Välkommen till årsmöte

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

 

Välkommen till extra årsmöte

Den 14 april skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på årsmöten torsdagen den 27 maj kl. 17:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Vid det ordinarie årsmötet 25 juni 2020 bordlades flertalet frågor för att behandlas vid ett extra årsmöte 20 oktober 2020. Detta extra årsmöte fick på grund av pandemin ställas in med kort varsel.

För att behandla och fatta beslut i de frågor som skulle ha behandlats vid det extra årsmötet 20 oktober 2020 kommer ett extra årsmöte att hållas omedelbart före det ordinarie årsmötet.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@localhost är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@localhost.

Välkommen önskar

Styrelsen