Information om läget inom politiken i Göteborg

Foto från presskonferens den 16 november när Demokraterna tillsammans med M, L och KD presenterar en gemensam oppositionsbudget.
Från vänster Axel Darvik (L), Axel Josefsson (M), Martin Wannholt (D) och Elisabeth Lann (KD).

Turerna efter valet
Förhandlingarna efter valet har varit röriga. Vi har haft samtal med M, L, KD och S om hur ett styre ska kunna formeras i Göteborg. En utmaning har varit ett otydligt Centerparti som sagt en sak och agerat på ett annat sätt.

Socialdemokraterna valde att bilda ett styre med V, Mp och C, vilket C senare hoppade av. Efter Centerpartiets avhopp lyckades S, V, och MP köpa Centerpartiets stöd mot att de fick ett kommunalråd via en ersättarplats i kommunstyrelsen samt några politiska sekreterare i Rådhuset.

Gemensam budget och valtekniskt samarbete
Demokraterna valde då att tillsammans med M, L och KD skapa en stark opposition och en gemensam budget. Vi är beredda att ta över styret om Centerpartiet skulle komma till sans. I vår uppgörelse får vi platser i förhållande till den storlek som vi har i konstellationen (M, D, L och KD). Det innebär ett kommunalråd, fem politiska sekreterare och representation i de flesta nämnder och några viktiga bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige beslutar om platserna i nämnder den 8 december och bolagsstyrelserna i januari så vissa justeringar kan ske.

Gemensam oppositionsbudget 2023 för Göteborg för M, D, L och KD.

Budgeten 2023 för Göteborg
I seriösa diskussioner om sakpolitik mellan M, L och KD har vi redan i den här första oppositionsbudgeten fått gehör för mycket av Demokraternas politik. Trygghetssatsningen om en miljard kronor som var vår viktigaste valfråga finns med. Satsningar på sociala team i förskola och skola för att tidigt och med kraft motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet och andra social problem ingår också.
I budgeten är även våra satsningar på tvålärarsystem, stärkt elevhälsa, fler förskollärare och mindre barngrupper med. Samt det viktiga arbetet mot hot och tystnadskultur inklusive att följa upp och utvärdera om stadens ledning bidrar till att upprätthålla tystnadskultur. För att minska slöseriet fick vi igenom konkreta uppdrag om att minska onödiga kostnader i verksamheterna samt att identifiera verksamhet med tveksam nytta för göteborgarna. Givetvis har vi också fått med i budgeten att staden ska jobba proaktivt för att Västlänkens skenande kostnader inte ska drabba göteborgarna. Det är förstås tråkigt att vår gemensamma budget inte kommer att styra Göteborg eftersom Centerpartiet lägger ner sina röster.

Budgetdebatten i kommunfullmäktige
Budgetdebatten i Kommunfullmäktige inleddes med gruppledardebatt vilken avslutades med återremiss av D, M, L och KD, där den rödgröna budgeten skickades tillbaka till Kommunstyrelsen.
I deras budget försöker de runda kommunfullmäktige som är Göteborgs högst beslutande organ genom att ge makt till kommunstyrelsen att ändra budgeten. Detta förstås eftersom de är i majoritet i kommunstyrelsen men inte i kommunfullmäktige. Problemet är att detta förfarande strider mot kommunallagen där kommunfullmäktige ska besluta i viktiga budgetfrågor.

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 17 november 2022.