Yrkande med direktiv för att häva erforderliga avtal och stoppa Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas partiledare Martin Wannholt demonstrerar mot Västlänken

Demokraternas yrkande i kommunstyrelsen Göteborg 2018-06-13:

Den politiskt beslutade dragningen med en järnvägstunnel via omväg Haga, är Sveriges mest olönsamma projekt. För göteborgarna innebär det en söndergrävd och skövlad stad i nära ett decennium. Samtidigt leder projektet enligt miljöförvaltningen inte till någon mätbar förbättring av trafiksituationen i Göteborg.

Västlänken saknar folkligt stöd. En övertygande majoritet av göteborgarna har dessutom röstat nej till finansieringen av Västlänken.

Enligt villkor i tillåtligheten, miljöbalken och EU:s bindande miljödirektiv, får inte människors hälsa skadas genom överskridanden av miljökvalitetsnormerna (MKN) gällande utsläpp till luft.

Trafikverket avser genom bygget av Västlänken kraftigt överskrida MKN vad avser kväveoxider i stora delar av centrala Göteborg och under lång tid. Och därmed kraftigt bryta mot utlovade förutsättningar för ett genomförande.

Mot bakgrund av ovanstående är det kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges demokratiska rättighet och skyldighet att häva samtliga erforderliga avtal gällande Västlänken gentemot övriga avtalsparter, speciellt Trafikverket. Och därmed på göteborgarnas uppdrag stoppa Västlänken.

Förslag till beslut: I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Att kommunstyrelsen meddelar övriga avtalsparter i västsvenska paketet att Göteborgs Stad häver samtliga avtal avseende Västlänken.
Att kommunstyrelsen ges direktiv att skyndsamt driva processen för att häva samtliga avtal gällande Västlänken.

Yrkandet som pdf >>

Så vill Demokraterna styra Göteborg

Vid en presskonferens under tisdagen presenterade Demokraterna delar av partiets politik inför valet 9 september.
– Vi har en tydlig gemensam inriktning på våra frågor och det är att omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. För att lyckas krävs det omfattande förändringar i hur politiken leder och styr kommunen, konstaterade partiledare Martin Wannholt.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Det var en rad nya politiska initiativ som presenterades under Demokraternas presskonferens. Exempelvis vill partiet halvera den politiska administrationen och omfördela minst 1,4 miljarder kronor till välfärden.
– Göteborg är en av Sveriges rikaste kommuner med många styrningsdilemman och politisk misskötsel. Det måste vara stopp på mångmiljon- och mångmiljardrullningar som inte tillhör det kommunala grunduppdraget, säger Henrik Munck, Demokraternas sjundenamn på listan till kommunalvalet, innan han presenterade ett antal förslag för att göra en bra stad bättre.
– Vi vill se en omfattande reform kring hur politiken leder och styr kommunen. Vi måste frigöra och omvandla resurser till det kommunala grunduppdraget och därmed kunna prioritera satsningar inom välfärden och tryggheten i vår stad.

Till de konkreta förslagen hör att samordna Göteborgs kommun i fyra geografiska huvudområden istället för dagens tio stadsdelsnämnder. Att stadsdirektören får en betydligt tydligare roll och ansvar för vad kommunens hela verksamhet ska åstadkomma varje år samt en samordnad budgetstyrning av stadens alla verksamheter i nära dialog mellan politiken och förvaltningar/bolag samt.

Kravet på att stoppa Västlänken kom naturligtvis upp som en avgörande valfråga. Exempelvis att enbart mark- och kringarbete för Hagastationen kommer att kosta kommunen 688 Mkr. Detta för ett projekt som inte sägs kosta skattebetalarna i Göteborg några större summor!
När det gäller satsningar på kollektivtrafik, vill partiet bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken och prioritera förbindelser under och över älven framför ett osäkert och dyrt linbaneprojekt.
Andra viktiga frågor för Demokraterna under valrörelsen är förslaget på 300 kvarterspoliser i stadens mest utsatta bostadsområden. Demokraterna vill också införa tvålärarsystem i grundskolan och att boende i allmännyttan ska ges möjlighet att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

– Göteborg kan betydligt bättre och det kommer naturligtvis ta tid att införa en förändrad styrning och ledning i syfte att minimera styrningsdilemman. Vi måste börja förändra politiken och styrningen om vi ska leverera mer välfärd och en tryggare stad till alla medborgare, avslutade Jahja Zeqiraj, partiets femtenamn på listan i kommunalvalet.

