Martin skriver yrkande gällande pedagogiska experiment i Kvibergsskolan

Partiordförande och kommunalrådet Martin Wannholt har skickat in ett yrkande till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att avbryta de pedagogiska planerna på Kvibergsskolan.

Göteborgs Stad är huvudman för kommunala skolor och ansvarar för att utbildningen svarar mot de nationella målen. Det finns en uppenbar risk att pedagogik med klassrumslösa, åldersblandade och skärmsurfandes jättegrupper av elever, inte leder till måluppfyllelse.

Martin har även ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, där han bland annat frågar henne om den rödgröna minoriteten står bakom denna ”pedagogik” och hur hon ser på föräldrars oro över att deras barn ska utsättas för pedagogiska experiment som inte har stöd i forskning. Både yrkandet och interpellationen kan läsas i länkarna nedan.

Yrkande angående pedagogik i Kvibergsskolan >>
Interpellation Kvibergsskolan >>