På GP debatt – Staten och regionen bryter mot Västlänkens avtal (replik)

Avtal ska hållas, annars får man häva dem. När Västra Götalandsregionen och staten på ett skadligt sätt bryter mot Västlänkens avtal så är det självklart att Göteborgs kommun måste agera. Besluten kring Västlänken bygger på att ytterligare 100 miljarder kronor investeras i nya spår. Men pengarna saknas och bluffen är nu avslöjad. Gör om och gör rätt, skriver Martin Wannholt (D) och Henrik Munck (D).

Replik
Västlänken, 10 juli
gpdebatt20180714Avtalen för det Västsvenska paketet bygger på beslutade mål om ”större arbetsmarknadsregioner”, ”konkurrenskraftig kollektivtrafik”, och ”god livsmiljö” et cetera. Detta är såklart bra ambitioner.

Men för att ha en chans att nå målen med hjälp av Västlänken måste staten och Västra Götalandsregionen investera ytterligare cirka 100 miljarder kronor i järnvägarna runt Göteborg. Annars finns det helt enkelt inte plats för fler regionala tåg, och då faller syftet med Västlänken. Även med pengarna, som tilldelats fram till år 2030 för en liten delsträcka för tåg till Borås, så saknas cirka 95 miljarder kronor. Staten och regionen tar alltså inte sitt ansvar.

Västlänken är också i grunden en dålig trafiklösning, som drivits igenom av socialdemokratiska politiker rakt emot dåvarande Banverkets rekommendationer, vilket gör det än svårare att nå några mål i verkligheten.

Frågan har lyfts på GP Debatt (Moderaterna 10 juli respektive Feministiskt initiativ 9 juli) om det går att stoppa Västlänken och vem som ska stå för kostnaderna hittills.

Bryter mot avtalen
Svaret är att vi har en situation där den moderatledda regionen och den socialdemokratiskt ledda staten bryter mot avtalen då de inte kan säkerställa de 100 miljarder som krävs i ytterligare spårinvesteringar inom en överskådlig framtid.

Vi vill i stället för Västlänken tidigarelägga satsningar på
snabbare spårvagns- och busslinjer som gör att Göteborgs
förorter kan nå centrum på maximalt 15 minuter

När avtalen bryts av staten och regionen så är det Göteborgs kommuns självklara rättighet och skyldighet att häva avtalen. Den som orsakat skadan ska stå för alla Västlänkenkostnader.

Att fortsätta med de etablerade partiernas linje innebär att vi inte får någon påtaglig förbättring i kollektivtrafiken inom överskådlig framtid och att livsmiljön i Göteborg drabbas negativt. Om deras plan faktiskt skulle kunna genomföras så hade resultatet blivit att allt fler av dem som är väletablerade på arbetsmarknaden flyttar ut från vår stad, då inpendling blir mer attraktivt än att bo kvar. Resurserna räcker i så fall nämligen inte till nödvändiga satsningar inom Göteborg.

Demokraterna föreslår därför att pendeltågen och kapaciteten på Centralen i stället hanteras genom att existerande infrastruktur utvecklas och bland annat längre tåg kan ge plats för fler passagerare. För dagens station kan utnyttjas bättre och Västlänken ger i sig inga fler tåg.

Frigör miljarder
Demokraternas handlingsalternativ ligger helt i linje med den så kallade 4-stegsprincipen som all trafikplanering i Sverige ska utgå ifrån. Denna princip innebär att man försöker använda enkla och kostnadseffektiva lösningar så mycket som möjligt.

Alla de skador som Västlänken orsakar för miljön och med byggkaos i Göteborg är också skäl för att häva avtalen. Kostnaderna och skadorna blir mycket större om man fortsätter att bygga, jämfört med att stoppa nu och göra rätt.

