Demokraterna näst största parti i Göteborg enligt GP/SIFO

I den senaste undersökningen från GP/SIFO fortsätter Demokraterna att växa och är med 15,7 % näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer. Det känns nu realistiskt att vi ska få ett avgörande inflytande efter den 9 september, kommenterar partiordförande Martin Wannholt.

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

På bara ett år har Demokraterna blivit göteborgarnas röst i det politiska landskapet. Antalet medlemmar fortsätter att växa och det gör även opinionssiffrorna. När GP under torsdagen presenterade sin helt nya undersökning, så visar den att resultatet från april inte var en engångsföreteelse. En uppgång från 13,9 till 15,7 % visar nu att Demokraterna är näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

– Undersökningen bekräftar att många göteborgare vill se en förändring av hur staden sköts. Vi kommer nu ha ett tydligt fokus på att presentera vår politik för att nu nå ut till ännu fler göteborgare och vår politik kommer att finansieras krona för krona.
Några av våra viktigaste vallöften är att införa 300 kvarterspoliser, tvålärarsystem i grundskolan och att stoppa misskötseln av göteborgarnas tillgångar, säger Martin Wannholt.

Läs nyheten i GP här >>

Stort intresse för Demokraternas årsmöte

Närmare 500 medlemmar trotsade det vackra vädret och kom till Demokraternas årsmöte i Lundby konsertsal för att ta del av partiets politik inför valet och lyssna på Inga-Britt Ahlenius som inbjuden gästtalare.

Efter dagens beslut från Mark och miljödomstolen om att Västlänken får börja byggas direkt, inledde partiledaren Martin Wannholt som hälsade alla välkomna med att kommentera beslutet.
– Nu går Demokraterna till val med att vi kommer att häva avtalet och då blir det åka av i den här valrörelsen i Göteborg. Det fina med det kommande valet är att vi för en gångs skull är lika mycket värda. Vi får en röst per medborgare och det gör att vi kommer att få ett valresultat som ingen hade kunnat ana. Då kan vi sedan i lugn och ro stoppa det här skadliga projektet.

Partiordförande Martin Wannholt på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Partiordförande Martin Wannholt talar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Demokraterna har onekligen vind i seglen. Inte bara när det gäller opinionsmätningarna. Entusiasmen i medlemsledet är också påtaglig. Inget av de andra partierna i Göteborg har samlat lika många partimedlemmar till sina årsmöten. En publikdragare var självklart Inga-Britt Ahlenius som gästtalade.

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

– När jag ser hur mycket folk som har tagit sig hit den här varma sommarkvällen, förstår jag att ni måste vara väldigt arga. I en intervju för några år sedan nämnde jag att jag inte förstod varför människorna i Göteborg inte tågar gatan fram och kräver kommunstyrelsens avgång. Nu verkar det som att den dagen kommit, inledde hon sitt gästtal.
Hon pratade om korruptionen, bolagsröran, bristen på ledarskap och kontroll inom Göteborgs stad samt kommunallagen som hon uppmanade oss att läsa.
– Göteborg har gett korruptionen ett ansikte. En svart klänning kan bli en lunch med dricks. Hennes sakliga och varma framträdande genererade både i skratt och spontana applåder.

 

Efter Inga-Britts framträdande, startade Demokraternas årsmöte under ledning av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Ett tillskott i partistyrelsen blev nyvalda Jessica Blixt, sakkunnig inom skola. Det presenterades och klubbades även en uppdaterad lista till regionvalet med tre nya tunga namn, Joakim Rosdahl, ekonomichef, Renée Palmnäs, vårdenhetschef och Jan Hammarström, läkare.
Årsmötet fortsatte med en presentation av Martin Wannholt som gick igenom Demokraternas allra viktigaste valfrågor. Nästa steg blir nu att arbeta med Demokraternas valbudget som skall vara klar i mitten av juni.

