Gott Nytt År – Älska ditt Göteborg

Demokraterna önskar alla göteborgare ett Gott Nytt År genom en annons i helgens GT/GP.

Läs nyårshälsningen som pdf >>

God Jul och Gott Nytt År

Demokrater,
Efter vårt första år i kommunens korridorer kan vi konstatera att vi bidrar till att förnya politiken i Göteborg med välbehövlig kunskap. Att gå från noll till att bli Göteborgs näst största parti har varit en utmaning och ett nytt parti behöver gå igenom en mognadsprocess. Nu ökar vi kraften och tempot när vi går in i 2020.

Vi lyckades till slut få stopp på linbaneslöseriet. 138 miljoner kronor för en onödig utredning, men slöseriet kunde blivit ännu värre.

Samtidigt fick vi Demokrater stöd från andra partier för en satsning på riktig kollektivtrafik. Vårt förslag innehåller fler elbusslinjer, fler färjor över älven, snabbare spårvägslinjer och nya älvförbindelser. Allt för att underlätta göteborgarens vardag.

Vårt budgetförslag till Kommunfullmäktige innehöll den största satsningen på skolan av alla partier. Vi är bäst på att stoppa slöseri och vi har också kommit längst med att satsa på barnen och ungdomarna, allas vår framtid.

I nämnder och bolag driver vi bra sakpolitik och samarbetar med andra partier. Det ger oss styrka och möjlighet till påverkan. Vi arbetar alltid för Göteborgs bästa.

Demokraterna arbetar också vidare för att återinföra kvarterspoliser. Vi drev igenom att kommunen måste jobba mer kraftfullt mot hederskultur och hindra att barn förs bort mot sin vilja. Vi prioriterar även kultur, idrott och föreningsliv för våra barn och ungdomar. Demokraterna vill ha ett samhälle där rätten till trygghet, välfärd och yttrandefrihet känns självklar. Men också skyldigheten för oss alla att bidra så gott man kan, för samhällets bästa.

Till sist vill jag ändå understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Nästa år är det viktigt att komma ut och möta fler göteborgare. Både genom kommunikation men även genom fler fysiska möten. Speciellt det senare är något som ligger mig varmt om hjärtat då vi behöver lägga mer tid på att träffa alla de göteborgare som vill förbättra vår stad.

Stort tack för ert stöd under året och God Jul och Gott Nytt År!

Martin Wannholt

Partiledare Demokraterna

Medlemsmail 10 december

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 10 december 2019.

Jul i Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg. Välkommen till Öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11 vid tre tillfällen före jul, läs mer i medlemsmailet längre ner.


Hänt i politiken

Demokraterna stoppade Linbanan

På Trafiknämndens möte den 28 november stoppades äntligen linbaneprojektet. Projektet har genomsyrats av mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri med skattebetalarnas pengar. 138 miljoner skattekronor som hade kunnat användas bättre slösades bort på utredningen. Och om linbanan hade byggts så hade de negativa ekonomiska konsekvenserna blivit mycket större.

Demokraternas Henrik Munck och Joakims Rosdahl har tidigare skrivit en debattartikel i GP om att en oberoende granskningskommission måste tillsättas för att granska linbaneprojektet. Nu har vi ett yrkande om detta i Kommunstyrelsen som kommer att tas upp för beslut på mötet 11 december.

Läs yrkandet här på sidan 2 >>

Arenafrågan

Dagens Nyheter skrev i förra veckan om att politikerna drar i nödbromsen för det kraftigt försenade arenabeslutet och Ullevis och Scandinaviums framtid.

Martin Wannholt uttalade sig.

”Vi i Demokraterna är fortsatt positiva till en ny arena och till ett nytt bad, men vi kan inte köpa nuvarande förslag. Det skulle förstöra bästa bostadsläget vid Mölndalsån, det förstör en viktig park. Vi för nu samtal med andra för att hitta en gemensam lösning.”

Länk till artikeln i DN >>


Demokraterna på Internationella funktionsrättsdagen

Kommunalrådet Jessica Blixt deltog den 3 december i en paneldebatt på Interntationella funktionsrättsdagen. Debatten arrangerades i Nordstan av Funktionsrätt Göteborg.

Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborg här >>

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna deltar i paneldebatt på Internationella funktionsrättsdagen 3 december i Nordstan.