Demokraterna vill i stället för Västlänken tidigarelägga satsningar på snabbare spårvagns- och busslinjer som gör att Göteborgs förorter kan nå centrum på maximalt 15 minuter. Förorterna blir då mer attraktiva och göteborgarna får smidigare pendling till jobb, studier och nöjen. Denna nödvändiga satsning på Göteborgs kollektivtrafik kan finansieras med de miljardbelopp som finns i kommunens budget för Västlänken, i kombination med regional och statlig finansiering.

Stora belopp att omfördela
Även när trängselskatten har avvecklats finns det stora belopp i den statliga infrastrukturplanen som kan omfördelas från Västlänken till nytt snabbtåg till Oslo. Halverad restid på cirka två timmar ger stora fördelar för göteborgarna, turismen och näringslivet.

Det är förvånande att Moderaterna går till val på att försvara en socialdemokratisk tunnel utan nytta. En tydlig majoritet sa till slut nej till trängselskatt och det dåliga tunnelförslaget, och enligt SOM-institutets mätningar blir göteborgarna alltmer negativa till Västlänken. Det moderatledda Västtrafik svarar nu i debatten ”att göteborgarna inte kan tänka längre än näsan räcker”. Ridå.

Göteborgarna har blivit lurade och principerna för professionell trafikplanering följs inte. I september kan göteborgarna återigen göra sin röst hörd.

Moderaterna och Socialdemokraterna bryter mot Västlänkens avtal. Vi häver dem.

Gör om och gör rätt.

Förtroendet för Västtrafik är förbrukat.

Martin Wannholt (DEM)
Henrik Munck
 (DEM)

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Förtroendet för Västtrafik är förbrukat

”Folk förstår inte de stora besluten” och ”gemene man kan inte tänka längre än näsan räcker” uttryckte Västtrafiks direktör Lars Backström nyligen om kritiken mot Västlänken. Man kan bli chockad av denna direktörs syn på göteborgarna. När Västtrafik dessutom vilseleder allmänheten om Västlänken så är förtroendet förbrukat, skriver Henrik Munck (D).

Henrik Munck, Demokraterna

Henrik Munck, Demokraterna

I sin roll som Västtrafiks verkställande direktör (vd) har Lars Backström skapat ett eget radioprogram som heter Nästa hållplats. I sändningen 28 juni var Västlänkens projektchef Bo Larsson inbjuden som gäst.

De båda var kritiska till traditionell media i allmänhet och i synnerhet till GP:s artikelserie om Västlänken. Bo Larsson sa att han kände sig missförstådd i kapacitetsfrågan, men Lars Backström gick mycket längre i sin analys av varför Västlänken uppfattas så negativt bland folk.

Västtrafiks vd sågade ”gemene man” längs fotknölarna och menade att folk helt enkelt inte förstår sig på projekt som Västlänken.

Minst sagt förvirrande
VD Lars Backstöm verkar vara både programledare och huvudgäst i sitt eget radioprogram. Och i programmet växlar Backström snabbt mellan att vara en av Sveriges tyngsta makthavare inom kollektivtrafik, för att i nästa ögonblick framträda som en slags talesperson för gemene man.

Förvirrande, ja, och än mer förvirrande blir det när man lyssnar på vad Västtrafiks vd faktiskt säger i sin parallella roll som uttolkare och självutnämnd talesperson för vad gemene man i Göteborg förstår eller inte förstår kring Västlänken:

”Jag känner att just de här stora besluten som vi då, gemene man, inte riktigt förstår, kanske innebörden av, eller uppsidan av, för det rör inte riktigt oss (gemene man), det är just därför vi har politiker att fatta de här besluten, och när vår förståelse eller kunskap kring ett projekt som Västlänken…liksom slutar, ja då måste förtroende och tillit kicka in och säga, nämen ja, ja, jag fattar ungefär grejen, och det blir säkert bra för framtiden, även om inte jag själv (gemene man) kan liksom ta till mig det, eller tänka egentligen längre än näsan räcker kanske.”