Till sist följde ”Just D. The talkshow” som på ett lättsamt sätt bjöd in deltagare att sitta i soffan att prata om både livet och politiken. Inbjudna gäster var Jessica Blixt, Jahja Zeqiraj, Henrik Munck och Martin Wannholt. Stämningen var god och alla bjöd på sig själva.

Henrik Munck presenterar sig själv på årsmötet.

– Nu är det valrörelse. Förutom att ha roligt, skall vi nu öka för varje dag och vi skall lyfta fram vad vi lovar att göra för den här stan om vi får styra. Det som gör det här partiet så unikt är att det finns så mycket kunskap av människor som är villiga att bidra, avslutade Martin Wannholt talkshowen.

Till sist vill vi utbringa ett hjärtligt tack till alla medlemmar som kom och bidrog till att den här kvällen blev en succé. Även ett stort tack till alla bakom arrangemanget som hjälpt till att planera och genomföra årsmötet!

Veronica Öjeskär, partisekreterare

Foto: Kent Dahlgren

Dagens Opinion skriver om Demokraterna

Dagens Opinion riktar sig mot alla som arbetar inom media, kommunikation och opinionsbildning.  I dag har journalisten Oscar Örum gått på djupet i en omfattande artikel om Demokraterna. Utdrag från intervjun med partiledaren Martin Wannholt.

– Vi har fått den bästa socialdemokraten och den mest begåvade miljöpartisten i hela Göteborg att gå över till oss.
Så hvad vilja Demokraterna? Stoppa Västlänken, förstås. Eller som Martin Wannholt kallar det:
– Ett dyrt och meningslöst projekt som ingen göteborgare vill ha.
Men Demokraterna vill inte vara ett enfrågeparti. Och definitivt inte kallas ett missnöjesparti. En viss optimism krävs alltså. 
– Vi har väldigt mycket tillgångar i Göteborg, men det pågår också ett stort slöseri. Den kombinationen gör att vi har jättebra förutsättningar att vända på utvecklingen. Drar vi nytta av alla kunskaper och resurser som finns i staden skulle vi kunde vända skutan riktigt snabbt. Det tar tid att bygga nya skolor, men vi skulle kunna anställda många nya lärare, till exempel.
Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Samhälle om Demokraternas framgångar

Dagens Samhälle skriver om opinionsmätningen som skakar om Göteborg. Demokraternas framgång ger avtryck över hela landet.
Läs artikeln som pdf >>

Dagens Samhälle 2018-04-26

Dagens Samhälle 2018-04-26

Demokraterna redan tredje största partiet i Göteborg

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

På tisdagskvällen publicerade GP/Sifo sin lokala väljarbarometer. Den visade tydlig att många göteborgare vill ha en förändring av hur staden styrs politiskt. Demokraterna fick i undersökningen 13,9 % och är därmed redan tredje största partiet. Socialdemokraterna är den stora förloraren och får 15,4 % och Moderaterna tappar men är ändå största parti med 19,7 procent.

– Det är naturligtvis mycket glädjande siffror för alla oss som arbetar för ett bättre Göteborg. Med dessa siffror i ryggen kommer vi att sikta på att bli det största partiet i Göteborg och stoppa Västlänken, kommenterade Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Länkar:
GP, Katastrofsiffror för S i Göteborg >>
GP, Cwejman: Maktskifte kan bli verklighet i Göteborg >>
GP, Wannholt: Annat än tvåsiffrigt är ointressant >>

Martin skriver yrkande gällande pedagogiska experiment i Kvibergsskolan

Partiordförande och kommunalrådet Martin Wannholt har skickat in ett yrkande till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att avbryta de pedagogiska planerna på Kvibergsskolan.

Göteborgs Stad är huvudman för kommunala skolor och ansvarar för att utbildningen svarar mot de nationella målen. Det finns en uppenbar risk att pedagogik med klassrumslösa, åldersblandade och skärmsurfandes jättegrupper av elever, inte leder till måluppfyllelse.

Martin har även ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, där han bland annat frågar henne om den rödgröna minoriteten står bakom denna ”pedagogik” och hur hon ser på föräldrars oro över att deras barn ska utsättas för pedagogiska experiment som inte har stöd i forskning. Både yrkandet och interpellationen kan läsas i länkarna nedan.

