Medlemsmail 5 mars 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 mars 2021.

Göteborgs hamn. Foto: Jan Jörnmark


Hej Demokrater.

Vi går nu in i mars månad och gläds oss åt att dagarna har blivit både längre och ljusare. Pandemin påverkar oss alla fortfarande och just nu håller vi tummarna för att regionen får de leveranser av vaccin som utlovats, så att vi kan se fram emot en sommar tillsammans med nära och kära.

Februari månad var som vanligt händelserik och här följer en sammanfattning om vad som skett inom politiken.

Många av oss såg SVT’s Uppdrag granskning om den skakande berättelsen om Björkbackens ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Björkbackens målgrupp var flickor mellan ca 12 och 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. I programmet fick vi till allas fasa ta del av hemska händelser av kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. Som en följd av detta drev Demokraternas Per Holm och Jessica Blixt tillsammans med demokrater i Göteborgs fyra socialnämnder förslag om att all vård ska följas upp för att säkerställa att den hjälper unga utsatta. En självklarhet kan man tycka. Ingen får bli utnyttjad eller förnedrad.

Läs Demokraternas debattartikel i GT >>

Se inslag i SVT >>

Vi har tidigare skrivit om och kritiserat det ekonomiska stödet till Ibn Rushd. Nu har äntligen en stor majoritet av Göteborgs politiker lyckats stoppa det.

Från Demokraternas sida har vi varit tydliga länge, medan Allianspartierna och Socialdemokraterna tyvärr varit oroliga och passiva under en lång tid. Till slut insåg även de att en tydlig gränsdragning måste göras. Det är djupt tragiskt att V, MP och Fi inte orkar, vågar eller kan vara tydliga när det gäller så viktiga grundläggande värden som att hålla rent gentemot antisemitisk, islamistisk och annan odemokratisk verksamhet. Ibn Rushd kopplingar till extremistisk islamism och salafism är inte värdigt ett demokratiskt Göteborg.

Här delar vi nu en tidigare artikel från oss Demokrater, lika aktuell idag, och stort tack till Sofie Löwenmark och Jessica Blixt som aldrig gett upp.

Länk till debattartikel i GP >>

I förskolan yrkade Demokraterna, med Jessica Blixt i täten, krav på språktest vid nyanställning. Utöver fortbildning behöver vi också införa språktester, för barnens skull och för deras framtid. Alliansen säger obegripligt nog nej och backar från språktest i välfärden och förnekar den verklighet som anställda inom förskolan vittnar om och som övriga i förskolenämnden känner till. Vi hjälper inte genom att fortsätta med svensk kravlöshet. Då sviker man barnen, speciellt i förorten.

Läs artikel i GP om kravet på språktest >>

I början av månaden kom alla partier överens om en ny facknämndsorganisation. Detta är något som Demokraterna redan sedan start har haft på sin ”att-göra-lista”. Den nya organisationen innebär att stadens nuvarande fem förvaltningar som arbetar med stadsplanering, tillsammans med Älvstranden AB upphör och ersätts med fyra nya nämnder med tydligare avgränsade uppdrag.

”Nu kan vi äntligen få en vassare samhällsplanering utan stuprör och en bättre skötsel av det gemensamma. Och stoppa slöseriet av göteborgarnas pengar genom minskad byråkrati, dubbelarbete och onödig överbyggnad”, uttalade sig Martin Wannholt till GP.

Läs artikeln i GP här >>

I Fastighetsnämnden skrotades den rödgröna modellen med kommunalt reglerade hyror i den nya stadsdelen, som ska byggas, vid Masthuggskajen. Demokraternas Patrik Höstmad hör till de som varit kritiska till den rödgröna modellen. ”Problemet är att det är ett kommunalt påhitt med en reglering som egentligen går emot intentionerna i hyreslagstiftningen. Effekten blir att man i stället får en lokal omfördelningspolitik i byggnaden. Någon får betala mer för sin bostad, andra får betala mindre”, säger Patrik till GP.