Pinsamt och arrogant
Vd Lars Backströms uttalanden kring gemene mans syn på Västlänken är både pinsamma och arroganta. Men lyckligtvis finns andra sanningssägare än dessa charader från Västtrafik, nämligen forskare som analyserar vad folk faktiskt tycker.

Det respekterade SOM-institutet vid Göteborgs Universitet visar i sin årliga undersökning att 80 procent av göteborgarna är generellt positiva till att bygga ut kollektivtrafiken i vår stad, och 70 procent är uttalat positiva till specifika trafiksatsningar som snabbjärnväg mellan Göteborg och Oslo. Men kring Västlänken är långt fler göteborgare negativa än de – allt färre – som uttrycker en positiv åsikt om projektet.

Det politiska etablissemangets hantering av
Västlänkenfrågan har redan orsakat stor skada
på demokratin i Göteborg

Angående Västlänken finns också fördjupade analyser som visar att de göteborgare som satt sig in kunskapsmässigt på djupet också är de som är allra mest negativa till tågtunnelprojektet. Gemene man är alltså negativa till Västlänken och de som läser på blir än mer negativa.

Fler klavertramp
Vd Lars Backströms klavertramp är tyvärr inte en enskild incident. På sin facebooksida skriver Västtrafik att ”Västlänken är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla kollektivtrafiken i…Göteborg.” Det är svårt att tänka sig ett mer vilseledande uttalande.

Göteborg och göteborgarna har nämligen behov av snabbare spårvagns- och busslinjer från förorter till centrum, bättre tvärförbindelser, nya älvförbindelser, utvecklad båttrafik, fler elbussar och mycket annat. Det finns alltså massor som kan och verkligen behöver göras för att förbättra kollektivtrafiken i Göteborg, helt oberoende av Västlänken. Detta ingår i Demokraternas vallöften.

Västlänkenbygget kommer däremot, om det inte stoppas, att orsaka stora störningar och försämringar i kollektivtrafiken i Göteborg under många års tid. Efter enorma kostnader och miljökonsekvenser så kan Västlänken till slut ge några minuters kortare restid för ett fåtal boende i kranskommuner som råkar ha sin arbetsplats nära Haga. Många fler resenärer får i stället förlängd restid.

Det politiska etablissemangets hantering av Västlänkenfrågan har redan orsakat stor skada på demokratin i Göteborg. Men det är närmast chockerande att Västtrafik nu försöker vilseleda allmänheten och att Västtrafiks vd inte verkar respektera göteborgarnas kunskaper och åsikter.

Förtroendet för Västtrafik är förbrukat.

Henrik Munck (DEM)
vice ordförande, trafiknämnden i Göteborg

Länk till artikeln i GP >>

Demokraterna kampanjade på stan

Kampanjgruppen passade under måndagen på att visa sitt engagemang mot Västlänken och för satsningar på bland annat kollektivtrafiken i Göteborg.

– Vi fick bra respons från många göteborgare och glada tillrop. Det märks att många vill vara med och stödja oss, konstaterade Veronica Öjeskär, partisekreterare och valgeneral för Demokraterna.

Kampanj på stan 25 juni 2018.

Veronica Öjeskär, Dan Gustafsson, Hasse Lann och Maria Myrhage.

Det var naturligtvis ingen tillfällighet att partiets första kampanj på stan sammanföll med stängningen av ett rör i Götatunneln. Fyra olika grupper med medlemmar spred ut sig över delar av stan men banderoller och flygblad.

– Helt klart är att vårt initiativ uppskattades, både bland människor vi träffade men även på sociala medier. Nu kommer vi summera kampanjen för att se vad som kan utvecklas och göras bättre till nästa gång.

Under juli månad blir det lite lugnare med olika politiska aktiviteter för att köra betydligt hårdare under augusti och inte minst efter valupptakten den 12 augusti på Lindholmen Event kl 16–18.

– Det kommer bli en spännande valkamp. Vi har nu passerat 1 900 medlemmar och många vill vara med och hjälpa till på olika sätt, säger Veronica Öjeskär.

