GP debatt – Religionsfriheten tillåter inte att man inskränker kvinnors rättigheter

Faraj Semmo, vd för Göteborgs moské, menar att politikens uppgift är skapa en miljö där alla känner sig välkomna. Det är rätt, men det förutsätter att även kvinnor är välkomna på lika villkor, skriver Martin Wannholt (D).


Replik på Faraj Semmo debattartikel
27/2 Wannholt förnedrar muslimer och polariserar samhället

I Sverige har vi de senaste århundrandena gjort en lång resa där kyrkans makt över det världsliga har tryckts tillbaka och där de individuella fri- och rättigheterna har satts i främsta rummet. Många strider har tagits för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män eller för att stärka homosexuellas rättigheter. Sverige är i dag ett sekulärt demokratiskt samhälle där religionen har anpassats och förpassats till det privata. Svensk lag och individuella fri- och rättigheter står alltid över alla tänkbara formuleringar i bibeln, koranen eller någon annan bok.

Enligt Europakonventionen och svensk författningssamling är religionsfriheten villkorad med att den inte får inskränka andra personliga fri- och rättigheter. Den får inte heller bryta mot lagar som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Du kan till exempel inte begränsa fri- och rättigheter för kvinnor, eller någon enda individ, med hänvisning till att din religion förespråkar det. Religionsfriheten betyder inte heller att någon religion eller religiösa seder ska vara fria från granskning och kritik – eller för den delen satir.

”Du kan till exempel inte begränsa fri- och rättigheter för kvinnor, eller någon enda individ, med hänvisning till att din religion förespråkar det”

Faraj Semmo, vd för Göteborgs moské, menar att politikens uppgift är skapa en miljö där alla känner sig välkomna. Det är rätt, men det förutsätter att även kvinnor är välkomna på lika villkor. Det är det här som moskén har svårt att förstå nödvändigheten av – att anpassa sig till Sverige. Det är också här Jonas Attenius (S) har gått bort sig totalt när han legitimerar seder som vi mödosamt kämpat för att få bort i Sverige.

Demokraternas kritik var riktad mot att Jonas Attenius (S) helt obekymrat talar inför ett hav av män som förpassat kvinnorna längst bak. Genom sin närvaro och sitt tal legitimerar Attenius att kvinnor skuffas undan. Vi är kritiska mot att han väljer att lyfta fram den olagliga bojkotten av Israel som Socialdemokraterna i Göteborg beslutat om, samtidigt som han utstuderat utelämnar den kritik han har mot Hamas. Allt för att ställa sig in hos åhörarna i syfte att vinna röster, utan att för en sekund reflektera över att han riskerar att öka anti-semitismen och polariseringen i Göteborg.

Reformerar synen
Vi förväntar oss att de som väljer att bo i Sverige ansluter sig till ett sekulärt demokratiskt samhälle där lagarna står över religiösa dogmer. Religiösa och kulturella seder kommer förstås leva vidare i vårt samhälle – men i anpassad form.

Demokraterna ser fram emot att Göteborgs moské gör en snabb resa i att reformera synen på kvinnors rättigheter. Vi hade förväntat oss att Jonas Attenius (S) stått upp för jämställdheten och drivit på församlingen i den assimilation moskén behöver genomgå.

Martin Wannholt, kommunalråd Demokraterna


Länk till artikeln i GP >>


Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.