Så vill Demokraterna styra Göteborg

Vid en presskonferens under tisdagen presenterade Demokraterna delar av partiets politik inför valet 9 september.
– Vi har en tydlig gemensam inriktning på våra frågor och det är att omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. För att lyckas krävs det omfattande förändringar i hur politiken leder och styr kommunen, konstaterade partiledare Martin Wannholt.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Det var en rad nya politiska initiativ som presenterades under Demokraternas presskonferens. Exempelvis vill partiet halvera den politiska administrationen och omfördela minst 1,4 miljarder kronor till välfärden.
– Göteborg är en av Sveriges rikaste kommuner med många styrningsdilemman och politisk misskötsel. Det måste vara stopp på mångmiljon- och mångmiljardrullningar som inte tillhör det kommunala grunduppdraget, säger Henrik Munck, Demokraternas sjundenamn på listan till kommunalvalet, innan han presenterade ett antal förslag för att göra en bra stad bättre.
– Vi vill se en omfattande reform kring hur politiken leder och styr kommunen. Vi måste frigöra och omvandla resurser till det kommunala grunduppdraget och därmed kunna prioritera satsningar inom välfärden och tryggheten i vår stad.

Till de konkreta förslagen hör att samordna Göteborgs kommun i fyra geografiska huvudområden istället för dagens tio stadsdelsnämnder. Att stadsdirektören får en betydligt tydligare roll och ansvar för vad kommunens hela verksamhet ska åstadkomma varje år samt en samordnad budgetstyrning av stadens alla verksamheter i nära dialog mellan politiken och förvaltningar/bolag samt.

Kravet på att stoppa Västlänken kom naturligtvis upp som en avgörande valfråga. Exempelvis att enbart mark- och kringarbete för Hagastationen kommer att kosta kommunen 688 Mkr. Detta för ett projekt som inte sägs kosta skattebetalarna i Göteborg några större summor!
När det gäller satsningar på kollektivtrafik, vill partiet bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken och prioritera förbindelser under och över älven framför ett osäkert och dyrt linbaneprojekt.
Andra viktiga frågor för Demokraterna under valrörelsen är förslaget på 300 kvarterspoliser i stadens mest utsatta bostadsområden. Demokraterna vill också införa tvålärarsystem i grundskolan och att boende i allmännyttan ska ges möjlighet att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

– Göteborg kan betydligt bättre och det kommer naturligtvis ta tid att införa en förändrad styrning och ledning i syfte att minimera styrningsdilemman. Vi måste börja förändra politiken och styrningen om vi ska leverera mer välfärd och en tryggare stad till alla medborgare, avslutade Jahja Zeqiraj, partiets femtenamn på listan i kommunalvalet.

Demokraternas budgetförslag kommer att presenteras 15 juni.