Västlänkenpartierna borde be Göteborgarna om ursäkt

Västlänkenpartierna vägrade lyssna på Göteborgarna

De politiska partierna S, M, V, MP, L, KD och C drev fram Västlänken. Trots fakta i underlagen, tjänstemäns och experters avrådan, pålästa medborgares invändningar och inte minst mot folkviljan. Västlänkenpartierna genomförde finansieringen via trängselskatten trots att göteborgarna sa nej i folkomröstningen.

Det stod tidigt klart att samhällsnyttan och klimatnyttan var kraftigt negativ. De ekonomiska riskerna var uppenbara.

I stället förlöjligades och hånades alla de göteborgare som förde fram relevant fakta och kritik. Detta i allt från propagandafilmer till nedlåtande kommentarer och påhopp från politiker.

Nu har fördyrningar på upp till 10 miljarder kronor och förseningar upp till 6 år bekräftats. Pengarna är slut och det finns ingen finansiering. Projektet kan inte drivas vidare.

Tyvärr ser vi samma fastlåsningar i många andra onyttiga politiska prestigeprojekt. 100-miljontals och miljarder av göteborgarnas skattepengar har slösats bort och riskerar att fortsatt slösas bort.

 

Demokraterna kräver:

  • Västlänkenpartierna ska be Göteborgarna om ursäkt
  • Göteborgarna ska inte betala för Västlänkens skenade kostnader
  • Inga nedskärningar i sjukvården på grund av Trafikverkets haveri
  • Trängselskatten ska avvecklas enligt plan utan förlängning
  • Trafikverkets regiondirektör och projektledning ska bytas ut
  • Stoppa etapperna Haga och Korsvägen och granska haveriet externt
  • Nya beräkningar av samhällsförlusterna och klimatutsläppen ska göras
  • Stoppa det kommunala slöseriet och prioritera välfärden

 

Engagera dig i Demokraterna – göteborgarnas kunskapsparti.