Ge möjlighet för återhämtning för personal inom äldreomsorgen

Det saknas flera hundra undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i sommar. Flera anställda har valt att dela upp sin sammanhängande semester, för att lösa bemanningssituationen eller att arbeta extra under sin semester, vilket innebär att man inte får den återhämtning som behövs. Vårdpersonal som väljer att flytta sin semester ska kompenseras ekonomiskt. Detta skriver Lisbeth Sundén Andersson och Mariette Höij Risberg, från Demokraterna.

Det fattas flera hundra undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i sommar. Sommarbemanningen behöver säkras för att undvika en situation där det kommer vara akut brist på personal. För att lösa bemanningssituationen har mycket personal denna sommar accepterat delad semesterperiod trots att semesterlagen säger att man har rätt till 4 veckor sammanhållen semester under juni – augusti. Att känna att man behöver anpassa eller dela upp sin sammanhängande semester för att lösa bemanningssituationen på arbetsplatsen är inte en hållbar lösning.

Under tidigare sommarperioder har personal inom äldreomsorgen arbetat kvalificerad övertid vilket inte heller är inte någon hållbar lösning, då personalen inte får den återhämtning som behövs. Kvalificerad övertid dränerar dessutom ekonomin för äldreomsorgen för staden och vi Demokrater anser att skattemedel hellre läggs på långsiktiga lösningar för bättre och hållbara arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen.

Vi värnar om att personalen i äldreomsorgen ska ha samma rättigheter som exempelvis sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården som har rätt att välja att förskjuta del av sin semester för en ekonomisk kompensation, där förankring skett i samråd med den fackliga organisationen Vårdförbundet.

Demokraterna har lagt ett förslag tillsammans med Socialdemokraterna, till kommunstyrelsen den 1 juni. I förslaget framgår det att stadsledningskontoret ska teckna ett lokalt kollektivavtal med den fackliga organisationen Kommunal, där förvaltningen betalar ut en extra ersättning under sommarperioden för de som väljer att förskjuta del av sin semester. Beslutet ska omedelbart justeras för att avtalet ska finnas på plats innan semesterperioden 2022 börjar.

Alliansen menar att HR-direktören ska ta ett delegationsbeslut i slutet av maj utan förhandling med Kommunal. Vi inom Demokraterna anser att kollektivavtal ska tecknas med Kommunal som får bevaka både prisnivå och vilka veckor avtalet ska gälla, både i år och kommande år. Alliansen ser inte behovet av att ta fram ett kollektivavtal med Kommunal.

Vi vädjar till Alliansen att inte skjuta på frågan och dra ut på detta viktiga beslut.

Lisbeth Sundén Andersson
Ledamot – äldre- samt vård och omsorgsnämnden, Demokraterna

Mariette Höij Risberg
Ersättare – äldre- samt vård och omsorgsnämnden, politisk sekreterare, Demokraterna