Demokraterna deltar i AllAgeHub

Den 26 november bjöd AllAgeHub in till en heldagskonferens med fokus på välfärdsteknik inom äldrevården. Demokraterna deltog genom Yvonne Lundberg och flera olika intressanta välfärdsteknikprojekt presenterades. Bland annat ”Agelab Krokslätts Äldreboende” som är en visningslägenhet på 15 kvm med olika tekniska lösningar, se mer här >>

Från Borås presenterades ett nystartat projekt ”välfärdsbibban”, där man kan låna tekniska hjälpmedel under en månad. En sak som gick att låna var nattbelysning som är sensorstyrd och tänds automatiskt när du kliver ur sängen och ger en belyst väg till badrummet.

Läs mer om AllAgeHub här >>

Länk till en film om arbetet >>?


Göteborgs Ungdomsfullmäktige

Den 20 november bjöd Ungdomsfullmäktige i Göteborg in politiker till minne av att Barnkonventionen fyller 30 år. Temat för kvällen var Barns rättigheter – Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och Tillsammans gör vi skillnad. Kvällen startade med mingel på börsen som följdes av ungdomsfullmäktigemöte och sedan rundabordssamtal där vi politiker satt vid olika bord och arbetade med olika frågor. Yvonne Lundberg representerade Demokraterna.

Ungdomsfullmäktiges möte 20 november.


Demokraterna blir misskrediterat

Söndag 8 december skrev den tidigare partimedlemmen Mikael Sjöholm en debattartikel i GT med felaktiga påståenden om Demokraterna.

Sjöholm påstår bland annat att Martin Wannholt skulle ha farit med osanning genom att inte följa kommunfullmäktigegruppens beslut gällande ett ärende i kommunfullmäktige 20 december 2018. Sanningen är dock att Wannholt yrkade precis i enlighet med röstningsinstruktionen och mötesanteckningarna från fullmäktigegruppen.

Sjöholm påstår också att det ”endast finns två fungerande kunskapsgrupper” i partiet. Inte heller detta stämmer med verkligheten.

Efter en serie allvarliga händelser som skadar Demokraterna har partistyrelsen tidigare meddelat Mikael Sjöholm om att partiet inte längre har förtroende för honom.

Partistyrelsen beklagar den uppkomna situationen men kan också konstatera att detta kanske var en nödvändig del i ett nytt partis mognadsprocess.

Demokraternas första år i maktens korridorer kan sammanfattas som klart framgångsrikt. Vi påverkar i högsta grad. Vi syns mycket i media. Och framförallt, vi har många respekterade ledamöter i nämnder och bolag som gör ett mycket bra jobb. För ett bättre Göteborg.


Öppet hus hos Demokraterna

Som medlem hälsas du varmt välkommen till öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11!

Under tre pass; en förmiddag, en eftermiddag och en kväll har vi julöppet i vår partilokal, ett stenkast från Rådhuset och Gustaf Adolfs torg.

Ett kommunalråd och andra förtroendevalda Demokrater kommer att finnas på plats och vi bjuder fika, glögg och godis. Det kommer även att finnas foldrar, flyers och annat bra D-material tillhands. Både gåvor och till försäljning. Passa på att få ett välförtjänt avbrott julstöket med politikmingel Demokrater emellan.

Tider för öppet hus:

Måndag 16 december, kl. 10:00-12:30

Måndag 16 december, 13:00-16:00

Onsdag 18 december, 17:00-20:00

Varmt välkommen till Torggatan 11!

Karta till Torggatan >>

På GP debatt – Oberoende kommission måste granska linbanehaveriet

På trafiknämndens senaste möte den 30 oktober framkom nya allvarliga uppgifter som stärker bilden av att linbaneprojektet burits fram med hjälp av mörkläggning och överskridande av befogenheter. Därför behövs en oberoende kommission som går till botten med den ledningskultur som skadar vår stad, skriver Henrik Munck (D) och Joakim Rosdahl (D).

Henrik Munck och Joakim Rosdahl skriver om linbanehaveriet på GP debatt 9 november 2019.

Linbanehaveriet är numera välkänt i form av att den ursprungliga planen att bygga en linbana över älven för 1,1 miljarder kronor efter år av utredningar i stället visade en investeringskostnad på över fyra miljarder kronor. Dessutom med flera års försening och med orimligt höga driftkostnader. Nu finns ett nedbantat projektförslag med en kostnad på två till tre miljarder kronor, dock med frågetecken kring genomförbarheten.

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt. Det centrala i linbanehaveriet är i stället hur man kunde göra av med 138 miljoner skattekronor på en utredning av linbanan innan alla korten lades på bordet.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2016 att utreda en linbana över älven, och planeringsdirektivet gick knappast att missförstå. Enligt beslutet skulle linbanan ”kosta maximalt 1,1 miljarder kronor att planera, projektera, bygga, och driftsätta” samt ”byggas sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare”.