Kampanj på stan 25 juni 2018.

Demokraternas kampanj på stan 25 juni 2018.

På GP debatt – Byt Västlänken mot snabbtåg till Oslo

ARTIKEL I GP 2018-06-25:

När Västlänken stoppas kan 15 miljarder kronor i statlig finansiering omfördelas till nytt dubbelspår till Oslo. Folket har redan sagt nej till att skövla vår stad. Nu kan göteborgarna också säga ja till att halvera restiden till Norges huvudstad, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Martin Wannholt med flera skriver i GP debatt 25 juni 2018.

Martin Wannholt med flera skriver i GP debatt 25 juni 2018.

Under mer än 25 års tid har utredningar och samarbetsgrupper avlöst varandra. Olika försök har gjorts för att få till en modern tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo. Men ännu finns ingen finansiering.

I dag tar de dryga 30 milen med tåg från Göteborg till Oslo hela fyra timmar. Med en utbyggnad på delsträckan mellan Trollhättan och Halden och vidare i Norge kan restiden halveras till cirka två timmar med vanliga snabbtåg.

Detta skapar helt nya möjligheter för göteborgarna och alla som arbetspendlar men också för hela näringslivet. Möjligheten till dagsturer mellan städerna gynnar turismens utveckling och ett utbyggt dubbelspår stärker Göteborgs hamn som Skandinaviens nav för godstransporter.

Det är därför göteborgarnas demokratiska rättighet att välja bort
Västlänken och i stället säga ja till sträckan Göteborg-Oslo.

Tidiga kostnadsberäkningar för utbyggnad på den svenska sidan ligger på cirka 15 miljarder kronor, och på den norska sidan finns redan utbyggnadsplaner för delen mellan Oslo och Halden.

När avtalen om Västlänken hävs kan vi omfördela tågtunnelns investeringsmedel som finns avsatta i den nationella infrastrukturplanen. Dysterkvistar kommer snabbt påstå att det minsann inte går. Men självklart går det att byta ut en dålig investering mot en riktigt bra. Västlänken förlänger restiden för många medan ett nytt dubbelspår i stället halverar resans tid till Norges huvudstad. För oss i Demokraterna är valet enkelt.

Västlänken det mest olönsamma projektet

Västlänken är Sveriges mest olönsamma projekt. För göteborgarna innebär det en söndergrävd och skövlad stad. Enligt miljöförvaltningen ger tågtunneln inte heller någon mätbar förbättring av trafiksituationen i Göteborg. Men inte minst så saknar Västlänken folkligt stöd.

Det är därför göteborgarnas demokratiska rättighet att välja bort Västlänken och i stället säga ja till sträckan Göteborg-Oslo.

Den 9 september får alla boende i Göteborg och Västra Götaland möjlighet att välja: Vill vi åka snabbtåg till Oslo eller i en omvägstunnel i leran under vår fina stad? Valet är ditt.

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och partiledare för Demokraterna

Anna Karin Hammarstrand (DEM)
företagare Göteborg

Thomas Hedberg (DEM)
företagare Göteborg

Henrik Munck (DEM)
vice ordförande trafiknämnden i Göteborg

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas positiva trend förstärks

Senaste undersökningen från GP/SIFO visar att Demokraterna etablerat sig bland väljarna på allvar. Med 18,3 % av rösterna är partiet näst störst medan Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att tappa väljare.

– Resultatet stämmer bra överens med de reaktioner vi får från många göteborgare och näringslivet. Rent politiskt går vi nu in i en lugnare period och vi kommer under sommaren samla kraft för en intensiv valspurt under augusti/september fram till valdagen, säger partiordförande Martin Wannholt.

GP/SIFOs opinionsundersökning 20 juni 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 20 juni 2018

Under undersökningens mätperiod som sträckte sig fram till 14 juni, har Demokraterna presenterat betydande delar av sin valplattform och budgetdirektiv. Det som skiljer Demokraterna från övriga partier är förslaget med en tydlig omfördelning av 1,4 miljarder kronor för att skapa en bättre välfärd och trygghet.