Yrkande angående pedagogik i Kvibergsskolan >>
Interpellation Kvibergsskolan >>

Demokraterna spikade sina kandidater

På onsdagskvällen fastställdes Demokraternas kandidatlista inför kommunal- och regionvalet. Många medlemmar hade sökt sig till Lundby konsertsal för att rösta och passade också på att ställa frågor till kandidaterna.

Partiordförande Martin Wannholt öppnade Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

– Det är en oerhörd stark lista vi har till kommunalvalet med en bra blandning av människor som arbetar inom sjukvården, skolan, polisen och inte minst entreprenörer inom näringslivet, kommenterade Martin Wannholt, partiordförande och förstanamn på Demokraternas lista.

Kandidaterna presenterades förtjänstfullt av Mikael Sjöholm. Många var naturligtvis extra intresserade av ”nyförvärven” Jahja Zeqiraj och Henrik Munck som de senaste dagarna dominerat nyheterna i Göteborg. Även medlemmarna som satt i publiken passade på att ställa frågor innan nomineringskommitténs ordförande Per Anders Örtendahl fick ett unisont ja.

-Nu drar vi igång valrörelsen på allvar och med den här laguppställningen kan vi få till ett mycket bra valresultat och börja göra skillnad för göteborgarna på riktigt, avslutade Martin Wannholt.

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>

Partiordförande Martin Wannholt och de nominerade kandidaterna på Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötets presentatör Mikael Sjöholm intervjuade kandidaterna under nomineringsmötet.

Jahja Zeqiraj och Henrik Munck går med i Demokraterna

På en presskonferens i stadshuset under tisdagen kunde partiordförande Martin Wannholt presentera två politiska tungviktare som ansluter sig till Demokraterna; Jahja Zeqiraj, tidigare Socialdemokraterna och Henrik Munck, tidigare Miljöpartiet.
– Det är naturligtvis oerhört glädjande att två av stadens bästa politiker vill ansluta sig till Demokraterna, arbetet för att göra en bra stad bättre går in i en intensiv genomförandefas, kommenterar Martin Wannholt.

Demokraterna håller presskonferens i Göteborgs stadshus och välkomnar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck 20 mars 2018.

Valrörelsen börjar ta fart på allvar i Göteborg. Under tisdagen kunde Demokraterna presentera en förstärkning inför kommunalvalet som bara är drygt fem månader bort. Det är två politiska tungviktare som valt att lämna sina gamla partier för att istället engagera sig för Demokraterna. Henrik Munck är 1:e vice ordförande i Trafiknämnden och ordförande för SDN Västra Göteborg. Jahja Zeqiraj är ordförande i Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen. Båda har bestämt sig för att sitta kvar på sina förtroendeuppdrag.

Så här kommenterar Henrik Munck:
– Jag fortsätter utifrån de uppdrag jag fått personligen från kommunfullmäktige och utifrån beslutade budgetar m.m. som gäller. Efter valet hoppas jag att jag får formellt representera Demokraterna i politiska uppdrag i Göteborg.

Även Jahja Zeqiraj har en liknande inställning.
– Jag avser att sitta kvar på mina uppdrag mandatperioden ut. Demokraterna och Martin Wannholt som dess ledare är den kraft som krävs för att förändra och förbättra Göteborg i grunden.

Demokraterna har ett medlemsmöte på onsdag och då sätts kandidatlistorna till kommunalvalet och regionen. Då avgörs det om Henrik och Jahja föreslås till valbara platser.

Demokraterna hälsar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck välkomna!

Pressmeddelande >>

 

På GP debatt – Västlänken stryper den kommunala utvecklingen

ARTIKEL I GP 2018-03-17:
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Orsak: Västlänken slukar stora resurser. Under tiden kan mycket lite göras åt bristen på förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. Även kollektivtrafiken i Göteborg skjuts på framtiden, skriver Martin Wannholt (DEM).

