Vi kräver svar på vem som ska betala

NCC:s koncernchef Tomas Carlsson har framfört sin oro för Västlänken i ett brev till Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana. WLC, där NCC ingår, flaggar för att deras etapp på Korsvägen blir minst två år försenad. Tomas Carlsson på NCC skriver också att förseningen förväntas öka med många år och att kostnaderna kommer att öka med flera miljarder.

Konsortiet AGN, som bygger stationen i Haga, varnar för att deras etapp blir fyra år försenad.

Kära politiska kollegor i Moderaterna och Socialdemokraterna. Nu tycker vi att är det dags att ni pratar med era kollegor i Stockholm och reder ut vem som ska betala de ökade kostnaderna? Ni måste stoppa slöseriet och inte låta pengar som borde gå till Göteborgs trygghet, välfärd och skola ska gå till ineffektiva skrytbyggen.