Rädda förskolan och skolan i Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborg genomför nu kraftiga nedskärningar i förskolan och skolan

Samtidigt slutar fler än var femte niondeklassare skolan utan gymnasiebehörighet. Så kan det inte fortsätta om vi menar allvar med att bryta segregation och utanförskap.

Politiska prestigeprojekt, ideologiska prioriteringar och kommunal ineffektivitet leder till slöseri av skattemedel.

 

Demokraterna vill städa bort slöseriet och frigöra resurser som gör verklig skillnad för barn och elever i Göteborg.


 

Demokraterna har störst omfördelning av skattemedel till förskola och skola av alla partier i Göteborg.

Vi prioriterar fler förskollärare och mindre barngrupper. Alla elever ska ha rätt till trygghet, studiero och hög undervisningskvalitet. För att höja elevernas kunskapsresultat vill vi införa tvålärarsystem och en stärkt elevhälsa.

Demokraterna är göteborgarnas kunskapsparti.