Mörkad kostnadsökning
Att avvikelser sker i infrastrukturprojekt är tyvärr vanligt, men alldeles grundläggande och självklart är att de som utreder ett projekt måste, utan dröjsmål, gå tillbaka till uppdragsgivaren för nytt ställningstagande om man inte kan hålla sig inom de angivna kostnadsramarna. Men i hanteringen av linbaneprojektet ser vi istället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

I hanteringen av linbaneprojektet ser vi i stället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

På trafiknämndens möte den 30 oktober 2019 framkom nämligen att det inom linbaneprojektet redan under 2018 fanns en uppdaterad kostnadskalkyl som då pekade på en total kostnad på 2,65 miljarder kronor. Då skulle man självklart ha gått tillbaka till kommunfullmäktige och rapporterat om situationen i projektet. Men så skedde inte.

Under hösten 2018 tas i stället ett aktivt beslut av ledande tjänstepersoner om att politikerna i trafiknämnden inte skulle informeras om den stora kostnadsökningen. Detta är anmärkningsvärt i sig, men sedan blir allt än värre. Den 6 november 2018 lägger trafikkontoret fram förslag till beslut i trafiknämnden om att linbaneprojektet ska tilldelas ytterligare 102 miljoner kronor för fortsatt utredning. Och man undanhöll då information om att projektets kostnad redan var långt över ramarna. I beslutsunderlaget stod det i stället att ärendet om 102 miljoner till fortsatt utredning ”inte påverkade projektets totalkostnad”.

De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat

Vissa politiker var dock informerade om kostnadsökningar redan under 2018. I kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober 2018 redovisades linbaneprojektet med ett kostnadsspann som sträckte sig över två miljarder kronor. De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat, i synnerhet Axel Josefson (M) som var den ende politiker som satt i både kommunstyrelsens arbetsutskott och i trafiknämnden som vice ordförande.

Men Axel Josefson väljer att agera helt annorlunda. Han driver igenom att trafiknämndens presidiemöten, det viktiga forum där man bereder ärenden till nämnden, helt enkelt ska avskaffas. Han vill inte vara på möten där det kan göras inspelningar. I GP den 20 oktober 2018 förklarar Josefson att ”mötena då förlorar sitt värde”.

Granskande kommission krävs
Vid trafiknämndens möte den 6 november 2018 är Josefson frånvarande men han instruerar alliansgruppen att ställa sig bakom att 102 miljoner ytterligare ska läggas på utredning av linbanan. Trots att han då måste ha varit medveten om att linbaneprojektet redan hade sprängt kostnadsramarna. Sammantaget växer en bild fram av att de högsta tjänstepersonerna i samverkan med den högsta politiska ledningen har mörklagt avgörande uppgifter och aktivt tagit beslut som trotsar de ramar som beslutats i kommunfullmäktige.

Sett som enskild företeelse är detta redan oerhört allvarligt. Men det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter.

Det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter

Vi i Demokraterna föreslår därför på nästa kommunstyrelsemöte att en oberoende kommission tillsätts för att granska linbaneprojektet.

En kommun kan rikta skadeståndsanspråk mot politiker som orsakat kommunen stor ekonomisk skada. Här handlar det om mångmiljonbelopp, mörkläggning, och att trotsa demokratiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Alla politiska partier borde se allvaret i linbaneprojektet och att det behövs en öppen ledningskultur i Göteborg.

Henrik Munck (D),
kommunalråd och ledamot i trafiknämnden

Joakim Rosdahl (D),
ersättare i trafiknämnden

Länk till artikeln i GP >>

Medlemsmail 4 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 november 2019.

Ett steg framåt för skolan och för Demokraterna

Martin Wannholt i talarstolen på Kommunfullmäktige i Göteborg

Idag 4 november var det dags för budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Vi i Demokraterna la fram ett budgetförslag som i likhet med förra året innehöll betydande besparingar, bland annat genom ett riktat anställningsstopp och ett konsultstopp.

De frigjorda ekonomiska medlen från besparingarna vill vi framförallt lägga på en ökad satsning inom förskola, grundskola och gymnasium.

Det vanliga är att varje parti eller partikonstellation enbart röstar på sitt eget budgetförslag, och i beslutsomgångar som står mellan andra partiers budgetar så avstår man från att rösta.