GP debatt 17 mars 2018

GP debatt 17 mars 2018

Västlänksdebatten är i full gång efter GP:s avslöjande om hitte-på-siffror från Trafikverket, som spridits vidare till allmänheten och näringslivet, främst av socialdemokratiska politiker. Aldrig någonsin har ett så stort skandalprojekt kunnat komma så nära ”mållinjen”, innan skeppet sköts i sank.

På trafiknämnden i tisdags gavs information om att kommunen vikt ned sig mot Trafikverket när det gäller kostnaden för stadens egna personalresurser in i Västlänksprojektet. Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad. Det betyder att över en halv miljard kronor får tas från stadens välfärd rakt in i Västlänkens slukhål. Men det är inte längre de felaktigt tagna kostnaderna som upprör mest.

Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad.

Många viktiga satsningar
Vi skulle behöva omprioritera många fler av stadens planerare i olika befattningar till att planera mer av förskolor, skolor och äldreboenden. Till att planera fler bostäder. Till att bygga ut spårvägen med Operalänken. Till att bygga ett nytt mot för att förena Lundby med Lindholmen och stödja näringslivets framgångsrika utveckling. Till att planera en riktig kollektivtrafikförbindelse över/under älven mellan broarna. För att nämna några av alla de viktiga och lönsamma satsningar som behövs i vår stad. Inte till en obsolet omvägstunnel till Haga med miljöförstöring och som inte ger resandeökning. Eller en kraftigt fördyrad jippolinbana som kan stå färdig tre år efter jubileumsfesten när alla gått hem. Eller till en försenad och fördyrad renovering av Vasabron, i syfte att kunna köra tunga transporter med Västlänksmassor.

Slagit i kapacitetstaket
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Senast nu i onsdags vid kommunstyrelsens informationsmöte fick vi detta bekräftat ännu en gång. Krisen i förskolan och skolan kommer att öka, på grund av stadens resursbrist. Redan i dag går 4 500 förskole- och skolelever i Göteborg i tillfälliga baracker. Enligt lokalansvariga kommer många fler elever tvingas göra samma sak, det vill säga gå igenom förskola och delar av sin skolgång i temporära baracker. En stor anledning är planeringen av Västlänken. Det projekt som enskilt drar mest resurser i hela staden. Ovanpå allt detta:

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

På trafiknämnden i tisdags påstod Bo Larsson (Trafikverkets projektledare för Västlänken), att det skulle gå att köra dubbelt så många tåg till och från Göteborg om Västlänken byggs. Inte i en avlägsen framtid 100 tilläggsmiljarder senare, utan direkt efter invigning av den. Hur många tåg som skulle köras berodde enligt Bo Larsson enbart på vad tågoperatörerna ville. Hur är det möjligt med ett sådant påstående? Alldeles nyligen har det tydligt framgått i GP, med direkta citat från Trafikverkets kapacitetsexperter, att det är ”parkeringskapaciteten” vid Centralstationen som utökas, men att det inte kan gå fler tåg förrän banorna in till Göteborg byggts ut.

Invaggats i felaktiga siffror
Trafikverket har efter GP:s avslöjanden också lokalt känt sig tvungna att producera ett internt PM, för att tillsända inte minst verkets generaldirektör, som också invaggats i de felaktiga siffrorna. I dokumentet framgår tydligt att det inte blir några fler tåg med mindre än att omkringliggande system byggs ut enligt den politiska visionen ”Målbild Tåg 2035”. I den framgår merparten av de tilläggsinvesteringar om 100 miljarder kronor som skulle behövas.

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

Att det inte kan gå fler persontåg är således klart, men det gäller också godstågen. Om det de facto fanns en tydlig miljönytta med Västlänken, som Trafikverket påstår med extra godståg direkt efter invigningen, skulle Trafikverket naturligtvis visa detta på sin hemsida. Men trots att de utlovat underlaget till GP så kommer inget sådant. Alla utom dem som förespråkar Västlänken förstår redan varför. Det blir inga extra godståg på grund av att Västlänken invigs. Därmed faller också påstådd miljö- och klimatnytta.