– Det går om vi får möjligheten att förändra och förbättra den politiska styrningen och budgetprocesser under den kommande mandatperioden. Och när det gäller omfördelning av kommunens resurser har vi bara skrapat på ytan, kommenterar Martin Wannholt.

Demokraterna har presenterat budgeten

Under fredagen presenterade Demokraterna sitt budgetdirektiv under en presskonferens som sändes live.

– Vi vill omfördela 1,4 miljarder under den kommande mandatperioden för att skapa en bättre välfärd och trygghet. För att möjliggöra detta måste den politiska styrningen och budgetprocessen förbättras, deklarerade partiordförande Martin Wannholt.

Demokraterna presenterar budgetdirektiv för 2019.

Demokraterna presenterar budgetdirektiv för 2019.

Huvuddelen av omfördelningen kommer att läggas på skolan. Exempelvis att införa tvålärarsystem och mindre barngrupper i förskolan. En servicegaranti för förskoleplatser utlovas. Och inte minst behöver många skolor rustas upp efter flera år av eftersatt underhåll.

Demokraterna vill även öka antalet platser till äldreboenden och trygghetsboenden. Det behövs fler jouröppna vårdcentraler och partiet vill införa en bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet.

När det gäller en förbättrad trygghet vill Demokraterna bland annat införa 300 kvarterspoliser i samarbete med polisen och bygga tillit i förorten. Ett ökat stöd till föreningsliv och nya idrottsanläggningar är också en viktig pusselbit.

En kraftfull satsning på 50 000 nya bostäder till 2026. Kräver bland annat snabbare handläggning av detaljplaner och ett utökat samarbete med byggaktörer. Viktiga projekt som Skeppsbron och Frihamnen är exempel på hur den nuvarande hanteringen är bristfällig.

På trafikområdet vill Demokraterna häva avtalet kring Västlänken och avveckla trängselskatten när Marieholmstunneln och Hisingsbron är finansierad. Spårvägen måste uppgraderas till Stadsbana för att förkorta restider och bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken. Dessutom nya fasta älvförbindelser som ska prioriteras framför linbaneprojektet.

Budgeten kan ni ta del av via denna länk >>

Presskonferensen går att se på nytt:

På GP debatt – Slöseri med hitte-på-möten

ARTIKEL I GP 2018-06-12:

Skattepengar ska inte bekosta onödiga och meningslösa politiska möten. Det är illa att Göteborgsregionens politiker nu fördubblar möten som i stället skulle kunna avskaffas, skriver Henrik Munck (DEM).

Kommuner samarbetar med varandra genom kommunalförbund. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samarbetar 13 kommuner kring bland annat utbildning, miljö och trafik. En förbundsstyrelse med representanter från kommunerna utgör den politiska ledningen.

Men utöver denna styrelse finns också ett förbundsfullmäktige med hela 97 ordinarie ledamöter och 97 ersättare. Fullmäktigemötena innehåller bara formalia och avgjorda ärenden, och kan närmast liknas vid en begravning. Allt är redan bestämt och efter ceremonin så samlas man kring en måltid och kaffe.

Mötena är dessutom kostsamma med alla politikers arvoden och tjänstemännens löner och förberedelser till mötena.

Jonas Ransgård (M) och Ann-Sofie Hermansson (S) har nu, av nya formaliaskäl, drivit igenom att dessa meningslösa fullmäktigemöten ska hållas dubbelt så ofta. Med dubbelt så höga kostnader.

Ransgårds och Hermanssons hantering av mötena
innebär ett direkt slöseri med våra skattepengar.

Detta är illa. Och än värre med tanke på att lagen medger att helt avskaffa dessa meningslösa möten. Exempelvis Boråsregionens kommunalförbund sköter verksamheten politiskt helt utan några rituella fullmäktigemöten. Men i Göteborg vill politikerna tydligen hålla meningslösa och kostsamma möten.