På detta sätt kunde Alliansens budget, som bara har stöd av 24 av 81 mandat i fullmäktige, vinna förra året. Helt enligt praxis inom politiken, med tillägget att Axel Josefson (M) slöt ett avtal med Daniel Bernmar (V) vilket gjorde att vänstern har lovat att tillåta Alliansens politik i utbyte mot att få viceordförandeposter i alla nämnder och bolag.

Vi från Demokraterna har och kommer hålla oss till principen att bara rösta på vår egen budget, såvida man inte genom förhandlingar uppnår en överenskommelse om att exempelvis styra staden tillsammans med någon annan.

I en sakfråga har vi samsyn med Socialdemokraterna gällande Alliansens budget och det gäller skolområdet. Alliansen föreslår nämligen betydande nedskärningar på skolan. Därför gick vi tillsammans med Socialdemokraterna fram med ett gemensamt så kallat återremissyrkande med uppmaning till Alliansen att omfördela mer pengar till skolområdet. Detta innebär att budgetbeslutet istället kommer fattas under ett nytt möte 13 november.

Alliansen meddelade idag under debatten att man hörsammar vår uppmaning, och därför är det alltså tack vare oss i Demokraterna i samverkan med Socialdemokraterna som skolområdet nu ser ut att få mer resurser än i Alliansens ursprungliga budgetförslag.

Utöver skolfrågan i detta budgetärende så har vi inte någon politisk samverkan med S eller något annat parti.

Efter dagens beslut i Kommunfullmäktige om att återremittera budgeten så väntar nu dagar med förhandlingar mellan partierna här i Rådhuset.

Vi kommer såklart göra vad vi kan för att få igenom så mycket som möjligt av Demokraternas politik.

Vi hoppas också att Alliansen blir mer lyhörda och söker stöd för sina förslag framöver. Göteborgs kommun är i behov av omfattande reformer för att få verksamheterna att fungera bättre och för att säkerställa att det läggs pengar på rätt saker.

Och vi från Demokraterna fortsätter att jobba pragmatiskt baserat på all den kunskap som finns inom vårt parti.

Idag ledde det till mer resurser till skolområdet.

Vi jobbar på för dig och alla andra göteborgare som vill se en bättre utveckling för vår stad.

Med demokratiska hälsningar

Martin

Länk till Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Medlemsmail 1 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 1 november 2019.

Ett förnyat Göteborg – Budget 2020 för Göteborgs Stad

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019

Fredag 1 november presenterades Ett förnyat Göteborg, som är Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad.

Vi är stolta över en budget som tar ansvar för Göteborg!

Läs om Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Trevlig helg önskas alla Demokrater!

 

Ett förnyat Göteborg

Under fredagen presenterades Demokraternas budgetförslag för Göteborgs Stad 2020.

Demokraternas budget för 2020 handlar om att genomföra stora förbättringar inom kommunens alla ansvarsområden så att göteborgaren får valuta för skattepengarna och att stadens organisation till fullo bidrar till positiv samhällsutveckling.

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019.

Göteborg är en paradox. Å ena sidan är Göteborgs tillgångar mycket stora. Kommunen äger mark, bostäder, hamnen, energibolaget och mycket annat till ett värde av flera hundra miljarder kronor. Samtidigt räcker inte skatteinkomsterna i dagsläget för att finansiera driften av kommunen.

Andra partier föreslår skattehöjning eller att låna till driften av verksamheterna. Demokraternas vill istället sköta kommunen på ett bättre sätt än idag.

Partiledaren Martin Wannholt uttalar sig om vilken som är den största förändringen i Demokraternas budgetförslag. – Vi vill göra en stor kulturförändring i staden genom att våga ifrågasätta allt som inte är nödvändigt för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna göra stora satsningar på framtiden, det vill säga på förskolan och grundskolan.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

I Demokraternas budgetförslag satsas 300 miljoner kronor extra på utbildning. Det är nödvändigt att staden erbjuder så bra trygghet, utbildning, välfärd och möjligheter till eget boende så att vi kan vända den årliga nettoutflyttningen av skattebetalare (ca 4000 per år).

Jessica Blixt kommunalråd och ansvarig för skola och förskola förklarade under presskonferensen – Man säger att allt börjar med en bra lärare, men idag skulle jag vilja säga att allt börjar med kloka politiker. Politiker som förstår att en satsning på utbildning är en investering i Göteborgs framtid. Kvaliteten inom förskolan är dessutom en anledning till den stora utflyttningen som Göteborg har drabbats av.

