På GP debatt – Västlänken stryper den kommunala utvecklingen

ARTIKEL I GP 2018-03-17:
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Orsak: Västlänken slukar stora resurser. Under tiden kan mycket lite göras åt bristen på förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. Även kollektivtrafiken i Göteborg skjuts på framtiden, skriver Martin Wannholt (DEM).

GP debatt 17 mars 2018

GP debatt 17 mars 2018

Västlänksdebatten är i full gång efter GP:s avslöjande om hitte-på-siffror från Trafikverket, som spridits vidare till allmänheten och näringslivet, främst av socialdemokratiska politiker. Aldrig någonsin har ett så stort skandalprojekt kunnat komma så nära ”mållinjen”, innan skeppet sköts i sank.

På trafiknämnden i tisdags gavs information om att kommunen vikt ned sig mot Trafikverket när det gäller kostnaden för stadens egna personalresurser in i Västlänksprojektet. Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad. Det betyder att över en halv miljard kronor får tas från stadens välfärd rakt in i Västlänkens slukhål. Men det är inte längre de felaktigt tagna kostnaderna som upprör mest.

Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad.

Många viktiga satsningar
Vi skulle behöva omprioritera många fler av stadens planerare i olika befattningar till att planera mer av förskolor, skolor och äldreboenden. Till att planera fler bostäder. Till att bygga ut spårvägen med Operalänken. Till att bygga ett nytt mot för att förena Lundby med Lindholmen och stödja näringslivets framgångsrika utveckling. Till att planera en riktig kollektivtrafikförbindelse över/under älven mellan broarna. För att nämna några av alla de viktiga och lönsamma satsningar som behövs i vår stad. Inte till en obsolet omvägstunnel till Haga med miljöförstöring och som inte ger resandeökning. Eller en kraftigt fördyrad jippolinbana som kan stå färdig tre år efter jubileumsfesten när alla gått hem. Eller till en försenad och fördyrad renovering av Vasabron, i syfte att kunna köra tunga transporter med Västlänksmassor.

Slagit i kapacitetstaket
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Senast nu i onsdags vid kommunstyrelsens informationsmöte fick vi detta bekräftat ännu en gång. Krisen i förskolan och skolan kommer att öka, på grund av stadens resursbrist. Redan i dag går 4 500 förskole- och skolelever i Göteborg i tillfälliga baracker. Enligt lokalansvariga kommer många fler elever tvingas göra samma sak, det vill säga gå igenom förskola och delar av sin skolgång i temporära baracker. En stor anledning är planeringen av Västlänken. Det projekt som enskilt drar mest resurser i hela staden. Ovanpå allt detta:

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

På trafiknämnden i tisdags påstod Bo Larsson (Trafikverkets projektledare för Västlänken), att det skulle gå att köra dubbelt så många tåg till och från Göteborg om Västlänken byggs. Inte i en avlägsen framtid 100 tilläggsmiljarder senare, utan direkt efter invigning av den. Hur många tåg som skulle köras berodde enligt Bo Larsson enbart på vad tågoperatörerna ville. Hur är det möjligt med ett sådant påstående? Alldeles nyligen har det tydligt framgått i GP, med direkta citat från Trafikverkets kapacitetsexperter, att det är ”parkeringskapaciteten” vid Centralstationen som utökas, men att det inte kan gå fler tåg förrän banorna in till Göteborg byggts ut.

Invaggats i felaktiga siffror
Trafikverket har efter GP:s avslöjanden också lokalt känt sig tvungna att producera ett internt PM, för att tillsända inte minst verkets generaldirektör, som också invaggats i de felaktiga siffrorna. I dokumentet framgår tydligt att det inte blir några fler tåg med mindre än att omkringliggande system byggs ut enligt den politiska visionen ”Målbild Tåg 2035”. I den framgår merparten av de tilläggsinvesteringar om 100 miljarder kronor som skulle behövas.