På frågan om det verkligen är motiverat att fördubbla fullmäktigemötena så framkom på förbundsstyrelsen den 1:e juni att de ledande politikerna i presidiet hade övervägt detta. Men presidiets lösning var att i stället ”hitta på något nytt mötesinnehåll” så att mötena inte framstår som lika meningslösa.

Direkt slöseri med skattepengar

Ransgårds och Hermanssons hantering av mötena innebär ett direkt slöseri med våra skattepengar. Ledande politiker som slösar riskerar dessutom att skapa en dålig kultur som sprider sig till andra. Något som vi redan haft nog av i Göteborg.

Demokraterna i Göteborg vill att politikernas administration ska halveras för att spara in på onödiga kostnader. Det går att skära ned kraftigt bland de över 1 000 uppdrag som finns för politiker i Göteborg.

Färre politiska möten men i stället med riktigt innehåll kan också vara positiva exempel på effektivitet, vilket kan inspirera andra i kommunen.

Dessa effektiviseringar och mycket annat är en del av Demokraternas plan för att omfördela 1,4 miljarder kronor i nya resurser till välfärden, skolan och trygghet för göteborgarna.

Göteborg är en stad med stora resurser men pengarna måste läggas på rätt saker. Ransgårds och ”Soffans” slöseri med skattepengar måste stoppas.

Henrik Munck (DEM)
ordförande Miljö & Samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) styrelseledamot Räddningstjänsten Storgöteborg

Länk till artikeln i GP >>

Visa att du stödjer Demokraterna

Köp T-shirt, keps och tygpåse

Nu säljer vi T-shirts, kepsar och tygpåsar.

Nu säljer vi T-shirts, kepsar och tygpåsar.

Nu finns det T-shirts, kepsar och tygpåsar till försäljning för dig som vill visa att du stöttar Demokraterna. Perfekt även för alla som vill valarbeta. T-shirt finns i grått och svart med texten “Demokraterna – För att vi älskar Göteborg”. Kepsen är svart med Demokraternas logotype framtill och tygpåsarna finns i svart och grått.

Sanna som säljer våra kläder kommer att finnas i partilokalen på Torggatan 11 under följande tider:

Tisdag 12/6, 14-16
Onsdag 13/6, 9-11
Torsdag 14/6 16-19
Fredag 15/6 11-14

Betalning sker helst med Swish.

Priser:
T-shirt 120 kr
Keps 100 kr
Tygpåse 40 kr

Alla kan bidra

Som nystartat parti får vi inget partistöd eller andra ekonomiska bidrag. Med över 1800 medlemmar är vi många som kan hjälpa till att uppnå ett bra valresultat. Det huvudsakliga valarbetet kommer att ske i geografiskt indelade kampanjgrupper men om du inte har möjlighet att vara med i en sådan, kan du bidra på många andra sätt. T.ex. prata med nära och kära om Demokraterna, dela ut foldrar till grannar, värva medlemmar eller ge ett ekonomiskt bidrag. Alla kan göra något och ”många bäckar små” kommer att ge resultat.


Vill du vara med och valarbeta?

Om du vill vara med och valarbeta organiserat för Demokraterna? Hör av dig till vår Valgrupp, genom att skicka mail till valarbete@demokraterna.se. Du blir då kontaktad för mer information. Stöttning och kampanjmaterial kommer att finnas till hands.

Yrkande med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas yrkande i kommunstyrelsen Göteborg 2018-06-13:

Den politiskt beslutade dragningen med en järnvägstunnel via omväg Haga, är Sveriges mest olönsamma projekt. För göteborgarna innebär det en söndergrävd och skövlad stad i nära ett decennium. Samtidigt leder projektet enligt miljöförvaltningen inte till någon mätbar förbättring av trafiksituationen i Göteborg.