Demokraterna vill förnya Göteborg genom:

  • 11 stora förbättringsförslag
  • Ett nytt sätt att styra staden

Läs hela Demokraternas Budget 2020 för Göteborg Stad här >>

Länkar om Demokraternas budgetpresentation i media:
GP >>
Dagens Nyheter >>
P4 Göteborg, SR >>

Medlemsmail 25 oktober 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 25 oktober 2019.

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

Höstlöven singlar ner från träden och Demokraterna jobbar som vanligt för ett bättre Göteborg. Sedan det förra medlemsmailet har det hunnits med både Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige, två medlemsmöten, demokratpoddar och publicerade artiklar.


Regionfullmäktige

Hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin under RF 8 oktober 2019

Regional Utvecklingsstrategi 2021-2030
Den 8 oktober vad det dags för höstens första möte i Regionfullmäktige som denna gång hölls i Borås. Utöver ärendelistan diskuterades även den Regionala utvecklingsstrategin, RUS, av alla partier. RUS är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i regionen. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter, utmaningar och prioriteringar. Att ta fram en Regional utvecklingsplan är lagstadgat och alla partier ombeds komma med inspel i form av 12 punkter till nästa RUS som gäller 2021-2030.

Länk till Demokraternas Regionala Utvecklingsplan >>
Länk till webbsändning av Regionfullmäktige där det hölls en hearing om den Regionala Utvecklingsstrategin, där Demokraternas gruppledare Martin Wannholt medverkade, 26 min in i sändning >>

Inlämnad motion
Demokraternas ledamöter ledamöter Mariette Risberg, Marianne Berndtsson och Ulla Nathorst Westfelt lämnade in en motion till Regionfullmäktige om ACG-systemets koppling till ersättning.

ACG är ett sätt att mäta vårdtyngd utifrån diagnosgrupper. Demokraterna ifrågasätter alltså om det är rätt att vårdcentraler skall ersättas utifrån mängden diagnoser per patient, istället för att lägga en större grundsumma per patient utifrån ålder och kön.
Länk till motionen >>


I kommunen:

Rosenlundsverket
I samband med Kommunfullmäktiges möte 17 november publicerades en debattartikel på gp.se som handlade om att Demokraterna försökte driva på en snabbare omställning till fossilfri fjärrvärme och avveckla Rosenlundsverket. Demokraterna yrkade på återremittering av ärendet i Kommunfullmäktige eftersom utredningen grundas på gamla uppgifter. Tyvärr vann kommunstyrelsens förslag i kommunfullmäktige, vilket innebär att vi kan få vänta med nedläggning till 2045 med onödiga kostnader som följd.
Läs debattartikeln i GP här >> 
Länk till yrkandet, se sidan 3 >>

Rosenlundsverket Göteborg Energi. Foto: Lars Kérla

 


Linbanan
På kommunfullmäktigemötet 17 oktober tog man upp Martin Wannholts interpellation gällande linbanan som har funnits i ärendelistan sedan ett halvår tillbaka. Något svar kunde Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson inte ge, utan han hänvisade till den utredning som skall presenteras i Trafiknämnden 30 oktober.
Se frågan och efterföljande replikskifte mellan Martin och Axel här, 41:20 in i sänding >>
Länk till frågan >>

En vinst för hedersutsatta i Göteborg
Vid kommunstyrelsens möte den 11 september röstade Alliansen tillsammans med V och MP om att avslå yrkande från D och S om Barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.
Länk till yrkandet, se sidan 5 >>

Demokraterna skrev debattartiklar i GP och GT men fick ingen i Alliansen vågade svara oss. Till vår stora glädje lyckades vi få Alliansen att inte rösta emot vårt yrkande i samma fråga. Det är viktigt att ta utsatta barns problem på största allvar! Och det gör vi tillsammans.
Länk till det nya yrkandet, se sidan 2 >>
Artikel i GP >>
Artikel i GT >>

Liseberg
Demokraternas styrelseledamot i Liseberg, Lasse Nilsson har skrivit en replik i GP på Christer Holmgrens (M), ordförande i Liseberg, debattartikel 9 oktober. När ett kommunalt projekt riskerar gå långt utanför beslut innan byggstart – 170 miljoner kronor (16 %) för enbart hotelldelen – måste man pausa och gå tillbaks till ägaren. Men det vägrade alliansen och deras rödgröna kamrater.
Läs Lasses replik här >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020

Alliansen har nu presenterat en budget för Göteborg som innebär kraftiga nedskärningar i förskolan (-60 miljoner kr) och grundskolan (-180 miljoner kr).

