Medlemsmail 8 december 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 8 december 2020.

Under november har det hänt åtskilligt. En viktig del är att vi presenterade vårt budgetförslag för Göteborgs stad 2021 som markerar riktningen framåt under de närmaste åren. Vår viktigaste profilfråga är säkerheten och tryggheten, där vi bland annat föreslår tre ytterligare bemannade polisstationer i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön. Vi förslår även nya satsningar på skolan och ett välfärdslyft, samt att Hotell Heden byggs om till studentlägenheter, medan en ny stadsplan utarbetas. För att få fram bra bostäder vill vi också att fler småhustomter skyndsamt tas fram på kommunal mark. Det både stabiliserar staden och ger oss en bättre kommunal ekonomi.

Här kan du läsa mer om Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2021 >>

Olyckligtvis har coronapandemin tagit ny kraft. Fler än någonsin är smittade och restriktionerna är på väg mot en ny rekordnivå. I det kritiska läget har stadens alliansstyre visat sig handlingsförlamat, vilket gjort att Demokraterna tillsammans med S lagt fram gemensamma förslag för att aktivera krisledningsnämnden och höja tempot i stadens krishantering.

Läs artikeln i GP här >>

Vi har också gått ut tydligt med att vi i den rådande samhällsutvecklingen i Göteborg inte har möjligheter att ta emot några nyanlända. Martin Wannholt förklarade varför i GP den 11 november, ”Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600.”

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>

Läs artikeln i GP >>


Opinionsundersökning

Partiet anlitade i oktober Demoskop för att göra en opinionsundersökning av partisympatier och attityder i Göteborg. Vi kan inte redovisa detaljer, men resultatet var mycket uppmuntrande. Våra opinionssiffror ligger nära valresultatet, vilket ger ett mycket bra utgångsläge inför 2021 och 22.

Dessutom har Demokraternas partiledare Martin Wannholt högst förtroendesiffror av samtliga lokala partiledare. Opinionsundersökningen visar att vi har lyckats bygga upp ett stort förtroende i skol- och äldrefrågor. Vad gäller trygghetsfrågor har vi vuxit men har störst potential med tanke på hur högt väljarna värderar frågan i undersökningen. Demokraterna har högst förtroende i infrastrukturfrågor vilket förstås reflekterar vår välkända hållning till Västlänken. Det gör det ännu mer glädjande att vi även ligger mycket högt vad gäller förtroende för att kunna sköta stadens ekonomi.

Undersökningen innehåller ett omfattande material om hur attityder till olika profilfrågor ser ut i olika delar av kommunen. Den ger alltså ett bra material för att lägga upp arbetet inför nästa val.


Budgetdebatt i Regionfullmäktige

I skuggan av pandemin genomförde Regionfullmäktige sin årliga, stora budgetdebatt 30/11-1/12. Senaste mötena i regionfullmäktige har skett med begränsat deltagarantal, men den här mötet genomfördes digitalt och med full styrka på 149 ledamöter. Många ledamöter hade behov av att få tala så det blev ett långt möte.

Tvådagarsmötet webb-sändes och kan ses här >>

Inledning

Martin Wannholt inledde gruppledardebatten. Martin lyfte två övergripande uppgifter som de viktigaste för sjukvårdspolitikerna:

1.      Långsiktigt säkerställa tillräckliga resurser till den personal som bär upp sjukvården för våra patienter runt om i regionen.

2.      Säkerställa att resurserna verkligen når ut till avdelningar och kliniker. Detta kräver effektivisering, prioritering och omfördelning. Demokraterna skjuter också till 250 MSEK extra till sjukvården jämfört med Allians/Mp-styret i regionen.

Martin varnade också för att dra igång, det stora, dyra och byggfixerade projektet Sahlgrenska Life som har mycket oklarheter. Vi vill inte ha en ny Karolinska skandal i Västra Götaland.

Organisation och ledning

I avsnittet om organisation och ledning kritiserade Thomas Hedberg regionens uråldriga styrmodell med beställarnämnder och utförarnämnder, något som de flesta regioner redan övergett. Först ska en politisk nämnd besluta om vår sjukvård. Sen ska nämnden beställa vård, t ex av Sahlgrenska, där en annan politisk styrelse leder organisationen. Organisationen måste förenklas.