Västlänken saknar folkligt stöd. En övertygande majoritet av göteborgarna har dessutom röstat nej till finansieringen av Västlänken.

Enligt villkor i tillåtligheten, miljöbalken och EU:s bindande miljödirektiv, får inte människors hälsa skadas genom överskridanden av miljökvalitetsnormerna (MKN) gällande utsläpp till luft.

Trafikverket avser genom bygget av Västlänken kraftigt överskrida MKN vad avser kväveoxider i stora delar av centrala Göteborg och under lång tid. Och därmed kraftigt bryta mot utlovade förutsättningar för ett genomförande.

Mot bakgrund av ovanstående är det kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges demokratiska rättighet och skyldighet att häva samtliga erforderliga avtal gällande Västlänken gentemot övriga avtalsparter, speciellt Trafikverket. Och därmed på göteborgarnas uppdrag stoppa Västlänken.

Förslag till beslut: I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Att kommunstyrelsen meddelar övriga avtalsparter i västsvenska paketet att Göteborgs Stad häver samtliga avtal avseende Västlänken.
Att kommunstyrelsen ges direktiv att skyndsamt driva processen för att häva samtliga avtal gällande Västlänken.

Yrkandet som pdf >>

Så vill Demokraterna styra Göteborg

Vid en presskonferens under tisdagen presenterade Demokraterna delar av partiets politik inför valet 9 september.
– Vi har en tydlig gemensam inriktning på våra frågor och det är att omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. För att lyckas krävs det omfattande förändringar i hur politiken leder och styr kommunen, konstaterade partiledare Martin Wannholt.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Det var en rad nya politiska initiativ som presenterades under Demokraternas presskonferens. Exempelvis vill partiet halvera den politiska administrationen och omfördela minst 1,4 miljarder kronor till välfärden.
– Göteborg är en av Sveriges rikaste kommuner med många styrningsdilemman och politisk misskötsel. Det måste vara stopp på mångmiljon- och mångmiljardrullningar som inte tillhör det kommunala grunduppdraget, säger Henrik Munck, Demokraternas sjundenamn på listan till kommunalvalet, innan han presenterade ett antal förslag för att göra en bra stad bättre.
– Vi vill se en omfattande reform kring hur politiken leder och styr kommunen. Vi måste frigöra och omvandla resurser till det kommunala grunduppdraget och därmed kunna prioritera satsningar inom välfärden och tryggheten i vår stad.

Till de konkreta förslagen hör att samordna Göteborgs kommun i fyra geografiska huvudområden istället för dagens tio stadsdelsnämnder. Att stadsdirektören får en betydligt tydligare roll och ansvar för vad kommunens hela verksamhet ska åstadkomma varje år samt en samordnad budgetstyrning av stadens alla verksamheter i nära dialog mellan politiken och förvaltningar/bolag samt.

Kravet på att stoppa Västlänken kom naturligtvis upp som en avgörande valfråga. Exempelvis att enbart mark- och kringarbete för Hagastationen kommer att kosta kommunen 688 Mkr. Detta för ett projekt som inte sägs kosta skattebetalarna i Göteborg några större summor!
När det gäller satsningar på kollektivtrafik, vill partiet bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken och prioritera förbindelser under och över älven framför ett osäkert och dyrt linbaneprojekt.
Andra viktiga frågor för Demokraterna under valrörelsen är förslaget på 300 kvarterspoliser i stadens mest utsatta bostadsområden. Demokraterna vill också införa tvålärarsystem i grundskolan och att boende i allmännyttan ska ges möjlighet att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

– Göteborg kan betydligt bättre och det kommer naturligtvis ta tid att införa en förändrad styrning och ledning i syfte att minimera styrningsdilemman. Vi måste börja förändra politiken och styrningen om vi ska leverera mer välfärd och en tryggare stad till alla medborgare, avslutade Jahja Zeqiraj, partiets femtenamn på listan i kommunalvalet.

Demokraternas budgetförslag kommer att presenteras 15 juni.