På GP debatt – Oberoende kommission måste granska linbanehaveriet

På trafiknämndens senaste möte den 30 oktober framkom nya allvarliga uppgifter som stärker bilden av att linbaneprojektet burits fram med hjälp av mörkläggning och överskridande av befogenheter. Därför behövs en oberoende kommission som går till botten med den ledningskultur som skadar vår stad, skriver Henrik Munck (D) och Joakim Rosdahl (D).

Henrik Munck och Joakim Rosdahl skriver om linbanehaveriet på GP debatt 9 november 2019.

Linbanehaveriet är numera välkänt i form av att den ursprungliga planen att bygga en linbana över älven för 1,1 miljarder kronor efter år av utredningar i stället visade en investeringskostnad på över fyra miljarder kronor. Dessutom med flera års försening och med orimligt höga driftkostnader. Nu finns ett nedbantat projektförslag med en kostnad på två till tre miljarder kronor, dock med frågetecken kring genomförbarheten.

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt

Att en kreativ idé senare visar sig mindre bra eller direkt olämplig är inget ovanligt. Det centrala i linbanehaveriet är i stället hur man kunde göra av med 138 miljoner skattekronor på en utredning av linbanan innan alla korten lades på bordet.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade den 10 november 2016 att utreda en linbana över älven, och planeringsdirektivet gick knappast att missförstå. Enligt beslutet skulle linbanan ”kosta maximalt 1,1 miljarder kronor att planera, projektera, bygga, och driftsätta” samt ”byggas sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare”.

Mörkad kostnadsökning
Att avvikelser sker i infrastrukturprojekt är tyvärr vanligt, men alldeles grundläggande och självklart är att de som utreder ett projekt måste, utan dröjsmål, gå tillbaka till uppdragsgivaren för nytt ställningstagande om man inte kan hålla sig inom de angivna kostnadsramarna. Men i hanteringen av linbaneprojektet ser vi istället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

I hanteringen av linbaneprojektet ser vi i stället mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri.

På trafiknämndens möte den 30 oktober 2019 framkom nämligen att det inom linbaneprojektet redan under 2018 fanns en uppdaterad kostnadskalkyl som då pekade på en total kostnad på 2,65 miljarder kronor. Då skulle man självklart ha gått tillbaka till kommunfullmäktige och rapporterat om situationen i projektet. Men så skedde inte.

Under hösten 2018 tas i stället ett aktivt beslut av ledande tjänstepersoner om att politikerna i trafiknämnden inte skulle informeras om den stora kostnadsökningen. Detta är anmärkningsvärt i sig, men sedan blir allt än värre. Den 6 november 2018 lägger trafikkontoret fram förslag till beslut i trafiknämnden om att linbaneprojektet ska tilldelas ytterligare 102 miljoner kronor för fortsatt utredning. Och man undanhöll då information om att projektets kostnad redan var långt över ramarna. I beslutsunderlaget stod det i stället att ärendet om 102 miljoner till fortsatt utredning ”inte påverkade projektets totalkostnad”.

De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat

Vissa politiker var dock informerade om kostnadsökningar redan under 2018. I kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober 2018 redovisades linbaneprojektet med ett kostnadsspann som sträckte sig över två miljarder kronor. De dåvarande kommunalråden i arbetsutskottet borde ha reagerat och agerat, i synnerhet Axel Josefson (M) som var den ende politiker som satt i både kommunstyrelsens arbetsutskott och i trafiknämnden som vice ordförande.

Men Axel Josefson väljer att agera helt annorlunda. Han driver igenom att trafiknämndens presidiemöten, det viktiga forum där man bereder ärenden till nämnden, helt enkelt ska avskaffas. Han vill inte vara på möten där det kan göras inspelningar. I GP den 20 oktober 2018 förklarar Josefson att ”mötena då förlorar sitt värde”.

Granskande kommission krävs
Vid trafiknämndens möte den 6 november 2018 är Josefson frånvarande men han instruerar alliansgruppen att ställa sig bakom att 102 miljoner ytterligare ska läggas på utredning av linbanan. Trots att han då måste ha varit medveten om att linbaneprojektet redan hade sprängt kostnadsramarna. Sammantaget växer en bild fram av att de högsta tjänstepersonerna i samverkan med den högsta politiska ledningen har mörklagt avgörande uppgifter och aktivt tagit beslut som trotsar de ramar som beslutats i kommunfullmäktige.

Sett som enskild företeelse är detta redan oerhört allvarligt. Men det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter.

Det måste också ses i ljuset av att det i dagsläget pågår ett flertal utredningar inom Göteborgs stads organisation kring misstänkta oegentligheter

Vi i Demokraterna föreslår därför på nästa kommunstyrelsemöte att en oberoende kommission tillsätts för att granska linbaneprojektet.

En kommun kan rikta skadeståndsanspråk mot politiker som orsakat kommunen stor ekonomisk skada. Här handlar det om mångmiljonbelopp, mörkläggning, och att trotsa demokratiskt fattade beslut i kommunfullmäktige.

Alla politiska partier borde se allvaret i linbaneprojektet och att det behövs en öppen ledningskultur i Göteborg.

Henrik Munck (D),
kommunalråd och ledamot i trafiknämnden

Joakim Rosdahl (D),
ersättare i trafiknämnden

Länk till artikeln i GP >>

Medlemsmail 4 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 november 2019.

