Demokraternas årsmöte 2022

Lördagen 14 maj höll Demokraterna ordinarie årsmöte på Svenska Mässan. Stämningen var god och det kändes som att alla gladde sig åt att kunna ses fysiskt igen. Över hundra medlemmar hade trotsat det vackra vädret för att tillbringa några timmar i demokratins tjänst.

Martin Wannholt inleder Demokraternas årsmöte på Svenska Mässan 14 maj 2022.

Mötet inleddes av Martin Wannholt som hälsade alla välkomna och därefter presenterade årsmötets gästtalare Göteborgs polischef Erik Nord.

Erik talade i nästan en timme om gängkriminaliteten i Göteborg och hur vi inom politiken kan bidra till att få bukt med problemet. Han vill bland annat att vi politiker ser till att den sociala delen fungerar istället för att ständigt göra utspel om gummikulor eller vattenkanoner till polisen.

Erik framförde också att vi skulle behöva längre straff för att avskräcka och att hålla unga kriminella borta från de kriminella miljöerna tills de blivit äldre, tappat kontakten och utvecklat ett konsekvenstänkande. Han föreslår långa straff som man sedan kan ”köpa sig fri från” fram mot 30 års ålder genom att visa att man brutit med gängen, utbildat sig, m.m.

Därefter öppnades själva årsmötet och Jens Wergeland valdes till mötesordförande och Klas Eriksson som mötessekreterare. Jens ledde mötet på ett förtjänstfullt och lättsamt sätt där han inledde med en historia om äpplen från Ramberget som togs till Nordamerika, som blev äppelsorten Rambo och som i sin tur fick ge namn till actionhjälten Rambo. Han avslutade med en tänkvärd dikt av Hjalmar Gullberg om människors möten.
Under mötet höll valberedningens ordförande Ewa Jonsson en presentation om valberedningens arbete och partiombudsmannen Veronica Öjeskär en presentation om verksamhetsplan och budget för 2022.

Valberedningens förslag klubbades, vilket innebar att Thomas Hedberg valdes om som partiordförande och Martin Wannholt som partiledare och ledamot. Därutöver valde Karin Lindberg, John Ekman, Lillemor Williamsson och Lisbeth Sundén Andersson om som ledamöter och Jens Wergeland som ny ledamot i partistyrelsen.

Revisor blev Ludvig Kollberg och revisorssuppleant blev David Sennerstam.
En ny valberedning valdes bestående av Bengt-Åke Harrysson, Eva Åderman, Sten Höij Svensson, Gunilla Hellkvist och Torkel Bergström.

Under mötet togs beslut om de motioner som medlemmar lämnat in och som beretts av styrelsen. Under övriga frågor lyftes flera spontana förslag och idéer och en givande diskussion om dessa hölls.

Bildspel, klicka på en miniatyrbild nedan.

När årsmötet hade avslutats presenterades alla ansikten bakom de valbara kandidaterna på våra vallistor i kommun och region.
Länk till Demokraternas valbara lista till Kommunfullmäktige i Göteborg >>
Länk till Demokraternas valbara lista till Regionfullmäktige i VGR >>

Martin Wannholt presenterade våra två huvudbudskap i valkampanjen; Vi är Göteborgarnas parti och Sakfrågor är vår politik.

Sedan vi tog plats i stadens politiska församlingar har vi lagt över 1000 yrkanden i kommunstyrelsen och nämnder. Under 2021 fick vi igenom mer än hälften av våra förslag. Vi kan samarbeta med vem som helst som vill göteborgarnas bästa i en fråga.

Därefter presenterade Martin Wannholt, Jessica Blixt, Mariett Höij Risberg och Patrik Höstmad fem sakfrågor för valkampanjen:

    • Alla har rätt att vara trygga i Göteborg
    • Fler lärare och bättre elevhälsa för våra barn
    • Sjukvården ska styras av kompetens, inte politik
    • Stoppa det kommunala slöseriet
    • Vem ska betala för Västlänkens ökade kostnader?

Förtroendevalda och medlemmar ställde frågor och kom med förslag och idéer till den fortsatta valkampanjen diskuterades. Det konstaterades bland annat att vi är det enda företagarpartiet både med hänsyn till den politik vi driver och hur många företagare vi har på våra listor. Ett annat exempel är att det framfördes också att vi inte får glömma bort kulturen i kampanjen och det ledde till ett förslag om att göra film om vår kulturpolitik.

Allt detta finns sammanfattat i en ny skrift som delades ut till deltagarna på årsmötet – Demokraterna på fem minuter. Det är en sammanfattning av Demokraternas politik som alla kommer kunna ta del av på olika sätt framöver, både i tryckt form men även digital. Mer information kom det kommer.

Därefter presenterade Joakim Hökegård, kommunikationsstrateg från Change the agency om en effektiv kampanj fram till valet och frågor kunde ställas direkt till honom.

Mötet avrundandes med att den omvalde ordföranden Thomas Hedberg tackade alla engagerade och hängivna Demokrater som valde att tillbringa eftermiddagen tillsammans med oss. Han tackade även av avgående styrelseledamöter och valberedning.

Ett stort tack till alla ni som bidrog till ett engagerat årsmöte!