Demokraternas budgetförslag, som kommer presenteras inom kort, kommer istället ha en satsning både på förskolan och grundskolan.

Demokraterna föreslår ett riktat anställningsstopp inom kommunen för alla befattningar förutom första linjen i förskolan, grundskolan, gymnasiet och välfärden.

Demokraternas förslår även ett konsultstopp och omvandling av arbete till egen regi för att både sänka kostnader och höja kompetensen inom kommunen.
Läs artikel i GP om Demokraternas satsning på idrotten >>
Artikel i GöteborgDirekt >>


Kultur

Den 3 oktober publicerade Demokraternas kunskapsgrupp inom kultur en debattartikel i GP om att det är hög tid att vi investerar i ungdomars framtid och satsar på våra kulturskolor.

Kulturen kan tveklöst fylla en viktig, för många barn kanske en livsavgörande roll. Därför är det helt oförståeligt att flera partier försöker skära ner i anslaget till våra ovärderliga kulturskolor. Det är hög tid att vi investerar i ungdomarnas framtid, skriver bland andra Irène Sjöberg-Lundin.
Länk till debattartikeln >>

Demokraternas arbete i Kulturnämnden handlar om att bevaka barns och ungas rätt till kulturutövande, där bibliotek och kulturskola är kärnverksamheter som inte får utsättas för besparingar. Ett av ärendena vid senaste mötet i kulturnämnden handlade om öppettider gällande Kortedala bibliotek där D:s yrkande tyvärr röstades ned.
Läs yrkandet här >>
Länk till artikel i GöteborgDirekt om Kortedala bibliotek >>


Lyssna på Demokratpodden!

I september startade Demokratpodden som är Demokraternas egna podcast. Syftet är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik.

Det finns nu fyra intressanta avsnitt att lyssna på och fler är på gång.

Del 1: Martin Wannholt >>
Partiledaren Martin Wannholt berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Del 2: Liseberg och de kommunala bolagen >>
Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag, Thomas Hedberg och Lasse Nilsson, diskuterar de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Del 3: Stadsplanering – segregation, förorter och flykten från Göteborg >>
Demokraternas specialister inom området, Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen inom stadsplanering och hur vi kan lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Del 4: Demokraterna om Feskekörka >>
Demokraternas ledamöter i Higab Alexander Lisinski och Jan Jörnmark samtalar om Fiskekörka, problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Demokratpodden finns på demokraterna.se, Spotify och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.

Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Medlemsmöten med tema Stadsutveckling och Göteborgs kommunala bolag

Den 8 oktober hölls det första medlemsmötet med tema Stadsutveckling. Det var kunskapsgruppen inom Stadsutveckling som under ledning av Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad presenterade Demokraternas politik inom stadsutveckling. Bland annat diskuterades Demokraternas yttrande till den ny Översiktsplan för Göteborg.
Länk till Demokraternas yttrande på ÖP >>
Presentationen från medlemsmötet >>

Demokraternas medlemsmöte om de kommunala bolagen 22 november.

Det andra medlemsmötet handlade om Göteborgs kommunala bolag och hölls den 22 oktober i Backa Folkets hus.

Flera av Demokraternas ledamöter inom bolag talade om sina erfarenheter i bolagsstyrelserna så här långt. Stort fokus hölls på Lisebergs hotellsatsningar och Higabs planer för Fiskekyrka som varit återkommande ämnen i media.

Båda medlemsmötena var välbesökta och vi tackar alla medlemmar som deltog!

 


Nytt medlemsmöte med tema skola och förskola

Den 14 november hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema skola och förskola.

Under mötet varvas information om Demokraternas politik och satsningar inom skola och förskola med diskussioner och medlemsengagemang. Vårt kommunalråd och ansvarig för skolfrågor Jessica Blixt tillsammans med kunskapsgruppen inom skola/förskola finns på plats.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 12 november.


Ulf Boström anmäler 300 IS-svenskar

Det är fantastiskt med goda krafter som inte ger upp. Integrationspolis Ulf Boström som är Demokraternas ledamot i kommunfullmäktige och terrorforskaren Magnus Norell med flera anmäler nu 300 svenska IS-terrorister för medhjälp. Medhjälp till de obarmhärtigt grova brott som begåtts i extremismens namn. Ulf och övriga bakom anmälan gör detta som privatpersoner.
Länk till artikel i GP >>
Du som vill läsa mer och följa Ulfs arbete med sin anmälan kan hitta mer information här >>

På GP debatt – Lisebergs Jubileumsprojekt – en olöslig ekvation

Idén om ett hotell och en vattenpark i anslutning till Liseberg är i grunden god. Men när projektet finansieras av skattepengar och kostnaderna riskerar att skena är det underligt att ingen drar i nödbromsen, skriver Lasse Nilsson (D).

