Demokraternas årsmöte 2023

Söndagen den 23 april arrangerades årsmöte på Lindholmen Conference Centre. Över hundra engagerade medlemmar hade anmält sig för tillbringa dagen tillsammans i demokratins tjänst. Det var en positiv stämning och mötet föregicks av en gemensam fika med kaffe och kärleksmums. 

Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte den 23 april 2023. ”Vi ska vara en nagel i ögat och få stopp på idiotin, upp med fakta och driva vår stad mot mer kunskap, öppenhet och transparens ”.

Partiombudsman Veronica Öjeskär inledde dagen genom att hälsa alla välkomna och lämna över ordet till partiledare Martin Wannholt. Martin berättade vad som hänt sedan valet och hur Demokraterna arbetar för att fortsätta ta hand om Göteborg under den nya mandatperioden.
”Vi har aldrig haft ett bättre läge än att på allvar, långsiktigt, sakta men säkert, sätta ner spetten för ett trevligt och roligt val 2026. Men framför allt ett riktigt bra styre i Göteborg”, konstaterade Martin i sitt tal.

Därefter berättade partistyrelsens ordförande Thomas Hedberg om hur styrelsen har arbetat med att omhänderta de förslag som inkom från Interndemokratigruppen i somras. Han tackade också alla i gruppen för deras insats och nämnde att sättet att bli bättre är just att komma med förslag som förbättrar verksamheten.

Därefter öppnade Thomas officiellt årsmötet och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och John Ekman som mötessekreterare.

Jens ledde mötet på ett proffsigt sätt och med glimten i ögat. Han startade mötet med en övning där publiken fick testa sina stämband denna söndagsmorgon genom att i kör öva på ett rungande ”ja”, inför besluten som skulle fattas.

Styrelsen hade inför mötet inkommit med en proposition –  ändring av stadgar. Inför beslutet informerade partistyrelsens ledamot Lillemor Williamsson om bakgrunden och arbetet som gjorts. Årsmötet beslutade därefter enhälligt att anta förslaget med reviderade stadgar.

Under mötet höll valberedningens ordförande Bengt-Åke Harrysson en presentation om valberedningens arbete. Valberedningens förslag klubbades, vilket innebar att Karin Lindberg valdes som ny partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver Thomas Hedberg om som ledamot och Ulla Nathorst Westfelt som ny ledamot. Lillemor Williamsson, Jens Wergeland och Lisbeth Sundén Andersson sitter kvar som ledamöter ytterligare ett år.

Den nyvalda styrelsen. Från vänster: Lisbeth Sundén Andersson, Jens Wergeland, Martin Wannholt, Karin Lindberg, Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson och Ulla Nathorst Westfelt.

Den nyvalda styrelsen. Från vänster: Lisbeth Sundén Andersson, Jens Wergeland, Martin Wannholt, Karin Lindberg (ordförande), Thomas Hedberg, Lillemor Williamsson och Ulla Nathorst Westfelt.

John Ekman valdes inte om på grund av att han kommer att flytta till Stockholm efter sommaren.

Ludvig Kollberg valdes om som revisor och David Sennerstam som revisorssuppleant. Till valberedningen valdes två nya ledamöter; Marianne Qvick och Ingemar Drottinger. Bengt-Åke Harrysson, Eva Åderman och Sten Svensson valdes om.

Därefter presenterade partiombudsmannen Veronica Öjeskär verksamhetsplan och budget för 2023.

Under mötet togs beslut om de motioner som medlemmar lämnat in och som beretts av styrelsen.

När årsmötet hade avslutats presenterade Karin Lindberg arbetet med Våra värderingar som finns att läsa i sin helhet här >>
Patrik Höstmad, stabschef i Rådhuset informerade om Demokraternas representation och samarbeten efter valet och presenterade vilka Demokrater som finns i stadens nämnder, stiftelser och bolag. Därefter följde information om hur vårt Handlingsprogram uppdateras och vårt arbete med Strategi för att bli tydliga för göteborgarna under mandatperioden och i valrörelsen 2026.

Mötet avrundandes med att Martin tackade alla engagerade och hängivna Demokrater som valt att tillbringa denna regniga söndag tillsammans med oss. Han tackade även avgående styrelseledamot John Ekman och valberedningen. Årsmötet avslutades med en gemensam lunch.

Ett stort tack till alla ni som bidrog till ett informativt och trevligt årsmöte!