Ett steg framåt för skolan och för Demokraterna

Martin Wannholt i talarstolen på Kommunfullmäktige i Göteborg

Idag 4 november var det dags för budgetbeslut i Kommunfullmäktige. Vi i Demokraterna la fram ett budgetförslag som i likhet med förra året innehöll betydande besparingar, bland annat genom ett riktat anställningsstopp och ett konsultstopp.

De frigjorda ekonomiska medlen från besparingarna vill vi framförallt lägga på en ökad satsning inom förskola, grundskola och gymnasium.

Det vanliga är att varje parti eller partikonstellation enbart röstar på sitt eget budgetförslag, och i beslutsomgångar som står mellan andra partiers budgetar så avstår man från att rösta.

På detta sätt kunde Alliansens budget, som bara har stöd av 24 av 81 mandat i fullmäktige, vinna förra året. Helt enligt praxis inom politiken, med tillägget att Axel Josefson (M) slöt ett avtal med Daniel Bernmar (V) vilket gjorde att vänstern har lovat att tillåta Alliansens politik i utbyte mot att få viceordförandeposter i alla nämnder och bolag.

Vi från Demokraterna har och kommer hålla oss till principen att bara rösta på vår egen budget, såvida man inte genom förhandlingar uppnår en överenskommelse om att exempelvis styra staden tillsammans med någon annan.

I en sakfråga har vi samsyn med Socialdemokraterna gällande Alliansens budget och det gäller skolområdet. Alliansen föreslår nämligen betydande nedskärningar på skolan. Därför gick vi tillsammans med Socialdemokraterna fram med ett gemensamt så kallat återremissyrkande med uppmaning till Alliansen att omfördela mer pengar till skolområdet. Detta innebär att budgetbeslutet istället kommer fattas under ett nytt möte 13 november.

Alliansen meddelade idag under debatten att man hörsammar vår uppmaning, och därför är det alltså tack vare oss i Demokraterna i samverkan med Socialdemokraterna som skolområdet nu ser ut att få mer resurser än i Alliansens ursprungliga budgetförslag.

Utöver skolfrågan i detta budgetärende så har vi inte någon politisk samverkan med S eller något annat parti.

Efter dagens beslut i Kommunfullmäktige om att återremittera budgeten så väntar nu dagar med förhandlingar mellan partierna här i Rådhuset.

Vi kommer såklart göra vad vi kan för att få igenom så mycket som möjligt av Demokraternas politik.

Vi hoppas också att Alliansen blir mer lyhörda och söker stöd för sina förslag framöver. Göteborgs kommun är i behov av omfattande reformer för att få verksamheterna att fungera bättre och för att säkerställa att det läggs pengar på rätt saker.

Och vi från Demokraterna fortsätter att jobba pragmatiskt baserat på all den kunskap som finns inom vårt parti.

Idag ledde det till mer resurser till skolområdet.

Vi jobbar på för dig och alla andra göteborgare som vill se en bättre utveckling för vår stad.

Med demokratiska hälsningar

Martin

Länk till Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Medlemsmail 1 november 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 1 november 2019.

Ett förnyat Göteborg – Budget 2020 för Göteborgs Stad

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019

Fredag 1 november presenterades Ett förnyat Göteborg, som är Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad.

Vi är stolta över en budget som tar ansvar för Göteborg!

Läs om Demokraternas budget – Ett förnyat Göteborg på hemsidan >>

Trevlig helg önskas alla Demokrater!

 

Ett förnyat Göteborg

Under fredagen presenterades Demokraternas budgetförslag för Göteborgs Stad 2020.

Demokraternas budget för 2020 handlar om att genomföra stora förbättringar inom kommunens alla ansvarsområden så att göteborgaren får valuta för skattepengarna och att stadens organisation till fullo bidrar till positiv samhällsutveckling.

Demokraternas budgetpresentation 1 november 2019.

Göteborg är en paradox. Å ena sidan är Göteborgs tillgångar mycket stora. Kommunen äger mark, bostäder, hamnen, energibolaget och mycket annat till ett värde av flera hundra miljarder kronor. Samtidigt räcker inte skatteinkomsterna i dagsläget för att finansiera driften av kommunen.

Andra partier föreslår skattehöjning eller att låna till driften av verksamheterna. Demokraternas vill istället sköta kommunen på ett bättre sätt än idag.

Partiledaren Martin Wannholt uttalar sig om vilken som är den största förändringen i Demokraternas budgetförslag. – Vi vill göra en stor kulturförändring i staden genom att våga ifrågasätta allt som inte är nödvändigt för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna göra stora satsningar på framtiden, det vill säga på förskolan och grundskolan.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

Ett förnyat Göteborg. Demokraternas budget 2020.

I Demokraternas budgetförslag satsas 300 miljoner kronor extra på utbildning. Det är nödvändigt att staden erbjuder så bra trygghet, utbildning, välfärd och möjligheter till eget boende så att vi kan vända den årliga nettoutflyttningen av skattebetalare (ca 4000 per år).

Jessica Blixt kommunalråd och ansvarig för skola och förskola förklarade under presskonferensen – Man säger att allt börjar med en bra lärare, men idag skulle jag vilja säga att allt börjar med kloka politiker. Politiker som förstår att en satsning på utbildning är en investering i Göteborgs framtid. Kvaliteten inom förskolan är dessutom en anledning till den stora utflyttningen som Göteborg har drabbats av.

Demokraterna vill förnya Göteborg genom:

  • 11 stora förbättringsförslag
  • Ett nytt sätt att styra staden

Läs hela Demokraternas Budget 2020 för Göteborg Stad här >>

Länkar om Demokraternas budgetpresentation i media:
GP >>
Dagens Nyheter >>
P4 Göteborg, SR >>