Läs artikeln här >>

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom politiken är att delta på det digitala evenemanget ”Martin rapporterar”. En gång i månaden, under ca en halvtimme informerar vår partiledare om senaste nytt inom politiken. I onsdags hölls evenemanget inför ca 140 deltagare. Tack till alla er som deltog och håll utkik i era mailboxar efter en kallelse till nästa tillfälle.


Demokraterna i Regionen

Den 16 februari vad det dags för årets första möte i Regionfullmäktige. Mötet hölls digitalt, något som stimulerar till många inlägg. Demokraternas ledamöter i Regionfullmäktige strävar alltid efter att hålla koncisa och faktabaserade inlägg i debatten.

Ett ärende avhandlades var den regionala utvecklingsstrategin. Tyvärr blir detta ett av många dokument inom regionen där ordmassan är mer omfattande än det konkreta innehållet. Demokraterna valde att passa i debatten.

Västra Götalandsregionen vill köpa mark vid Korsvägen och Hagastationen för att bygga två gigantiska resecentrum. Efter förtjänstfull research av Carina Bulic kan man snabbt konstatera att något resecentrum inte behövs vid Hagastationen och att Korsvägen klarar sig med ett resecentrum av tidigare storlek. Stora delar av busstrafiken flyttas dessutom till Lisebergsstationen, som ironiskt nog blivit viktigare p.g.a. Västlänken. Vårt avslagsyrkande gick inte igenom.

Efter 10 timmars sammanträde kunde interpellationsbehandlingen återupptas och Johnny Magnusson fick svara på Martin Wannholts granskande och viktiga interpellation med frågor om ekonomin och osäkerheten runt projekt Sahlgrenska Life. Kännetecknande för regionen är en motvilja att diskutera problem och istället prioritera enighet. En skadligt beteende då öppna diskussioner kring brister och problem ökar chansen att projekt förändras till det bättre. De frågor Martin lyfte i interpellationen var finansiering och avsaknad av planer för de verksamheter som måste evakueras under bygget. Martin pekade också på att alternativa placeringar är möjliga. Några tydliga svar från Magnusson kom inte. Fortsättning lär följa.

Se ärendet (webbsändningen) och läs interpellationen från Regionfullmäktige >>

Residenset i Vänersborg. Foto: Veronica Öjeskär


Medlemsmöte om Västlänken

Som flera av er minns kallade vi till ett medlemsmöte om Västlänken för exakt ett år sedan. Mötet fick tyvärr ställas in i sista stund på grund av pandemiutbrottet. Eftersom vi befinner oss i ett läge där vi fortfarande inte kan hålla fysiska möten kommer det nu en ny chans men i digital form.

Den 18 mars hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema ”Grundkurs i Västlänken”.

Under mötet får du en grundläggande kunskap om vad Västlänken är, historiken och besluten bakom Västlänken och hur Västlänken är tänkt att fungera som järnväg. En kort lägesrapport om bygget samt tid för frågor ges också.

Mötet kommer att ledas av Carina Bulic, politisk sekreterare och sakkunnig inom Västlänken för Demokraterna.

Torsdag 18 mars kl. 18:00-19:00

Anmäl dig senast 16 mars genom att klicka på anmälningslänken nedan.

En instruktion om hur du ansluter skickas till anmälda deltagare en dag innan mötet.

Klicka här för att anmäla dig >>

Välkommen!


Känner du någon ung Demokrat?

Hej alla,

Mitt namn är John och jag är en av de yngre förtroendevalda för Demokraterna. Som ni säkert sett fick ni nyligen ett mail där vi söker unga Demokrater som vill vara med och engagera sig i politiska frågor kring hur vi kan nå ut till fler unga.

Vi vill därför be alla er medlemmar att kolla med familj, vänner och bekanta under 30 år som ni tror kan vara intresserade av att engagera sig.

Om du eller någon du känner är intresserad av att vara med, skickar du ett mail till info@localhost där du skriver lite kort om dig själv. Sedan kontaktar vi dig för mer information.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

John Ekman

Sammankallande, beredningsgruppen för unga Demokrater