Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen presenterar Demokraterna sex huvudreformer för att korta vårdköerna och stoppa personalflykten från sjukvården.

Dåliga möjligheter till löneutveckling och ohållbar arbetsmiljö har gjort att t.ex. 25% av alla sjuksköterskor idag arbetar med någonting annat. 100 000 personer i regionen står i kö till vård, samtidigt som vårdplatser stänger och operationer ställs in på grund av personalbrist. Det tycker vi i Demokraterna är oacceptabelt!

Vi vill minska på administrationen och politiken, och satsar en miljard kronor mer än den styrande majoriteten på vårdpersonal och kompetensutveckling under budgetperioden. Samtidigt vill vi minska antalet politiska uppdrag med 250 st.
Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen innehåller bland annat:

  • Omorganisation av sjukvården. Politiska utförarstyrelser skall tas bort och ersättas med verksamheternas sjukhusledningar. Politiker beställer vård men verksamheterna har till uppgift att utföra den.
  • Förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonal med adekvata löner samt lönetrappa när man stannar på sin arbetsplats, förkortad arbetstid för sjuksköterskor över 60 år, mandat att påverka sitt schema och prioritering av den patientnära personalen.
  • Satsning på att motverka barn och ungas psykiska ohälsa. Tillgängligheten till psykoterapeutiska behandlingar måste öka och resurserna hos specialistvården räcker längre om fler får behandlingar på andra vårdnivåer och fångas upp tidigare i sjukdomsförloppet.
  • Utöka tillgängliga vårdplatser i slutenvården. Vi bör ha en beläggningsgrad på 85 – 90%, för att kunna ta emot patienter på rätt avdelning samt vård av personal med rätt kompetens.
  • Bygga upp ett fungerande ASIH-team i VGR. Man har lagt ner ett fungerande samarbete i Göteborg inom avancerad sjukvård i hemmet i början av 2022. Redan nu ses stora försämringar för medborgare som vill vårdas hemma i livets slut. Ansvaret för vårdformen har flyttats över på regionen, och vi måste se till att det sköts väl.
  • Kvinnosatsning med fler gynekologimottagningar samt en satsning på förlossningsvården med ökad personaltäthet.

Länk till Demokraternas budgetförslag för VGR 2023 >>