Demokraternas budgetförslag kommer att presenteras 15 juni.

Demokraterna näst största parti i Göteborg enligt GP/SIFO

I den senaste undersökningen från GP/SIFO fortsätter Demokraterna att växa och är med 15,7 % näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer. Det känns nu realistiskt att vi ska få ett avgörande inflytande efter den 9 september, kommenterar partiordförande Martin Wannholt.

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

På bara ett år har Demokraterna blivit göteborgarnas röst i det politiska landskapet. Antalet medlemmar fortsätter att växa och det gör även opinionssiffrorna. När GP under torsdagen presenterade sin helt nya undersökning, så visar den att resultatet från april inte var en engångsföreteelse. En uppgång från 13,9 till 15,7 % visar nu att Demokraterna är näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

– Undersökningen bekräftar att många göteborgare vill se en förändring av hur staden sköts. Vi kommer nu ha ett tydligt fokus på att presentera vår politik för att nu nå ut till ännu fler göteborgare och vår politik kommer att finansieras krona för krona.
Några av våra viktigaste vallöften är att införa 300 kvarterspoliser, tvålärarsystem i grundskolan och att stoppa misskötseln av göteborgarnas tillgångar, säger Martin Wannholt.

Läs nyheten i GP här >>

Stort intresse för Demokraternas årsmöte

Närmare 500 medlemmar trotsade det vackra vädret och kom till Demokraternas årsmöte i Lundby konsertsal för att ta del av partiets politik inför valet och lyssna på Inga-Britt Ahlenius som inbjuden gästtalare.

Efter dagens beslut från Mark och miljödomstolen om att Västlänken får börja byggas direkt, inledde partiledaren Martin Wannholt som hälsade alla välkomna med att kommentera beslutet.
– Nu går Demokraterna till val med att vi kommer att häva avtalet och då blir det åka av i den här valrörelsen i Göteborg. Det fina med det kommande valet är att vi för en gångs skull är lika mycket värda. Vi får en röst per medborgare och det gör att vi kommer att få ett valresultat som ingen hade kunnat ana. Då kan vi sedan i lugn och ro stoppa det här skadliga projektet.

Partiordförande Martin Wannholt på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Partiordförande Martin Wannholt talar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Demokraterna har onekligen vind i seglen. Inte bara när det gäller opinionsmätningarna. Entusiasmen i medlemsledet är också påtaglig. Inget av de andra partierna i Göteborg har samlat lika många partimedlemmar till sina årsmöten. En publikdragare var självklart Inga-Britt Ahlenius som gästtalade.

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

– När jag ser hur mycket folk som har tagit sig hit den här varma sommarkvällen, förstår jag att ni måste vara väldigt arga. I en intervju för några år sedan nämnde jag att jag inte förstod varför människorna i Göteborg inte tågar gatan fram och kräver kommunstyrelsens avgång. Nu verkar det som att den dagen kommit, inledde hon sitt gästtal.
Hon pratade om korruptionen, bolagsröran, bristen på ledarskap och kontroll inom Göteborgs stad samt kommunallagen som hon uppmanade oss att läsa.
– Göteborg har gett korruptionen ett ansikte. En svart klänning kan bli en lunch med dricks. Hennes sakliga och varma framträdande genererade både i skratt och spontana applåder.

 

Efter Inga-Britts framträdande, startade Demokraternas årsmöte under ledning av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Ett tillskott i partistyrelsen blev nyvalda Jessica Blixt, sakkunnig inom skola. Det presenterades och klubbades även en uppdaterad lista till regionvalet med tre nya tunga namn, Joakim Rosdahl, ekonomichef, Renée Palmnäs, vårdenhetschef och Jan Hammarström, läkare.
Årsmötet fortsatte med en presentation av Martin Wannholt som gick igenom Demokraternas allra viktigaste valfrågor. Nästa steg blir nu att arbeta med Demokraternas valbudget som skall vara klar i mitten av juni.