Trafik

Joakim Rosdahl inledde med vikten av att optimera mellan olika trafikslag, där kollektivtrafiken har sin roll och bilen sin. Politiken måste ställa krav, styra och prioritera efter fakta, när projektens kostnader blir orealistiska. I dagsläget är det eftersatta spårvägssystemet viktigare att prioritera än järnvägssatsningar. På järnvägssidan prioriterar vi fyrspår Göteborg-Alingsås, bland annat för att klara godstrafiken från Göteborg och hamnen, men också för snabbare resor Göteborg-Stockholm. Oslolänken och Boråsbanan är viktiga, men här behöver politiken prioritera och få ordning på kostnaderna. Regionpolitikerna är helt fixerade vid snabbana, Göteborg-Borås, och har svårt att se Göteborgs behov och helheten i kollektivtrafiken, vilket märktes i replikskiftet.

Sjukvård

Ulla Nathorst Westfelt lyfte den låga utnyttjandegraden på operationssalar och bristen på intensivvårdplatser, något som identifierades redan för 10 år sedan. Därefter har behoven ökat ytterligare, långt före pandemin. Brist på IVA-platser gör att stora operationer inte kan genomföras efter planering, med resultat att operationssalar står tomma. Problemen förstärks av stor personalomsättning på IVA-sköterskor. En förutsägbar och väldefinierad lönetrappa behövs, att introducera en ny IVA-sköterska kostar idag flera hundra tusen kronor.

Läs Demokraternas budget i VGR för 2021 här >>

Martin Wannholt, Ulla Nathorst-Westfelt, Thomas Hedbarg och Joakim Rosdahl i Regionfullmäktige.


Fotoreportage av Jan Jörnmark

Demokraternas ledamot i Byggnadsnämnden har under snart två års tid åkt ut och tittat på en mängd områden och hus runt om i Göteborg inför beslut som ska tas. Det finns flera områden där han oftare hamnar på som ger förklaring till varför Demokraterna under året drivit förändringar i den nya kommunala Översiktsplanen.

Att arbeta med Översiktsplanen har tidigare aldrig varit viktigt för politiker men det finns goda skäl att vi gör det. Göteborg har länge växt utan verklig planering och resultatet av det har blivit en usel trafiksituation och missnöje med hur nybyggnationen sker och hur samhällsservicen missköts.

Länk till fotoreportaget – Den planlösa staden >>


Nytillskott i Demokraterna

Under hösten som gått har vi fått två nytillskott inom Demokraterna. Ulla Nathorst-Westfelt arbetar på deltid som politisk sekreterare i regionen där hon bevakar framför allt sjukvårdsfrågorna. Ulla är överläkare och med i vår Regionfullmäktigegrupp.

Det andra tillskottet är ett för många välkänt ansikte, Peter Danielsson, som arbetar deltid som politisk sekreterare i Rådhuset tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp och kommunalråd. Peter är med i vår kommunfullmäktigegrupp och politiker i bl.a. miljö och klimatnämnden. Han har arbetat många år inom miljöarbete varav de senaste åren mycket mot Västlänken

Vi hälsar både Ulla och Peter välkomna och önskar dem lycka till med sina uppdrag!


Sorgebud

Det är med stor sorg som vi tidigare under hösten fick säga farväl till Marianne Aase som hastigt lämnade oss efter en tids sjukdom.

Marianne var kandidat på vår Kommunfullmäktigelista inför valet 2018 och satt därför som ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige för Demokraterna. Hon har även suttit i Lokalnämnden sedan valet. Marianne var en omtänksam, positiv kvinna och starkt engagerad i vår valkampanj 2018. Framför allt i valstugan vid Stora teatern. På kommunfullmäktiges 15 oktober hölls en parentation med tyst minut för att hedra Marianne.


Extra årsmöte 23 november inställt

Som vi hoppas alla av er har läst så blev vi tvingade att ställa in årsmötet 23 november som skulle gått av stapeln på Svenska Mässan.

Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi kan se att läget stabiliserats.