Utsläppen kommer att öka
I centrala Göteborg sker omfattande överskridanden av miljökvalitetsnormen för kväveoxider i luften. Normen är till för att skydda människors hälsa och det är viktigt att minska utsläppen av denna anledning. Skulle Västlänken byggas kommer utsläppen i stället att öka med betydligt fler överskridanden. Detta strider mot gällande miljölagstiftning, såväl Sveriges som EU:s, och leder till ännu sämre hälsa. Det går inte att hitta något giltigt undantag i den svenska lagstiftningen eller EU-direktivet, vare sig för mark- och miljödomstolen i Vänersborg eller för politiska prestigeprojekt.

Land ska med lag byggas. Hur länge ska drömmen om Västlänkens magiska effekter hållas vid liv hos det politiska teatersällskapet i Göteborg?

 

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Företagare, engagera er politiskt och gör upp med Göteborgsandan!

Demokraterna vill göra upp med Göteborgsandan.

I dagens GP har Demokraterna en debattartikel där vi uppmanar näringslivet i Göteborg att engagera sig politiskt och bli valbara till de kommunala bolagens styrelser. Vi ser det som ett sätt att komma till rätta med den mygelkultur som råder inom delar av förvaltningar och bolag. Får vi Demokrater inflytande efter valet vill vi få med övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.
/Jan-Olof Ekelund


ARTIKEL I GP 2018-03-15:
Företagsklimatet i Göteborg hör till de sämsta i landet. Staden rankas på plats 206 av landets kommuner och plågas återkommande av mygelaffärer eller vanskötsel av de kommunala bolagen. Nu uppmanar Demokraterna i Göteborg det lokala näringslivet att engagera sig politiskt och göra upp med Göteborgsandan, skriver bland andra Anna-Karin Hammarstrand (DEM) och Martin Wannholt (DEM) .

Det är ingen tvekan om att de sämsta sidorna av Göteborgsandan lever kvar i stadens bolag och förvaltningar. Ledande kommunalråd har i början av året fått lämna sina poster eller helt enkelt tröttnat på sitt uppdrag. För det är tyvärr så verkligheten sett ut under många år. Göteborg, med svenskt rekord i antalet kommunala bolag, har styrelser som enbart består av förtroendevalda och där lång och trogen tjänst inom partierna kan belönas med styrelseuppdrag oavsett krav på specialistkunskaper.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden. Därför uppmanar vi det lokala näringslivet att börja engagera sig politiskt. Det måste inte vara i Demokraterna även om initiativet kommer från vårt parti. Det viktiga är att partierna i Göteborg får tillskott av erfarna företagare och att de kan dela med sig av sina kunskaper om de blir utsedda till styrelsemedlemmar i kommunala bolag.

Resa mot botten

Förra året rankades Göteborg på plats 206 bland landets 290 kommuner när det gällde bra företagsklimatet enligt svenskt Näringslivs årliga undersökning. 2009 var placeringen på plats 100 så utvecklingen har gått åt fel håll under ett antal mandatperioder. Den låga rankingen förklaras med att många företag upplever att kommunens tjänstemän visar svagt intresse för att underlätta företagandet. Det gäller inte minst inom välfärdssektorn men även andra områden som stadsutveckling och infrastruktur. Exempelvis tar handläggning av detaljplaner och bygglov längre tid i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö.

Även en jämförelse med de statliga bolagen är relevant. I dessa bolag är det en praxis med styrelsemedlemmar som inte är knutna till något parti utan är efterfrågade på grund av sin kompetens. Får vi Demokrater inflytande efter valet, så vill vi få med oss övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.

Anna-Karin Hammarstrand (DEM)
företagare och ledamot Demokraterna styrelse

Thomas Hedberg (DEM)
företagare och ledamot Demokraternas styrelse

Jan-Olof Ekelund
företagare och medlem Demokraterna

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>