God Jul och Gott Nytt År

Demokrater,
Efter vårt första år i kommunens korridorer kan vi konstatera att vi bidrar till att förnya politiken i Göteborg med välbehövlig kunskap. Att gå från noll till att bli Göteborgs näst största parti har varit en utmaning och ett nytt parti behöver gå igenom en mognadsprocess. Nu ökar vi kraften och tempot när vi går in i 2020.

Vi lyckades till slut få stopp på linbaneslöseriet. 138 miljoner kronor för en onödig utredning, men slöseriet kunde blivit ännu värre.

Samtidigt fick vi Demokrater stöd från andra partier för en satsning på riktig kollektivtrafik. Vårt förslag innehåller fler elbusslinjer, fler färjor över älven, snabbare spårvägslinjer och nya älvförbindelser. Allt för att underlätta göteborgarens vardag.

Vårt budgetförslag till Kommunfullmäktige innehöll den största satsningen på skolan av alla partier. Vi är bäst på att stoppa slöseri och vi har också kommit längst med att satsa på barnen och ungdomarna, allas vår framtid.

I nämnder och bolag driver vi bra sakpolitik och samarbetar med andra partier. Det ger oss styrka och möjlighet till påverkan. Vi arbetar alltid för Göteborgs bästa.

Demokraterna arbetar också vidare för att återinföra kvarterspoliser. Vi drev igenom att kommunen måste jobba mer kraftfullt mot hederskultur och hindra att barn förs bort mot sin vilja. Vi prioriterar även kultur, idrott och föreningsliv för våra barn och ungdomar. Demokraterna vill ha ett samhälle där rätten till trygghet, välfärd och yttrandefrihet känns självklar. Men också skyldigheten för oss alla att bidra så gott man kan, för samhällets bästa.

Till sist vill jag ändå understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Nästa år är det viktigt att komma ut och möta fler göteborgare. Både genom kommunikation men även genom fler fysiska möten. Speciellt det senare är något som ligger mig varmt om hjärtat då vi behöver lägga mer tid på att träffa alla de göteborgare som vill förbättra vår stad.

Stort tack för ert stöd under året och God Jul och Gott Nytt År!

Martin Wannholt

Partiledare Demokraterna