Till sist följde ”Just D. The talkshow” som på ett lättsamt sätt bjöd in deltagare att sitta i soffan att prata om både livet och politiken. Inbjudna gäster var Jessica Blixt, Jahja Zeqiraj, Henrik Munck och Martin Wannholt. Stämningen var god och alla bjöd på sig själva.

Henrik Munck presenterar sig själv på årsmötet.

– Nu är det valrörelse. Förutom att ha roligt, skall vi nu öka för varje dag och vi skall lyfta fram vad vi lovar att göra för den här stan om vi får styra. Det som gör det här partiet så unikt är att det finns så mycket kunskap av människor som är villiga att bidra, avslutade Martin Wannholt talkshowen.

Till sist vill vi utbringa ett hjärtligt tack till alla medlemmar som kom och bidrog till att den här kvällen blev en succé. Även ett stort tack till alla bakom arrangemanget som hjälpt till att planera och genomföra årsmötet!

Veronica Öjeskär, partisekreterare

Foto: Kent Dahlgren

Dagens Opinion skriver om Demokraterna

Dagens Opinion riktar sig mot alla som arbetar inom media, kommunikation och opinionsbildning.  I dag har journalisten Oscar Örum gått på djupet i en omfattande artikel om Demokraterna. Utdrag från intervjun med partiledaren Martin Wannholt.

– Vi har fått den bästa socialdemokraten och den mest begåvade miljöpartisten i hela Göteborg att gå över till oss.
Så hvad vilja Demokraterna? Stoppa Västlänken, förstås. Eller som Martin Wannholt kallar det:
– Ett dyrt och meningslöst projekt som ingen göteborgare vill ha.
Men Demokraterna vill inte vara ett enfrågeparti. Och definitivt inte kallas ett missnöjesparti. En viss optimism krävs alltså. 
– Vi har väldigt mycket tillgångar i Göteborg, men det pågår också ett stort slöseri. Den kombinationen gör att vi har jättebra förutsättningar att vända på utvecklingen. Drar vi nytta av alla kunskaper och resurser som finns i staden skulle vi kunde vända skutan riktigt snabbt. Det tar tid att bygga nya skolor, men vi skulle kunna anställda många nya lärare, till exempel.
Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Samhälle om Demokraternas framgångar

Dagens Samhälle skriver om opinionsmätningen som skakar om Göteborg. Demokraternas framgång ger avtryck över hela landet.
Läs artikeln som pdf >>

Dagens Samhälle 2018-04-26

Dagens Samhälle 2018-04-26

Demokraterna redan tredje största partiet i Göteborg

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

På tisdagskvällen publicerade GP/Sifo sin lokala väljarbarometer. Den visade tydlig att många göteborgare vill ha en förändring av hur staden styrs politiskt. Demokraterna fick i undersökningen 13,9 % och är därmed redan tredje största partiet. Socialdemokraterna är den stora förloraren och får 15,4 % och Moderaterna tappar men är ändå största parti med 19,7 procent.

– Det är naturligtvis mycket glädjande siffror för alla oss som arbetar för ett bättre Göteborg. Med dessa siffror i ryggen kommer vi att sikta på att bli det största partiet i Göteborg och stoppa Västlänken, kommenterade Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Länkar:
GP, Katastrofsiffror för S i Göteborg >>
GP, Cwejman: Maktskifte kan bli verklighet i Göteborg >>
GP, Wannholt: Annat än tvåsiffrigt är ointressant >>

Martin skriver yrkande gällande pedagogiska experiment i Kvibergsskolan

Partiordförande och kommunalrådet Martin Wannholt har skickat in ett yrkande till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att avbryta de pedagogiska planerna på Kvibergsskolan.

