Välkommen till Demokraternas årsmöte 2023

Idag har kallelse till Demokraternas årsmöte skickats ut till alla medlemmar.

Tid: Söndag 23 april 2023, kl. 10:00
Plats: meddelas längre fram

Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Mer information och anmälningslänk finns i den. Vi uppskattar snabbt svar, så vi kan planera lokal och lunch.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars och skickas till info@demokraterna.se.

Har du som medlem inte fått någon kallelse till årsmötet, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen