På GP debatt – Prioritera iva-vården framför prestigprojektet Sahlgrenska Life

I januari larmade personal på Sahlgrenskas Iva om för få, trånga och föråldrade lokaler. Samtidigt väljer Region Västra Götaland och dess styre att satsa miljardbelopp på nya labb- och kontorsbyggnader för projektet Sahlgrenska Life. Det ger en bitter eftersmak när politiska prestigeprojekt är viktigare än att bygga ut den patientnära vården, skriver bland andra Martin Wannholt (D).

Vi Demokrater brinner för sakfrågor som ger göteborgare en ökad välfärd. I en tid när vårdplatsbehovet inte kan tillgodoses, både på grund av personalbrist och dåliga lokaler, behöver vi prioritera vården framför allt. När byggnaderna för projektet Sahlgrenska Life fylls med svårflyttad laboratorieverksamhet försvinner tyvärr en stor möjlighet att bygga ut sjukhusets trångbodda akutmottagning, såväl som dess föråldrade intensivvårdslokaler.

Tyvärr har majoriteten av Göteborgs politiker blivit förvillade i processen. Vänsterpartiets Johan Zandin berättar i GP den 25 mars 2021 att ”Sahlgrenska vill ha en ny modern akutvårdsanläggning” i en artikel om varför majoriteten av stadens styrande röstat ja till planerna för Sahlgrenska Life. De hade alla missat att regionen tidigare beslutat om att skära ner i projektet och valt bort akutsjukvården, för att i stället planera tomma våningar ovanpå laboratorierna. Det är högst anmärkningsvärt.

Göra förlust
Vi Demokrater har ifrågasatt varför Göteborgs Stad skall göra en förlust på utvecklingsprojektet när flera av de beskrivna nyttorna för allmänheten har prioriterats bort. Samtidigt skapas stora vinstmöjligheter hos de fastighetsbolag som anvisats kommunal mark.

Flera av de forskare från Sahlgrenska Akademin som var tänkta att arbeta i byggnaderna är kritiska till projektet – bland annat framförs att behovet av sådana lokaler överskattats. Kritiken har oss veterligen inte föranlett några justeringar i projektet.

Det finns fler oklarheter än så. Det saknas tydliga planer för de hus som delvis töms för att ge plats åt Sahlgrenska Life. Vad kommer att hända med Mikrobiologen och Patologen, liksom den ödsliga parkeringen intill dessa hus? Det finns inte heller någon långsiktig plan för delen av Sahlgrenskas tomt som vetter åt Botaniska. De verksamheter som blir av med sina lokaler skall helt eller delvis husera i baracker, totalt tio våningsplan.

De hade alla missat att regionen tidigare beslutat om att skära ner i projektet och valt bort akutsjukvården, för att istället planera tomma våningar ovanpå laboratorierna

Vi tycker att en satsning på Life Science är viktig, men just nu överväger nackdelarna de eventuella fördelarna. Inför det slutliga avgörandet i regionfullmäktige föreslår vi:

  • Placera den nya laboratoriebyggnaden på andra sidan sjukhuset där den inte hindrar framtida utveckling av patientnära vård och där den bedöms bli 300 miljoner kronor billigare.
  • Inkludera fler vårdplatser genom utbyggd akut- och intensivvård i det nya huset i anslutning till akutmottagningen i stället för endast laboratorier.

Låt detta bli början till en professionell styrning där sakfrågorna finns i främsta rummet. Vi nu söker dialog med alla partier i regionen som vill prioritera den patientnära vården och skapa fler vårdplatser.

Martin Wannholt, partiledare Demokraterna

Mariette Höij Risberg, ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Ulla Nathorst-Westfelt, Demokraternas kunskapsgrupp för sjukvård

Alexander Lisinski, Demokraternas kunskapsgrupp för stadsutveckling

Länk till artikeln i GP >>