Ett förnyat Göteborg

Under fredagen presenterades Demokraternas budgetförslag för Göteborgs Stad 2020.

Demokraternas budget för 2020 handlar om att genomföra stora förbättringar inom kommunens alla ansvarsområden så att göteborgaren får valuta för skattepengarna och att stadens organisation till fullo bidrar till positiv samhällsutveckling.

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019.

Göteborg är en paradox. Å ena sidan är Göteborgs tillgångar mycket stora. Kommunen äger mark, bostäder, hamnen, energibolaget och mycket annat till ett värde av flera hundra miljarder kronor. Samtidigt räcker inte skatteinkomsterna i dagsläget för att finansiera driften av kommunen.

Andra partier föreslår skattehöjning eller att låna till driften av verksamheterna. Demokraternas vill istället sköta kommunen på ett bättre sätt än idag.

Partiledaren Martin Wannholt uttalar sig om vilken som är den största förändringen i Demokraternas budgetförslag. – Vi vill göra en stor kulturförändring i staden genom att våga ifrågasätta allt som inte är nödvändigt för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna göra stora satsningar på framtiden, det vill säga på förskolan och grundskolan.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

I Demokraternas budgetförslag satsas 300 miljoner kronor extra på utbildning. Det är nödvändigt att staden erbjuder så bra trygghet, utbildning, välfärd och möjligheter till eget boende så att vi kan vända den årliga nettoutflyttningen av skattebetalare (ca 4000 per år).

Jessica Blixt kommunalråd och ansvarig för skola och förskola förklarade under presskonferensen – Man säger att allt börjar med en bra lärare, men idag skulle jag vilja säga att allt börjar med kloka politiker. Politiker som förstår att en satsning på utbildning är en investering i Göteborgs framtid. Kvaliteten inom förskolan är dessutom en anledning till den stora utflyttningen som Göteborg har drabbats av.

Demokraterna vill förnya Göteborg genom:

  • 11 stora förbättringsförslag
  • Ett nytt sätt att styra staden

Läs hela Demokraternas Budget 2020 för Göteborg Stad här >>

Länkar om Demokraternas budgetpresentation i media:
GP >>
Dagens Nyheter >>
P4 Göteborg, SR >>