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

Att det inte kan gå fler persontåg är således klart, men det gäller också godstågen. Om det de facto fanns en tydlig miljönytta med Västlänken, som Trafikverket påstår med extra godståg direkt efter invigningen, skulle Trafikverket naturligtvis visa detta på sin hemsida. Men trots att de utlovat underlaget till GP så kommer inget sådant. Alla utom dem som förespråkar Västlänken förstår redan varför. Det blir inga extra godståg på grund av att Västlänken invigs. Därmed faller också påstådd miljö- och klimatnytta.

Utsläppen kommer att öka
I centrala Göteborg sker omfattande överskridanden av miljökvalitetsnormen för kväveoxider i luften. Normen är till för att skydda människors hälsa och det är viktigt att minska utsläppen av denna anledning. Skulle Västlänken byggas kommer utsläppen i stället att öka med betydligt fler överskridanden. Detta strider mot gällande miljölagstiftning, såväl Sveriges som EU:s, och leder till ännu sämre hälsa. Det går inte att hitta något giltigt undantag i den svenska lagstiftningen eller EU-direktivet, vare sig för mark- och miljödomstolen i Vänersborg eller för politiska prestigeprojekt.

Land ska med lag byggas. Hur länge ska drömmen om Västlänkens magiska effekter hållas vid liv hos det politiska teatersällskapet i Göteborg?

 

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Företagare, engagera er politiskt och gör upp med Göteborgsandan!

Demokraterna vill göra upp med Göteborgsandan.

I dagens GP har Demokraterna en debattartikel där vi uppmanar näringslivet i Göteborg att engagera sig politiskt och bli valbara till de kommunala bolagens styrelser. Vi ser det som ett sätt att komma till rätta med den mygelkultur som råder inom delar av förvaltningar och bolag. Får vi Demokrater inflytande efter valet vill vi få med övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.
/Jan-Olof Ekelund


ARTIKEL I GP 2018-03-15:
Företagsklimatet i Göteborg hör till de sämsta i landet. Staden rankas på plats 206 av landets kommuner och plågas återkommande av mygelaffärer eller vanskötsel av de kommunala bolagen. Nu uppmanar Demokraterna i Göteborg det lokala näringslivet att engagera sig politiskt och göra upp med Göteborgsandan, skriver bland andra Anna-Karin Hammarstrand (DEM) och Martin Wannholt (DEM) .

Det är ingen tvekan om att de sämsta sidorna av Göteborgsandan lever kvar i stadens bolag och förvaltningar. Ledande kommunalråd har i början av året fått lämna sina poster eller helt enkelt tröttnat på sitt uppdrag. För det är tyvärr så verkligheten sett ut under många år. Göteborg, med svenskt rekord i antalet kommunala bolag, har styrelser som enbart består av förtroendevalda och där lång och trogen tjänst inom partierna kan belönas med styrelseuppdrag oavsett krav på specialistkunskaper.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden. Därför uppmanar vi det lokala näringslivet att börja engagera sig politiskt. Det måste inte vara i Demokraterna även om initiativet kommer från vårt parti. Det viktiga är att partierna i Göteborg får tillskott av erfarna företagare och att de kan dela med sig av sina kunskaper om de blir utsedda till styrelsemedlemmar i kommunala bolag.

Resa mot botten

Förra året rankades Göteborg på plats 206 bland landets 290 kommuner när det gällde bra företagsklimatet enligt svenskt Näringslivs årliga undersökning. 2009 var placeringen på plats 100 så utvecklingen har gått åt fel håll under ett antal mandatperioder. Den låga rankingen förklaras med att många företag upplever att kommunens tjänstemän visar svagt intresse för att underlätta företagandet. Det gäller inte minst inom välfärdssektorn men även andra områden som stadsutveckling och infrastruktur. Exempelvis tar handläggning av detaljplaner och bygglov längre tid i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö.

Även en jämförelse med de statliga bolagen är relevant. I dessa bolag är det en praxis med styrelsemedlemmar som inte är knutna till något parti utan är efterfrågade på grund av sin kompetens. Får vi Demokrater inflytande efter valet, så vill vi få med oss övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.