Göteborgs Stad är huvudman för kommunala skolor och ansvarar för att utbildningen svarar mot de nationella målen. Det finns en uppenbar risk att pedagogik med klassrumslösa, åldersblandade och skärmsurfandes jättegrupper av elever, inte leder till måluppfyllelse.

Martin har även ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, där han bland annat frågar henne om den rödgröna minoriteten står bakom denna ”pedagogik” och hur hon ser på föräldrars oro över att deras barn ska utsättas för pedagogiska experiment som inte har stöd i forskning. Både yrkandet och interpellationen kan läsas i länkarna nedan.

Yrkande angående pedagogik i Kvibergsskolan >>
Interpellation Kvibergsskolan >>

Demokraterna spikade sina kandidater

På onsdagskvällen fastställdes Demokraternas kandidatlista inför kommunal- och regionvalet. Många medlemmar hade sökt sig till Lundby konsertsal för att rösta och passade också på att ställa frågor till kandidaterna.

Partiordförande Martin Wannholt öppnade Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

– Det är en oerhörd stark lista vi har till kommunalvalet med en bra blandning av människor som arbetar inom sjukvården, skolan, polisen och inte minst entreprenörer inom näringslivet, kommenterade Martin Wannholt, partiordförande och förstanamn på Demokraternas lista.

Kandidaterna presenterades förtjänstfullt av Mikael Sjöholm. Många var naturligtvis extra intresserade av ”nyförvärven” Jahja Zeqiraj och Henrik Munck som de senaste dagarna dominerat nyheterna i Göteborg. Även medlemmarna som satt i publiken passade på att ställa frågor innan nomineringskommitténs ordförande Per Anders Örtendahl fick ett unisont ja.

-Nu drar vi igång valrörelsen på allvar och med den här laguppställningen kan vi få till ett mycket bra valresultat och börja göra skillnad för göteborgarna på riktigt, avslutade Martin Wannholt.

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>

Partiordförande Martin Wannholt och de nominerade kandidaterna på Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötets presentatör Mikael Sjöholm intervjuade kandidaterna under nomineringsmötet.

Jahja Zeqiraj och Henrik Munck går med i Demokraterna

På en presskonferens i stadshuset under tisdagen kunde partiordförande Martin Wannholt presentera två politiska tungviktare som ansluter sig till Demokraterna; Jahja Zeqiraj, tidigare Socialdemokraterna och Henrik Munck, tidigare Miljöpartiet.
– Det är naturligtvis oerhört glädjande att två av stadens bästa politiker vill ansluta sig till Demokraterna, arbetet för att göra en bra stad bättre går in i en intensiv genomförandefas, kommenterar Martin Wannholt.

Demokraterna håller presskonferens i Göteborgs stadshus och välkomnar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck 20 mars 2018.

Valrörelsen börjar ta fart på allvar i Göteborg. Under tisdagen kunde Demokraterna presentera en förstärkning inför kommunalvalet som bara är drygt fem månader bort. Det är två politiska tungviktare som valt att lämna sina gamla partier för att istället engagera sig för Demokraterna. Henrik Munck är 1:e vice ordförande i Trafiknämnden och ordförande för SDN Västra Göteborg. Jahja Zeqiraj är ordförande i Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen. Båda har bestämt sig för att sitta kvar på sina förtroendeuppdrag.

Så här kommenterar Henrik Munck:
– Jag fortsätter utifrån de uppdrag jag fått personligen från kommunfullmäktige och utifrån beslutade budgetar m.m. som gäller. Efter valet hoppas jag att jag får formellt representera Demokraterna i politiska uppdrag i Göteborg.

Även Jahja Zeqiraj har en liknande inställning.
– Jag avser att sitta kvar på mina uppdrag mandatperioden ut. Demokraterna och Martin Wannholt som dess ledare är den kraft som krävs för att förändra och förbättra Göteborg i grunden.

Demokraterna har ett medlemsmöte på onsdag och då sätts kandidatlistorna till kommunalvalet och regionen. Då avgörs det om Henrik och Jahja föreslås till valbara platser.

Demokraterna hälsar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck välkomna!

Pressmeddelande >>