GP debatt – Prioritera sjukvården i Sahlgrenska Life

Alexander Lisinski, Mariette Höij Risberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skriver om projektet Sahlgrenska Life

Alexander Lisinski, Mariette Höij Risberg, Patrik Höstmad och Martin Wannholt skriver om projektet Sahlgrenska Life.

I svåra ekonomiska tider är det särskilt viktigt att kunna prioritera patienter och sjukhuspersonal. Planen för Sahlgrenska Life har spruckit och det är tid för regionens politiker att visa att de kan omprioritera till grundläggande sjukhusverksamhet, skriver fyra företrädare för Demokraterna.

Det står nu klart att varken Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska Akademin accepterar de föreslagna lokalhyrorna i projektet Sahlgrenska Life. Hyran har blivit 40 procent dyrare än tänkt och byggprojektet försenas med minst ett år. Den privata aktör som skulle stå för finansieringen kan inte driva projektet vidare utan hyresintäkter. Regionen önskar därför ta över hela projektet, driva samt finansiera det själva med förhoppningen att kunna spara en miljard kronor. I stället för att hoppas på framtida besparingar bör detta tillfälle användas för ett omtag i projektet.

Demokraterna har i flera år, ofta som ensamt parti, varit kritiska till Sahlgrenska Life. Vi har i kommunen ifrågasatt trafiklösningen som innebär kraftigt minskad framkomlighet och varför Göteborgs stad ska acceptera en förlust på projektet.

I regionen har vi ifrågasatt hur satsningar på kontor och laboratorier kan gå före satsningar på den patientnära vården (GP debatt 21/5–22). Vi har påpekat hur Göteborgspolitiker blivit lurade, när de trott att byggnaderna ska husera intensiv- och akutsjukvård, när detta egentligen prioriterats ner av regionen. Även inifrån Sahlgrenska Akademin har kritiska röster hörts utan att hörsammas.

Vi står nu med ett projekt som inte ser ut att uppfylla sitt mål, det vill säga att samla vård, forskning och näringsliv. Någon faktisk vård tillkommer inte, frånsett en flytt av Folktandvårdens mottagningar. Forskningen riskerar att utarmas av kostnaderna i stället för att gynnas. Trots flera års planering har inga konkreta planer presenterats för näringslivet. Att hoppas på kostnadsbesparingar i offentlig drift känns överdrivet optimistiskt, när till exempel vårt nya barnsjukhus blev dubbelt så dyrt som beräknat.

Kostnaden för Sahlgrenska Life beräknas i dagsläget bli cirka 6 miljarder kronor. Ändå står samtliga politiska partier i regionen bakom satsningen samtidigt som vården behöver göra stora nedskärningar. På GP Debatt har hörts upprörda röster från till exempel psykiatrin, där bland annat en viktig äldrepsykiatrisk mottagning planeras läggas ner. ”Det gör ont i mitt hjärta” beklagar sig Sahlgrenskas styrelseordförande Cecilia Dalman Eek (S) över det ekonomiska läget. Dessvärre gör det ännu ondare för patienterna, när samma ordförande här och nu prioriterar byggprojekt framför deras vård.

Demokraterna kommer alltid sätta sjukvården främst. Tyvärr räckte inte våra mandat för att fortsätta påverka i regionfullmäktige. Att vår kritiska röst behövs blir dessvärre uppenbart än en gång, när politisk prestige går före patienterna. Vi upprepar nu vad vi sagt tidigare. Intensiv- och akutvård bör inkluderas i det nya huset närmast Sahlgrenska. De två övriga husen i projektet bör omgående läggas på is, tills ekonomin tillåter en sådan satsning. Innan dess behöver vi prioritera att faktiskt behandla patienter i sjukvården.

Alexander Lisinski (D)
Mariette Höij-Risberg (D)
Patrik Höstmad (D)
Martin Wannholt (D)

Länk till artikeln i GP >>