Replik

Jubileumsprojektet, 9/10.

Lasse Nilsson, styrelseledamot i Liseberg för Demokraterna.

Med anledning av Christer Holmgrens (M) debattartikel den 9 oktober tvingas jag för första gången, efter 35 års styrelsearbete i ett otal styrelser, bryta mot den praxis som normalt gäller i styrelsearbeten; nämligen att det endast är styrelseordföranden som uttalar sig offentligt för styrelsen.

Anledningen är att jag som enskild styrelseledamot utpekas som motståndare till Lisebergs Jubileumsprojekt.

Kommunfullmäktige fattade i februari 2017 beslut om att Liseberg får genomföra det så kallade Jubileumsprojektet. Det är ett beslut som jag och mitt parti (Demokraterna) helt ämnar följa, under förutsättning att projektet genomförs inom de ramar kommunfullmäktige har beslutat om. Samt att man följer de lagar och regler som kommunala bolag är skyldiga att följa.

Strider mot kommunallagen
I en reservation mot beslutet att starta i gång byggnation av enbart hotelldelen lade jag bland annat fram följande:

  • Beslutet som är fattat skiljer sig väsentligen från vad som framgick av hemställan till kommunfullmäktige 2017 med ett antal i grunden förändrade förutsättningar.
  • Styrelsen har ingen kännedom om vad den totala kostnaden för hela Jubileumsprojektet kan bli men har kännedom om kraftiga kostnadsökningar på hotelldelen. Detta är extra alarmerande då hela finansieringen kommer att ske från kommunen. Det lån kommunen ska utge riskerar att kraftigt öka.
  • Beslutet i kommunfullmäktige förutsatte också en försäljning av Hotell Liseberg Heden AB. Styrelsen i Liseberg har inte försäkrat sig om att denna del av affären har verkställts.
  • Jag anser då att beslutet är i strid mot kommunallagen samt de förutsättningar som kommunfullmäktige fastställt.

En olöslig ekvation
Äventyrsbadet och hotellet hör ihop. Hotellet kommer nu dessutom, innan Äventyrsbadet är klart, att konkurrera med övriga hotell under en längre period utan att bidra med fler besökare till den övriga besöksnäringen. Redan nu innan byggstart, ligger enbart hotellet 170 miljoner kronor över den kostnad man redovisade inför ägarbeslutet i kommunfullmäktige år 2017. Vad blir kvar av badsatsningen om kostnader för att uppföra och färdigställa hotellet ytterligare skjuter i höjden?

Dessutom är investeringen för att bygga ett parkeringsgarage, för cirka 400 miljoner kronor (för att ersätta de parkeringsplatser som bebyggs) inte inkluderade i varken finansiering eller resultat.

Slöseri av skattepengar
Undertecknad finner situationen speciellt märkligt i en tid då budskapet från de styrande partierna handlar mer om hur vi skall ha råd att upprätthålla välfärdens kärna: förskola, skola och äldreomsorg. Det är väl ändå dit göteborgarnas skattepengar först och främst skall gå?

Undertecknad finner situationen speciellt märkligt i en tid då budskapet från de styrande partierna handlar mer om hur vi skall ha råd att upprätthålla välfärdens kärna: förskola, skola och äldreomsorg

Jubileumsprojektet i sig är i sin tänkta utformning ett mycket spännande projekt som kan generera nya flöden av besökare till Göteborg. Vad vi sedan anser är viktigast för Lisebergs överlevnad framgent, eller om ett kommunalt bolag överhuvudtaget skall ägna sig åt byggnation samt drift av hotell och vattenland, är inte relevant just i denna diskussion.

Lisebergs styrelseordförande Christer Holmgren (M) betonar i sin artikel vikten av att man tar sin utgångspunkt i fakta men själv lyckas han mindre bra just i detta fall.

Lasse Nilsson (D),
styrelseledamot Liseberg, företagare

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Gör Göteborg Energi klimatneutralt – riv Rosenlundsverket

Ledningen för Göteborg Energi AB har tagit ett framsynt initiativ för att snabbt utreda hur man kan tidigarelägga omställningen till fossilfrihet. År 2025 ligger inom möjligheternas ram – om politiken orkar samla sig kring rationella åtgärder. Men kommunfullmäktiges beslut i dag riskerar i stället att leda till ytterligare kapitalförstöring, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Rosenlundsverket Göteborg Energi. Foto: Lars Kérla

Klimatfrågan är nu mer än någonsin aktuell på den politiska agendan och i den mediala debatten. En av de mer kraftfulla åtgärderna i Göteborgs stad för att minska de fossila koldioxidutsläppen är att göra fjärrvärme- och elproduktionen klimatneutral.