Anna-Karin Hammarstrand (DEM)
företagare och ledamot Demokraterna styrelse

Thomas Hedberg (DEM)
företagare och ledamot Demokraternas styrelse

Jan-Olof Ekelund
företagare och medlem Demokraterna

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas förslag till nomineringslistorna är klara

Nu är förslagen till nomineringslistorna för Demokraterna klara. Val av ledamöter till kommunfullmäktige och regionen kommer att fastställas i samband med Demokraternas nomineringsmöte den 21 mars.

Det har varit ett stort intresse från många partimedlemmar att få företräda partiet. Så stort att nomineringskommittén inte har kunnat återkoppla till alla som visade intresse.
– Med begränsad tid och resurser fanns det inga möjligheter att kommunicera med alla intresserade. Jag vill dock passa på att tacka för det stora engagemanget och att det kommer fler möjligheter framöver att engagera sig i partiet på olika nivåer, säger Per Anders Örtendahl, ordförande i nomineringskommittén.

 

Nomineringsmötet hålls onsdagen den 21 mars kl 19 i Mötesplats Lundby konsertsal. Möteslokalen står öppen från kl 18 för alla medlemmar i Demokraterna.

Länkar till nomineringslistorna:
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till kommunfullmäktige >>
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till regionfullmäktige >>

Fullsatt när Demokraterna hade Öppet hus

I helgen arrangerade Demokraterna Öppet hus i sin nya partilokal på Torggatan 11 och det blev fort trångt i dörröppningen. Sammanlagt samlades närmare 200 medlemmar under några intensiva timmar för att utbyta tankar och idéer och samtidigt få en kopp kaffe med dopp.

Lokalen var full till bredden under de fyra timmar som vi höll Öppet hus.

Partiordförande Martin Wannholt höll ett inspirerande tal och fick sedan svara på en mängd frågor inför den kommande valrörelsen. Martin framhöll också hur viktigt det är att vi lyckas samla in pengar för att kunna nå ut med partiets budskap fram till valet den 9 september.

Vi presenterade vår första minifolder “Sju viktiga åtgärder för ett bättre Göteborg”, som gick åt som smör i solsken. Den finns även att ladda ner och skriva ut som pdf här >>. Skriv ut den dubbelsidigt på A4 och vik arket i tre delar.

Att döma av intresset i samband med Öppet hus så finns det ett stort sug efter en politisk förändring i Göteborg. Och att debatten om Västlänken kommer nå nya höjder, var de flesta rörande överens om. Inte minst efter GPs nya granskande artikelserie som kommer pågå de närmaste dagarna.

 

Oskar Boström och Lukas Christiansen-Dahl hörde till de något yngre partimedlemmarna.

Georg de Laval, Bengt Gustafsson och Rolf Steen diskuterade dagspolitik.

Vi återkommer med fler aktiviteter under våren där det finns möjlighet att fördjupa sig i partiets politik. Närmaste aktivitet är nomineringsmötet den 21 mars i Lundby Gymnasium. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.

Missa inte dagens nummer av GP

GP ledare 2018-02-22

GP ledare 2018-02-22

För alla som följer och funderar att rösta på Demokraterna kan det vara idé att läsa de första sidorna av GP från  den 22 februari. Det börjar på ledarplats där vår partiledare Martin Wannholt och tidigare miljöpartisten Henrik Munck hyllas för att våga tala klarspråk när det politiska etablissemanget duckar i viktiga frågor.

På debattsidorna skriver Henrik Munck sitt politiska testamente och precis som Demokraterna pekar han på behovet av omfattande satsningar på kollektivtrafiken innan man skapar trafikkaos för stadens bilister.

Föreningen Skattebetalarna vill i likhet med Demokraterna granska hur kommunalskatten spenderas och vilka följderna blir av ett rekordstort antal kommunala bolag, sex gånger fler än Stockholm stad för att ta ett exempel. En rapport kommer presenteras av Skattebetalarna senare i vår.

