Medlemsmail 4 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 november 2019.

Ett steg framåt för skolan och för Demokraterna

Martin Wannholt i talarstolen på Kommunfullmäktige i Göteborg

Idag 4 november var det dags för budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Vi i Demokraterna la fram ett budgetförslag som i likhet med förra året innehöll betydande besparingar, bland annat genom ett riktat anställningsstopp och ett konsultstopp.

De frigjorda ekonomiska medlen från besparingarna vill vi framförallt lägga på en ökad satsning inom förskola, grundskola och gymnasium.

Det vanliga är att varje parti eller partikonstellation enbart röstar på sitt eget budgetförslag, och i beslutsomgångar som står mellan andra partiers budgetar så avstår man från att rösta.

På detta sätt kunde Alliansens budget, som bara har stöd av 24 av 81 mandat i fullmäktige, vinna förra året. Helt enligt praxis inom politiken, med tillägget att Axel Josefson (M) slöt ett avtal med Daniel Bernmar (V) vilket gjorde att vänstern har lovat att tillåta Alliansens politik i utbyte mot att få viceordförandeposter i alla nämnder och bolag.

Vi från Demokraterna har och kommer hålla oss till principen att bara rösta på vår egen budget, såvida man inte genom förhandlingar uppnår en överenskommelse om att exempelvis styra staden tillsammans med någon annan.

I en sakfråga har vi samsyn med Socialdemokraterna gällande Alliansens budget och det gäller skolområdet. Alliansen föreslår nämligen betydande nedskärningar på skolan. Därför gick vi tillsammans med Socialdemokraterna fram med ett gemensamt så kallat återremissyrkande med uppmaning till Alliansen att omfördela mer pengar till skolområdet. Detta innebär att budgetbeslutet istället kommer fattas under ett nytt möte 13 november.

Alliansen meddelade idag under debatten att man hörsammar vår uppmaning, och därför är det alltså tack vare oss i Demokraterna i samverkan med Socialdemokraterna som skolområdet nu ser ut att få mer resurser än i Alliansens ursprungliga budgetförslag.

Utöver skolfrågan i detta budgetärende så har vi inte någon politisk samverkan med S eller något annat parti.

Efter dagens beslut i Kommunfullmäktige om att återremittera budgeten så väntar nu dagar med förhandlingar mellan partierna här i Rådhuset.

Vi kommer såklart göra vad vi kan för att få igenom så mycket som möjligt av Demokraternas politik.

Vi hoppas också att Alliansen blir mer lyhörda och söker stöd för sina förslag framöver. Göteborgs kommun är i behov av omfattande reformer för att få verksamheterna att fungera bättre och för att säkerställa att det läggs pengar på rätt saker.

Och vi från Demokraterna fortsätter att jobba pragmatiskt baserat på all den kunskap som finns inom vårt parti.

Idag ledde det till mer resurser till skolområdet.

Vi jobbar på för dig och alla andra göteborgare som vill se en bättre utveckling för vår stad.

Med demokratiska hälsningar

Martin

Länk till Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>