Alliansen samverkar hellre med Vänstern än med Demokraterna

En enig Kommunfullmäktigegrupp från Demokrater beslutade i förra veckan att erbjuda alliansen att komma ur deras allt tätare samarbete med V, MP och Fi.
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl, från Demokraterna utsågs till förhandlare.
Genom valteknisk samverkan med oss istället för vänsterpartierna skulle röda majoriteter i nämnder och styrelser tas bort. Och alla nämnder och styrelser skulle följa valresultatet i fullmäktige.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl (D)

– Det är sammantaget ett förslag du inte kan säga nej till om det inte finns något annat i vägen, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt till DN.

Som skäl anger Martin Wannholt till DN följande – Jag och gruppen ser två skäl: För det första för att återställa ordningen i nämnder och styrelser så att dessa återspeglar majoriteten. För det andra för en breddning av presidierna. Om vi skulle ha valteknisk samverkan med Alliansen får vi presidieposterna från Vänster- och Miljöpartiet. Då har vi föreslagit att dessa skulle fördelas enligt valresultatet, så att Socialdemokraterna får 55 procent av dem och vi 45 procent.

Men alliansen svarade nej. Josefson (M) sa via media ”vi har redan ingått en valsamverkan för denna mandatperiod. Vi har ett avtal att förhålla oss till.” Ett svek mot Göteborgarna enligt Martin Wannholt.Alliansen väljer att låsa fast sig med de rödgrönrosa ända till valet 2022. Tragiskt och obegripligt.

Länk till artikel i DN – Wannholt efter Alliansens besked: ”Tragiskt och obegripligt” >>
Länk till artikel i DN – Alliansen i Göteborg avvisar Wannholts bud >>
Länk till ledare i GP och av Adam Cwejman – Så blev en röst på Moderaterna en röst på Vänsterpartiet >>
Länk till artikel i GP – Alliansen säger nej till Demokraternas erbjudande >>

Här kommer mailkonversationen med alliansen om vårt erbjudande:

Demokraternas erbjudande till alliansen fredag 4/12 16:34:

Hej Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

En enig kommunfullmäktigegrupp för Demokraterna har beslutat att föreslå er en valteknisk samverkan.

Vi är bekymrade över att ert nuvarande samarbete efter hand givit Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, mer inflytande över stadens utveckling än vad som återspeglar väljarnas vilja i valet 2018. Vi vill därför erbjuda er att avbryta er valtekniska samverkan med Vänsterpartierna redan i år. Och vi avslutar vår valtekniska samverkan med Socialdemokraterna.

För att få en bred demokratisk representation i presidierna, avser vi Demokrater att utifrån valresultatet dela med oss av presidieposterna till Socialdemokraterna, under förutsättning att de tackar ja till detta.

När det gäller budgethantering resterande del av mandatperioden kommer vi i sedvanlig ordning rösta bifall till vår egen budget och i övrigt avstå. För det fall det mot förmodan skulle behövas, kommer vår fullmäktigegrupp säkerställa att er budget kan tas av fullmäktige.

Vi hoppas på positivt gensvar och ser fram emot att ses och är tillgängliga hela helgen för att diskutera vidare med er.

Med vänlig hälsning
För Demokraternas kommunfullmäktigegrupp,
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl


Alliansens nej tack-svar 26 timmar senare lördag 5/12 19:44:

Hej Martin och Per Anders!

Tack för ert mail och inbjudan till samverkan.

När det gäller den valtekniska samverkan som vi har med V, Mp och Fi så bygger den enbart på att de är största oppositionsgrupperingen med eget budgetförslag och uppgörelsen saknar helt sakpolitiskt innehåll, eftersom vi står långt ifrån varandra politiskt och ideologiskt.

Principen om att oppositionen ska inneha andre vice ordförandeposten i våra nämnder och styrelser är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Detta är därför en princip som vi värnar och inte vill kullkasta.