Slutligen kan vi konstatera att Liberalerna tagit Demokraternas förslag om att montera ner Rosenlunsverket och istället bygga bostäder. Det kan skapa möjligheter att få en sund ekonomi på utvecklingen av Skeppsbron som annars riskerar att haverera. Från Demokraternas sida är vi generösa och delar gärna med oss av fler idéer och förslag. Exempelvis att stoppa Västlänken!

Länkar:
GP ledare 2018-02-22, Adam Cweiman >>
GP debatt 2018-02-22, Henrik Munck >>
GP debatt, 2018-02-22, Granska slöseriet – Skattebetalarnas förening >>
GP debatt 2018-02-22, Riv Rosenlundsverket – Liberalerna >>

GP debatt 2018-02-22

GP debatt 2018-02-22

Nu kan du logga in på din medlemssida

Idag har alla medlemmar fått mail med inloggningsuppgifter till medlemssidorna.
Man loggar in här på hemsidan genom att klicka på “Medlemslogin” i menyn eller på följande länk:
Medlemslogin.

Medlemsinlog på demokraterna.se

 

 

 

 

 

 

 


Har du inte fått något mail?

 1. Kontrollera spamfilter och papperskorg i din mailbox så det inte ligger där.
  Mailet skickades från info@demokraterna.se 21 februari på eftermiddagen.
 2. Skicka ett mail till info@demokraterna.se så hjälper vi dig.

Innehåll
På Medlemssidan kommer det att finnas nyheter, medlemsinformation, gruppinformation, möjlighet att delta i undersökningar och omröstningar och mycket annat.  Det är en ny funktion som är under utveckling, så har du någon bra idé, förslag på förbättringar eller frågor gällande medlemssidorna är vi tacksamma för dessa. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer och uppdatera dom själv om de inte gör det.

Kan du inte logga in?
 1. Öppna Inställningar för aktuell webbläsare (Safari om du har iphone/ipad)
  Kontrollera att följande två alternativ är inaktiverade, d.v.s. avstängda:

  • Spåra inte mellan webbplatser
  • Blockera alla cookies
 2. Kontakta info@demokraterna.se
Tack alla medlemmar för ert stöd!
Veronica Öjeskär, medlemsansvarig
Demokraterna

Demokraterna blir allt fler i Göteborg

Det är bara åtta månader sedan Demokraterna bildades och partiet är med sina drygt 1 200 medlemmar redan Göteborgs tredje största parti sett till antalet betalande medlemmar.
– Visst har det gått fort men det krävs också om vi ska kunna göra någon skillnad inför och efter valet i september, säger Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

I egenskap av nybildat parti finns det inget partistöd som kan finansiera verksamheten. I stället får Demokraterna luta sig mot frivilliga partimedlemmar och deras arbetsinsats. Det går självklart att stötta partiet ekonomiskt och även på den fronten börjar det hända saker.
– Efter våra första helsidesannonser i GP fick vi både fler medlemmar och donationer som gör att vi nu kunnat upprättat ett partihögkvarter och kan fortsätta kommunicera med göteborgare som vill se en förändring av hur staden sköts.
För närvarande pågår ett nomineringsarbete inför valet och nomineringskommittén leds av Per Anders Örtendahl.
– Vi har fått in en rad intressanta nomineringar. Det är en bra blandning av människor med hög kompetens som arbetar dels inom näringslivet men även från offentlig sektor och universitetsvärlden. Ansökan till nomineringarna pågår till den 1 mars och vilka som blir kandidater avgörs på vårt nomineringsmöte den 21 mars, säger Per Anders Örtendahl.

Pressmeddelande >>

Älska Bergsjön.

Sidan 3 i dagens GP innehåller en helsidesannons med rubriken Älska Bergsjön. Den handlar att vi i Demokraterna vill återinföra lokala kvarterspoliser dygnet runt, främst i våra utsatta områden. Detta i kombination med ett grundlagspaket, d.v.s arbete, utbildning och bostad.

