Förskolan och skolan behöver Demokraterna

Demokraterna vill inte att dina skattepengar slösas bort på ideologisk symbolpolitik och kommunal ineffektivitet. Istället satsar vi där det är viktigast – i förskolan och skolan.

Ett skolmisslyckande är den största riskfaktorn för utanförskap, missbruk och rekrytering till kriminalitet. Det är alarmerande att av de drygt 4000 som slutade nian i år saknade över 900 behörighet för att läsa vidare på gymnasiet. Det är ett stort svek mot barnen i Göteborg.

Det finns över 40 miljarder kronor inom Göteborgs stad att fördela varje år. För Demokraterna är det självklart att ge förskolan och skolan de resurser som behövs.

Demokraterna vill satsa på konkreta åtgärder som gör att alla barn får möjlighet till en ljus framtid:

  • Mindre barngrupper och fler förskollärare
  • Två lärare i klassrummet och stärkt elevhälsa
  • Kraftfulla sociala insatser mot normbrytande beteende

Förskolan ska ges förutsättningar att lägga grunden till barnens språkutveckling och lärande. Förskolan och skolan ska ha tillräckliga resurser för att tidigt kunna ge särskilt stöd. Skolan ska präglas av trygghet, studiero och hög kvalitet i undervisningen. Vi vill utveckla lärarnas ledarskap och undervisning genom lärarcoacher.

Ska Göteborg förändras i rätt riktning måste vi satsa på barnens framtid!


Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.