.g.a. Göteborgs dåliga ekonomi i både Angereds stadsdelsnämnd och i Lokalnämnden. Kommunalrådet och partiledaren Martin Wannholt var med på båda dessa möten som stöd till våra ledamöter i nämnderna.

Demokraterna räddar fritidsgårdarna i Gårdsten och Bergum
I tisdags hölls ett extrainsatt möte i Angereds stadsdelsnämnd med anledning av det minusresultat på 9 miljoner kronor som förvaltningen slog larm om för en vecka sedan. I Angered har Demokraternas ledamöter påtalat underskottet för köpt vård sedan i januari. I tisdags fick de äntligen tillsammans med S igenom besparingsförslag som huvudsakligen riktar sig mot de galopperande kostnadsökningarna. Förutom sparförslag om de 9 miljoner kronor som krävdes enligt stadens eknomiska reglemente för 2019, fick vi igenom ytterligare 6,9 miljoner kronor i besparing på årsbasis för 2020. Totalt 15,9 miljoner kronor med andra ord. Och utan att stänga fritidsgårdar, utan att säga upp fältassistenter och utan att skära ned på föreningsstöd för barn och unga. D tar ansvar för ekonomi och välfärd.

Bra jobbat alla ledamöter och ersättare i SDN Angered!

Läs artikel i GP om hur S och D räddade fritidsgårdarna i Angered >>

Glada ledamöter från D och S tillsammans med kommunalrådet Martin Wannholt som fick till ett ansvarsfullt beslut om ekonomin i SDN Angered

Lokalnämnden, extrainkallat möte 4 juli
Även lokalnämnden fick hålla ett extrainkallat krismöte i veckan som gick. Nämnden har redan ett tufft sparbeting för 2019 på 100 miljoner kronor. Nyligen upptäckte förvaltningen ytterligare kostnader (merparten från 2017) på 63,6 miljoner kronor som inte tagits på resultatet/driften. Det innebär ännu ett sparkrav utöver tidigare 100 miljonerna. Detta skulle innebära ett totalstopp av allt underhåll inom Lokalförvaltningen och därmed riskera säkerheten för barn, unga och stadens pedagoger ute på våra skolor och förskolor.

Handlingarna skickades ut kvällen före mötet, d.v.s. mycket kort inläsningstid för nämndens ledamöter Martin Forsell, Lars Kérla och Marianne Aase. Trots detta lyckades Demokraternas ledamöter med Martin Wannholt som stöd att skriva ett bra yrkande till nämndmötet. Martin var även med på mötet, en rätt kommunalråden har men som väldigt sällan nyttjas vilket vi upplevde att hela nämnden hade respekt för.

Alliansen kom till nämnden utan något yrkande men skrev sedan ihop ett kort för hand med respektive förslag. Alliansens förslag gick tyvärr igenom med stöd av de rödgröna. Nu får kommunstyrelsen hantera underskottet och där har Demokraterna redan förslag på lösning

Demokraternas yrkande och Alliansens handskrivna yrkande i Lokalnämnden.

Läs artikel i GP >>


Är du en finsktalande Demokrat?

Demokraterna har en plats att tillsätta i Göteborgs svenskfinska råd. Är du finsktalande och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka då mail till info@demokraterna.se och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.

Här kan du läsa mer om uppdraget >>


Tack för din ansökan att bli nämndeman

Under månaden som gått har vi tagit emot närmare 200 intresseanmälningar från engagerade medlemmar som vill bli nämndemän. Ett varmt tack till dig som sökt för ditt engagemang och intresse!

Nu kommer Demokraternas valutskott arbeta med de underlag som har kommit in för att under mitten av augusti månad kontakta potentiella nämndemän. Nämndemännen till Göteborgs Tingsrätt väljs på höstens första kommunfullmäktigemöte 12 september. Nämndemän till Hovrätten i Västra Sverige och Förvaltningsrätten i Göteborg väljs på Regionfullmäktige 8 oktober.

Medlemsmail 20 juni 2019

Demokraterna önskar alla medlemmar en trevlig midsommar!