Ladda ner eller läs som pdf >>


Annons i GP 4 februari 2018

Annons i GP 4 februari 2018, klicka för att läsa i fullskala

HUR SKA VI FÖRVANDLA Göteborgs utsatta områden till trygga och blomstrande stadsdelar? En sak är säker. Det handlar inte om att vänta och se. Det bor cirka 105 000 göteborgare i dessa områden och alla har rätt enligt vår grundlag till trygghet och oinskränkt frihet. Det är grunden i vår demokrati och det är på den punkten som de styrande i staden har miss-lyckats under så många år.

Här är några av Demokraternas viktigaste förslag.

 • Återinför kvarterspoliser. Självklart gäller nolltolerans mot kriminalitet. Vi vill satsa två miljarder kronor för att bland annat bidra till att 300 utbildade personer förstärker polisen i våra utsatta områden. Det handlar om ständig närvaro för att bygga relationer och skapa trygghet på både kort och lång sikt.
 • Inför tvålärarsystem i alla skolor. Att alltid ha två lärare i klassrummet ökar tryggheten och underlättar undervisningen och studierna. Betygen måste förbättras så att fler elever får behörighet till gymnasiet. Det är nyckeln in till arbetsmarknaden och en ljus framtid.
 • Bättre boende. De som önskar ska få hjälp att förvandla sin hyresrätt till en egen bostad. Bättre ekonomi och stabilitet i området ökar attraktionskraften.

På demokraterna.se kan du läsa hela vår Att-Göra-Lista och ännu fler åtgärder för att skapa trygghet. Du är också varmt välkommen att bli medlem och komma med egna förslag. Men det viktigaste du kan göra är att rösta på Demokraterna i kommunvalet den 9 september. För Bergsjön är en angelägenhet även för dig som råkar bo någon annanstans.

Välj ett tryggare Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Boström (DEM) medverkar i dokumentärserie på SVT

För er som missade Ulf Boströms medverkan i SVT.

Demokraternas styrelsemedlem Ulf Broström medverkade i dokumentärserien ”Det goda landet” 31 januari. I egenskap av närpolis fick vi följa hans arbete med att bygga upp förtroende och engagemang med de som bor i Göteborgs utsatta områden. Det är ett 30-minuter långt program som går direkt in i hjärtat och skapar hopp!

Ulf är ensam som integrationspolis i Göteborg, vi behöver naturligtvis fler av Ulfs kaliber. Vill ni ta del av Ulfs erfarenheter kan man se programmet i efterhand på SVT Play, se nedan. 

svtplay det goda landet

Martin om domslutet gällande Västlänken

Idag kom Mark och miljödomstolen med sitt beslut om miljöprövningen av bygget av Västlänken. Tillstånd ges men det ställs villkor. Martin Wannholt uttalar sig om dagens dom.

“Ja, det positiva idag är att Västlänkens byggstart är uppskjuten till långt bortom valet i höst.

Jag blir dock skrämd över domstolens flathet. Domen är en miljö- och äganderättsskandal av stora mått. Domstolen, givet att de hade läst inlagor, har fått se alla bevis för att miljönyttan är obefintlig. Ändå hävdar domstolen att de stora utsläppen från byggnationen kan hämtas hem. Fattas bara att de skrivit ”en grön, tät och nära storstad” också.

Martin Wannholt talar under demonstration mot Västlänken

Stadens fastighetsägare lämnas med hela risken. Vattenvillkoren är alldeles för frikostiga. Trafikverket hävdade i järnvägsutredningen, som låg till underlag för tillåtligheten, att inläckage i flera känsliga delar inte bör överstiga 2 liter per minut och hundra meter. Bara i Haga stations bergdel, tillåter domstolen detta överskridas med en faktor 10! Så höga nivåer leder rimligen till skador. Det är djupt oansvarigt mot stadens alla fastighetsägare. Vidare leker domstolen byggherre, dvs om det skulle uppstå skador så anser de att man kan gå in och grundförstärka…

Oavsett vad man anser om Västlänken, måste domen ses som ett enormt bakslag för miljöarbetet i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att överklaga snarast, vilket också kommer att ske.”

Martin Wannholt
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg