Dagens Opinion skriver om Demokraterna

Dagens Opinion riktar sig mot alla som arbetar inom media, kommunikation och opinionsbildning.  I dag har journalisten Oscar Örum gått på djupet i en omfattande artikel om Demokraterna. Utdrag från intervjun med partiledaren Martin Wannholt.

– Vi har fått den bästa socialdemokraten och den mest begåvade miljöpartisten i hela Göteborg att gå över till oss.
Så hvad vilja Demokraterna? Stoppa Västlänken, förstås. Eller som Martin Wannholt kallar det:
– Ett dyrt och meningslöst projekt som ingen göteborgare vill ha.
Men Demokraterna vill inte vara ett enfrågeparti. Och definitivt inte kallas ett missnöjesparti. En viss optimism krävs alltså. 
– Vi har väldigt mycket tillgångar i Göteborg, men det pågår också ett stort slöseri. Den kombinationen gör att vi har jättebra förutsättningar att vända på utvecklingen. Drar vi nytta av alla kunskaper och resurser som finns i staden skulle vi kunde vända skutan riktigt snabbt. Det tar tid att bygga nya skolor, men vi skulle kunna anställda många nya lärare, till exempel.
Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Opinion 2018-04-27