Sommar och semester närmar sig vilket märks hos Demokraterna där tempot under de senaste veckorna har varit extra högt. Det är mycket som skall hinnas med och under förra veckan hade vi både regionfullmäktigemöte i Uddevalla och kommunfullmäktigemöte i Göteborg. Till hösten startar kommunfullmäktige med sitt första möte den 12 september. Regionfullmäktige går av stapeln den 8 oktober och denna gång hålls mötet i Borås. Kommunstyrelsen hade sitt sista möte inför sommaren den 19 juni och startar igång igen den 21 augusti.


Hänt i Politiken:

Strax efter att det förra medlemsmailet skickades ut publicerade GP Henrik Munck och Peter Danielssons viktiga debattartikel om Västlänkens skenande kostnader. “Misskötseln av infrastrukturplaneringen måste därför nu betraktas som samhällsfarlig. Våra gemensamma tillgångar och möjligheter för framtiden spelas bort av en mindre grupp av ledande politiker och höga tjänstemän. Denna styrande grupp av makthavare accepterar vare sig kritik eller tankar om alternativa lösningar.” skriver Henrik och Peter. Länk till artikeln i GP >>

Henrik Munck och Peter Danielsson skriver om Västlänkens skenande kostnader i GP.

19 juni publicerades en replik av våra tre kommunalråd; Martin Wannholt, Jessica Blixt och Henrik Munck på Daniel Bernmars (V) debattartikel i GP gällande höjning av kommunalskatten. “En ansträngd ekonomi kan alltså bli det som gör att Göteborg äntligen stoppar slöseriet i kommunen. Om man vill det. En skattehöjning ger däremot dubbel olycka. Slöseriet och ineffektiviteten blir då kvar och man tar dessutom mer av folks pengar, vilket drabbar göteborgaren och det dämpar den ekonomiska utvecklingen i stort.” Stoppa slöseriet i Göteborg – Omfördela till välfärden är Demokraternas budskap. Länk till repliken på GP debatt >>

Slottsskogsobservatoriet

GP har även skrivit en artikel om hur vi kan rädda Slottsskogsobservatoriet. P.g.a utebliven finansiering har observatoriet i Slottsskogen varit stängt de senaste åren. Senast observatoriet körde hela året var 2017, och då var det 10 000 besökare, varav merparten skolbarn, för under miljonen. Så mycket kunskapsspridning för så lite pengar. Demokraterna skrev därför ihop ett Yrkande som vi fick med oss S, MP och V på. Under gårdagens kommunstyrelse fick vi Demokrater tillsammans med rödgröna igenom vårt förslag om att rädda observatoriet i Slottsskogen.

Alliansen yrkade obegripligt nog avslag, men blev nedröstade med 9-4 i voteringen.

Länk till Adam Cwejmans ledare i frågan >>

Länk till yrkandet >>

Mer pengar till att bygga förskolor och skolor

Det blir inget stopp för byggen av nya skolor och förskolor. Demokraternas yrkande på att flytta 232 miljoner kronor från trafiknämnden till lokalnämnden gick igenom.

“Ett väldigt viktigt beslut som innebär att vi kan fortsätta bygga det som redan är igång”, säger Martin Wannholt, kommunalråd (D) till GP, länk här >>

Länk till yrkandet, se sida 4 >>

Jessica Blixt, kommunalråd och ansvarig för skola och omsorg inom Demokraterna.

Regionfullmäktige

10-11 juni höll regionen sitt budgetmöte i Uddevalla och flera Demokrater var uppe i talarstolen. Thomas Hedberg talade när budgeten för 2020 och ekonomi, ledning och styrning diskuterades. Thomas talade med inriktningen för ekonomi, ledning och styrning om att vi måste ge mer frihet till de som träffar patienter att organisera sig efter eget huvud och anpassa anställningsvillkoren så att de kan anställa och skapa kontinuitet i organisationen. Demokraterna vill skära ner på administrationen för att frigöra resurser till den direkta vården.

Demokraterna kommer nu att vara med i en grupp under regionstyrelsen som skall se över sjukvårdens organisation.

Se Thomas tal här, 9.45 in i sändningen >>