Ett tätare politiskt samarbete mellan oss i Alliansen och Demokraterna i syfte att genomföra mer borgerlig politik i Göteborg välkomnar vi varmt.

Hur vi kan hitta former för ett bättre samarbete mellan Alliansen och Demokraterna vill vi gärna sitta ned och prata med er om. Vi tror att Göteborg behöver mer borgerlig politik och att vi tillsammans kan göra mer för att möta invånarnas förväntningar och kunna få igenom viktiga beslut för stadens framtid.

Vi föreslår därför att vi bokar in ett möte så snart som möjligt mellan oss gruppledare i Alliansen och er båda och återigen, tack för ert initiativ!

Med vänlig hälsning,
Axel Josefson, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors och Elisabet Lann


Vårt svar på deras nej tack och återupprepning av vårt erbjudande söndag 5/12 17:45:

Hej,

Och tack för snabbt svar.

En förutsättning för att kunna fatta fler beslut i enlighet med väljarnas uttryckliga vilja i valet, är att nämndernas sammansättning återspeglar kommunfullmäktiges sammansättning. Detta är tyvärr fel att ni i er nuvarande valtekniska samverkan behövde förhandla bort platser från Demokraterna och ge till Vänsterpartierna. Detta korrigeras om ni lämnar samverkan med Vänsterpartierna och tar emot vårt erbjudande om valteknisk samverkan.

Vi har i kommunala Sverige en demokratisk tradition av att inkludera oppositionen i presidierna. Just på grund av detta är det av stor vikt att stadens två största oppositionspartier får insyn genom presidiearbetet, utöver att korrigera sammansättningen i nämnder och styrelser. Det är mot denna bakgrund som en enig fullmäktigegrupp från Demokraterna valt att erbjuda er en mer demokratisk valteknisk samverkan. Vi Demokrater är också eniga om att erbjuda drygt hälften av presidieposterna till Socialdemokraterna (utifrån valresultatet), under förutsättning att de tackar ja.

Den princip om största budgetalternativ som ert ”nej tack”-svar vilar på, gäller inte generellt och är ingen allomfattande princip i vårt kommunala Sverige. I t ex Uppsala och Eskilstuna har er motsvarighet till styrande minoritet (där M, L och C ingår på olika sätt) valt att göra på annat sätt.

Vi ser möjligheter till mer och bättre samarbete med er i flera för Demokraternas väljare viktiga frågor. Det förutsätter en mer demokratisk sammansättning i nämnder och styrelser. Genom att avbryta er samverkan med Vänsterpartierna kan vi också genomföra detta.

Avslutningsvis vill vi återupprepa vårt erbjudande till er och ber er fundera på om det finns något skäl att tacka nej. Vi är tillgängliga och hoppas att ni har möjlighet att diskutera detta med era fullmäktigegrupper imorgon kväll.

Mvh Martin och Per Anders


Måndag kväll den 7/12 var det fullmäktigegrupper. På tisdag väntade vi hela dagen på svar, men fick ingen återkoppling. Då skrev vi en påminnelse igår tisdag 8/12 15:51:

Hej igen Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

Hoppas det blev bra diskussioner i era fullmäktigegrupper igår kväll. Vi väntar fortsatt på att ni tackar ja till vårt erbjudande om valteknisk samverkan och banar väg för att få igenom mer politik i frågor där våra respektive partiers väljare har gemensamma förväntningar.

För att vi ska hinna diskutera i lugn och ro föreslår vi bordläggning av Handling 2020 nr 280, Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag. Och att du Axel kontaktar fullmäktiges ordförande för att kunna förbereda ett extra kommunfullmäktigemöte nästa vecka. Att återställa fullmäktiges majoritet i nämnderna och att demokratiskt bredda presidierna är tillräckligt viktigt för att kalla in kommunfullmäktige till ett extra möte.

Med vänlig hälsning
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl

Efter detta kom alltså ett definitivt nej från Josefson (M) i media (DN). Slut.