Demokraterna har gjort efterlängtad entré i RF och KF

Demokraternas entré i kommunfullmäktige kantades av en jublande folkmassa som uppmanade partiets ledamöter att fortsätta kämpa på och försöka stoppa Västlänken.
– 
Ett fantastiskt mottagande som värmde alla nyvalda ledamöter. Nu är det upp till oss att förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt, kommenterade partiordförande Martin Wannholt.

Demokraternas debut i Kommunfullmäktige mötte folkets jubel

Välkommen till ett helt nytt läge var GPs rubrik dagen efter kommunfullmäktige. Och ett nytt politiskt läge är det när Demokraterna med 14 mandat och 7 ersättare fått en betydande roll. Det märktes tydligast när frågan om att bygga ut och muddra Fiskebäcks hamn kom upp för omröstning. Alliansen tillsammans med Demokraterna och Sverigedemokraterna röstade för förslaget med utfallet 45-19. Socialdemokraterna var just då hänvisad till åskådarläktaren.

Det hjälpte inte att Miljöpartiets Karin Plejel ville lyfta fram att ålgräsängar är viktiga miljöer där fiskars yngel frodas. Martin Wannholt replikerade att ”enligt utredningen finns det inget ålgräs där, annars hade vi inte gått fram med förslaget” och ”i övrigt tycks ni vara mest fokuserade på att muddra upp hela Göteborg”.

Från Demokraterna var även Ulf Boström med och debatterade när kvällens sista interpellation tog upp problemen med den växande salafismen i Göteborg.

I tisdags var det första mötet för Demokraternas regionfullmäktigegrupp i Vänersborg. Demokraterna har fem mandat och fyra ersättare. Martin Wannholt var på plats med gruppen och kunde från talarstolen konstatera att när det kommer till hur partierna väljer ersättare, sätter exempelvis Moderaterna Vänsterpartiet före Demokraterna. En ”skönhetstävling” som Demokraterna inte ser någon anledning att vara med på och lämnade därför inte in någon lista för ersättare i nämnderna.