Nyheter

Välkommen till Frihamnsdagarna

Välkommen till Frihamnsdagarna När: fredag 3 september – lördag 4 september Öppettider: Fredag: 8:30 – 20:00, Lördag: 10:00 – 19:00 Var: Bananpiren i Frihamnen eller streamat Besök Demokraterna på Frihamnsdagarna Demokraterna kommer att delta på Frihamnsdagarna som arrangeras på Bananpiren nu på fredag och lördag, 3-4 september. På Frihamnsdagarna kan du möta politiker, lyssna på […]

Yrkande angående Römosseskolan

Demokraterna har nu initierat, och tillsammans med Socialdemokraterna, lämnat in ett yrkande till kommunstyrelsen i Göteborg med en hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor. Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Stadsledningskontoret får i uppdrag att till ledamöterna i Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag hemställa om initiativ för omgående lagändringar […]

Intervju med Martin i magasinet Sommarpärlor

Läs intervjun med Demokraternas Martin Wannholt i magasinet Sommarpärlor. – Vårt härliga Göteborg är Sveriges rikaste kommun med ett starkt näringsliv och bra tillgång till utbildning och forskning. Men kommunen styrs med slöseri och en evinnerlig ström av politiska hitte-på-projekt. Värst av allt är en meningslös miljöförstörande omvägstunnel under staden utan nytta, säger Martin i […]

Demokraterna värnar om ungdomsidrotten och ett levande föreningsliv

Vi på Demokraterna vill värna om ungdomsidrotten och stötta det skriande behovet av idrottsanläggningar i staden. En röst på oss är en röst på ett levande föreningsliv. Läs artikeln i magasinet Hallå EM-fest där Niclas Winterqvist, Demokraternas ledamot i Idrott & föreningsnämnden berättar mer om Demokraternas viktiga arbete i Göteborg. Länk till hela magasinet där […]

På GP debatt – Alliansen har slarvat bort vårdvalet för äldreomsorg

En jämn och god kvalitet med inflytande och möjlighet till valfrihet på ålderns höst är ett mål för oss demokrater som dessvärre alliansens planeringsförmåga nu försenat, skriver bland andra Martin Wannholt (D), kommunalråd och gruppledare. Vi Demokrater vill se en långsiktig och hållbar utveckling som ger förbättringar för alla äldre i Göteborg. Där fokus är […]

Återstart för VGR – Demokraternas budgetförslag för VGR 2022

Nu är Demokraternas budgetförslag till regionfullmäktige publicerat. Av Västra Götalandsregionens kostnadsposter är omkring 80 procent relaterade till sjukvården. Denna corona-präglade vår har fokus i ännu högre grad hamnat på sjukvården, de sjukvårdsanställdas insatser och deras arbetssituation. Förutsatt att vaccinationer genomförs som planerat och att smittspridningen och reserestriktioner minskar sker en ekonomisk återhämtning troligen under hösten […]

Demokraterna höll digitala årsmöten

Demokraternas årsmöte hölls digitalt via Zoom inför ca 150 deltagare. Det sändes från Rådhuset och leddes av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Utöver årsmötesformalia antecknades även Demokraternas nya Handlingsprogram. Den utdragna pandemin ställde oss inför ett läge som vi inte hade kunnat drömma om. I samband med det digitala årsmötet i juni förra året, beslutades om […]

Regionens vaccinstrategi är ogenomtänkt

Regionens vaccinstrategi är ett misslyckande skriver Demokraternas ledamöter i Regionfullmäktige Thomas Hedberg, Marianne Berndtsson och Martin Wannholt. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten är att i fas 2 vaccinera de som är äldre än 65 år. Man skall först vaccinera de äldsta i gruppen. Det uppdraget gäller naturligtvis alla innevånare i regionen och inte en speciell kommun eller […]

På GP debatt – Behöver Centralen verkligen ett Manhattan?

Göteborgs stad vill bygga över 15 000 kontorsplatser vid Centralen. Men detaljplanen utgår från en kraftig inpendling till kontorskomplex, en idé som har blivit förlegad i och med pandemin, skriver bland andra Martin Wannholt (D). I dag ska kommunfullmäktige ta ställning till ännu en detaljplan vid Centralen i Göteborg. Det gäller en omfattande byggnation av […]

Välkommen till årsmöte

  Välkommen till extra årsmöte Den 14 april skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på årsmöten torsdagen den 27 maj kl. 17:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Vid det ordinarie årsmötet 25 juni 2020 bordlades flertalet frågor för att behandlas vid ett extra årsmöte […]