VALSEDEL FÖR DEMOKRATERNA I KOMMUNVALET GÖTEBORG 2022

 1. Martin Wannholt, civilingenjör och MBA
 2. Jessica Blixt, grundskollärare
 3. Patrik Höstmad, docent
 4. Lisbeth Sundén Andersson, biomedicinsk analytiker
 5. Peter Danielsson, ingenjör
 6. Mariette Höij Risberg, leg. sjuksköterska
 7. Torkel Bergström, managementkonsult
 8. Irene Sjöberg-Lundin, kulturarrangör
 9. Jonas Stenberg, business specialist
 10.  Karin Lindberg, företagare
 11.  Michael Leufkens, statstjänsteman
 12.  Lillemor Williamsson, socionom
 13.  Anders Möller, civilingenjör
 14.  Camilla Harrysson, grundskollärare
 15.  John Ekman, civilingenjörstudent
 16.  Veronica Öjeskär, projektledare
 17.  Gabriel Bake, forskarutbildningshandläggare
 18.  Yvonne Staberg, digitaliseringsledare
 19.  Björn Bernehed, egenföretagare
 20.  Anita Engström, enhetschef migration
 21.  Kristofer Andrén, företagare
 22.  Tomas Holst, civilingenjör
 23.  Carl-Åke Ahlqvist, företagare
 24.  Anders Åkvist, civilingenjör
 25.  Per Holm, psykolog
 26.  Peter Jansson, projektledare
 27.  Bernt Nielsen, civilingenjör
 28.  Michelle Plavsich, gymnasielärare
 29.  Anders Torwald, logistikutredare
 30.  Lars Andréasson, säljare
 31.  Roger Andersson, producent
 32.  Lennart Melvås, socionom
 33.  Gunnar Barrvik, egenföretagare
 34.  Tommy Andersson, säljstöd
 35.  Jan Kopperud, ingenjör
 36.  Patrik Gustavsson, egenföretagare
 37.  Per Olbonius, egenföretagare
 38.  Dan Gustafsson, civilingenjör
 39.  Rustan Hälleby, kommunikationskonsult
 40.  Stefan Wallin, egenföretagare
 41.  Thomas Hedberg, företagare
© Copyright 2017