Göteborg Energi AB har en plan för hur fjärrvärmeproduktionen skulle kunna bli klimatneutral till år 2030. Den nya affärsplanen som tas fram siktar på fossilfritt redan år 2025. I kväll ämnar dock en stor samling politiker i kommunfullmäktige fatta beslut på ett förlegat beslutsunderlag som riskerar fördröja klimatomställningen.

En säkerhetsrisk
Innan pannan i det ena ångblocket på Rosenlund sprängdes 2012, framförde Göteborg Energi argumentet att Rosenlunds två stora ångblock fortfarande var helt oumbärliga i fjärrvärmesystemet. Men båda gamla trotjänarna stängdes ned utan påverkan på stadens fjärrvärmeleveranser. Efter detta kom den mediala diskussionen om Rosenlunds oumbärliga pumpstation för att hålla fjärrvärmesystemet vid liv. Även detta påstående från Göteborg Energi visade sig vara felaktigt.

Om fjärrvärmerör i en bombsäker bergstunnel anses vara en säkerhetsrisk – vad är då inte ett stort lager av lättantändlig bioolja?

Nu föreligger ännu en gång ett till stora delar felaktigt och förlegat beslutsunderlag från ”Rosenlunds vänner” på Göteborg Energi. Flera av de kostsamma investeringarna i nya nätförstärkningar är antingen inaktuella eller vilseledande. Om fjärrvärmerör i en bombsäker bergstunnel anses vara en säkerhetsrisk – vad är då inte ett stort lager av lättantändlig bioolja granne med bostäder och kollektivtrafik?

Ohållbar plan
Om dagens förslag till beslut i kommunfullmäktige skulle genomföras, innebär det i praktiken att Rosenlund skall stå kvar till år 2075, om man vill undvika kapitalförstöring. Planen är således att försöka få miljötillstånd och tråckla in tre nya värmepannor under åren 2027 till 2034. Detta till en kostnad på närmare en miljard kronor.

Med rimlig avskrivning och minst 40 års användning för att undvika kapitalförstöring, skriver vi år 2075. Samtidigt framgår det av kommunstyrelsens beslut att Rosenlundsverket skall vara avvecklat ”redan” till 2040–45. Om detta skall bli verklighet innebär det i realiteten att ett investeringsstopp krävs i närtid för Rosenlundsverket. Detta för att uppfylla kravet om att undvika kapitalförstöring.

Inte oumbärligt
Det nya ”Rosenlundsverket”, det vill säga energikombinatet ute på Rya, finns redan och byggs nu ut i snabb takt. Den första ackumulatortanken i fjärrvärmesystemet färdigställs till årsskiftet. En ny större hetvattenpanna för biobränsle skall ersätta befintliga på Rya år 2022. Göteborg Energi får också möjlighet till mer spillvärme från nytt bioraffinaderi från och med år 2023. Ett nytt biobaserat kraftvärmeverk planeras därefter.

Med dessa investeringar klarar vi produktionsmässigt de kallaste vinterdagarna med god marginal – utan Rosenlundsverket

För att undvika kapitalförstöring behöver det befintliga kraftvärmeverket i Rya konverteras till biobränsle. Utöver detta planeras det för en ny biobaserad produktion i södra Göteborg där mer kapacitet behövs. Med dessa investeringar klarar vi produktionsmässigt de kallaste vinterdagarna med god marginal – utan Rosenlundsverket.

Rosenlundsverket går därför att avveckla redan till 2025 och ge plats för en god stadsutveckling i ett centralt läge. Samtidigt som vi frigör resurser och ökar möjligheterna för en snabbare omställning. Redan år 2025 skulle Göteborgs stad kunna ha en fossilfri fjärrvärme – vilket vi Demokrater också föreslår i vårt förslag till beslut under dagens kommunfullmäktigemöte.

Martin Wannholt (D)
kommunalråd, Demokraterna

Peter Danielsson (D)
ersättare i styrelsen för Göteborg Energi AB

Veronica Öjeskär (D)
ersättare i byggnadsnämnden

Per Anders Örtendahl (D)
ledamot styrelsen för Göteborg Energi AB

Länk till artikeln i GP >>